چگونه حد ضرر خوبی انتخاب کنیم؟


عوارض جانبی نامطلوب دگزامتازون، زمانی که برای بیماران بزرگسال تحت جراحی تجویز می‌شود

در صورت وجود عفونت، بدن یک روند التهابی را آغاز می‌کند. دگزامتازون (dexamethasone) یک داروی استروئیدی است که این روند التهاب را کند می‌سازد. درمان طولانی‌مدت با داروهای استروئیدی عوارض جانبی زیادی دارد مانند افزایش خطر عفونت، فشار خون بالا، و پیشرفت دیابت. حین جراحی، دگزامتازون برای بیمار تجویز می‌شود تا خطر تهوع و استفراغ پس از جراحی کاهش یابد، درد تسکین یابد و باعث شود که بیمار احساس بهتری داشته باشد. با این حال، مشخص نیست درمان کوتاه‌-مدت با دگزامتازون منجر به عوارض جانبی نامطلوبی که شناخته شده نیستند، می‌شود یا خیر.

سوال

نویسندگان مرور شواهد موجود را در مورد عوارض جانبی نامطلوب درمان کوتاه‌-مدت با دگزامتازون حین جراحی مورد بررسی قرار دادند. آنها بیماران دریافت کننده دگزامتازون را با بیمارانی که دگزامتازون دریافت نکردند، مقایسه کردند. آنها به خصوص تعداد عفونت‌های پس از جراحی و تعداد زخمی‌هایی را که به خوبی درمان نشدند بررسی کردند. علاوه بر این، از آنجایی که درمان طولانی‌مدت با استروئید‌ها می‌تواند منجر به افزایش قند خون شود، آنها پاسخ قند خون را طی 24 ساعت اول پس از جراحی بررسی کردند.

آنچه ما پیدا کردیم.

ویژگی‌های مطالعه: نویسندگان مرور چهار بانک اطلاعاتی دیجیتالی را جست‌وجو کردند تا تمام مطالعات مرتبط به این موضوع را بیایند. شواهد تا 29 ژانویه 2018 به‌روز است. در کل، 37 مطالعه مرتبط را بازیابی کردند. یک مطالعه که قبلا وارد شده بود، اخیرا رد شده و پس از آن از این مرور حذف شد. تمام مطالعات بزرگسالان تحت جراحی را وارد کردند. در مجموع 26 مطالعه (4603 شرکت‌کننده) وقوع عفونت پس از جراحی را ارزیابی کردند، نه مطالعه (1072 شرکت‌کننده) بهبود دیرهنگام زخم را بررسی کردند و 10 مطالعه (595 شرکت‌کننده) به بررسی تاثیر دگزامتازون بر قند خون پرداختند.

نتایج کلیدی: پس از گردآوری نتایج، نویسندگان مرور دریافتند که دگزامتازون تاثیری بر پیشرفت عفونت پس از جراحی نداشت و زخم‌ها در هر دو گروه به خوبی بهبود یافتند. با این حال، کیفیت مطالعات متوسط تا پائین بود، به این معنی که برای حمایت از یک نتیجه‌گیری قطعی لازم است مطالعات بیشتری انجام شود. در نهایت، میانگین قند خون بیماران بدون دیابت و دریافت کننده دگزامتازون اندکی بالاتر از بیمارانی بود که دگزامتازون دریافت نکردند (شواهد با کیفیت پائین). در بیماران مبتلا به دیابت، این تاثیر به نظر می‌رسد بزرگ‌تر باشد. با این حال، قند خون فقط در 74 بیمار مبتلا به دیابت اندازه‌گیری شد، به این معنی که نویسندگان مرور تخمین بسیار دقیقی از این موضوع به دست نیاوردند. آنها این نتیجه را بر اساس شواهد با کیفیت بسیار پائین توصیف کردند.

نتیجه‌گیری‌های نویسندگان: دگزامتازون احتمالا خطر ابتلا به عفونت پس از جراحی را افزایش نمی‌دهد. اطلاعات کافی برای تعیین این‌که دگزامتازون تاثیری بر زمان مورد نیاز برای بهبود زخم‌های جراحی دارد یا خیر، وجود ندارد. با این حال، مطالعات وارد شده بر بیماران پر-خطر برای بهبود دیرهنگام زخم، به عنوان مثال، بیماران مبتلا به دیابت یا بیمارانی که استروئید مصرف می‌کردند، متمرکز نبودند؛ بنابراین مطالعات بیشتری در مورد این موضوع مورد نیاز هستند. علاوه بر این، باید توجه داشته باشید که مصرف دگزامتازون باعث افزایش اندک قند خون می‌شود. برای بیماران مبتلا به دیابت، شواهد بسیار محدودی وجود دارد که افزایش بیشتری را در قند خون نشان می‌دهند. این که افزایش اندک در قند خون تاثیری بر بهبود زخم‌های جراحی دارد یا نه، تاکنون تایید نشده است. دو مطالعه در انتظار طبقه‌بندی و سه کارآزمایی در حال انجام ممکن است نتیجه‌گیری‌های این مرور را، در زمان ارزیابی، تغییر دهند.

تک دوز دگزامتازون احتمالا خطر ابتلا به عفونت پس از جراحی را افزایش نمی‌دهد. به دلیل عدم دقت در نتایج کارآزمایی، اینکه دگزامتازون بر تاخیر در بهبود زخم در کلیه جراحی‌ها تاثیر می‌گذارد یا خیر، نامطمئن است. شرکت‌کنندگان با خطر بالای تاخیر در بهبود زخم (به عنوان مثال، شرکت‌کنندگان مبتلا به دیابت، یا افرادی که داروهای سرکوب کننده ایمنی مصرف می‌کنند) در مطالعات تصادفی‌سازی شده گزارش دهنده تاخیر در بهبود زخم بهبود گنجانده شده در این متاآنالیز (meta‐analysis) وارد نشدند؛ بنابراین یافته‌های ما باید با توجه به شرایط بالینی با احتیاط استخراج شوند. علاوه بر این، باید در نظر داشت که دگزامتازون باعث افزایش اندک گلوکز می‌شود. برای بیماران مبتلا به دیابت، شواهد بسیار محدود افزایش واضح‌تری را در گلوکز نشان می‌دهند. اینکه این موضوع بر بهبود زخم به یک روش بالینی مرتبط با آن تاثیر می‌گذارد، باید ثابت شود. زمانی که ارزیابی شوند، دو مطالعه در انتظار طبقه‌بندی و سه مطالعه در حال انجام ممکن است نتیجه‌گیری‌های این مرور را تغییر دهند .

در دوره حول‌وحوش زمان انجام جراحی، دگزامتازون (dexamethasone) به‌طور گسترده و موثری برای پروفیلاکسی از تهوع و استفراغ پس از جراحی (postoperative nausea and vomiting; PONV)، برای مدیریت درد و تسهیل ترخیص زودهنگام پس از جراحی سرپایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

درمان طولانی‌مدت با استروئیدها عوارض جانبی زیادی دارد، مانند نارسایی آدرنال، افزایش خطر عفونت، هیپرگلیسمی (hyperglycaemia)، فشار خون بالا، استئوپوروز و پیشرفت دیابت ملیتوس. با این حال، اینکه تجویز یک بار استروئیدی واحد حین جراحی دارای تاثیرات منفی در طول دوره پس از جراحی دارد یا خیر، هنوز تحت بررسی قرار نگرفته است.

