چگونه اهرم خود را تنظیم کنید؟


روایتها از استعفای بازرگان و دولت موقت و سیاستی که امام درمقابلش اتخاذ کرد

سفارت امریکا در تهران تسخیر شده و دولت موقت در اعتراض به این عمل، استعفای دسته جمعی خود را خدمت امام تقدیم کرده بود. در روزهایی که جمهوری اسلامی بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به انسجام داشت، دولت خود را از اداره کشور کنار کشیده بود و این موضوع شاید برای بسیاری نگران کننده بود اما رهبر کبیر انقلاب اسلامی با دوراندیشی و کیاست این خطر را تبدیل به فرصتی دیگر کردند.

به گزارش خبرنگار جماران، خبر تسخیر سفارت امریکا در ایران به وسیله دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، موجی از واکنش ها در داخل و خارج از کشور را به دنبال داشت و این خبر را در صدر اخبار روز جهان قرار داد. در داخل اما مهندس مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت به نشانه اعتراض به این حرکت، استعفای خود و هیات دولت را نوشت و برای تقدیم کردن آن به امام خمینی (س) راهی قم شد و امام نیز بی هیچ معطلی این استعفا را پذیرفتند. در این مطلب سعی بر آن است که نگاهی کوتاه به چگونگی وقایع پیش آمده از روز سیزدهم آبان 58 تا استعفای مهندس بازرگان بیندازیم.

تسخیر سفارت امریکا در ایران

روز 13 آبان سال 1358 خبر تسخیر سفارت آمریکا در ایران به وسیله دانشجویان مسلمان پیرو خط امام – که این واقعه در فرهنگ انقلاب اسلامی به «اشغال لانۀ جاسوسی آمریکا» شهرت یافته است – در صدر رویدادهای خبری، موجی از واکنش ها را در سطح جهان پدید آورد. این خبر همچون طوفانی رعدآسا، کاخ سفید و سازمان سیا و دیگر مراکز تصمیم‌گیری و اطلاعاتی هیئت حاکمۀ آمریکا را به لرزه درآورد. این واقعه دومین ضربۀ کاری انقلاب اسلامی بر حیثیت سیاسی و اقتدار اسطوره‌ ای ابرقدرت آمریکا بود که ظرف مدت کمتر از یک سال وارد می‌ شد.

پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 57 و فروپاشی ارکان سلطنت پهلوی – که نزدیک به سه دهۀ متوالی نقش ژاندارمی مستقیم منافع آمریکا و غرب را در منطقه خلیج فارس ایفا کرده بود – دولت آمریکا تمام امید خود را به سازماندهی ضد انقلاب و ایجاد اغتشاش و درگیری در داخل کشور با تلاش سفارت خود در ایران دوخته بود تا از این طریق و به عنوان اهرم فشار از ضعف های دولت موقت کمال استفاده را برده و خط سازش و نفوذ در دولت موقت و ارکان کلیدی کشور را – که بعدها اسناد فراوانی از آن منتشر شد – تقویت کند و از این رهگذر نظام سیاسی نوپا را از درون به سَمْت اهداف و منافع نامشروع خود دگرگون کند بنابراین طبیعی بود که اشغال مرکز فعالیت چگونه اهرم خود را تنظیم کنید؟ های نفوذ و براندازی آمریکا در ایران با واکنش سرسختانه این کشور و همپیمانان آن و کشورهای تحت نفوذ آنان مواجه شود و از سوی دیگر مورد استقبال ملت های دربند و دولت های انقلابی رویارو با آمریکا قرار گیرد.

با آنکه تسخیر سفارت امریکا در ایران واقعه بزرگی بود اما رهبری و هدایت آن امر بزرگتری بود که از عهده کسی جز امام خمینی بر نمی آمد و واقعاً رهبری ایشان در چگونه اهرم خود را تنظیم کنید؟ این امر از ریزه کاری های قابل توجهی برخوردار است که باعث تقویت موضع انقلاب شد که برای نمونه می توان به استعفای دولت موقت اشاره کرد. استعفای شتاب زده رئیس دولت موقت (آقای مهندس بازرگان) که یک روز پس از این واقعه به امید واکنش امام خمینی و تخلیه سفارت آمریکا صورت گرفته بود با پذیرش ایشان مواجه شد و فرصت را برای حاکمیت کامل نیروهای انقلابی بر سرنوشت انقلاب فراهم آورد. (روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی، ص 251 - 252)

اشغال لانه جاسوسی آمریکا در داخل کشور نیز با واکنش هایی بسیار متفاوت همراه بود که از جمله آنها که شاید مهمترین آنها هم باشد، استعفای دولت موقت بود هر چند که برخی از افراد دلایل دیگری را نیز برای استعفای دولت موقت برشمرده اند اما به نظر می رسد این موضوع یعنی تسخیر سفارت امریکا در تهران بهانه محکمتری به دست داد تا این مساله به وقوع بپیوندد.

روایت آیت الله هاشمی از استعفای دولت موقت

مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در خاطراتش به استعفای دولت موقت اشاره و نقل کرده است:

‌‌تیغ تیز اعتراضات دانشجویان بعد از تصرف سفارت امریکا،‌‎[1]‎‌ متوجه دولت موقت‌‎ ‎‌مهندس بازرگان شد؛ آنها حتی مدعی شدند که در داخل سفارت به اسناد و مدارکی‌‎ ‎‌دست یافته اند که نشان می دهد، دولت بر خلاف مسیر امام و انقلاب حرکت می کند. ‌

‌‌‎در این میان لغو قرار داد قدیمی همکاری ایران با امریکا (که در تاریخ 14 اسفند‌‎ ‎‌1337 منعقد شده بود) هم، نتوانست از شدت این حملات بکاهد. با طرح این مخالفت ها‌‎ ‎‌و اعتراضات در هیأت دولت، آنها چاره کار را در استعفا دیدند. فکر آنها این بود که بدون‌‎ ‎‌اینکه امام و شورای انقلاب را در جریان بگذارند، به طور دسته جمعی استعفای خود را‌‎ ‎‌اعلام کنند و امام و شورای انقلاب را در مقابل یک کار انجام شده قرار دهند. آقای‌‎ ‎‌بازرگان، تا پیش از این تاریخ و به دلایل مختلف، دو سه بار قصد استعفا کرده بود، اما هر‌‎ ‎‌بار، امام با آن مخالفت کرده بودند؛ این بار نیز، امام چندان راضی به پذیرش این استعفا‌‎ ‎‌نبودند. اما وقتی این استعفا (14 آبان 1358) مکتوب شد و این احتمال قوت گرفت که‌‎ ‎‌هدف استعفا تحت فشار قرار دادن امام و شورای انقلاب است، امام با این درخواست‌‎ ‎‌موافقت کردند و در جلسه ای که (در تاریخ 15 آبان 1358)، با حضور آقای بهشتی، آقای‌‎ ‎‌موسوی اردبیلی و آقای باهنر برای بررسی این موضوع تشکیل شده بود، فرمودند: «من‌‎ ‎‌عقیده ام این است که استعفا را بپذیرم.» و همین طور نیز عمل کردند. به طوری که‌‎ ‎‌استعفای مهندس بازرگان را ـ که در آن وی بدون اشاره به مسأله اشغال سفارت امریکا و‌‎ ‎‌مسأله گروگانگیری، بر «مخالفت ها و اختلاف نظرها» تأکید کرده و آورده بود: نظر به اینکه‌‎ ‎‌دخالت ها، مزاحمت ها، مخالفت ها و اختلاف نظرها، انجام وظایف محوّله و ادامه مسئولیت را‌‎ ‎‌برای همکاران و اینجانب، مدتی است غیرممکن ساخته و در شرایط تاریخی حساس‌‎ ‎‌حاضر، نجات مملکت و به ثمر رساندن انقلاب بدون وحدت کلمه و وحدت مدیریت،‌‎ ‎‌مؤثر نمی باشد ـ پذیرفتند و شورای انقلاب را در فرمانی مأمور اداره امور کشور‌‎ ‎‌کردند.‌‎[2]‎‌ ‌‎[3]‎ (کتاب امام خمینی (س) به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی، ص 111-112)

