نسبت سود و زیان در حق تقدم


تبدیل حق تقدم به سهم

نسبت سود و زیان در حق تقدم

ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت مقرر می دارد که اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رای واقع شود. هر گاه مجمع مزبور رای به انحلال شرکت ندهد، باید در همان جلسه و یا رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.

در حالیکه اکثر قریب به اتفاق حسابداران در زمان شمول ماده 141 ق تجارت (فزونی زیان از 50 درصد سرمایه ) اقدام به افزایش سرمایه میکنند . که البته در این مورد قانون به عدم اجرای اینکار تصریح نکرده است .

برای افزایش سرمایه بایستی هیئت مدیره طی نامه ای به بازرس اصلی شرکت دلایل درخواست افزایش سرمایه را عنوان نماید و بازرس اصلی پس از تایید توجیه پذیر بودن افزایش سرمایه ، مراتب تایید خود را طی نامه ای به هیئئت مدیره اعلام نموده تا افزایش سرمایه اجرائی شود

مثال – فرض کنید بر اساس مدارک و اسناد ثبت شده در نرم افزار حسابداری ، شرکت آلفا با سرمایه 1.000.000 ریال زیان انباشته ای به اندازه 560.000 ریال دارد . طبق مفاد ماده 141 باید نسبت به صدور سند زیر در نرم افزار حسابداری اقدام گردد : (این مبلغ حداقلی است که باید انجام شود که میتواند بیشتر از این هم باشد )

سرمایه 120.000 بدهکار

سود و زیان انباشته 120.000 بستانکار

با ثبت این سند در نرم افزار حسابداری ، مانده سرمایه 880.000 ریال شده و مانده زیان هم 440.000 ریال که زیان انباشته دقیقا معادل 50 % سرمایه است . ولی اکثر حسابداران در نرم افزار حسابداری خود سندی می زنند که در آن مبلغ سرمایه را حداقل تا 1.120.000 ریال افزایش می دهند.

راههای افزایش سرمایه :

مثال – فرض کنید شرکتی میخواهد سرمایه خود را از 1.000.000 ریال به 10.000.000 ریال افزایش دهد.

1- از محل آورده سهامداران بصورت نقدی :

در این روش سهامدارن مبلغ افزایش سرمایه تصویب شده توسط مجمع را به حساب سپرده ای بنام شرکت با عنوان افزایش سرمایه واریز می نمایند . مراحل و شیوه صدور سند حسابداری در نرم افزار حسابداری شرکت به شرح زیر است :

الف – ثبت سند در نرم افزار حسابداری در زمان واریز وجه به حساب سپرده توسط سهامداران

موجودیهای نقدی 9.000.000 بدهکار

سایر حسابها و اسناد پرداختنی به سهامداران 9.000.000 بستانکار

ب – ثبت سند در نرم افزار حسابداری در زمان دریافت روزنامه رسمی مبنی بر تایید افزایش سرمایه توسط اداره ثبت شرکتها

سایر حسابها و اسناد پرداختنی به سهامداران 9.000.000 بدهکار

سرمایه 9.000.000 بستانکار

مدارک لازم برای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران بشرح زیر می باشد که بایستی طی نامه ای به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد :

الف – درخواست افزایش سرمایه هیئت مدیره از بازرس اصلی شرکت به همراه توجیهات این درخواست .

ب - نامه تایید بازرس اصلی شرکت مبنی بر توجیه پذیر بودن افزایش سرمایه .

پ - آگهی دعوت از سهامداران جهت شرکت در افزایش سرمایه - این آگهی میتواند هم آگهی دعوت حضوری باشد هم چاپ آگهی در روزنامه کثیر الانتشار

ت – صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده که به امضا اکثریت سهامداران رسیده باشد .

ث – لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی .

2- از محل مطالبات حال شده سهامداران :

مطالبات حال شده سهامداران یا همان حسابهای پرداختنی به سهامداران می باشد که نیازی به واریز وجه توسط سهامداران

نکته : بعضی از حسابداران در زمانیکه سهامداران فاقد نقدینگی لازم جهت افزایش سرمایه باشند و از طرف دیگر مطالباتی که تکافوی افزایش سرمایه را کند، نداشته باشند با ترفندی اقدام به صدور سند حسابداری جهت بالا بردن مبلغ بدهی به صاحبان سهام می نمایند که به این ترتیب است :

سایر حسابها و اسناد دریافتنی از سهامداران 9.000.000 بدهکار

سایر حسابها و اسناد پرداختنی به سهامداران 9.000.000 بستانکار

در این روش در زمان دریافت روزنامه رسمی مبنی بر تایید افزایش سرمایه توسط اداره ثبت شرکتها سند حسابداری زیر باید در نرم افزار حسابداری ثبت گردد:

سایر حسابها و اسناد پرداختنی به سهامداران 9.000.000 بدهکار

سرمایه 9.000.000 بستانکار

مدارک لازم برای افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران بشرح زیر می باشد که بایستی طی نامه ای به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد :

علاوه بر موارد مطرح شده در بند یک بایسی سند حسابداری که در آن حسابهای پرداختنی با سرمایه (معادل مبلغ افزایش سرمایه ) تهاتر شده باشد و به تایید اعضاء هیئت مدیره رسیده باشد را نیز به اداه ثبت شرکتها تقدیم نمود .

3- از محل تجدید ارزیابی دارائیها :

طبق استاندارد شماره 11 حسابداری ایران تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت مشهود مجاز است که در صورت اتخاذ این روش از طرف شرکت ، تجدید ارزیابی بایستی هر سه تا پنج سال تکرار شود که با توجه به تحمیل هزینه های قابل توجه به شرکت در انجام ارزیابی دارائیها ، شرکتها رقبتی به این عمل ندارند مگر اینکه مجبور به این کار باشند .