ارزیابی تاثیرات بار استروئیدی دگزامتازون بر عفونت سیستمیک یا زخم پس از جراحی، بهبود دیرهنگام زخم و تغییر گلوکز خون در بیماران بزرگسال جراحی (با تجزیه‌و‌تحلیل برنامه‌ریزی شده زیر-گروه بیماران با و بدون دیابت).

ما MEDLINE؛ Embase؛ پایگاه ثبت مرکزی کارآزمایی‌های کنترل شده کاکرین (CENTRAL)، در کتابخانه کاکرین و Web of Science را برای یافتن مقالات مرتبط تا 29 ژانویه 2018 جست‌وجو کردیم. برای شناسایی مطالعات در حال انجام، بدون اعمال محدودیت زبانی یا تاریخی به جست‌وجو در دو پایگاه ثبت کارآزمایی‌های بالینی پرداختیم و فهرست منابع نشریات مرتبط را برای شناسایی تمام کارآزمایی‌های واجد شرایط به صورت دستی جست‌وجو کردیم.

ما به جست‌وجوی کارآزمایی‌های تصادفی‌سازی و کنترل شده‌ای پرداختیم که به مقایسه یک بار استروئیدی اتفاقی از دگزامتازون در برابر یک مداخله کنترل کننده برای بیماران بزرگسال تحت جراحی پرداختند. برای ارزیابی مناسب تعداد عفونت‌های پس از جراحی، بهبود دیرهنگام زخم و پاسخ گلیسمیک، نیاز داشتیم مطالعاتی را وارد کنیم که دوره پیگیری 30 روزه داشتند.

دو نویسنده مرور به‌طور مستقل از هم مطالعات را از لحاظ واجد شرایط بودن غربالگری کرده، داده‌ها را از مطالعات مرتبط استخراج، و سوگیری (bias) تمام مطالعات وارد شده را ارزیابی کردند. اختلافات را با بحث حل کردیم و مطالعات وارد شده را در یک متاآنالیز (meta‐analysis) تجمیع کردیم. نسبت‌های شانس (ORs) پتو (Peto) را برای پیامدهای دو-حالتی و تفاوت‌های میانگین (MDs) را برای پیامدهای پیوسته محاسبه کردیم. پیامدهای اولیه ما عبارت بودند از عفونت سیستمیک و زخم پس از جراحی، بهبود دیرهنگام زخم، و پاسخ گلیسمیک درون 24 ساعت. یک نمودار قیفی (funnel plot) را برای پیامد اولیه عفونت پس از جراحی (زخم یا سیستمیک) ایجاد کردیم. از سیستم درجه‌‏بندی توصیه‏، ارزیابی، توسعه و ارزشیابی (GRADE) برای ارزیابی کیفیت شواهد برای هر پیامد استفاده کردیم.

در متاآنالیز 37 مطالعه را گنجاندیم که شامل بزرگسالان تحت انواع مختلفی از پروسیجرهای جراحی بودند (یعنی جراحی شکم، جراحی قلب، جراحی مغز و اعصاب، و جراحی ارتوپدی). مطالعه قبلی وارد شده را حذف کردیم، چرا که این مطالعه اخیرا اعلام شد که نتایج درستی نداشته است. دامنه سنی شرکت‌کنندگان 18 تا 80 سال بود. احتمالا تفاوتی اندک یا عدم تفاوت در خطر عفونت پس از جراحی (زخم یا سیستمیک) با دگزامتازون در مقایسه با عدم درمان، دارونما (placebo)، یا کنترل فعال (راموسترون (ramosetron)، اوندانسترون (ondansetron) یا تروپیسترون (tropisetron)) وجود دارد (OR پتو: 1.01؛ 95% فاصله اطمینان (CI): 0.80 تا 1.27؛ 4603 شرکت‌کننده؛ 26 مطالعه؛ I² = 32%؛ شواهد با کیفیت متوسط). تاثیرات دگزامتازون بر تاخیر در بهبود زخم مشخص نیست زیرا فاصله اطمینان گسترده شامل هم مزیت و هم آسیب معنی‌داری بود (OR پتو: 0.99؛ 95% CI؛ 0.28 تا 3.43؛ 1072 شرکت‌کننده؛ هشت مطالعه؛ I² = 0%؛ شواهد با کیفیت پائین). دگزامتازون ممکن است افزایش اندکی در سطوح گلوکز میان شرکت‌کنندگان بدون دیابت طی 12 ساعت اول پس از جراحی ایجاد کند (MD: 13 میلی‌گرم/دسی‌لیتر؛ 95% CI؛ 6 تا 21؛ 595 شرکت‌کننده؛ 10 مطالعه؛ I² = 50%؛ شواهد با کیفیت پائین). دو مطالعه را شناسایی کردیم که پاسخ گلیسمیک پس از دگزامتازون را در شرکت‌کنندگان مبتلا به دیابت طی 24 ساعت پس از جراحی گزارش کردند (MD: 32 میلی‌گرم/دسی‌لیتر؛ 95% CI؛ 15 تا 49؛ 74 شرکت‌کننده؛ I² = 0%؛ شواهد با کیفیت بسیار پائین).

از پرسپولیس پیشنهاد داشتم اما استقلال را دلی انتخاب کردم

از پرسپولیس پیشنهاد داشتم اما استقلال را دلی انتخاب کردم

رضا میرزایی وینگر سرعتی استقلال یکی از خریدهای این تیم در نقل و انتقالات تابستانی بود. میرزایی که چند سالی در سپاهان حضور داشت در اولین بازی فصل مقابل تیم سابقش به صورت ثابت و در پست مدافع راست به میدان رفت ولی بعد از آن بازی نیمکت نشین شد. میرزایی بعد از چند بازی نیمکت نشینی، در دیدار مقابل ذوب آهن به ترکیب اصلی استقلال بازگشت و در پست وینگر به کار گرفته شد. با این بازیکن در خصوص شرایط خودش، استقلال، تغییرات مدیریتی و . گفت و گویی انجام دادیم که در ادامه می خوانید:

برگردیم به ابتدای فصل ، چه شد که به استقلال آمدی چگونه حد ضرر خوبی انتخاب کنیم؟ ؟

خب من بعد از چند سال خوبی که در سپاهان داشتم، تصمیم گرفتم چالش جدیدی را در زندگی فوتبالی خودم تجربه کنم. قراردادم با سپاهان به پایان رسید و چند پیشنهاد از جمله پیشنهاد استقلال به دستم رسید که بسیار خوشحال کننده بود. استقلال تیمی بزرگ و مردمی است و بازی کردن در این تیم آرزوی خیلی از بازیکنان ایرانی به حساب می آید. بعد از مشورت هایی که انجام دادم تصمیم گرفتم استقلالی شوم و الان هم از انتخابی که انجام دادم ، خیلی راضی ام.