روایت مرحوم حاج احمد آقا از استعفای دولت موقت

از نقطه نظر پیروان خط مشی انقلابی امام، یکی از مهمترین دست‌آوردهای داخلی تسخیر لانه جاسوسی، بازیابی وحدت ملی و انقلابی مردم در مواجهۀ با آمریکا و کوتاه کردن دست لیبرال ها از عرصۀ مدیریت اجرایی کشور بوده است. امام این واقعه را انقلاب دوم نامید. مرحوم حاج احمد آقا، با زیرکی منحصر به فرد خودش در صحنۀ انقلاب دوّم نقش‌آفرینی می‌کند. وی ماجرا را اینگونه روایت کرده است: (نقل به مضمون)

«خبر دادند که آقای بازرگان در اعتراض به حرکت دانشجویان استعفای خود و کابینۀ دولت موقت را نوشته – و ظاهراً – عازم قم است. ساعتی به پخش اخبار سراسری بعدازظهر از رادیو نمانده بود. این اولین بار نبود که رئیس دولت موقت استعفایِ اعلام نشده می‌ داد. با شناختی که از برخوردهای ایشان و دولت موقت داشتم، مطمئن بودم که این اقدام یک حرکت تاکتیکی برای گرفتن امتیاز و تحت فشار قرار دادن دانشجویان است. هنوز در شورای انقلاب و بسیاری از ارکان مدیریت کشور عناصر سازشکار و غیرمتعهد به راه انقلابی امام وجود داشتند و می‌ دانستم که اگر فرصت بیابند با توجه به فضای سیاسی آن روزها، جوّسازی را آغاز کرده و زمینه را برای اِعمال فشار فراهم خواهند کرد. با هر وسیله‌ ای مسئول رادیو تلویزیون را – که در محل کارش نبود – پیدا کردم و تلفنی به او گفتم که باید مردم را در جریان بگذارید و خبر استعفا را در اخبار سراسری پخش کنید. بالاخره با وجود مخالفت های مسئولین دولت موقت، خبر پخش شد.»

روایت موسوی خوئینی ها از ناراحتی امام از مصاحبه مهندس بازرگان

حجت الاسلام و المسلمین سید محمد موسوی خوئینی ها درباره ناراحتی امام از استعفای دولت موقت و بازرگان و تصوری که آنان از برخورد امام و نپذیرفتن استعفایشان داشتند، روایتی اینگونه دارد:

پس از تسخیر سفارت آمریکا، دولت موقت به عنوان اعتراض به این اقدام، استعفا کرد. تصور آنها بر این بود که امام استعفای اعضای دولت را نمی‌ پذیرند و دانشجویان را وادار به خروج از محل لانهٔ جاسوسی می‌‌ کنند. در پی آن دو تن از اعضای دولت که با برژینسکی ملاقات کرده بودند، به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. دربارهٔ ملاقات این افراد که در الجزایر با برژینسکی مشاور امنیتی کارتر، صورت گرفته بود، از طرف رئیس دولت موقت توضیحاتی داده شد.

همان طور که گفتم، من و چند نفر از برادران از جمله آقای میردامادی، اصغرزاده و گویا آقای سیف‌اللهی، برای ادای توضیحات و چگونگی موضع گیری دانشجویان در برابر استعفای دولت، در قم، در خدمت امام رسیدیم. در آنجا طی گفتگویی سؤالهایمان را پرسیدیم و پاسخ های ایشان را شنیدیم. امام بسیار از مصاحبهٔ رئیس دولت موقت و توضیحاتی که در توجیه ملاقات خود با برژینسکی داده بود، ناراحت به نظر می‌‌ رسیدند. از این رو دستور دادند که دانشجویان در برابر این برخوردها موضع گیری کنند و نکاتی را نیز متذکر شدند که در بیانیهٔ آنها ذکر شود. گفتنی است که بنده تا آن روز، هیچ گاه چهرهٔ مبارک امام را، از فرط ناراحتی، تا به آن حد برافروخته ندیده بودم. (برداشتهایی از سیرۀ امام خمینی، ج 4، ص318)

روایت موسوی اردبیلی از استعفای دولت موقت و برخورد امام

مرحوم آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی درباره اینکه دولت موقت چگونه می خواست استعفای خود را به اطلاع امام برساند و تصمیمی که ایشان با قدرت هر چه تمام تر گرفته بودند، گفته است:

‌پس از اینکه مدتی از دولت موقت گذشت، اعضای آن تصمیم گرفته بودند، بدون اینکه‌‎ ‎‌مسأله را با امام در میان بگذارند به طور دسته جمعی استعفای خود را اعلان کنند، به‌‎ ‎‌اصطلاح امام را در مقابل یک کار انجام شده قرار دهند، و این مسأله به منزل حضرت‌‎ ‎‌امام در قم منتقل شد و گفته شد مسأله را خدمت حضرت امام عرض کنند، و امام دستور‌‎ ‎‌فرمودند چند نفری در این باره به قم بروند، و ما پس از نماز صبح در خدمت برادران:‌‎ ‎‌مرحوم شهید بهشتی و مرحوم شهید باهنر به قصد قم حرکت کردیم و تدریجاً معلوم شد‌‎ ‎‌که در هیات دولت دو فکر بوده است: فکر اول این بود که، پیش از اینکه از امام کسب‌‎ ‎‌تکلیف کنند استعفای خود را اعلام کنند، دوم اینکه اول حضرت امام را توسط آقای‌‎ ‎‌صادق طباطبایی که در آن موقع معاون نخست وزیر بود مطلع سازند، و بعد استعفا‌‎ ‎‌بدهند. به هرصورت در تمام طول راه ما سه نفر روی این مسأله صحبت می کردیم، و‌‎ ‎‌بالاخره به این نتیجه رسیدیم که هیچ کدام خدمت امام چیزی عرض نکنیم تا اینکه خود‌‎ ‎‌امام شروع به سخن بفرمایند و نظرشان را اعلام کنند، پس از اینکه خدمت امام رسیدیم‌‎ ‎‌و بعد از چند دقیقه ای که هیچ یک صحبتی نکردیم، برخلاف تصمیم، خدمت ایشان‌‎ ‎‌عرض شد: حتماً شنیده اید دولت موقت می خواهد استعفا بدهد، امام فرمودند:‌‌ بله کسی‌ ‎‌به اینجا آمده و چیزی هم نوشته بودند. ‌‌در این هنگام فهمیدیم که فکر دوم انجام شده‌‎ ‎‌است، بعد امام به طور ساده و عادی فرمودند: ‌‌من عقیده ام این است که استعفا را بپذیرم.‌‎ ‎‌مسأله ای را که ما از تهران تا قم روی آن بحث می کردیم و نگران این مطلب بودیم،‌‎ ‎‌حضرت امام با صراحت و سادگی تمام آن را مطرح ساختند و نظر خودشان را فرمودند.‌‎ ‎‌خدمت ایشان عرض شد: بعد چه می شود؟ حضرت امام فرمودند: ‌‌هیچی، بروید و‌‎ ‎‌مملکت را اداره کنید، خود مردم کارشان را انجام می دهند.‌ ‌‌این قدرت تصمیم گیری امام یکی از بزرگترین امتیازهای ایشان می باشد، و ندیدیم که‌‎ ‎‌مسأله ای برای امام مبهم و مجهول باشد. (کتاب پرتوی از خورشید؛ ص 229- 230)