نکته : مبلغ تجدید ارزیابی یا همان درآمد غیر عملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی دارائیها مستقیما تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه در قسمت حقوق صاحبان سهام و بعنوان بخشی از حقوق ایشان طبقه بندی شده و در صورت سود و زیان جامع انعکاس می یابد و در نتیجه در صورت نسبت سود و زیان در حق تقدم سود و زیان سودی از این بابت شناسایی نمیشود . یعنی برای ثبت سند حسابداری در نرم افزار حسابداری :

دارائیهای ثابت مشهود ***** بدهکار

مازاد تجدید ارزیابی دارائیها ***** بستانکار

لازم به ذکر است که در لایحه بودجه سال 1390 بیان شده اگر افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارائیهای استهلاک پذیر باشد ، سود مازاد تجدید ارزیابی دارائیها که به حساب افزایش سرمایه منظور میشود ، در سال ایجاد نسبت سود و زیان در حق تقدم مشمول مالیات نیست اما تجدید ارزیابی دارائهای استهلاک پذیر موجب افزایش هزینه استهلاک در سالهای آتی شده و سود خالص را از طریق افزایش هزینه های سربار در بهای تمام شده کاهش می دهد که بازتاب این عمل افزایش هزینه استهلاک در سالهای آتی شده و جزو هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی می باشد . برای توضیح بیشتر به مثال زیر توجه فرمایید :

فرض کنید بر طبق اسناد حسابداری ثبت شده در نرم افزار حسابداری ، ماشین آلاتی را به بهای تمام شده 100.000 ریال در سالهای گذشته خریداری نمودیم و در سال جاری نسبت به تجدید ارزیابی آن اقدام نمودیم و مبلغ آن به 700.000 ریال افزایش یافته است . با توجه به این مثال مبلغ 600.000 ریال ناشی از تجدید ارزیابی در حساب حقوق صاحبان سهام موجود است که این مبلغ معاف از مالیات می باشد.

در سالهای آتی مبنای محاسبه استهلاک از مبلغ 100.000 ریال به 700.000 ریال تغییر نموده که هزینه استهلاک محاسبه شده برای 600.000 ریال مازاد جزو هزینه های غیر قابل قبول مالیاتی می باشد .

در این روش در زمان دریافت روزنامه رسمی مبنی بر تایید افزایش سرمایه توسط اداره ثبت شرکتها سند حسابداری زیر در نرم افزار حسابداری ثبت می شود.

مازاد تجدید ارزیابی دارائیها ***** بدهکار

مدارک لازم برای افزایش سرمایه از محل دارائیهای تجدید ارزیابی شده بشرح زیر می باشد که بایستی طی نامه ای به اداره ثبت شرکتها تحویل گردد :

علاوه بر موارد مطرح شده در بند یک بایستی تاییدیه مبالغ تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری را نیز به اداه ثبت شرکتها تقدیم نمود .

4- افزایش سرمایه از محل سود انباشته و اندوخته طرح توسعه در قالب سهام جایزه :

در این روش سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه را به سهامداران می دهد و برای این کار نیازی به پرداخت وجه توسط سهامداران نمی باشد. در این حالت شرکت به دلیل اینکه سود انباشته قابل توجهی دارد، تصمیم می گیرد از محل سود انباشته افزایش سرمایه خود را انجام دهد. در نهایت شرکت پس از افزایش سرمایه، سود سهمی (سهام جایزه) به سهامداران خود پرداخت می کند.

5- افزایش سرمایه از محل صرف سهام :

در این روش سهام تفاوت قیمت اسمى و قیمت فروش یک سهم توسط شرکت است. هنگامى که پذیره نویسى افزایش سرمایه بر اساس قیمت بازار سهم انجام مى شود اصطلاحاً گفته مى شود افزایش سرمایه از طریق صرف سهام انجام شده است. در این صورت این اضافه ارزش حاصل شده (مازاد قیمت بازار به قیمت اسمى) در ترازنامه ذیل حسابى تحت عنوان صرف سهام نشان مى دهد. بنابراین صرف سهام از محل افزایش سرمایه و انتشار سهام جدید به قیمتى بیش از قیمت اسمى حاصل مى شود و از دیدگاه شرکت، جزء منابع تامین مالى محسوب مى شود.

در ماده 160 قانون تجارت آمده است : شرکت مى تواند سهام جدید را برابر مبلغ اسمى بفروشد یا اینکه مبلغى علاوه بر مبلغ اسمى سهم به عنوان اضافه ارزش سهم از خریدار دریافت کند. شرکت مى تواند عواید حاصل از اضافه ارزش سهام فروخته شده را به اندوخته منتقل سازد یا نقداً بین صاحبان سهام سابق تقسیم کند یا در ازاى آن سهام جدید به صاحبان سهام سابق بدهد.

افزایش سرمایه با صرف سهام مى تواند با صدور حق تقدم خرید سهام یا سلب حق تقدم از سهامدار موجود و عرضه عمومى سهم همراه باشد . معمولاً براى ایجاد جذابیت در پذیره نویسى، قیمت پذیره نویسى تا حدى کمتر از قیمت بازار یا همراه با تخفیف نسبت به قیمت بازار تعیین مى شود. اما به هرحال به منظور تحقق کامل برنامه افزایش سرمایه با صرف ، شرکت بایستى براى باقیمانده احتمالى سهام پذیره نویسى نشده شخص یا اشخاص حقیقى یا حقوقى را که قبلاً متعهد شده اند، معرفى کند. پذیره نویسى سهام جدید در خارج از بورس انجام مى شود و به آن کارمزد تعلق نمى گیرد.

تبدیل حق تقدم به سهم چیست ؟ | خرید حق تقدم

تبدیل حق تقدم به سهم

تبدیل حق تقدم به سهم یکی از مسائل مهمی است، که بسیاری از سهامداران در مورد آن اطلاعات و دانش کافی ندارند. در حالی که اگر در مورد حق تقدم سهام اطلاعات داشته باشند می توانند بهترین سود را از این موقعیت بازار به دست آورند. البته برخی از سهامدارن نیز ممکن است دچار ضرر و زیان شوند.

تبدیل حق تقدم به سهم چگونه انجام می شود؟

تمامی شرکت های فعال در بازار بورس زمانی که تصمیم می گیرند اقدام به افزایش سرمایه خود نمایند، به نسبت دارایی هایی که سرمایه گذاران در شرکت دارند، به آنها حق تقدم سهام داده می شود. تا قدرت تصمیم گیری سهامداران در امور شرکت حفظ گردد. تبدیل حق تقدم به سهم یکی از مسائل مهمی است که ذهن تمام سهامداران را به خود مشغول می کند.