قبل از آمدن به استقلال، بحث حضور تو در پرسپولیس مطرح شده بود. این موضوع درست است؟

بله پیشنهاد مطرح شده بود ولی ابتدا پرسپولیسی ها با مدیر برنامه های من صحبت کردند. هم از استقلال و هم از پرسپولیس پیشنهاد داشتم ولی در نهایت تصمیم گرفتم استقلالی شوم. واقعا هم از انتخاب خودم راضی هستم چون دلی بود و خوشحالم عضوی از خانواده بزرگ استقلال به حساب می آیم.

جو استقلال چطور است؟

خیلی خوب است و مشکلی نداریم. همه بازیکنان با هم رفیق هستند و در کنار رفاقتی که دارند، با هم رقابت هم می کنند . هدف کل تیم موفقیت استقلال و خوشحالی هواداران است و همه بچه ها برای رسیدن به این هدف تلاش می کنند.

در اولین بازی و مقابل تیم سابقت در ترکیب اصلی قرار گرفتی ولی بعد از آن نیمکت نشین شدی . به نظرت دلیلش چه بود؟

خب این مسائل به کادرفنی برمی گردد. تصمیم سرمربی تیم بود که من در چند بازی در ترکیب اصلی نباشم و در دیدار مقابل ذوب آهن دوباره به ترکیب اصلی برگردم. من به عنوان یک بازیکن وظیفه دارم که خوب و منظم تمرین کنم چگونه حد ضرر خوبی انتخاب کنیم؟ و آماده کمک کردن به تیمم باشم. بقیه مسائل در اختیار کادرفنی است و آن ها تصمیم می گیرند که چه کسی بازی کند.

تو هم در پست دفاع راست و هم وینگر چپ و راست بازی می کنی. در کدام پست راحت تر هستی؟

خب پست اصلی من وینگر است و معمولا در پست وینگر چپ و راست بازی می کردم ولی در پسست مدافع راست هم بازی می کنم و مشکلی ندارم. هدف من کمک کردن به استقلال است و هرجا که کادرفنی بخواهد بازی می کنم.

کار کردن با ساپینتو چطور است؟

به نظرم که خیلی خوب است و من لذت می‌برم. در کار ساپینتو اصلا شوخی ندارد و کاملا جدی است ولی در عین حال با همه بچه‌ها رفاقت دارد. خیلی پرانرژی است و تفکرش فقط پیروزی است. ساپینتو فقط پیروزی می خواهد و از باختن متنفر است. ضمن اینکه او فوتبالیست بزرگی بوده و دانش فنی بالایی هم دارد. یکی دیگر از نکات مثبت ساپینتو این است که با بازیکنان رفیق است و این موضوع به نظرم خیلی به تیم کمک می کند. در مجموع خیلی خوشحالم با چنین مربی بزرگی کار می کنم.

این انرژی زیاد و شور و حرارت را کنار زمین هم نشان داده و خیلی زود هم عصبانی می‌شود که باعث محرومیت او هم شد

بله ساپینتو خیلی پرانرژی است و مدل مربیگری او پرحرارت است. او از باخت متنفر است و در هر بازی به چیزی جر بردن فکر نمی‌کند. جنب و جوش‌های او کنار زمین او هم به همین خاطر است و کلا کار کردن با چنین مربی جذاب و لذتبخش است. در مورد محرومیت هم به نظرم حق با ساپینتو بود چون در چند بازی داوران چند پنالتی را برای ما نگرفتند و خب او حق داشت عصبانی شود.

در بازی مقابل فولاد چند بار در محوطه جریمه با مدافعان حریف برخورد داشتی و کل تیم شما معتقد بودند داور باید پنالتی می گرفت. واقعا آن صحنه ها پنالتی بود؟

زمان زیادی از آن بازی گذشته و حرف زدن دوباره خیلی فایده ای ندارد. به نظرم داور در آن بازی در یکی دو صحنه باید پنالتی می گرفت و اشتباه کرد. حالا هرچه بوده تمام شده و دیگر امتیازات آن دیدار برنخواهد گشت. در دیدار مقابل نساجی و ذوب آهن هم چند پنالتی تیم ما را نگرفتند و کلا داوری در این فصل به ضرر تیم ما بود. اگر این اتفاقات رخ نمی داد ، با چند امتیاز اختلاف الان صدرنشین بودیم.

به نظرت در پایان فصل استقلال چه رتبه ای را کسب خواهد کرد؟

استقلال هر فصل و تحت هر شرایطی باید برای قهرمانی بجنگد و همیشه جزو مدعیان اصلی قهرمانی به حساب می آید. تیم ما هدفی جز قهرمانی ندارد و می خواهیم در پایان فصل جام قهرمانی را به هوادارانمان هدیه بدهیم. همه تلاشمان را برای قهرمانی می کنیم و هرچه داریم برای خوشحالی استقلالی ها می گذاریم.

در مورد رفتن آورلو و آمدن فتح الله زاده چه نظری داری؟

خب آجورلو واقعا برای استقلال زحمت کشید و در فصل گذشته این تیم بدون باخت قهرمان شد. امسال هم تیم خوبی بستند و به بچه ها واقعا کمک کردند. هرجا که هستند برایشان آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. فتح الله زاده هم یکی از محبوب ترین مدیران تاریخ استقلال است و هواداران خیلی دوستش دارند. بازگشت ایشان را هم به فال چگونه حد ضرر خوبی انتخاب کنیم؟ نیک می گیریم و امیدوارم در کنار هم روزهای خوبی را سپری کنیم.

سقف آرزوهای تو در فوتبال چیست؟

من دوست دارم هر روز پیشرفت کنم و در نهایت هم به تیم ملی برسم. بازی کردن در تیم ملی آرزوی هر فوتبالیستی است و من هم دلم می خواهد پیراهن تیم ملی را بر تن کنم. می دانم کار خیلی سخت است و در پست من رقبای بزرگ و چگونه حد ضرر خوبی انتخاب کنیم؟ سرسختی حضور دارند، ولی نا امید نیستم و برای رسیدن به تیم ملی تلاش می کنم.

وقتی در سپاهان بودی ، یک ویدیویی از تو در هواپیما منتشر شد که به شدت ترسیده بودی. ترس تو از هواپیما صحت دارد؟

بله من به شدت از هواپیما و کلا ارتفاع می ترسیدم و به طرز عجیبی از سوار شدن به هواپیما هراس داشتم. شاید باورتان نشود ولی بعضی وقت ها به زور سوار هواپیما می شدم و خیلی برای من سخت بود. با این حال الان کمی اوضاع برای من بهتر شده و ترس من کمتر شده است. با این حال ارتفاع و هواپیما خیلی برای من ترسناک است.

چگونه حد ضرر خوبی انتخاب کنیم؟

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

استقبال از دانشجویان جدیدالورود با کف صابون!

تصویر انواع جن‌ها در «کتاب عجایب»

تصویر انواع جن‌ها در «کتاب عجایب»

چهار نقاشی‌ از نیکاشاکرمی، ۱۷ساله از تهران

چهار نقاشی‌ از نیکاشاکرمی، ۱۷ساله از تهران

همه چیز با مرغ مُرده موسولینی آغاز شد!

همه چیز با مرغ مُرده موسولینی آغاز شد!