استعفای مهدی بازرگان و برخورد امام

مهندس مهدی بازرگان، نخست وزیر دولت موقت در اقدامی شتاب زده و برای تحت فشار قرار دادن امام، در روز چهاردهم آبان ماه سال 58 استعفای خود را تقدیم امام کرد. متن این استعفا به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضور محترم حضرت آیت الله العظمی امام روح الله الموسوی الخمینی دامة برکاته.

با کمال احترام معروض می دارد پیرو توضیحات مکرر و نظر به اینکه دخالت ها، مزاحمت ها، مخالفت ها و اختلاف نظرها، انجام وظایف محوله و ادامه مسئولیت را برای همکاران و اینجانب مدتی است غیرممکن ساخته و در شرایط تاریخی حساس حاضر نجات مملکت و به ثمر رساندن انقلاب بدون وحدت کلمه و وحدت مدیریت میسر نمی باشد، بدین وسیله استعفای خود را تقدیم می دارد تا به نحوی که مقتضی می دانند کلیه امور را در فرمان رهبری بگیرند یا داوطلبانی را که با آن ها هماهنگی وجود داشته باشد مامور تشکیل دولت فرمایند. با عرض سلام و دعای توفیق. مهدی بازرگان 14 / 8 / 58

یک روز پس از استعفای دولت موقت، یعنی در روز پانزدهم آبان ماه سال 58 امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی طی حکمی شورای انقلاب را مامور اداره کشور کرد. متن فرمان امام بدین شرح است:

"بسم الله الرحمن الرحیم

شورای انقلاب جمهوری اسلامی

چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، با ذکر دلایلی برای معذور بودن از ادامه خدمت، در تاریخ 14/ 8/ 58 از مقام نخست وزیری استعفا نمودند، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات طاقت فرسای ایشان در دوره انتقال، و با اعتماد به دیانت و امانت و حسن نیت مشارٌالیه، استعفا را قبول نمودم. شورای انقلاب را مأمور نمودم برای رسیدگی و اداره امور کشور در حال انتقال. و نیز شورا در اجرای امور زیر بدون مجال، مأموریت دارد:

1- تهیه مقدمات همه پرسی قانون اساسی

2- تهیه مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی

3- تهیه مقدمات تعیین رئیس جمهور

لازم به ذکر است که با اتکال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظیم الشأن، باید امور محوله را، خصوصاً آنچه مربوط است به پاکسازی دستگاه های اداری و رفاه حال طبقات مستضعف بی خانمان، به طور انقلابی و قاطع عمل نمایند.

روح الله الموسوی الخمینی"

با پذیرش استعفای مهندس بازرگان از طرف امام و حکم صادره از سوی ایشان، جمهوری اسلامی وارد فصل دیگری از خود شد.

1.سفارت امریکا در 13 آبان 1358 توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام تصرف شد.

2. انقلاب و پیروزی؛ ص 373ـ374.

3. در این میان دیدگاه های امام برای اعضای شورای انقلاب تعیین کننده بود. اعضایی چون بنی صدر نگران مواضع ایشان بود و حضرات آیات بهشتی، خامنه ای و هاشمی رفسنجانی در جستجوی راهی برای هماهنگی با ایشان. بنی صدر معتقد بود: «تکلیف را با آقا باید روشن کرد.» آیت اللّه هاشمی رفسنجانی عملاً پیشنهاد دادند «برای تماس با امام به جز تماس های تلفنی، یک هلی کوپتر نیز آماده کنند.» آیت اللّه خامنه ای نیز اظهار داشتند: «آقا قرار است حرف هایی را رأساً بگویند. هفته ای دو بار ملاقات با آقا باشد. باید ارتباط مستمر با آقا داشت.» آیت اللّه هاشمی رفسنجانی پیشنهاد کردند: «با آقا قراردادی می بندیم. آنچه فوری است و تصمیم می گیریم، شما ردّ نکنید.» (صورت مذاکرات شورای انقلاب، جلسه مورخ 16 / 8 / 1358 به نقل از کتاب هاشمی و انقلاب؛ ص 230.)

جذاب‌ترین نقاط نمک آبرود

شهرک توریستی نمک آبرود واقع در دوازده کیلومتری شهر چالوس یکی از قطب‌های گردشگری استان مازندران به شمار می‌رود.

جاهای دیدنی نمک آبرود

در این بخش از گردشگری مجله دلتا می‌خواهیم به معرفی جاهای دیدنی نمک آبرود و جاذبه‌های توریستی این منطقه بپردازیم. با ما همراه باشید.

تله کابین نمک آبرود

بدون تردید مهم‌ترین جاذبه گردشگری در میان جاهای دیدنی نمک آبرود تله کابین معروف این منطقه است. این تله کابین در حال حاضر محبوب‌ترین و پربازدیدترین تله کابین ایران به شمار‌ می‌رود که روزانه بالغ بر هزار نفر را جابه‌جا‌ می‌کند. این آب و هوای بسیار خنک باعث شده است تا قله مدوبن به یکی از مقاصد اصلی گردشگران شمال کشور در فصل تابستان تبدیل شود. گردشگران‌ می‌توانند از طریق تله کابین نمک آبرود در عرض پانزده دقیقه به قله مدوبن برسند.

تله کابین نمک آبرود

جذابیت تله کابین نمک آبرود

بدون شک جذابیت اصلی تله کابین نمک آبرود منظره شگفت‌انگیز و بی‌مانندی است که‌ می‌توان بر فراز آن شهر زیبای چالوس را دید. جنگل‌های سرسبز مازندران و دریای نیلگون خزر با تمام شکوه و زیبایی خود در برابر چشم‌های شما هستند. اگر سر بگردانید‌ می‌توانید در سوی دیگر کوه‌های سر به فلک کشیده البرز را نیز مشاهده کنید.

پارک جنگلی یکی از جاهای دیدنی نمک آبرود

از دیگر مناطق مهم نمک آبرود پارک جنگلی آن است. پارک جنگلی نمک آبرود با مساحتی بالغ بر دویست هکتار در مسیر خط یک تله کابین این شهرک توریستی واقع شده است. در این پارک جنگلی درختان مختلفی از قبیل توسکا، ملچ، افرا و به‌خصوص شمشاد قرار دارند. قدمت شمشادهای این منطقه جنگلی در بعضی از موارد به بیش از هفتصد سال‌ می‌رسد. پارک جنگلی نمک آبرود به سبب سرسبزی و آب‌وهوای دلپذیر خود یکی از مقاصد اصلی گردشگران محسوب‌ می‌شود.