حق تقدم از زبانی دیگر

حق تقدم سهام به سهامداران شرکت ها و پس از تصویب افزایش سرمایه آنها در مجمع افزایش سرمایه به منظور حفظ میزان قدرت تصمیم گیری آنها در امور شرکت ارائه می گردد . برای این منظور پس از تصویب این افزایش سرمایه از سوی شرکت گواهی حق تقدم برای سهامداران ارسال می گردد که با پر کردن این فرم ها می توانند مقدار مشخصی از سهام افزوده شده را به قیمت اسمی آن خریداری کنند . منبع

این که آیا سرمایه گذاران قادر هستند گواهی حق تقدم خود را به سهم تبدیل کنند یا خیر. شرکت ها پس از تصویب افزایش سرمایه خود توسط مجمع افزایش سرمایه، گواهی حق تقدم به سهامداران خود می دهند، که با پر کردن این گواهی، آنها قادر خواهند بود مقدار مشخصی از سهام افزوده شده به شرکت را به عنوان قیمت اسمی خریداری نمایند.

شرکت ها اصولا به منظور پرداخت بدهی ها، بالا بردن سطح تقاضای سهام خود در بورس، تامین مالی پروژه های خود و موارد دیگر اقدام به افزایش سرمایه خود می نمایند. اما این افزایش سرمایه منجر می شود که سهم سهامداران در شرکت کاهش یافته و قدرت نفوذ آنها در تصمیم گیری نیز کاهش یابد. با تبدیل حق تقدم به سهم ، سهامداران قادر خواهند بود قدرت خود را در شرکت همچون گذشته حفظ کنند.

خرید و فروش حق تقدم سهام

خرید و فروش حق تقدم سهام

منظور از حق تقدم چیست؟

حق تقدم سهم در اصل به منظور حفظ منافع سهامداران فعلی شرکت، به صورت قانونی وضع می شود. همانطور که در قانون تجارت ایران بیان شده است، زمانی که شرکتی اقدام به فروش سهام جدید خود می نماید، سهامداران فعلی برای خرید سهام در اولویت قرار دارند. این اولویت سهامداران فعلی برای خرید سهام، در اصل حق تقدم سهم گفته می شود.

حق تقدم در بورس نیز به همین منوال است. یعنی سهامدارانی که از جمله سهامداران فعلی شرکت های بورسی هستند، در زمان افزایش سرمایه برای خرید سهام در اولویت قرار دارند. این افراد می توانند با تبدیل حق تقدم به سهم اقدام به خرید سهام جدید شرکت ها در بورس نمایند. با این فرایند سهامداران فعلی شرکت ها همچون گذشته می توانند منافع خود را در شرکت حفظ کنند.

بهتر است این نکته را در نظر داشته باشید، که برای دریافت گواهی حق تقدم و تبدیل حق تقدم به سهم نیازی به شرکت سهامداران در مجمع افزایش سرمایه شرکت ها نیست. تنها افرادی که پیش از برگزاری مجمع افزایش سرمایه اقدام به خرید سهام شرکت نموده باشند، می توانند از این حق برخوردار گردند.

تبدیل حق تقدم به سهم

تبدیل حق تقدم به سهم

نحوه فروش حق تقدم و تبدیل حق تقدم به سهم به چه صورت است؟

نحوه فروش حق تقدم بسته به مبلغ گواهی به شکل خاصی انجام می شود. سهامدارانی که دارای گواهی حق تقدم هستند، لازم است مبلغی معادل ارزش اسمی گواهی پرداخت نمایند. در ایران ارزش اسمی هر سهمی معادل 1000 ریال بوده و به ازای هر گواهی حق تقدم، و پرداخت مبلغ ارزش اسمی، به سهامداران سهم تعلق می گیرد.

در صورتی که سهامداران تمایل به تبدیل حق تقدم به سهم داشته باشند، باید در زمان تعیین شده اقدام به پرداخت 1000 ریال به شرکت نمایند. زمانی که افزایش سهام شرکت نزد سازمان بورس به ثبت رسید، به صورت اتوماتیک حق تقدم سهامداران به سهام عادی آنها تبدیل می شود. البته باید به این نکته نیز اشاره کنیم که این پروسه زمان بر بوده، و معمولا بین 3 تا 6 ماه طول خواهد کشید.

برخی از سهامداران وجود دارند که ممکن است تمایلی به تبدیل حق تقدم به سهم نداشته باشند. این دسته از افراد می توانند در بازار بورس اقدام به فروش حق تقدم خود نمایند. از سوی دیگر نیز اگر سهامداران در زمان تعیین شده اقدام به تبدیل حق تقدم خود به سهام نکردند، شرکت اقدام به فروش سهام آنها با قیمت روز می نماید. پس از آن اختلاف قیمت سهام را به حساب سهامداران واریز می کند.

نوسان قیمت در بازار بورس

نوسان قیمت در بازار بورس

دامنه نوسان حق تقدم به چه صورت است؟

معمولا دامنه نوسان حق تقدم شرکت ها، 2 برابر دامنه نوسان سهام عادی در بازار بورس است. به این صورت که نماد حق تقدم در چند روز می تواند مثبت ده یا منفی ده درصد نسبت به قیمت پایانی سهام در روز گذشته شود. سهامدارانی که تمایل به تبدیل حق تقدم به سهم خود دارند، لازم است حتما به این مسئله توجه ویژه ای داشته باشند.

در این صورت می توانند ریسک حق تقدم سهام را نسبت به سهم عادی کاهش دهند. زیرا حق تقدم سهام در حالت کلی در یک روز قادر است تقریبا 20 درصد نوسان قیمت داشته باشد. در حالی که دامنه نوسان سهام عادی در یک روز تنها می تواند 10 درصد نوسان قیمت داشته باشد. زمانی که حق تقدم سهام منتشر می شود، سهام شرکت با کاهش قیمت مواجه می شود که این مسئله نیز افزایش تقاضا را برای سهام به همراه خواهد داشت.

از سوی دیگر نیز زمان پذیره نویسی و تبدیل حق تقدم به سهم تقریبا 2 ماه به طول می انجامد. ممکن است در این مدت زمان قیمت سهام دچار تغییر شده و از حالت صعودی به حالت نزولی تبدیل شود. که این مسئله برای سهامدار زیان زیادی به همراه خواهد داشت. از این رو لازم است سهامداران به دامنه نوسان قیمت بازار توجه زیادی نمایند.