آتش‌سوزی گسترده در «اوین» به روایت تصویر

آتش‌سوزی گسترده در «اوین» به روایت تصویر

سوپرگل تماشایی والورده برای رئال مادرید

سوپرگل تماشایی والورده برای رئال مادرید

تصاویری از ترسناک‌ترین آسانسور جهان

تصاویری از ترسناک‌ترین آسانسور جهان

خلاصه بازی رئال مادرید - سویا

خلاصه بازی رئال مادرید - سویا

کنایه عجیب به قتل میترا استاد در تلویزیون

کنایه عجیب به قتل میترا استاد در تلویزیون

خلاصه بازی چلسی - منچستریونایتد

خلاصه بازی چلسی - منچستریونایتد

حرکات عجیب بایدن باز هم سوژه شد

حرکات عجیب بایدن باز هم سوژه شد

 شوخی فیروز کریمی با حذف ایران از جام‌جهانی

شوخی فیروز کریمی با حذف ایران از جام‌جهانی

ماجرای آتش‌سوزی خیابان ولیعصر چه بود؟

ماجرای آتش‌سوزی خیابان ولیعصر چه بود؟

اظهارنظر عجیب کارشناس تلویزیون درباره نخبه‌ها

اظهارنظر عجیب کارشناس تلویزیون درباره نخبه‌ها

خلاصه بازی منچسترسیتی - برایتون

خلاصه بازی منچسترسیتی - برایتون

انواع موکت | معرفی و بررسی مزایای انواع موکت ها

این روز‌ها کفپوش‌های مدرن و متنوعی برای پوشاندن کف خانه وجود دارند، اما هنوز هم بعضی از مردم دوست دارند در بخش‌هایی از…

سمی‌ترین هدایای زوجین به یکدیگر که خبرساز شد

با دریافت یک برنامه جامع پیشرفت خود را ترسیم کنید

تنها روى خودم، براى خودم و توسط خودم کار می‌کنم

فوت و فن ثروت آفرینی در یک هفته

تعطیلی این رستوران، بازار تهران را خاموش کرد!

توانایی سپاسگزاری و لذت بردن از انچه که هستید و آنچه که دارید

چرا دیگر کسی سرزده به خانه کوکب خانم نمی‌رود؟

درباره رهبری که حُکمرانی‌اش مادام‌العُمر خواهد بود

جنجال لباس‌های خاص زنان یگان ویژه

عجیب‌ترین رسم و رسومی که باورشان نخواهید کرد

روایت تازه «والدین» از اتفاقات مدرسه شاهد اردبیل

حامد اسماعیلیون، فراخوان، کاوه شهروز، هواپیمای اوکراینی

فعالیت‌های حامد اسماعلیون در روزهای اخیر شدت گرفته و همین امروز هم او یک فراخوان برای ایرانیان مقیم اروپا داده که در…

شیخا ریمیتی؛ زنی که تمام مردم یک کشور را انقلابی کرد

این زن تخصصش شرکت در مراسم سوگواری غریبه‌هاست

خودکشی پشت خودکشی؟ از سارینا و نیکا تا اَسرا

علی علیزاده؛ ماشین قدرتمند تولید پرت و پَلا

الناز رکابی؛ وقتی زن عنکبوتی سهوا بی‌حجاب شد

صدف بیوتی؛ کاسب تمام‌وقت غم و شادی مردم

لحظه جذاب و دیده‌نشده از سخنرانی محمود کریمی

اتفاقات هولناک و باورنکردنی برای این ۵ بازیگر زن سینما

خواننده زنی که یک ملت را عاشق و شیفته و شیدا کرد

عکس آقای کارگردان که باورهای سابق را بهم ریخت

روز و شب مضطرب ستاره‌های ایرانی در فرودگاه امام

چند عادت مخرب برای سیستم ایمنی بدن

برخی رفتار ها و کار ها در زندگی برای بدن به شدت مضر هستند درحالی که این رفتار ها بخشی از عادت روزمره ی ماهستند و ما…

ارتباط عجیب مواد صاف‌کننده مو با سرطان رحم

چگونه پسوریازیس را درمان کنیم؟

۸ دلیل برای افزایش وزن ناخواسته که شاید ندانید

علت خارش مقعد چیست؟

انواع روانشناسی زرد و معایب آن‌ها

۹ باور غلط درباره مواد غذایی که باید فراموش کنید!

۱۱ نکته مهم در رابطه جنسی که خیلی‌ها نمی‌دانند

۱۰ راهکار برای فراموشی یک رابطه بعد از جدایی

۱۲ علامت مهم در دوران پریود که نباید نادیده بگیرید

زنان ابرو سفید که هستند و دقیقا چه می‌خواهند؟

نشخوار فکری، این بیماری را به جان شما می‌اندازد!

طرز تهیه ترشی لیته فوری به روش بازاری

ترشی لیته ازجمله ترشی‌های بسیار پرطرفدار و سنتی ایرانی است که در کنار انواع غذا سرو می‌شود و بسیار اشتها برانگیز و…

طرز تهیه پاستا آلفردو؛ سریع و آسان

طرز تهیه خوشمزه‌ترین و اصیل‌ترین خورش ایرانی‎

طرز تهیه فینگر فود خانگی و راحت برای مهمانی

طرز تهیه سالاد مرغ و سبزیجات؛ گرم و خوشمزه

طرز تهیه بادمجان شکم پر خوشمزه به سبک گیلانی

عاشقانه تازه‌عروس‌ها برای آقایان با این پلوی خاص!

طرز تهیه کیک به؛ عصرانه خوشبوی پائیزی

طرز تهیه کاچی؛ یک دسر خوشمزه و مقوی

طرز تهیه کباب حسینیِ ساده و خانگی با طعم عالی

طرز تهیه خورش آلو اسفناج مجلسی با گوشت

با این صبحانه عالی از بچه‌های خود انیشتین بسازید!

ویترین یک کتاب‌فروشی که انقلاب را بهم ریخت

تصویری از ویترین یک کتابفروشی در خیابان انقلاب در فضای مجازی دست به دست می‌شود که چیدمان کتاب‌های آن مورد توجه کاربران…

این ده نفر؛ غافل‌گیرکننده‌ترین آدم‌های سینمای ایران

درباره سفر سنگ؛ ارباب بی‌رحم و رعیت جوانمرد

آقای مدیری، ما شما را در هر «دو وضعیت» دوست داریم

دختران سینمای ایران که به شکل ناجوانمردانه مُردند

آقای نوید و خانم پانته‌آ؛ مشتاقان همیشگی شهرت

چند سریال‌ کره‌ایِ عاشقانه و مورد پسند دهه هشتادی‌ها

پژمان جمشیدی در آستانه یک خودکشی هنری!

۱۰ نفری که با خوش‌شانسی برای همیشه ماندگار شدند

درباره معترضان جنوب شهر ما را فریب داده بودید

۱۰ شرور برتر فیلم‌های ترسناک که طاقت تماشایش را ندارید

۴ توصیه دوستانه و کاملا هنری به شروین حاجی‌پور

نحوه استفاده از اینترنت استارلینک در ایران

روز گذشته ویدئویی منتشر شد که گفته می‌شود تست ماهواره استارلینک در تهران است.