پارک جنگلی نمک آبرود

تفرجگاه ساحلی نمک آبرود

این تفرجگاه ساحلی نیز یکی دیگر از جاهای دیدنی نمک آبرود است. این منطقه ساحلی در حومه شمالی شهرک نمک آبرود واقع شده است و با امکانات گسترده خود همواره پذیرای گردشگران پرشماری است. سوییت‌های مبله، چایخانه‌های سنتی، کلبه‌های چوبی، آلاچیق‌ها و رستوران‌های پر تعداد از جمله امکانات رفاهی موجود در این تفرجگاه ساحلی هستند. گردشگران در بازدید از تفرجگاه ساحلی نمک آبرود همچنین‌ می‌توانند از تفریحاتی نظیر قایق‌سواری، اسب سواری، جت اسکی، و پیست دوچرخه سواری نیز بهره‌مند شوند.

زیپ لاین نمک آبرود

از جمله جالب‌ترین تفریحات و جاهای دیدنی نمک آبرود زیپ لاین این شهرک توریستی است. زیپ لاین تفریح نسبتا دلهره‌آوری است که در آن شما‌ می‌بایست روی قرقره‌ها در حالتی معلق در میان آسمان حرکت کنید. این تفریح جالب اگرچه کمی ترسناک اما کاملا ایمن و مطمئن‌ است. با توجه به اینکه این زیپ لاین بر فراز یک دره عمیق واقع شده است دلهره‌آور و ترسناک بودن آن نیز بیشتر به چشم می‌آید. اما مطمئن باشید با یک بار تجربه این تفریح هیجان‌انگیز ترستان‌ می‌ریزد و کمال لذت را از آن خواهید برد.

زیپ لاین نمک آبرود

پیست کارتینگ نمک آبرود

پیست کارتینگ نیز یکی دیگر از دیدنی‌های نمک آبرود است. این پیست در قسمت مخصوص بزرگسالان طولی معادل ششصد متر و در قسمت مخصوص نوجوانان طولی معادل دویست متر‌ دارد. در پیست نوجوانان حداکثر سرعت چهل کیلومتر بر ساعت و در پیست بزرگسالان این سرعت معادل هشتاد کیلومتر بر ساعت است. مدت زمان استفاده از این پیست تفریحی برای هر فرد شش دقیقه است. اگر به نقاط دیدنی مازندران علاقه دارید، آبشار گزو منحصربه‌فردترین آبشار مازندران را بخوانید.

شهربازی نمک آبرود

اگر در جمع خود کودک یا کودکانی دارید توصیه‌ می‌کنیم در بازدید از نمک آبرود حتما سری هم به شهربازی این منطقه بزنید. شهربازی مجهز نمک آبرود که برای استفاده از آن نیازی به سوار شدن در تله کابین هم نیست یک مجموعه تفریحی جذاب و مناسب برای کودکان و حتی بزرگسالان است. از جمله بازی‌های جذاب موجود در این مجموعه تفریحی‌ می‌توان از فریزبی، مری گوراند، بوستر، تاب زنجیری و ماشین تصادفی نام برد.

شهر بازی از جاهای دیدنی نمک آبرود

پیشنهاد مطالعه: برای دیدن مطالب بیشتر از گردگشری سنگاچین، لذت پیاده‌روی در ساحلی بی‌نظیر را بخوانید.

آغاز ایمن سازی ۱۰ ساختمان عمومی پرخطر تهران | مشکل وقتی حل شد که دادستانی ورود پیدا کرد

سخنگوی سازمان آتش نشانی درباره ایمن سازی ساختمان‌های پرخطر و مراکز آموزشی مثل دانشگاه‌ها، مدارس و خوابگاه‌های دانشجویی توضیحاتی ارائه داد.

ساختمان آلومینیوم

جلال ملکی در گفتگو با همشهری آنلاین با بیان اینکه در ۵ ماه گذشته از ۳۳ هزار ساختمان ناایمن بازدید شد که ۱۲۹ مورد آنها وضعیت بسیار پرخطری داشتند، گفت: جلسات با نماینده دادستانی، شهرداران مناطق و مدیران آتش‌نشانی درباره این ساختمان‌ها همچنان ادامه دارد و وضعیت ایمن‌سازی آنها همچنان رصد می‌شود.

او افزود: تا حالا ۱۰ ساختمان بسیار خطرناک کار ایمن سازی خود را آغاز کرده‌اند و اگرچه سرعت این فرایند پایین است اما به هر حال در این مسیر قرار دارند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی با تاکید براینکه حضور دادستانی و دستگاه قضا در ایمن‌سازی ساختمان‌های ناایمن نقش بسزایی دارد، افزود: تا پیش از این چون سازمان آتش‌نشانی اهرم قانونی لازم برای برخورد با مالکان و بهره‌برداران نداشت، حل مسئله دشوار بود و تقریبا کسی به فکر ایمن سازی نبود اما حالا چون دادستانی ورود پیدا کرده و نظارت مستقیم دارد، روند ایمن‌سازی ساختمان‌های خطرناک سرعت بهتری گرفته است.

ملکی درباره ایمن‌سازی دانشگاه‌ها و مدارس که تقریبا سه سال تعطیل بودند و بسیاری از آنها دچار استهلاک شده و از این جهت خطرناک هستند، گفت: مراکز آموزشی دولتی و خوابگاه‌های دولتی هر سال از سوی آتش نشانی بازدید چگونه اهرم خود را تنظیم کنید؟ می‌شوند و توصیه‌های لازم به آنها داده می‌شود اما چون در دو سال و نیم گذشته تعطیل بودند، بازدید از آنها متوقف شده بود و حتی ممکن است بسیاری از آنها خاموش کننده‌های خود را شارژ نکرده باشند.

او در این باره ادامه داد: ما بازدیدهای خود از این مراکز را از سر گرفته‌ایم اما چون تعداد آنها زیاد است، مسئولان خوابگاه و یا مراکز آموزشی مثل مدرسه و دانشگاه‌هایی که دچار مشکلات خاصی هستند، باید با ما تماس بگیرند تا آنها را در الویت بازدید قرار دهیم چون در صورت خسارت در خوابگاه یا فضای آموزشی، جان تعداد زیادی از نوجوانان و جوانان به خطر می‌افتد و جبران آن غیر ممکن است.

امیرعبداللهیان: هیأتی از ایران برای گفت‌وگو با آژانس به وین می‌رود / فیصل المقداد: با هدف حمایت از ملت، دولت و رهبری ایران به تهران آمدم

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ـ که امروز (چهارشنبه) ۱۱ آبان ماه در تهران میزبان «فیصل المقداد» وزیر خارجه سوریه بود ـ پس از دیدار و گفت‌وگو در نشست خبری مشترک حضور یافت و به تشریح رایزنی‌های انجام شده پرداخت.

امیرعبداللهیان:هیأتی از ایران برای گفت‌وگو با آژانس به وین می رود/فیصل المقداد:با هدف حمایت از ملت، دولت و رهبری ایران به تهران آمدم

بین الملل تابناک: حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ـ که امروز (چهارشنبه) ۱۱ آبان ماه در تهران میزبان «فیصل المقداد» وزیر خارجه سوریه بود ـ پس از دیدار و گفت‌وگو در نشست خبری مشترک حضور یافت و به تشریح رایزنی‌های انجام شده پرداخت.