حق تقدم سهم در بورس

حق تقدم سهم در بورس

میزان سودآوری حق تقدم به چه صورت است؟

از آنجایی که حق تقدم سهام دارای دامنه نوسان بیشتری نسبت به سهام عادی است، پس از ریسک معاملاتی بیشتری نیز برخوردار خواهد بود. نوسان دو برابری قیمت حق تقدم، هم می تواند منجر به سودآوری حق تقدم شود و هم می تواند منجر به ضرر و زیان جبران ناپذیری برای سهامدار گردد. این که سهامدار بتواند از چنین موقعیت بیشترین سود را به دست آورد یا زیان کند، بستگی به آشنایی او با بازار بورس خواهد داشت.

سهامدارانی که می دانند چه زمانی بهترین موقعیت برای ورود به بازار است، و یا آن که بهترین زمان خروج از بازار چه موقع است، می توانند از تبدیل حق تقدم به سهم سود خوبی به دست آورند. پس مهارت و دانش سهامدارانی که در بازار بورس اقدام به انجام معامله می نمایند، در میزان موفقیت و کسب سود سهامداران تاثیر گذار است.

افرادی که تمایل دارند اقدام به خرید حق تقدم سهام نمایند نیز،باید از اطلاعات و تجربه کافی در این زمینه داشته باشند. در غیر این صورت قادر نخواهند بود از این موقعیت سود خوبی به دست آورند.

منظور از خرید حق تقدم سهام چیست؟

زمانی که شرکت تصمیم می‌گیرد سرمایه خود را افزایش دهد تعداد سهام های آن نیز افزایش خواهد یافت. در چنین حالتی هر برگه سهام جدیدی که آورده شرکت را افزایش می دهد، طبق مبلغ تعیین شده به فروش رسیده و مبلغ آن به حساب شرکت واریز خواهد شد. البته لازم به ذکر است که در چنین شرایطی تمام سهامداران قبلی قادر هستند درصد مالکیت خودشان را در شرکت حفظ کنند.

مثلاً اگر یکی از سهامداران پیش از افزایش سرمایه شرکت، دارای سهم ۵ درصد باشند می توانند بعد از افزایش دارایی نیز همان ۵ درصد سهم خود را در شرکت حفظ کنند. برای این کار لازم است از خرید حق تقدم سهام خود استفاده نموده و نسبت هر حق تقدم را بپردازند. برای خرید حق تقدم کافیست 100 تومان به ازای حق پردازند تا مالکیت خود را نسبت به سهامی که در شرکت دارد حفظ کنند.

تصور کنید سرمایه گذاری در شرکت دارای ۵ درصد سهام باشد، سهامدار پس از افزایش سرمایه شرکت اگر بخواهد پنج درصد سهام خود را حفظ کند باید اقدام به خرید حق تقدم نمایند. مثلاً نسبت سود و زیان در حق تقدم 5 درصد سهام شرکتی در واقع ۵۰ سهم از این شرکت به شمار می رود. اگر شرکت با افزایش سرمایه مواجه شود سهامداری که می‌خواهد همان ۵ درصد سهام خود را حفظ کند باید 100سهم از شرکت را در اختیار بگیرد.

در چنین شرایطی سهامدار از خرید حق تقدم استفاده نموده و همچنان سرمایه خود را در شرکت ۵ درصد حفظ می کند. اما در صورتی که چنین قصدی نداشته باشد می تواند از این حق تقدم خود استفاده نکند.

خرید سهام در بورس

خرید سهام در بورس

نحوه خرید حق تقدم و نحوه فروش حق تقدم استفاده نشده

در چه حالتی این سوال پیش می آید که چگونه می توان اقدام به خرید حق تقدم نمود و یا آنکه در صورت عدم استفاده آن را به دیگری واگذار کرد؟ طبق قانون شرکت ها زمانی که حق تقدم به سبد سهام داران اضافه گردید آنها تنها دو تا سه روز زمان دارند تا تصمیم بگیرند آیا قصد دارند از آن استفاده کنند یا خیر.

در صورتی که سهامداری به هر دلیلی تمایل نداشته باشد از حق تقدم سهام خود استفاده کند، می‌تواند آن را به دیگری واگذار نماید. نحوه فروش حق تقدم استفاده نشده در هر شرکت شرایط خاص خود را دارد. به طور کلی نسبت سود و زیان در حق تقدم سهامدارانی که از خرید حق تقدم خود استفاده می کنند، و در مهلت تعیین شده مبلغ مورد نظر برای خرید این سهام ها پرداخت می‌کنند، قادر هستند سهام خود در شرکت را افزایش دهند. اما منظور از افزایش سهام در اصل حفظ کردن اصل سهام قبل خود است.

حق تقدم های استفاده نشده در واقع حق تقدم هایی هستند که سهامدار در مهلت تعیین شده آنها را استفاده نکرده است تا بتواند سهام خود را حفظ کند. این حق تقدم ها در انتهای مهلت تعیین شده به حراج گذاشته می شوند و پس از آنکه کارمزد تعیین شده برای آنها کسر گردید، و مبلغ حاصل از حراج آنها به حساب سهامداران واریز می شود.

آیا میتوان اقدام به تبدیل حق تقدم به سهام نمود؟

نحوه تبدیل حق تقدم به سهام به این صورت است اگر سهامداری در مهلت مقرر با پرداخت ۱۰۰ هزار تومان از حق تقدم خود استفاده نکند، پس از آن که شرکت افزایش سهام خود را در سازمان بورس به ثبت رساند، این حق تقدم ها به صورت اتوماتیک به سهام های عادی در بورس تبدیل می شوند. البته لازم به ذکر است که این پروسه زمان زیادی برده و ممکن است سه تا شش ماه طول بکشد.

افزایش سرمایه در شرکت

افزایش سرمایه در شرکت

فرم استفاده از حق تقدم از چه سامانه ای تهیه می شود؟

برای آنکه بدانید چگونه می توانید از خرید حق تقدم خود استفاده نمایید، کافیست به سامانه استعلام حق تقدم مراجعه نموده و فرم استفاده از حق تقدم را بررسی کنید. سهامداران بسیاری هستند پس از استعلام حق تقدم خود اقدام به فروش آن در بازار بورس می نماید با این روش سهمی که با افزایش دارایی های شرکت به آنها تعلق گرفته است را، به فروش می رسانند.