مصرف شیاف استامینوفن برای نوزادان چگونه است

مصرف شیاف استامینوفن برای نوزادان چگونه است

مصرف شیاف استامینوفن در نوزادان معمولا برای پایین آوردن تب تجویز می‌شود. تب می‌تواند به دنبال سرماخوردگی‌، عفونت دستگاه تنفسی، تزریق واکسن مانند واکسن ۱۸ ماهگی، درآوردن دندان و مسائل دیگر ایجاد شود. تب‌های خفیف معمولا موضوع نگران کننده‌ای نیستند. اما اگر تب در نوزادان و کودکان بالای 38.9 درجه سانتی‌گراد باشد، نیاز به بررسی توسط پزشک دارد. همچنین تب طول‌کشیده باید بررسی شود، حتی اگر خفیف باشد. برطرف کردن تب و مصرف قطره مولتی ویتامین نوزاد در رفع بی‌حالی نوزاد و کودک موثر است. یکی از رایج‌ترین داروها در کودکان، شیاف‌های تب‌بر هستند. به همین دلیل دانستن اطلاعاتی دربارۀ دوز ، مصرف هر چند ساعت یک‌بار و زمان تاثیر شیاف استامینوفن در نوزادان ضروری است. شیاف استامینوفن 125 در نوزادان کاربرد زیادی دارد.

بالاخره تب بهتر است یا تب‌بر؟

شاید برایتان عجیب باشد، اما هنوز از نظر علمی دقیقا مشخص نیست که پایین آوردن تب بهتر است یا کاری به کارش نداشتن! بالا رفتن دمای بدن یک پاسخ‌ طبیعی در برابر عفونت‌ها و آسیب‌های وارد شده به بدن است. تب در ایمنی بدن و مبارزه با عوامل عفونی نقش دارد. با این‌وجود با افزایش سوخت‌وساز بدن، بالا بردن مصرف اکسیژن و زیاد شدن نیاز قلب و ریه به خونرسانی موجب احساس بی‌قراری می‌شود. این تغییرات در کودک سالم اختلالی ایجاد نمی‌کند. اما کودکانی که حال عمومی خوبی ندارند و مبتلا به بیماری‌های زمینه‌ای هستند، ممکن است تب اوضاع را وخیم‌تر کند. برای مثال پایین آوردن تب نمی‌تواند از رخ دادن تشنج همراه با تب جلوگیری کند. اما اگر روزی تب و تشنج رخ دهد، تب کودک را در همان نوبت کنترل می‌کنیم؛ زیرا شواهد نشان داده است که کمی احتمال عود تشنج در همان نوبت را کم می‌کند.

احتمالا درک شرایط و نحوه مصرف شربت سیتریزن برای کودکان از درک شرایط مصرف شیاف استامینوفن برای والدین راحت تر است. زیرا سیتریزن به تب ربطی ندارد و بیشتر برای حساسیت است.

در چه مواردی از شیاف استامینوفن در نوزادان استفاده می‌شود؟

بر خلاف کلروفنیلامین برای کودکان که یک شربت است، شیاف شکلی از دارو است که به صورت جامد وجود دارد و خوراکی نیست و از راه مقعد وارد خون و کل بدن می شود. پس از ورود شیاف به مقعد، در اثر گرمای بدن ذوب شده و به علت گردش خون بالای مقعد سریعا جذب می‌شود. استامینوفن دارویی است که به صورت قرص، شربت و شیاف وجود دارد و درد و تب را کاهش می‌دهد. استامینوفن در نوزادان در مواردی استفاده می‌شود که کودک بی‌حال است و تب با روش‌های طبیعی مثل حمام ولرم یا گذاشتن دستمال خیس روی پیشانی برطرف نشده باشد.

شیاف استامینوفن در نوزادان توسط پزشک و در موارد زیر نسخه می‌شود:

 • به علت استفراغ مداوم شکل خوراکی دارو قابل مصرف نباشد.
 • اگر تب به داروی خوراکی جواب ندهد.
 • کودک از مصرف شربت امتناع می‌کند.

روش استفاده از شیاف استامینوفن در نوزادان

 • استفاده از شیاف باید توسط کادر درمان و ترجیحا پزشک آموزش داده شود. اگر از نحو استفاده از آن اطلاع ندارید لطفا از پزشک برای آموزش کمک بگیرید.
 • برای استفاده از شیاف استامینوفن در نوزادان، ابتدا دست‌های خود را بشویید و دستکش یک‌بار مصرف یا لاتکس تمیز بپوشید.
 • نوزاد را به پشت یا پهلو بخوابانید. در صورت خواباندن نوزاد به پهلو، پای بالایی را داخل شکمش جمع کنید. اگر او را به پشت می‌خوابانید، پاهایش را اندکی باز کنید تا به مقعد دسترسی داشته باشید.
 • شیاف را از بستۀ خود خارج کنید.
 • حتما شیاف را به کمی روغن زیتون بکر آغشته کنید تا به راحتی و بدون درد و آزار در مقعد قرار بگیرد.
 • سر شیاف را روی مقعد قرار دهید و به آرامی آن را به داخل فشار دهید تا به طور کامل داخل روده قرار گیرد.
 • دو طرف باسن کودک را به مدت 30 تا 60 ثانیه مقداری به هم فشار دهید تا شیاف کامل به داخل برود و بیرون نیاید.
 • بهتر است کودک چند دقیقه به حالت خوابیده باقی بماند تا جذب شیاف بهتر انجام شود.
 • کودک تا یک ساعت نباید دفع مدفوع داشته باشد. زیرا محتویات شیاف با مدفوع از بدن دفع می شود. اگر کودک شما اسهال دارد شیاف گزینۀ خوبی برای درمان تب او نیست. اگر نیم تا یک ساعت بعد از استفاده از شیاف کودک دفع مدفوع داشت، مجدد یک شیاف دیگر استفاده کنید.