وی نخست ضمن خیرمقدم به همتای سوری گفت: گفت‌وگوهای متنوعی را در خصوص پیگیری مناسبات دوجانبه به ویژه درباره همکاری‌های اقتصادی، تجاری و گردشگری داشتیم. در مقایسه با یک سال گذشته، حجم تبادل تجاری دو کشور افزایش قابل توجهی داشته است. رفت و آمد هیأت‌های تجاری و اقتصادی در بخش خصوصی به صورت ویژه چشمگیر است.

امیرعبداللهیان افزود: جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در هماهنگی با کشور دوست و برادر سوریه از مواضع مشترکی برخوردار است. درباره چگونگی افزایش و روان سازی همکاری‌های تجاری و اقتصادی امروز مشورت‌های لازم را به عمل آوردیم.

کمیسیون عالی مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و سوریه در آینده نزدیک در تهران

وزیر خارجه ادامه داد: توافق داریم در آینده نزدیک، کمیسیون عالی مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور را با حضور نخست وزیر سوریه و میزبانی آقای مخبر معاون اول رئیس جمهور در تهران برگزار کنیم. برگزاری این کمیسیون عالی فرصت خوبی است که بتوانیم در همه ابعاد همکاری‌های دوجانبه، موضوعات را مورد پیگیری قرار دهیم و شتاب بیشتری به همکاری‌های دو کشور ببخشیم.

امیرعبداللهیان همچنین اعلام کرد:‌ با فیصل المقداد درباره نشست دوستان منشور سازمان ملل متحد که روز شنبه هفته آینده با مشارکت ۱۸ کشور در سطح معاونان وزرای خارجه در تهران برگزار خواهد شد، گفت‌وگو کردیم. این نشست که یک روز در تهران برگزار خواهد شد، موضوعات مهمی همچون آثار تحریم‌ها و راه‌های برون رفت از آن، مقابله با یکجانبه گرایی و همکاری‌‌های متنوع کشورهای عضو را در بر خواهد گرفت.

رئیس دستگاه دیپلماسی عنوان کرد: این فرمت بخشی از فرمت موجود در نشست سال جاری سازمان ملل در نیویورک است که میزبانی آن برعهده جمهوری اسلامی ایران قرار دارد.

هیأتی از ایران برای گفت‌وگو با آژانس به وین می رود

وی همچنین اعلام کرد: ما در خصوص شروع گفت‌وگوها و تقویت همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، طی روزهای آینده هیأتی را از ایران به وین اعزام خواهیم کرد. بین آقای اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی و رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اتفاق نظر وجود دارد و امیدواریم با تمرکز بر نگاه فنی براساس آنچه با هم در روزهای گذشته توافق کرده‌ایم، نسبت به حل و فصل برخی از اتهامات مورد نظر آژانس و مطرح توسط آژانس علیه ایران، بتوانیم از این مرحله از مسیر همکاری‌‌های فنی عبور کنیم.

امیرعبداللهیان اضافه کرد: طبعا به موازات این اقدام ما در خصوص رسیدن به گام‌های پایانی توافق به رغم برخی اظهارات متناقض برخی از مقامات آمریکایی تبادل پیام‌هایمان همچنان ادامه دارد و به موازات اقداماتی که در وین انجام می‌شود، نسبت به باز تنظیم جدول زمانبندی در چارچوب گفت‌وگوهای وین تبادل پیام‌ها از طریق هماهنگ کننده اتحادیه اروپا جریان دارد.

وزیر خارجه گفت: تا دقایقی دیگر با جوزپ بورل در تماس تلفنی درباره آخرین وضعیت و آخرین هماهنگی‌ها گفت‌وگو و رایزنی خواهم داشت.

امیرعبداللهیان افزود: در چند سال گذشته، شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در حجم تبادل تجاری دو کشور هستیم. در نشست امروز راهکارهای مختلف برای تشویق صاحبان صنایع و تجار و بازرگانان دو کشور مورد بررسی قرار گرفت. بخش‌های اقتصادی و سیستم‌های بانکی دو کشور ایده‌‌هایی را مورد بررسی قرار دادند که در نشست آتی کمیسیون عالی همکاری‌های دو کشور طراحی خواهد شد.

وی عنوان کرد: تمامی گفت‌وگوها و توافقات و برنامه‌ها ناظر بر این است با توجه به ظرفیت‌های دو کشور، بتوانیم بخش خصوصی و دولتی را در حوزه‌های تجاری و اقتصادی بیش از گذشته تشویق کنیم که بتوانند در راستای بی اثر کردن تحریم‌ها و استفاده از ظرفیت‌های موجود دو کشور در صحنه عمل بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند و دولت ملت ایران و سوریه از نتایج این نشست‌‌ها، گفت‌وگوها و توافقات سود ببرند.

با هدف حمایت از ملت، دولت و رهبری ایران به تهران آمدم

وزیر خارجه سوریه ضمن ابراز خرسندی از حضور در تهران و رایزنی‌های انجام شده با همتای ایرانی، تأکید کرد: در خصوص موضوعات مختلف همکاری به رایزنی پرداختیم. این سفر با این هدف انجام می‌شود که تأکید کنیم ما در کنار رهبری و دولت و ملت ایران در برابر تهاجم مغرضانه آمریکا و اسرائیل و اذناب آنها هستیم. اقداماتی برای هدف قرار دادن ثبات جمهوری اسلامی ایران در قبال مسائل عادلانه منطقه و جهان انجام می‌شود.

المقداد افزود: باید از این فرصت استفاده کرده و همبستگی سوریه با ملت و دوست برادر ایران را اعلام و تأکید می‌کنم خوشحالیم این اقدامات با شکست مواجه شد و حامیان مالی، سیاسی و رسانه‌ای آن ناکام ماندند.

وی ادامه داد: اطمینان داریم اراده ملت ایران این است که در کنار دولت و حکومتش بایستد و اجازه ندهد که تروریسم به کشور دیگری در منطقه ما وارد شود. سوریه از این اقدامات آسیب‌هایی دیده است و همان روش‌هایی که عناصر مسلح و تروریست در سوریه در پیش گرفتند، برای هدف قرار دادن دولت سوریه، امروز نیز همان اقدامات را علیه ایران صورت می‌دهند.

وزیر خارجه سوریه خاطرنشان کرد: هدف قرار دادن ایران برای تغییر مواضع آن است، ولی انقلاب اسلامی ایران به دستاوردها و پیروزی های خود در برابر تلاش‌های غربی که هنوز به باور نرسیده‌اند اقداماتشان در سوریه و عراق و ایران و دیگر کشورها به شکست انجامیده است، ادامه خواهد داد. کسانی که به دنبال تضعیف این کشورها هستند، شکست خورده و می‌خورند.

المقداد به دیدگاه‌های مشترک دو کشور اشاره کرد و افزود: ما در نشست دوستان منشور سازمان ملل متحد در تهران شرکت خواهیم کرد. آمریکا منشور ملل متحد را به نفع خود به کار می‌گیرد و آن را از اهدافش دور می‌کند.

وی همچنین گفت:‌ با وزیر امور خارجه ایران درباره روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف صحبت کردیم. حامی موضع ایران در مذاکرات هسته‌ای هستیم و معتقدیم ایران در این مذاکرات صادقانه عمل کرده و امیدواریم دور بعدی گفت‌وگوها موفقیت آمیز باشد و کشورهای غربی از مواضع غیرصادقانه خود در این گفت‌وگوها دست بکشند.