بسیاری از سهامداران با این سوال مواجه می شوند، که آیا نماد حق تقدم را میتوانند همیشه خرید و فروش کنند؟ باید بگوییم خیر. خرید حق تقدم و فروش آن تنها در یک مدت زمان مشخص امکان پذیر است. پس نمی‌توان آن را همیشه مورد معامله قرار داد.

فرمول محاسبه قیمت حق تقدم به چه صورت است؟

برای خرید حق تقدم ابتدا لازم است قیمت حق تقدم محاسبه شود برای این فرآیند فرمول خاصی در نظر گرفته شده است. این فرمول به صورت زیر بوده و تمام سهامداران پیش از خرید یا فروش حق تقدم باید قیمت حق تقدم را مورد محاسبه قرار دهند:

فرمول محاسبه قیمت حق تقدم

فرمول محاسبه قیمت حق تقدم

در حال حاضر نوسان قیمت حق تقدم ها نسبت به سهام های عادی دو برابر است. از این رو می توانیم بگوییم که قیمت حق تقدم ها ممکن است منفی ۱۰ درصد یا مثبت ۱۰ درصد شود. یعنی در این دو درصد نوسان دارد. افرادی که ریسک پذیری بیشتری دارند معمولاً در بازه های زمانی کوتاه اقدام به خرید حق تقدم و یا فروش آن می نماید.

با این حساب اگر شما جزو افراد تازه وارد به بازار بورس هست بهتر است از نوسانات حق تقدم در بازار بورس برای خرید سهام استفاده نکنید. زیرا این مسئله می‌تواند ریسک زیادی برای شما در پی داشته باشد.

عرضه اولیه سهام چیست

درمورد عرضه اولیه می توان چنین عنوان کرد که به اولین روز عرضه سهام یک شرکت در بازار بورس اشاره می نماید که در آن، درصد مشخصی از کل سهام شرکت برای نخستین بار در بازار بورس عرضه می‌شود. با توجه به تجربیات افراد که در بازار بورس هستند گفته می شود که در عرضه اولیه ها بیشتر مواقع سود آور می باشد.

عرضه اولیه سهام

عرضه اولیه در معنای ساده بدین شرح است که شرکتی برای نخسین بار سهام خود را در بورس قرار دهد به عبارت دیگر سهام شرکت ها برای نخسین بار در بازار بورس توسط عامه مردم خریداری می شود اما خرید سهام در صورتی است که کد یا سهام یا کد بورسی داشته باشند.

عرضه اولیه سهام یکی از گزینه های بسیار مهم و جذاب جهت کسب سود بیشتر می باشد چون سهام‌ هایی که در این عرضه به فروش می‌رسند در بیشتر مواقع سود آور بوده و به همین دلیل، طرفداران زیادی دارند در این عرصه دارند.

درمورد عرضه اولیه می توان چنین عنوان کرد که به اولین روز عرضه سهام یک شرکت در بازار بورس اشاره می نماید که در آن، درصد مشخصی از کل سهام شرکت برای نخستین بار در بازار بورس عرضه می‌شود. با توجه به تجربیات افراد که در بازار بورس هستند گفته می شود که در عرضه اولیه ها بیشتر مواقع سود آور می باشد.

توجه داشته باشید که عرضه اولیه یک شرکت در بورس به این معنی نیست که آن شرکت، تازه کار خودش را شروع کرده است. بلکه به این معنی است که به تازگی اجازه خرید و فروش سهام آن در بورس صادر شده است. حتی گاهی شرکت‌های دولتی با سال‌ها سابقه کار در این عرضه شرکت می‌کنند. شرایط خرید و فروش سهام در عرضه‌های اولیه کمی با سهام‌ های عادی متفاوت است.

مراحل خرید عرضه اولیه

برای خرید عرضه اولیه به دو صورت امکان پذیر می باشد بصورت آنلاین و آفلاین می باشد.

در خرید آفلاین باید به همان صورت که در اطلاعیه عرضه اولیه عنوان کرده اند سرمایه گذار باید قیمت و حجم درخواستی خود را وارد سامانه معاملاتی کند تا کارگزار نسبت به خرید عرضه اولیه برای شخص اقدام و خریداری نماید. در مقابل در روش آنلاین سرمایه گذار بایستی در زمان مشخص شده توسط سازمان بورس اقدام به خرید اوراق بهادار نماید.

لازم به ذکر می باشد جهت خرید عرضه اولیه سرمایه گذار باید درخواست قیمت و حجم را وارد سامانه معاملاتی کند. در خصوص قیمت و حجم باید گفت که سرمایه گذار نمی تواند درخواست خود را به هر قیمت و حجمی وارد سامانه کند بلکه باید درخواست حجم و قیمت خود را طبق اطلاعات منتشر شده در آگهی عرضه اولیه وارد سامانه کند.

مراحل خرید عرضه اولیه

۱٫مطالعه اطلاعیه جهت خرید عرضه اولیه

  • نام شرکتی که عرضه اولیه خواهد شد به همراه نماد آن.
  • تاریخ انجام عرضه اولیه.
  • حداکثر حجمی که خریدار قادر به خرید خواهد بود.
  • بازه قیمتی که برای خرید سهام در نظر گرفته شده است.

۲٫ شارژ حساب معاملاتی خود.

جهت خرید سهام ابتدا بایستی حساب سامانه معاملاتی خود را شارژ نمایید این عملیات را می توان در منوی پرداخت وجه انجام داد. بهتر است شارژ کردن حساب خود را به ساعات نزدیک انجام معامله عرضه اولیه موکول نکنید و در روزهای قبل این کار را انجام دهید زیرا امکان شلوغی سامانه معاملاتی وجود دارد.

۳٫ ثبت سفارش

“معمولا” در نخستین ساعت‌های زمان معاملات، از طریق پیغام ناظر سایت مدیریت فناوری بورس تهران، بازه زمانی ثبت سفارش اعلام می‌شود.

نکته حائز اهمیت آن است که اختصاص سهم در عرضه اولیه به روش ثبت سفارش، براساس اولویت زمانی ثبت سفارش نیست. بنابراین چه در ساعات اولیه این کار را انجام دهید و در چه ساعات پایانی، تفاوتی در تعداد سهام تخصیص یافته به شما ندارد.