شیاف استامینوفن برای کودکان هر چند ساعت یک بار استفاده شود؟

 • توجه داشته باشید که دقیقا مثل قطره فنیلافرین برای کودکان، دوز شیاف استامینوفن ۱۲۵ برای کودکان هم باید توسط پزشک تجویز شود و مصرف بیش‌ازحد آن می‌تواند خطرناک باشد.
 • شیاف‌ استامینوفن در نوزادان معمولا در دوز 125 میلی‌گرم در بسته‌های ده تایی وجود دارد. شیاف استامینوفن 125 برای کودکان می‌تواند هر چهار ساعت یک‌بار تکرار ‌شود. مقدار مصرفی آن در هر دوز به وزن کودک بستگی دارد. معمولا به ازای هر ده کیلوگرم وزن نوزاد یک شیاف 125 میلی‌گرم تجویز می‌شود. مثلا اگر کودک بیست کیلوگرم وزن دارد، هر چهار ساعت، دو عدد شیاف 125 استفاده می‌شود.
 • زمان جذب شیاف استامینوفن در نوزادان، معمولا یک ساعت پس از استفاده است. اما اوج اثر استامینوفن بین سه تا چهار ساعت بعد دیده می‌شود.
 • تا سه روز پس از مصرف شیاف استامینوفن در نوزادان تب کاهش می‌یابد. در صورتی که بعد از مصرف دارو تب و علائم کم نشد یا علائم جدیدی مثل سفتی گردن، خواب‌آلودگی، بی‌حالی، دانه‌های قرمز روی پوست، کاهش اشتها و کاهش فعالیت در نوزاد ایجاد شد به پزشک مراجعه کنید تا در صورت نیاز دارو را تعویض کند و بررسی‌های لازم را انجام دهد.
 • در صورتی که یک دوز از دارو را فراموش کردید، همان موقع دارو را استفاده کنید و دوباره زمان‌بندی مصرف دارو را تنظیم کنید. اما اگر نزدیک به دوز بعدی بودید، نیازی به انجام این کار نیست و سر ساعت دوز بعدی را استفاده کنید. اما اگر کودکتان در زمان فرارسیدن دوز بعدی دارو خواب بود نیازی نیست او را بیدار کنید. بعد از بیدار شدن نوزاد دوز بعدی را مصرف کنید.
 • دارو را به مقداری که پزشک تجویز کرده مصرف کنید. اما اگر قبل از پایان دوز کامل دارو علائم کاملا برطرف شد، برای قطع دارو با پزشک مشورت کنید. در صورت تهیه بدون نسخه دارو، بیشتر از سه روز مصرف نکنید.

عوارض جانبی شیاف استامینوفن در نوزادان

 • این دارو معمولا عارضۀ خاصی ایجاد نمی‌کند و جای نگرانی ندارد. با توجه به خطرات احتمالی تب برای کودکان، دارو را تا رفع تب کودک قطع نکنید. اما همانند مصرف ویتامین B6 در بارداری حتما حد تعادل و فاصله زمانی را رعایت کنید.
 • به ندرت ممکن است عوارض حساسیت به دارو در نوزاد رخ دهد. این علائم شامل راش پوستی، خارش، تورم زبان و گلو، گیجی، مشکل در چگونه حد ضرر خوبی انتخاب کنیم؟ تنفس یعنی شوک آنافیلاکسی هستند. در صورتی که هر کدام از علائم را دیدید، سریع به مراکز درمانی مراجعه کنید.
 • اگر کودک سابقۀ حساسیت به استامینوفن یا دارو یا مادۀ خاصی دارد به پزشک اطلاع دهید.
 • در کودکان کمتر از 12 سال، حداکثر دوز شیاف استامینوفن 20-15 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن کودک است که هر 6-4 ساعت می‌توان داد. البته از پنج نوبت در 24 ساعت بیشتر تجویز نشود. در اثر مصرف بیش‌از‌حد دارو، مسمومیت با استامینوفن ایجاد می‌شود. علائم مسمومیت با دارو شامل خستگی زیاد، بی‌اشتهایی، مشکلات تنفسی، تهوع، استفراغ، تعریق، دل درد شدید، زرد شدن چشم و پوست، تیره شدن ادرار و کاهش هوشیاری است. در صورت مشاهدۀ علائم ذکر شده به پزشک مراجعه کنید.
 • توجه داشته باشید که استفاده از شیاف استامینوفن در نوزادان به تنهایی کفایت می‌کند. پس به‌صورت خودسرانه همراه با استامینوفن از داروهای کاهندۀ تب مثل ایبوپروفن استفاده نکنید. استفادۀ هم‌زمان این دو دارو بدون نظر پزشک، خطر مسمومیت دارویی و آسیب به کلیه را بالا می‌برد.
 • اگر مجبور به استفاده هم‌زمان از داروی دیگری مثل ایبوپروفن بشوید، بهتر است بین مصرف دو دارو حداقل 4 ساعت فاصله باشد. همچنین توجه کنید که داروی ایبوپروفن برخلاف شیاف استامینوفن برای نوزاد 6 ماهه و کمتر استفاده نمی‌شود.
 • از مصرف همزمان استامینوفن و داروهای سرماخوردگی به‌منظور درمان سرماخوردگی کودکان خودداری کنید. چون این داروها هم حاوی استامینوفن هستند.
 • شیاف استامینوفن فقط برای استعمال در مقعد کاربرد دارد. اگر کودک به اشتباه شیاف را خورد، به مراکز درمانی مراجعه کنید. مراقب انسداد راه تنفسی او باشید.
 • در صورتی که بستۀ شیاف آسیب دیده بود یا تاریخ انقضاء آن تمام شده بود، از شیاف استفاده نکنید.
 • شیاف باید در دمای اتاقِ کمتر از 37 درجه سانتی‌گراد و ترجیحا در یخچال نگهداری شود. نگهداری آن در دمای بالا یا در محیط‌هایی مثل سرویس بهداشتی ممکن است از اثر دارو بکاهد یا آن را آلوده کند.
 • دقت کنید که شیاف استامینوفن برای کودکان بالای سه ماه استفاده می‌شود. فقط در صورت دستور پزشک می‌توان آن را برای کودکان زیر سه ماه استفاده کرد.
 • همان اندازه که در خوردن لبنیات در بارداری باید تعادل را رعایت کنید، برای مصرف شیاف استامینوفن نیز باید اعتدال را در نظر بگیرید و خودسرانه استفاده نکنید.

دیکلوفناک جایگزین استامینوفن

شما نمی توانید برای استفاده از تمام خواص پسته در بارداری، به جز خوردن پسته در بارداری کار دیگری کنید. یعنی جایگزینی پسته با هر ماده خوراکی دیگری دقیقا خواص پسته را برای شما نخواهد داشت. جایگزینی دیکلوفناک با استامینوفن نیز همین حالت را دارد. شیاف استامینوفن در نوزادان خط اول درمان است. حال ممکن است با این شیاف تب نوزاد کاهش نیابد یا نوزاد به استامینوفن حساسیت داشته باشد. در این موارد پزشک برای کودک شما شیاف دیکلوفناک تجویز می‌کند. این دارو در سه دوز 12.5 ، 25 و 50 میلی‌گرم وجود دارد. دوز مورد نیاز باید توسط پزشک تجویز شود. معمولا از شیاف دیکلوفناک دو بار در روز استفاده می‌شود. این‌دارو برای تب‌های بالاتر استفاده می‌شود و استفادۀ سرخود از آن خطرناک است. استفاده شیاف دیکلوفناک در کودکان کمتر از یک سال ممنوع است.

در پایان متذکر می‌شویم که نوزادان و کودکان به دلیل تفاوت‌های اساسی با بزرگسالان حساسیت بیشتری در برابر مشکلات و بیماری‌ها دارند. در صورت بروز هر علامت غیرعادی قبل از هر کاری با پزشک مشورت کنید و دارویی را بدون نسخه به کودک ندهید.

نرم کننده طبیعی مو ؛ ۱۱ ماسک خانگی و گیاهی

استفاده از نرم کننده طبیعی مو می‌تواند بدون ضرر و با قدرت موهایتان را خوش حالت کند. با انتخاب یکی از ماسک‌های این بخش حالتی تازه در موهایتان احساس کنید.