وی همچنین گفت: در این سفر امروز با آقای رئیسی رئیس جمهور ایران دیدار و گفت‌وگوهای بسیار خوب و مفیدی در خصوص روابط دوجانبه و شرایط منطقه‌ای و مسائل بین‌المللی و ضرورت تلاش کشورهای در حال توسعه برای مقابله با چالش‌هایی که با آن روبرو هستیم، داشتیم. این چالش‌ها به خاطر هیمنه یک قطب است. ما حامی جهان چندقطبی هستیم که کشورها آزادی و دموکراسی داشته باشند، نه دنیایی که تحت سلطه آمریکا و غربی‌ها باشد و هر آنچه بخواهند به ما تحمیل کنند.

تفاوتی بین جبهه النصره و داعش قائل نیستیم

وزیر خارجه سوریه در پاسخ به سؤالی درباره تحرکات گروه‌های تروریستی به خصوص جبهه النصره در شمال سوریه و اینکه این گروه به عنوان گروه تروریستی شناخته شده ولی شاهد سکوت مدعیان مبارزه با تروریسم و حمایت از این گروه هستیم، گفت: نفاق، دورویی سبب پیدایش گروه‌های تروریستی شده است. جبهه النصره در دامن این کشورها ایجاد شد؛ از جمله داعش و . زمانی این کشورها حامی این گروه‌ها هستند و همانطور که بیش از ۷۰ رسانه را علیه ایران به کار گرفتند صدها دستگاه رسانه‌ای را برای توجیه این گروه‌های تروریستی به کار می‌گیرند. تفاوتی بین جبهه النصره و داعش قائل نیستیم. امیدواریم دولت ترکیه مانع از تحرکات این گروه‌ها شود.

المقداد درباره تحریم‌ها علیه سوریه نیز اظهار داشت: تحریم‌های اقتصادی جان ملت‌ها و مردم را می‌گیرد و این تحریم‌ها دولت‌ها را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه ملت‌ها را هدف قرار می‌دهد تا حمایت آنها از دولت‌ها را از بین ببرد. اهداف پلیدی که غربی‌ها با تحریم ایران، سوریه، کوبا، روسیه و نیکاراگوئه و دیگر کشورها دنبال می‌کنند، با این تحریم‌ها دنبال می‌شود. اینها غیرانسانی و نشانگر چهره غربی هاست. اگر غرب بخواهد چهره انسانی از خود نشان دهد و مدافع حقوق بشر برای برخورداری از حق غذا و آب و .. باشد، باید از این تحریم‌ها دست بردارد. این تحریم‌ها زنان و کودکان و افراد ضعیف جامعه را از بین می‌برد؛ بنابراین، باید فورا پایان یابد.

آمریکا نفت و گندم سوریه را غارت می‌کند

وزیر خارجه سوریه همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگار الاخباریه گفت:‌ جهان با یک بحران واقعی روبه روست. این بحران به نقش غربی‌ها در بحرانی کردن فضای بین‌المللی برمی‌گردد. شاهد بودیم طرح انتقال گندم که مورد توافق قرار گرفت به نحوی اجرا شد که به نفع غربی‌‌ها باشد. ما در سوریه با بحران غذا و انرژی روبرو هستیم. آمریکا شرق سوریه را اشغال کرده و از تروریست‌ها حمایت می‌کند، ولی این تنها اقدامات غیرانسانی آمریکا نیست. آنها نفت و گندم سوریه را غارت و به ترکیه و دیگر کشورها صادر می‌کنند، در حالی که ملت سوریه باید با سرما دست و پنجه نرم کند و سوختی برای خودروها ندارد.

وی همچنین افزود: از ایران تشکر می‌کنم. سوریه پنج میلیون گندم را سالانه تولید می‌کرد، الان آمریکا و اذنابش بیشتر گندم ما را غارت می‌کنند و گندم برای تامین نیازهای غذایی نداریم.

المقداد یادآور شد: غربی‌ها تلاش می‌‌کنند ملت سوریه را گرسنه نگه دارند. دنیا نباید به وعده غربی‌ها توجه کند و به دنبال کمک به غربی‌ها برای سیر کردن ملت‌ها باشند، چون هدف غربی‌ها گرسنه نگه داشتن ملت‌هاست. عامل این بحران، غربی‌ها هستند.

همسویی ایران و عربستان در جنگ اوکراین

همسویی ایران و عربستان در جنگ اوکراین

فارن پالیسی: در حالی که ریاض و تهران تقریبا در همه چیز رقیب یکدیگر هستند، اما هر دو از تلاش های جنگی روسیه در اوکراین برای زهرچشم گرفتن از واشنگتن حمایت می کنند.

نشریه شورای روابط خارجی آمریکا در مقاله ای مدعی شده: در حالی که ریاض و تهران تقریبا در همه چیز رقیب یکدیگر هستند، اما هر دو از تلاش های جنگی روسیه چگونه اهرم خود را تنظیم کنید؟ در اوکراین برای زهرچشم گرفتن از واشنگتن حمایت می کنند.

به گزارش عصرایران، نشریه "فارن پالیسی" آمریکا که بازتاب دهنده دیدگاه شورای (غیردولتی) روابط خارجی آمریکاست، در مطلبی مدعی شده: با تشدید تجاوزات روسیه به اوکراین، دو قدرت خاورمیانه (ایران و عربستان سعودی) که معمولا در بیشتر درگیری ها در طرف مقابل یکدیگر قرار دارند، به مسکو کمک می کنند."

گزارش شده است که ایران در حال تحویل تسلیحات، یعنی هواپیماهای بدون سرنشین و احتمالا موشک، برای استفاده در اوکراین به روسیه است. عربستان سعودی نیز در همکاری با روسیه با کاهش عرضه 2 میلیون بشکه ای نفت، تلاش دارد در آستانه آغاز فصل سرد، درد بیشتری را به پایتخت های غربی وارد کند. ریاض (یک شریک قدیمی غرب) و تهران (دشمن قدیمی غرب) هر دو عمدتا یک عامل و انگیزه مشترک برای این سیاست خود دارند: مقابله با ایالات متحده آمریکا.

بحران انرژی جهانی که به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین ایجاد شد، به وضعیت ژئوپلیتیک عربستان سعودی کمک زیادی کرده است و ریاض در حال انجام یک بازی تهاجمی است. در این ماه، ریاض با سوق دادن اوپک پلاس (متشکل از اعضای اوپک به اضافه سایر تولیدکنندگان غیرعضو، مانند روسیه) برای کاهش تولید جمعی به میزان 2 میلیون بشکه در روز، این راهبرد خود را تشدید کرد.

این در شرایطی است که ایالات متحده و اروپا خواستار افزایش تولید برای کاهش قیمت‌ها به شیوه‌هایی هستند که هم خزانه روسیه را تخلیه می‌کند و هم به کاهش بحران هزینه‌های زندگی در غرب کمک می‌کند.
تحریم ها روسیه را مجبور کرده است که نفت خود را با ارایه تخفیف و با قیمت کمتر از بازار بفروشد. به این ترتیب، قیمت پایه بالاتر راه اصلی برای مسکو است تا همچنان از فروش منابع انرژی خود سود ببرد و تلاش های جنگی پرهزینه و ناموفق خود را حفظ کند.