۴٫ تخصیص سهام

در صورتی که عرضه اولیه در ساعات اولیه صبح صورت پذیرد، معمولا پس از ساعت ۱۶ روز عرضه اولیه، تخصیص سهام پایان می‌گیرد برخی کارگزاری‌ها، خودشان برای مشتریان عرضه اولیه می‌خرند.

برای استفاده از این روش، باید روز قبل از عرضه اولیه، حساب خود را شارژ کنید تا کارگزار در زمان ثبت سفارش از حسابتان برداشت و خرید را انجام دهد.

تعدادی دیگر از کارگزاری‌ها، برای افزایش مشارکت خریداران و تشویق مشتریان، عرضه اولیه را بدون نیاز به نقدینگی انجام می‌دهند که این روش نیز مانند روش بالا نیاز به تایید فرم توافق نامه کارگزاری دارد.

حق تقدم سهام

یکی از مزایای سهام در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار این است که چون سهامداران یک شرکت، در واقع به نسبت سهم خود، مالک آن شرکت محسوب می‌شوند، در خرید سهام جدید شرکت نیز در اولویت قرار دارند.

به این اولویت، حق تقدم خرید سهام می‌گوینـد. به عبارت دیگر در صورتی که یک شرکت سهام جدیدی برای فروش منتشر کند، سهامداران فعلی در خرید این سهام جدید اولویت دارند و به این اولویت در خرید سهام نسبت به سهامداران جدید، حق تقدم خرید سهام گفته می‌شود.

هنگامی که یک شرکت افزایش سرمایه می‌دهد، به نسبت درصد افزایش سرمایه تعداد سهام آن نیز افزایش پیدا می‌کند. حال به دلیل اینکه سهامداران یک شرکت خواهان حفظ حقوق و منافع خود در شرکت هستند، این انتظار را دارند که بعد از افزایش سرمایه شرکت، درصد مالکیت خود در شرکت را نسبت به قبل از افزایش سرمایه حفظ کنند. به همین دلیل براساس قانون تجارت این حق برای سهامداران شرکت در نظر گرفته می‌شود.

نسبت سود و زیان در حق تقدم

دامنه نوسان حق تقدم سهام شرکت ها دو برابر سهم عادی است و ریسک بالایی دارد. نوسان دو برابری هم می‌تواند سود زیادی را نصیب سرمایه گذار کند و هم می‌تواند باعث ضرر و زیان شود که این موضوع به میزان آشنایی شما با بورس و تشخیص درست زمان ورود و خروج توسط سهامدار بستگی دارد.

دامنه نوسان در معامله نماد حق تقدم شرکت‌ها، ۲ برابر دامنه نوسان سهام عادی است، به این معنی که نماد حق تقدم در طی روز می‌تواند ۱۰+ درصد و یا ۱۰- درصد به نسبت قیمت پایانی روز گذشته نوسان داشته باشد.

اشخاصی که به معامله حق تقدم می‌پردازند باید به این موضوع توجه کنند که ریسک حق تقدم سهام بیشتر از سهام عادی است، چون در این حالت در طی روز در بیشترین حالت می‌تواند حدود ۲۰ درصد هم نوسان داشته باشد در حالتی که این دامنه نوسان برای سهام عادی نزدیک به ۱۰ درصد است.

اگر شخصی فرم شرکت در افزایش سرمایه را تکمیل نکند و حق تقدم خود را در مدت زمان تعیین شده نفروشد، به این حق تقدم ها، حق تقدم استفاده نشده می‌گویند که شرکت حق تقدم استفاده نشده را به روش حراج و از طریق آگهی‌ها می‌فروشد و مبلغ کارمزد فروش را از آن مبلغ کم کرده و باقیمانده آن را به حساب سهامداران واریز می کند.

شکایت از شرکت های بورسی

جهت اعلام و مشخص کردن تخلفات شرکت‌های فعال در بازار بورس و سرمایه ایران و هم‌چنین کارگزاری‌های رسمی سازمان بورس، شما می‌توانید هم به سازمان بازرسی کل کشور قوه قضاییه شکایت خود را عنوان نمایید و یا به صورت اینترنتی، تخلف مورد نظر خود را ثبت سیستمی کنید و کد رهگیری برای پیگیری تخلف اعلامی دریافت نمایید و همچنین می‌توانید به سامانه رسمی ثبت تخلفات بورس مراجعه کرده و گزارش تخلف را اعلام نمایید.

معمولا پس از ۲ تا ۴ هفته، نتیجه رسیدگی به گزارش شما اعلام خواهد شد. با توجه به اینکه شمار فعالان بازار بورس ایران هر سال افزایش می یابد و شمار جدیدی از مردم به جمع جامعه سهامداران می‌پیوندند، اعلام تخلفات از کارگزاری ها و ناشران روند صعودی داشته و درگزارش امروز، شیوه اعلام تخلف را معرفی کردیم.

برطبق ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت شرکت های بورسی موظف اند حداکثر ظرف مهلت ۸ ماه از تاریخ برگزاری و تشکیل مجمع، سود را پرداخت نمایند و همچنین ناشران موظف هستند در مدت ۱۰ روز قبل از تشکیل و برگزاری مجامع شرکت ‌های بورسی، برای پرداخت سود نقدی، جدول زمان ‌بندی را تنظیم نموده و طبق آن مکلف اند تا سود سهامداران را پرداخت نمایند.

حق تقدم سهام چیست؟

مطابق با قانون تجارت، زمانی که یک شرکت قصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی داشته باشد، اولویت شرکت در افزایش سرمایه با سهامداران فعلی شرکت است. از همین رو، در روش افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، شرکت اوراقی را تحت عنوان "حق تقدم خرید سهام" منتشر کرده و با توجه به درصد مالکیت هر یک از سهامداران و نیز درصد افزایش سرمایه، تعداد مشخصی حق‌ تقدم‌ در اختیار سهامداران قرار می‌دهد. بعد از تصمیم‌گیری مجمع در خصوص افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران، حق تقدم‌ به سبد دارایی سهامداران اضافه خواهد شد.

برای مطالعه بیشتر راجع به انواع روش های افزایش سرمایه ایـنـجا کلیک کنید.