داشتن مو‌های درخشان و سالم، یکی از فاکتور‌های مهم زیبایی است. استفاده از نرم کننده یکی از عواملی است که می‌تواند به سلامت مو کمک کند. این روز‌ها محصولات آرایشی و بهداشتی زیادی وجود دارند که برای کمک به محافظت و حفظ زیبایی مو مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما هنوز هم این محصولات نمی‌توانند با علوم طبیعی و سنتی رقابت کنند. در این مطلب سعی کرده‌ایم تا شما را با بهترین انواع نرم کننده طبیعی مو آشنا کنیم تا انتخاب مناسبی برای مراقبت از موهایمان داشته باشیم. با ما همراه باشید.

چرا باید برای موهایمان از نرم کننده استفاده کنیم؟

مو از سه لایه تشکیل شده است. وظیفه‌ی لایه‌ی بیرونی، حفاظت از لایه‌های درونی است. این بیرونی‌ترین لایه مو کوتیکول است و نمای ظاهری مو‌ها به سلامت و یک‌دست بودن این لایه بستگی دارد. خصوصیاتی مثل نرمی، شفافیت، انعطاف‌پذیری و … به طور عمده به این لایه بستگی دارد. وقتی این لایه دچار آسیب می‌شود حین فعالیت‌هایی نظیر حمام آفتاب، شنا کردن در آب کلردار، استفاده‌ی بیش از حد از سشوار یا اتوی مو و دیگر محصولات حالت‌دهنده، چربی طبیعی‌ خود را از دست می‌دهد و همین امر سبب خشکی مو‌های سر می‌شود. مردان و زنان در هر سنی ممکن است دچار خشکی مو شوند. زمانی که از نرم کننده استفاده میکنیم تاثیر مستقیم روی سطح این خارجی‌ترین لایه دارد و سبب می‌شود آسیب کمتری به مو‌ها وارد شود. همچنین در کنار تمیزی به موی شما رطوبت و آبرسانی لازم را می‌بخشد.

چرا باید برای موهایمان از نرم کننده استفاده کنیم؟

انواع نرم کننده های طبیعی مو با بهترین کارکرد

برای اینکه مو را نرم کنید نیاز نیست از شامپو‌ها و مواد خطرناک شیمیایی استفاده کنید، با کمک از علوم طبیعی و سنتی نیز می‌توانید به راحتی نرم کننده درست کرده و مو‌های خود را نرم کنید.

۱) نرم کننده طبیعی مو با تخم مرغ

تخم‌مرغ به عنوان یک نرم‌کننده موثر عمل می‌کند و می‌تواند درخشش فوق‌العاده‌ای را به مو‌های شما بخشد.

مواد لازم:

طرز تهیه و مصرف:

تخم مرغ، سرکه و آبلیمو را با هم مخلوط کرده و به خوبی هم بزنید و سپس روغن زیتون و عسل را درون آن اضافه کنید. این مواد را به خوبی در مخلوط کن مخلوط کرده و خمیری غلیظ درست کنید. خمیر را روی مو‌های خود بمالید و حدود ۱۰ دقیقه صبر کنید و بعد با اب ولرم مو‌های خود را بشویید.

۲) نرم کننده مو با روغن کنجد

روغن کنجد یک روغن مغذی و عالی است. از آنجا که این روغن سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی است، به تقویت مو و بالا بردن گردش خون در پوست سر کمک می‌کند.

مواد لازم:

طرز تهیه و مصرف:

مواد نام برده را در یک کاسه بریزید و با هم مخلوط کنید. این ترکیب را به پوست و موی سر بمالید، سپس با یک حوله‌ی گرم سرتان را بپوشانید. پس از نیم ساعت، موهایتان را با شامپو بشویید.

۳) نرم کننده طبیعی مو با ماست

ماست دارای باکتری‌های مفید و اسید لاکتیک است که باعث آبرسانی و نرمی مو می‌شود. ماست به لطافت مو و درخشانی مو کمک می‌کند.

مواد لازم:

طرز تهیه و مصرف:

تمام مواد را در یک ظرف بریزید. از یک مخلوط‌‌‌‌‌‌ کن برای خوب میکس کردن آن‌ها استفاده کنید. مخلوط را به آرامی از ریشه تا نوک مو‌ها بمالید و بعد آن‌ها را گوجه کنید. اجازه بدهید این ماسک دست کم به مدت نیم ساعت روی مو‌ها بماند و در نهایت مو‌ها را با یک شامپوی ملایم شستشو دهید.

۴) نرم کننده موی روغن درخت چای

روغن درخت چای به دلیل خواص ضد التهابی و ضد میکروبی، برای پوست سر تاثیر آرامش بخش دارد. اگر موهایتان چرب است این ماده می‌تواند شوره‌ها را برطرف کند. زیرا فولیکول‌های مو را بسته و با تقویت جریان خون به سلامت مو کمک می‌کند.

مواد لازم:

طرز تهیه و مصرف:

دو روغن نام برده را در حالت سرد منجمد مخلوط کنید. با قاشق هم بزنید تا با هم ترکیب شوند. مو‌های خود را تقسیم‌بندی کرده و از ریشه، ساقه و نوک مو را به این ترکیب آغشته کنید. حدود ۱۰ دقیقه پوست سر را با این روغن ماساژ داده و مو‌های خود را ببافید یا بپوشانید. صبح روز بعد مو‌ها را با شامپو و نرم‌کننده بشویید.

۵) نرم کننده طبیعی مو با موز

این ماسک باعث تقویت مو و بازسازی قسمت‌های خراب می‌شود. همچنین رطوبت کافی را به مو‌های شما می‌دهد و آن را نرم می‌کند. رنگ موی شما را نیز براق‌تر نشان می‌دهد.

مواد لازم:

طرز تهیه و مصرف:

موز را درون یک کاسه ریخته و با یک چنگال له کنید. سپس شیر و پودر کاکائو را به آن اضافه کرده و هم بزنید. شیر باید به اندازه‌ای باشد که حالتی خمیری به این مخلوط بدهد. حالا این ترکیب را با براش رنگ مو به مو‌های تمیز خود بزنید و بعد از ۲۰ الی ۳۰ دقیقه آن را با شامپو بشویید و اجازه دهید در معرض هوا خشک شود.

۶) نرم کننده موی آووکادو

آووکادو به دلیل وجود مواد مغذی، ویتامین‌ها و مواد معدنی که دارد شناخته‌شده است. به همین دلیل به عنوان یک ماده موثر در بسیاری از محصولات مو و پوست محسوب می‌شود.

مواد لازم:

طرز تهیه و مصرف:

ابتدا آووکادو را با استفاده از دستگاه مخلوط‌کن له کنید. سپس تمام مواد بالا را با هم مخلوط کنید و خوب هم بزنید. ترکیب حاصل را روی مو و پوست سرتان قرار دهید. اجازه بدهید به مدت ۳۰ دقیقه بماند، سپس آن را با آب معمولی شستشو دهید و از یک شامپوی ملایم برای پاک کردن آن به طور کامل استفاده کنید.

۷) نرم کننده طبیعی مو با عسل

عسل خواص مرطوب کنندگی داشته و می‌تواند رطوبت مو را نگه دارد. زمانی که با ترکیبات مرطوب کننده دیگر ترکیب شود، خواص تقویت کننده و نرم کننده آن افزایش می‌یابد.