حداقل، همانطور که مقامات کاخ سفید بارها از محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان خواستند، اوپک پلاس می توانست یک ماه دیگر صبر کند و کاهش تولید درست قبل از انتخابات میان دوره ای ایالات متحده لازم الاجرا نمی شد، اما سعودی ها به درخواست دولت بایدن وقعی نگذاشتند و کار خود را کردند.

شورای روابط خارجی آمریکا: اشتراک ریاض- تهران در حمایت از روسیه در جنگ اوکراین

در طرف ایرانی هم، علیرغم ادامه اظهارات رسمی مبنی بر اینکه ایران بازیگری بی طرف است و سلاح به اوکراین منتقل نکرده است، واضح است که درگیری به صحنه جدیدی تبدیل شده است که تهران احساس می کند می تواند روابط خود را با روسیه برای تضعیف ایالات متحده تقویت کند.

مقامات اوکراینی مدعی اند که تعداد زیادی از پهپادهای ساخت ایران توسط روسیه در اوکراین مستقر شده است که تاثیر مرگباری دارد. همچنین گزارش‌های ایالات متحده از استقرار مربیان نظامی ایرانی در شبه جزیره کریمه حکایت دارد و اینکه تهران موافقت کرده است موشک‌های زمین به زمین ساخت خود را برای استفاده در اوکراین به روسیه تحویل دهد.

واضح است که هم ایران و هم عربستان سعودی از مناقشه اوکراین برای تضعیف منافع غرب استفاده می کنند. آنچه کمتر روشن است این است که غرب چگونه می تواند به طور موثر موقعیت خود را در این وضعیت تغییر دهد.
عوامل متعددی باعث در پیش گرفتن این سیاست از سوی ریاض و تهران می شود، اما بزرگترین انگیزه این است که این دو کشور رقیب می خواهند دست خود را در برابر ایالات متحده در نظم جهانی چندقطبی تقویت کنند.

پس از چندین دهه زندگی تحت فشار و دیکته قدرت‌های غربی، بازیگران منطقه‌ای مانند ایران و عربستان سعودی به غول‌های جهانی نشان می‌دهند که روابط آنها اکنون یک خیابان دوطرفه است و به طور فزاینده‌ای به دنبال تقویت روابط با بازیگران غیرغربی برای تایید آزادی عمل خود هستند.

در این زمینه، امتناع عربستان از همکاری در زمینه سیاست نفتی با آمریکا به هیچ وجه به معنای جانبداری از روسیه نیست. برخلاف ایران، عربستان سعودی در تمام قطعنامه‌های مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اوکراین علیه روسیه رای داده است، ۴۰۰ میلیون دلار به اوکراین کمک کرده و از توافقی حمایت کرد که اتباع غربی اسیر شده توسط روسیه را در حالی که در کنار اوکراین می‌جنگیدند، آزاد کرده است. تحرکات اخیر عربستان سعودی بیشتر در جهت عدم جانبداری از واشنگتن است که احساس می کند دیگر شریک قابل اعتمادی نیست.

عربستان سعودی احساس می کند پایه اساسی شراکت چند دهه ای این کشور با ایالات متحده آمریکا - نفت در ازای امنیت - به طور قطعی توسط هر دو دولت اوباما و ترامپ خدشه دار شده است. باراک اوباما، رییس‌جمهوری اسبق ایالات متحده، پیمان هسته‌ای با ایران را امضا کرد و دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری سابق ایالات متحده، حادثه حمله مهیب پهپادی و موشکی به تاسیسات نفتی آرامکو سعودی (در سپتامبر 2019) را نادیده گرفت. جو بایدن، رییس جمهوری کنونی ایالات متحده هم احتمالا سال ها به طرد کردن محمد بن سلمان (بابت قتل جمال خاشقجی) ادامه می دهد.

سیاستگذاران سعودی اکنون پیام‌های روشنی را به دولت ایالات متحده ارسال می‌کنند: حفظ منافع ریاض در اولویت اول عربستان است، مذاکره مجدد در مورد اصول شراکت آنها مستلزم کاهش انتظارات است، منطقه خاورمیانه چند قطبی شده است و عربستان سعودی احساس می‌کند که حق دارد بازی کند. یک بازی پیچیده و راهبردی شدید.

در همین حال، ایران هم در حال تنوع بخشیدن به گزینه های خود همزمان با تشدید تنش در روابط با غرب و محو شدن چشم انداز احیای برجام است. در صورت شکست مذاکرات هسته ای، تهران انتظار فشار بیشتر سیاسی، اقتصادی و نظامی غرب (و اسراییل) را دارد. ایران شراکت نظامی خود با روسیه را دو چندان می کند، برای روابط اقتصادی بیشتر با چین و تعمیق دیپلماسی با همسایگان خلیج فارس و آسیایی خود تلاش می کند. با ایجاد این روابط، تهران قصد دارد غرب را ناتوان از منزوی کردن خود کند،همانطور که دولت اوباما توانست از طریق تحریم ها و با متحد کردن جامعه بین المللی علیه برنامه هسته ای ایران، این کار را انجام دهد.

تهران همچنین به دنبال هر راهی برای تضعیف توانایی ایالات متحده در انزوا و مقابله با ایران بوده است. یکی از راه‌هایی که این کشور برای دستیابی به این هدف تلاش کرده است، برقراری روابط امنیتی عمیق‌تر با روسیه است – به‌ویژه، با تعامل نظامی و همکاری با روسیه در سوریه است.

اکنون، در زمان نیاز روسیه، تصور اینکه ایران درخواست‌های مسکو را برای تسلیحاتی که انگیزه‌های مالی و نفوذ ژئوپلیتیکی در صحنه جهانی را به همراه دارد، رد کند، دشوار است. جنگ اوکراین همچنین یک زمین آزمایشی به ایران ارایه می دهد تا توانایی های تسلیحاتی بومی خود را با وجود چندین دهه تحریم به نمایش بگذارد و به عنوان هشداری برای دشمنان منطقه ای خود ایران عمل کند که می تواند با استفاده از تسلیحات ساخت خود خسارت قابل توجهی به آنها وارد کند.

برای به دست آوردن مجدد نفوذ و اهرم فشار در برابر عربستان سعودی و ایران، ایالات متحده باید این روندهای سیاستی جدید ریاض و تهران را به عنوان علایم قطعی ظهور نظم جهانی چند قطبی بپذیرد. در واقع، واشنگتن باید پارادایم های تفکر خود را که بر اساس پیش فرض منسوخ هژمونی ایالات متحده در خاورمیانه توسعه یافته اند، مورد بازبینی قرار دهد.

طبق معمول در مورد ایران، تمرکز زیادی روی اعمال تحریم ها وجود دارد. اروپا و ایالات متحده تحریم های جدیدی را برای هدف قرار دادن افراد و نهادها به دلیل پهپادهایی که به روسیه برای استفاده در اوکراین ارائه می شود، اعمال کرده اند. اما ایران همچنان یکی از شدیدترین کشورهای جهان است که تحریم شده است. ارتش آن به ویژه ضربه سختی خورده است. اما واضح است که تحریم‌های بیشتر غرب رفتار ایران را تغییر نخواهد داد.

اروپا و ایالات متحده باید در عوض روی راه هایی تمرکز کنند که بشود با تسلیحات ایرانی مورد استفاده در اوکراین مقابله کرده و همچنین هزینه های محسوسی را به ایران و مردم این کشور تحمیل کند.