نماد حق تقدم

هر شرکت حاضر در بورس یک نماد معاملاتی مخصوص به خودش دارد. نماد حق تقدم هر شرکت هم با افزودن حرف "ح" به انتهای نماد معاملاتی آن شرکت ساخته می‌شود. مثلا اگر شرکت فولاد مبارکه اصفهان که نماد معاملاتی آن «فولاد» است، بخواهد از محل آورده افزایش سرمایه بدهد، نماد معاملاتی حق تقدش می‌شود "فولادح". بنابراین هر نمادی هم که به حرف «ح» منتهی باشد در واقع حق تقدم یکی از شرکت‌های حاضر در بورس است.

تخصیص حق تقدم

تعداد حق تقدمی‌ که به سهامداران تخصیص پیدا می‌کند، با توجه به درصد افزایش سرمایه و نیز تعداد فعلی سهام وی مشخص می‌شود.


مثلا فرض کنید شرکتی ۱۰۰۰ سهم دارد و می‌خواهد سهامش را ۱۰۰ درصد از محل آورده افزایش دهد و به ۲۰۰۰ سهم برساند. فرض کنید یکی از سهامداران شرکت قبل از افزایش سرمایه مالک ۵ درصد شرکت باشد. در این حالت، این سهامدار قبل از افزایش سرمایه مالک ۵۰ سهم از شرکت بوده است. برای اینکه این سهامدار بعد از افزایش سرمایه بتواند مالکیت ۵ درصدی‌اش را حفظ کند باید تعداد سهامش به ۱۰۰ سهم برسد. برای همین باید ۵۰ حق تقدم دریافت کند. این سهامدار می‌تواند با پرداخت ۱۰۰ تومان به ازای هر کدام از حق تقدم، حق تقدم‌ها را به سهم عادی تبدیل کند و تعداد سهامش را به ۱۰۰ سهم برساند.

دقت داشته باشید که فقط زمانی که شرکت سهام جدید برای فروش منتشر کند، این قضیه صادق است؛ یعنی در افزایش سرمایه از محل آورده نقدی. ولی مثلا در افزایش سرمایه از محل سود انباشته، سودی که متعلق به سهامداران شرکت است تبدیل به سهام می شود. اینجا دیگر حق تقدم سهام معنی ندارد.

بعد از اینکه این افزایش شرکت در مجمع تصویب شد، یک فرم برای سهامداران ارسال می شود که به آن گواهی حق تقدم خرید سهام گفته می شود. در این فرم اطلاعات افزایش سرمایه شرکت مشخص شده است. سهامدار پس از دریافت گواهی حق تقدم خرید سهام یکی از سه تصمیم زیر را اتخاذ می­کند:

الف) تبدیل حق تقدم‌ به سهم:

اگر دارندگان حق تقدم تمایل داشته باشند که درصد مالکیت خود در شرکت را حفظ کنند و در افزایش سرمایه شرکت کنند، می­بایست فرم گواهی حق تقدم را نسبت سود و زیان در حق تقدم طی مهلتی که شرکت مقرر کرده، پر کرده و برای شرکت ارسال کنند. در صورتی که این کار را انجام ندهند، از نظر شرکت سهامدار تمایلی به شرکت در افزایش سرمایه ندارد. همچنین باید در مهلت مشخص شده، مبلغ اسمی هر سهم که هزار ریال به ازای هر سهم است را به حساب شرکت واریز نمایند و به شرکت اطلاع دهند.

ذکر این نکته ضروری است که جزئیات این فرآیند از طریق اطلاعیه ای که شرکت در سایت کدال منتشر می‌کند، قابل مشاهده است. لازم است افراد برای آگاهی از مهلت زمانی، نحوه پرداخت مبلغ اسمی و شماره‌حساب‌های شرکت، نحوه اطلاع رسانی به شرکت و سایر موارد، حتما سایت کدال را بررسی نمایند و در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام، با امور سهام شرکت مربوطه در ارتباط باشند.

ب) فروش حق تقدم

از زمانی که معاملات حق تقدم در بازار آغاز می‌شود، به مدت ۶۰ روز ادامه پیدا می‌کند و البته ممکن است به درخواست شرکت و تایید سازمان بورس، این زمان نیز تمدید شود. سهامدارانی که به آن‌ها حق تقدم تخصیص پیدا کرده است می‌توانند در این بازه‌ی زمانی آن را بفروشند و از وجه حاصل از آن استفاده کنند. فقط در این مرحله، از لحاظ تعداد معامله محدودیتی برای افراد وجود ندارد و هر فرد می‌تواند بارها و بارها حق تقدم‌ را بخرد و بفروشد.

دامنه نوسان قیمت حق‌ تقدم‌ شرکت‌های بورسی، دو برابر دامنه نوسان سهم شرکت است یعنی یک نماد حق تقدم در طول روز می تواند مثبت ۱۰ درصد و منفی ۱۰ در صد نسبت به قیمت پایانی روز گذشته نوسان داشته باشد. پس افرادی که آن را خرید و فروش می کنند باید با این علم که ریسک این کار بیشتر از خرید و فروش سهام عادی است، این کار را انجام بدهند. در شرکت‌های فرابورسی، دامنه نوسان حق تقدم با دامنه نوسان سهم شرکت برابر است.

ج) عدم واریز وجه اسمی و عدم فروش حق تقدم‌:

در صورتی که دارنده حق تقدم، نسبت به آن بی‌تفاوت باشد و در مهلت مقرر آن را نفروشد و وجه اسمی آن را در مهلت مقرر به حساب شرکت واریز نکند، این حالت به وجود می‌آید.

مدتی بعد از متوقف شدن معاملات نماد حق تقدم شرکت، نماد حق‌ تقدم‌ از سبد دارایی همه افراد خارج می‌شود. پس از بررسی‌های شرکت، تعداد حق تقدم‌هایی که وجه اسمی آن‌ها به حساب شرکت واریز نشده است، مشخص شده و شرکت در مرحله‌ای به نام "پذیره نویسی عمومی" آن‌ها را به فروش می‌رساند. پس از فروش حق تقدم‌های استفاده نشده و کسر هزینه و کارمزد فروش، وجه حاصل از آن در اختیار سهامدارانی که از حق تقدم‌ خود استفاده نکرده‌اند، قرار خواهد گرفت. جزئیات مربوط به این فرآیند از طریق سایت کدال منتشر شده و همچنین در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام، افراد باید با امور سهام شرکت در ارتباط باشند.