مواد لازم:

طرز تهیه و مصرف:

ابتدا تمام مواد بالا را با هم ترکیب کنید. سپس مو‌ها را با شامپو شسته، از نرم کننده استفاده نکرده و بگذارید مو‌ها کاملا خشک شوند. پس از خشک شدن مو‌ها از ریشه تا نوک مو را به این ترکیب آغشته کنید. بگذارید ۳۰ دقیقه تا یک ساعت بماند و سپس مو‌ها را با با آب و کمی شامپو بشویید.

۸) نرم کننده مو با آلوئه ورا

گفته می‌شود آلوئه‌ورا باعث تحریک رشد مو‌ها و درخشش آن می‌شود. این ماده به تنظیم pH مو‌ها نیز کمک می‌کند.

مواد لازم:

طرز تهیه و مصرف:

تمام مواد را به‌خوبی ترکیب کنید تا به شکل یک خمیر غلیظ درآید. قبل از خواب این ماسک را به موهایتان بمالید و صبح با شامپوی ملایم موهایتان را بشویید.

۹) نرم کننده موی کدو حلوایی

از آنجا که کدو حلوایی سرشار از ویتامین است، یک مرطوب‌کننده‌ی طبیعی برای مو‌ها محسوب می‌شود.

مواد لازم:

طرز تهیه و مصرف:

ابتدا باید کدو تنبل را به چهار قسمت تقسیم کنید و برش بزنید و برش‌های کدو تنبل را ۲۰ دقیقه در آب بجوشانید. با گوشت‌کوب آن‌ها را بکوبید تا به حالت خمیر دربیاید. سپس دیگر مواد نام برده را به آن اضافه کنید. همه‌ی مواد را با هم ترکیب کنید تا ماسک موی کدو تنبل به شکل پوره آماده شود. این ماسک را به موهایتان بمالید و سرتان را با کلاه دوش بپوشانید. پس از ۱۵ دقیقه، سرتان چگونه حد ضرر خوبی انتخاب کنیم؟ را بشویید.

۱۰) نرم کننده طبیعی مو با روغن‌های گیاهی

این ماسک یک نرم‌کننده‌ی عمیق برای مو‌های طبیعی است، زیرا سرشار است از اسید‌های اشباع و چرب که مو را نرم می‌کنند.

مواد لازم:

طرز تهیه و مصرف:

همه مواد را داخل ظرف به خوبی با یکدیگر مخلوط کرده و مقداری آب روی آن بریزید. محلول نرم کننده حاصل را بعد از شست و شوی معمول مو‌ها در حمام، روی موهایتان بمالید و پس از گذشت سه تا پنج دقیقه، موهایتان را خوب آبکشی کنید.

۱۱) نرم‌کننده طبیعی ماءالشعیر یا آب پیاز

ماءالشعیر و آب پیاز هر دو این خاصیت را دارند که می‌توانند به تنهایی مو‌هایی نرم، صاف و پرطراوت را فراهم کنند.

طرز تهیه و مصرف:

فقط ۲ قاشق غذاخوری ماءالشعیر یا آب پیاز بردارید و آن را به ۵۰۰ میلی‌لیتر آب اضافه کنید. مو‌های خود را با این ترکیب آبکشی کنید و اجازه دهید به طور کامل خشک شود. هر زمان که موهای‌تان را شامپو می‌کنید، می‌توانید این کار را انجام دهید.

نرم‌کننده طبیعی ماءالشعیر یا آب پیاز

باید‌ها و نباید‌های استفاده از نرم کننده های خانگی

باید‌ها

 • حداقل هفته‌ای یک بار از این نرم کننده‌ها استفاده کنید.
 • با پیچاندن یک حوله مو‌ها را گرم نگه دارید یا در حالی که موهایتان به این روغن‌ها آغشته است کلاه حمام به سر کنید.
 • پروتئین و مرطوب کننده را در کنار هم استفاده کنید، زیرا استفاده یکی از آن‌ها مو را خشک یا وز می‌کند.
 • پیش از استفاده از این روش‌های نرم کردن، موی خود را بخار دهید تا منافذ آن باز شده و کمی مرطوب شود.
 • بر نوک مو تمرکز کنید، زیرا قدیمی‌ترین و ضعیف‌ترین بخش‌های مو هستند.

نباید‌ها

 • برای کسب بهترین نتیجه به زمان پیشنهادی دقت کنید. نگه داشتن این نرم کننده‌ها برای مدت زمان طولانی بر روی سر می‌تواند به مو آسیب بزند.
 • برای خرید نرم کننده‌های آماده هزینه صرف نکنید. شاید تهیه این نرم کننده‌ها بیشتر طول بکشد، اما همان تاثیر را داشته و دارای مواد شیمیایی نیستند.
 • تنها برای یک بار استفاده مواد را مخلوط کنید. زیرا نگهداری آن‌ها به مدت طولانی می‌تواند باعث خراب شدن آن شود.

کلام پایانی

در این بخش با ۱۰ نرم کننده طبیعی مو آشنا شدید که امیدواریم بتوانید به راحتی از آن‌ها استفاده کنید. توجه داشته باشید که برای رسیدن به نتایج مورد انتظارتان باید یکی از ماسک‌های بالا را انتخاب کنید و هفته یک بار این ماسک را امتحان کنید

برای اینکه بتوانید موهای لطیف و سالم داشته باشید بد نیست از دیگر ماسک‌های خانگی مثل این کمک بگیرید: هفت ماسک خانگی برای آبرسانی به مو ؛ رسیدگی به مو با هرآنچه در خانه دارید

شما می‌توانید تجربیات خود را با ما و دیگر مخاطبین بایوهیری در قسمت دیدگاه‌ها به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

پاسخ این سوال منفی است. هیچ ماده طبیعی و خانگی نمی‌تواند باعث لخت و صاف شدن شلاقی موها بشود. مواد طبیعی فقط می‌توانند تا حدی باعث نرم شدن موها شده و البته حالت دادن به موها را آسان‌تر کنند. بنابراین اگر شما به دنبال صاف و لخت شدن موهای خود هستید باید یکی از روش‌های صافی مانند ریباندینگ یا کراتینه را امتحان کنید.

تخم‌مرغ به عنوان یک نرم‌کننده موثر عمل می‌کند و می‌تواند درخشش فوق‌العاده‌ای را به مو‌های شما بخشد. تخم‌مرغ را با کمی روغن زیتون مخلوط کرده و روی موهای بمالید. می‌توانید این ماسک را به کف سر هم بزنید. اجازه دهید 30 دقیقه روی موها بماند سپس با آب ولرم و شامپو شسشتو دهید. این ماسک را هفته‌ای یکبار تکرار کنید.

ماسک موهای حرفه‌ای یا سالنی از جمله بهترین نرم‌کننده‌های قوی مو هستند. این ماسک‌ها مصارف حرفه‌ای دارند و برای استفاده روزمره مناسب نیستند. ماسک موی لیس لورال پروفشنال،‌ ماسک موی خاویار کراستاس، ریتون و کی‌وان‌سو از جمله ماسک موهای حرفه‌ای و قوی موجود در ایران هستند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.