در اینجا با توجه به اینکه حکومت ایران با اعتراضات داخلی که وارد دومین ماه خود شده، مواجه است، دیپلماسی عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد. این اعتراضات مشروعیت مقامات دولتی در ایران را بیشتر از بین برده است. و در زمانی که معترضان خواستار پاسخگویی و تغییر رژیم هستند، غرب باید به افشای نقش ایران در حمایت از حمله روسیه به اوکراین ادامه دهد.

شورای روابط خارجی آمریکا: اشتراک ریاض- تهران در حمایت از روسیه در جنگ اوکراین

با توجه به نقشی که غرب در حمایت از صدام حسین، رهبر وقت عراق در طول جنگ ایران و عراق که منجر به کشته شدن هزاران نفر در ایران شد و بسیاری از جوامع را با جنگ طولانی مواجه کرد، این موضوعی بسیار حساس در مباحثات عمومی ایران است. کمک کشورهای غربی به استفاده از سلاح های شیمیایی صدام علیه ایران همچنان جایگاه غرب را در بین اقشار وسیعی از مردم ایران، از جمله اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج که در خط مقدم جنگ 8 ساله بودند، خدشه دار می کند.


افشای علنی حمایت ایران از روسیه، مقامات ایرانی را در کانون توجه قرار می دهد تا به افکار عمومی خود پاسخ دهند که چرا آنها حمایت از یک متجاوز را انتخاب می کنند. و برخلاف سوریه، جایی که ایران از اقدامات خود مبتنی بر حمایت از بازیگران دولتی برای مبارزه با تروریسم و تجاوز ایالات متحده دفاع می کند، ایران اکنون به روسیه کمک می کند تا یک بازیگر دولتی در اوکراین را تضعیف کند.

از سرنوشت مذاکرات احیای برجام نیز می‌توان برای تاثیرگذاری بر ایران بر سر اوکراین استفاده کرد. اگرچه واضح است که بسیاری در تهران نسبت به توافق جدید تردید دارند، اما همچنین واضح است که مزایای اقتصادی احتمالی باعث شده ایران به مذاکرات بازگردد – و با توجه به فشارهای داخلی فزاینده می‌تواند انگیزه‌ای بیش از همیشه باشد.

فرانسه و بریتانیا، هر دو طرف برجام، ارسال پهپادهای ایران به روسیه را نقض تعهدات ایران ذیل قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل خوانده‌اند. آنها معتقدند این قطعنامه ایران را (تا سال 2030) از انتقال سیستم‌های تحویل - مانند پهپادها – که قادر به حمل سلاح هسته ای هستند، منع می کند.

این امر در سیگنال دادن به تهران حائز اهمیت است که هرچه ایران عمیق‌تر با روسیه در اوکراین تعامل کند، مسیر دیپلماسی هسته‌ای را بیشتر آلوده می‌کند. حتی در صورت احیای توافق هسته ای، ایران نمی تواند انتظار داشته باشد که بازار اروپا با آغوش باز از آن استقبال کند، زمانی که تهران با مسکو در اوکراین متحد است.

سیاستگذاران غربی همچنین باید به ایران هشدار دهند که موضع این کشور در اوکراین می تواند در را برای یک جبهه جدید از جنگ نیابتی غیرقابل پیش بینی با اسراییل باز کند. علیرغم مدیریت ظریف روابط اسراییل با مسکو، گزارش شده است که اسراییل اطلاعاتی در مورد پهپادهای ایرانی در اختیار اوکراین قرار داده است.

جنگ در سایه بین ایران و اسراییل می‌تواند در اوکراین تشدید شود، به روشی که اسراییل پرسنل و دارایی‌های ایرانی را در سوریه هدف قرار داده است. برای مثال، اسراییل ممکن است به نیروهای اوکراینی کمک کند تا سایت‌هایی را که مستشاران نظامی ایران با روسیه همکاری می‌کنند، هدف قرار دهند.

در مورد عربستان سعودی، سیاستگذاران ارشد ایالات متحده و کاخ سفید آشکارا ریاض را به تبانی با روسیه متهم کرده اند. با توجه به اکراه دو حزبی ایالات متحده برای بازگشت به موقعیت امنیتی مسلط در خاورمیانه، واشنگتن باید این فرض را بپذیرد که روابطش با عربستان سعودی نیاز به تعریف مجدد دارد و آن را برای تمرکز بر منافع اصلی مشخص شده هر دو طرف تنظیم کند.


اقدامات تنبیهی نصفه نیمه علیه ریاض تاثیر ساختاری مورد نیاز واشنگتن را نخواهد داشت و روابط را به گونه ای عمیق‌تر در یک مارپیچ نزولی و همچنین قیمت‌های انرژی را به سمت صعودی خواهد برد. اقدام ایده آل این است که مشخص باشد و رابطه عربستان و روسیه را هدف قرار دهد.

اول، ایالات متحده باید اقدامات خلاقانه ای را اتخاذ کند تا انعطاف پذیری خود را نه فقط در برابر عربستان سعودی، بلکه در برابر همه تولیدکنندگان هیدروکربن تقویت کند.

سقف قیمتی G-7 برای نفت روسیه - که قرار است در ماه دسامبر امسال عملیاتی شود - اکنون باید تا نوامبر تسریع شود. اروپا و ایالات متحده همچنین باید همکاری در زمینه تامین بلندمدت گاز طبیعی مایع (LNG) و انتقال نفت ، به ویژه هماهنگی در مورد قیمت گذاری، سرمایه گذاری، مشوق ها و مقررات را تشدید کنند.

شورای روابط خارجی آمریکا: اشتراک ریاض- تهران در حمایت از روسیه در جنگ اوکراین

دوم، این ایده که جمهوری‌خواهان پس از بازگشت به قدرت، نسبت به تعامل عربستان و روسیه بسیار ملایم‌تر خواهند بود، ایالات متحده را تضعیف می‌کند. در عوض فعال کردن یک تلاش دو حزبی قبل از انتخابات میان دوره ای ایالات متحده، با تمرکز بر بازبینی قانون NOPEC برای هدف قرار دادن تنها بازیگران خارجی بازار نفت و حفظ صنعت انرژی ایالات متحده به نفع منافع ملی آمریکا است.

در نهایت، تاثیرگذارترین استراتژی همچنان یافتن راه‌های خلاقانه برای یادآوری به تهران و ریاض است که مسکو در درجه اول یک رقیب است، و در این مورد دو کشور باید به نحوه ارایه تخفیف نفت روسیه در بازارهای نفت آسیایی و چین نگاه کنند.

ایران و عربستان سعودی تصمیم گرفته اند به طور مستقیم یا غیرمستقیم از روسیه در تلاش های جنگی خود در اوکراین حمایت کنند. در ارزیابی نحوه مدیریت قدرت های منطقه ای، ایالات متحده باید از این تفکر سنتی که می تواند روی ادامه همکاری راهبردی با عربستان سعودی حساب باز کند یا اینکه سیاست مهار راه حل همه عرصه های رویارویی با ایران است، فاصله بگیرد.

غرب برای پاسخ به قدرت‌های منطقه‌ای در نظم جهانی چندقطبی که با برخورد با روسیه تسریع شده است، به سیاست‌های جدید، نوآورانه‌تر و موثرتر نیاز دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.