اطلاعیه پذیره‌نویسی عمومی حق تقدم خرید سهام دالبر- منتشر شده در سایت کدال

در مرحله پذیره‌ نویسی عمومی، علاوه بر قیمت خرید، وجه اسمی هر حق تقدم (هزار ریال) نیز از حساب خریدار کسر می‌گردد. خریداران حق تقدم در این مرحله، به هیچ وجه امکان فروش آن را ندارند و باید منتظر تکمیل شدن فرآیند تبدیل حق‌ تقدم‌ به سهم باشند.

حق تقدم در سهام به چه معناست؟

گروه اقتصادی: حق تقدم در سهام یکی از روش‌هایی است که سهامداران از طریق آن در بازار به افزایش سرمایه می‌پردازند.

حق تقدم در سهام به چه معناست؟

یکی از راه های افزایش سرمایه در بورس از طریق حق تقدم است.هنگامی که یک شرکت افزایش سرمایه می‌دهد، به نسبت درصد افزایش سرمایه تعداد سهام آن نیز افزایش پیدا می‌کند. حال به دلیل اینکه سهامداران یک شرکت خواهان حفظ حقوق و منافع خود در شرکت هستند، این انتظار را دارند که بعد از افزایش سرمایه شرکت، درصد مالکیت خود در شرکت را نسبت به قبل از افزایش سرمایه حفظ کنند. به همین دلیل براساس قانون تجارت این حق برای سهامداران شرکت در نظر گرفته می‌شود.در صورتی که یک شرکت سهام جدیدی برای فروش منتشر کند، سهامداران فعلی در خرید این سهام جدید اولویت دارند. به این اولویت در خرید سهام نسبت به سهامداران جدید، حق تقدم خرید سهام گفته می‌شود.بعد از برگزار کردن مجمع شرکت یک نماد حق تقدم در بازار به آن شرکت اختصاص داده می شود تا سهامداران بتوانند از طریق آن نماد، حق تقدم های خود را بفروشند.
به عنوان مثال اگر شرکت ایران خودرو با نماد (خودرو) افزایش سرمایه داد، حق تقدم آن با نماد (خودروح) وارد پرتفوی سهامداران می شود.با وارد شدن نماد حق تقدم یک شرکت بورسی در پرتفوی سهامداران تنها در مدت زمان مشخصی قابلیت خرید و فروش خواهد داشت.براساس قوانین بورسی این بازه زمانی کمتر از ۶۰ روز نباید باشد و در صورتی بیشتر خواهد شد که این مدت زمان تمدید شود. در این دوره ۶۰ روزه افرادی که تمایلی به شرکت در افزایش سرمایه را ندارند حق خود را می‌فروشند و اشخاصی هم که در مجمع سهامداران نیستند می‌توانند این حق تقدم‌ها را خریداری کنند.اشخاصی که بعدا این حق تقدم‌ها را خریداری کنند، باید مبلغ اسمی سهم را به حساب شرکت واریز کنند تا تبدیل به سهم عادی شود. البته خیلی از اشخاص هم این حق‌ها را مثل سهام عادی خرید و فروش می‌کنند و از نوسانات آن سود می‌برند.

نحوه تبدیل حق تقدم به سهام
اگر سهام داری شما تمایل داشته باشد که درصد مالکیت خود در شرکت را حفظ و در افزایش سرمایه شرکت کند، باید فرمی را که توسط شرکت منتشر شده است را طی مهلتی که شرکت مقرر کرده، پر کرده و برای شرکت ارسال کند. در صورتی که این کار را انجام ندهد، از نظر شرکت شما تمایلی به شرکت در افزایش سرمایه ندارد.
هنگامی که سهامداری فرم شرکت در افزایش سرمایه را پر کرد، باید به همان نسبت نیز برای شرکت آورده نقدی داشته باشد. در نتیجه باید به ازای هر گواهی که دارد مبلغی معادل ارزش اسمی سهم را پرداخت کند. همانطور که می‌دانید ارزش اسمی هر سهم در ایران در حال حاضر ۱۰۰۰ ریال است.در نتیجه به ازای هر گواهی حق تقدم و ۱۰۰۰ ریالی که سهامدار پرداخت می‌کند یک عدد سهم به او تعلق خواهد گرفت. در صورتی که در مهلت مقرر نسبت سود و زیان در حق تقدم این یک هزار ریال را پرداخت کند، بعد از اینکه افزایش سرمایه شرکت نزد سازمان بورس به ثبت می‌رسد، حق تقدم‌ نیز به صورت اتوماتیک تبدیل به سهام عادی خواهد شد. این پروسه معمولا بین ۳ تا ۶ ماه زمان خواهد برد.

میزان سود و زیان حق تقدم چقدر است؟
دامنه نوسان حق تقدم سهام شرکت ها دو برابر سهم عادی است و ریسک بالایی دارد. نوسان دو برابری هم می‌تواند سود زیادی را نصیب سرمایه گذار کند و هم می‌تواند باعث ضرر و زیان جبران شود که این موضوع به میزان آشنایی شما با بورس و تشخیص درست زمان ورود و خروج توسط سهامدار بستگی دارد.دامنه نوسان در معامله نماد حق تقدم شرکت‌ها، ۲ برابر دامنه نوسان سهام عادی است، به این معنی که نماد حق تقدم در طی روز می‌تواند ۱۰+ درصد و یا ۱۰- درصد به نسبت قیمت پایانی روز گذشته نوسان داشته باشد.اشخاصی که به معامله حق تقدم می‌پردازند باید به این موضوع توجه کنند که ریسک حق تقدم سهام بیشتر از سهام عادی است، چون در این حالت در طی روز در بیشترین حالت می‌تواند حدود ۲۰ درصد هم نوسان داشته باشد در حالتی که این دامنه نوسان برای سهام عادی نزدیک به ۱۰ درصد است.اگر شخصی فرم شرکت در افزایش سرمایه را تکمیل نکند و حق تقدم خود را در مدت زمان تعیین شده نفروشد، به این حق تقدم ها، حق تقدم استفاده نشده می‌گویند که شرکت حق تقدم استفاده نشده را به روش حراج و از طریق آگهی‌ها می‌فروشد و مبلغ کارمزد فروش را از آن مبلغ کم کرده و باقیمانده آن را به حساب سهامداران واریز می کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.