فاکتورهای سرمایه گذاری ایمن


Risk Factor = Consequence * Exposure * Probability میزان احتمال * میزان تماس * میزان پیامد = رتبه ریسک

فاکتورهای سرمایه گذاری ایمن

در این مقاله به صورت خلاصه به تعاریف، تاریخچه، اهمیت بهره وری و همچنین عوامل مؤثر در ارتقاء ایجاد شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی و عوامل مؤثر در کاهش بهر وری نیروی انسانی پرداخته می شود.

1- مقدمه

تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون چون نیروی کار سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی می باشد. وجود ساختار سازمانی مناسب، روشهای اجرائی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای کار متعادل و از همه مهمتر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی می باشند که برای نیل به بهره وری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرد. مشارکت کارکنان در امور و تلاشهای هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاری می تواند بر میزان بهره وری و تعمیر برای بهبود بهره وری بویژه در یک محیط متلاطم و توأم با ناامنی تأثیر گذارد. روح فرهنگ بهبود بهره وری باید در کالبد سازمان دمیده شود که در آن میان نیروی انسانی هسته مرکزی را تشکیل می دهد.

یکی از مهمترین اهداف در هر سازمان ارتقاء سطح بهره وری آن است و با توجه به اینکه انسان در ایجاد بهره وری نقشی محوری دارد درخواستهای او در سازمان اثری کلیدی بجا می گذارد. در این مقاله به صورت خلاصه به تعاریف، تاریخچه، اهمیت بهره وری و همچنین عوامل مؤثر در ارتقاء ایجاد شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی و عوامل مؤثر در کاهش بهر وری نیروی انسانی می پردازیم.

2- تعریف بهره وری

بهره وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی و تمهیدات به طریق علمی به منظور کاهش هزینه ها و رضایت کارکنان، مدیران و مصرف کنندگان. تعاریف دیگر، بهره وری نیروی انسانی را حداکثر استفاده مناسب از نیروی انسانی به منظور حرکت در جهت اهداف سازمان با کمترین زمان و حداقل هزینه داشته اند. تر اساس دیدگاه سازمان بهره وری ملی ایران، بهره وری یک نگرش عقلانی به کار و زندگی است. این مشابه یک فرهنگ بوده که هدف آن هوشمندانه تر کردن فعالیتها برای یک زندگی بهتر و متعالی است. بهره وری عبارت است به دست آوردن حداکثر سود ممکن از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات زمان، مکان و . به منظور ارتقاء رفاه جامعه، به گونه ای که افزایش آن به عنوان یک ضرورت، در جهت ارتقاء سطح زندگی انسانها و ساختن اجتماعی همواره مدنظر صاحبنظران سیاست، مدیریت و اقتصاد قرار دارد.

3- تاریخچه بهره وری

بهره وری برای اولین بار در سال 1766 میلادی توسط کوتیرنی مطرح شد و در سال 1883 لیتر LITTRE بهره وری را قدرت و توانایی تولید کردن بیان کرد و در سال 1900 ار لی بهره وری را ارتباط این بازده و وسایل به کار رفته برای تولید این بازده عنوان کرد.

4- اهمیت بهره وری

در عصر حاضر بهره وری را یک روش، یک مفهوم و یک نگرشی در باره کار و زندگی می نامند و در واقع به آن به شکل یک فرهنگ و یک جهان بینی می نگرند، بهره وری در همه شئونات، کار و زندگی فردی، اجتماعی می تواند دخیل باشد و یک شاخص تعیین کننده درآمد سرانه هر کشور است و برای افزایش بهره وری ملی هر کشور باید درآمد سرانه آن کشور افزایش یابد.

5- عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی

در تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری نظرات متفاوتی وجود دارد و هر یک از دانشمندان و صاحبنظران عواملی را به عنوان عامل مؤثر مشخص کرده اند و به طور اجمال عواملی چون آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، ارتقاء انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر، ایجاد زمینه های مناسب بطور ابتکار فاکتورهای سرمایه گذاری ایمن و خلاقیت مدیران و کارکنان، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تنبیه و تشویق، وجدان کاری و انضباط اجتماعی تحول در سیستم و روشها که نقش حساس و کلیدی دارند، تقویت حاکمیت و تسلط سیاستهای سازمان بر امور، صرفه جوئی به عنوان وظیفه ملی در بهره وری مؤثر می باشد.

ولی تمام مؤلفان این رشته تقریباً در این باب اتفاق نظر دارند که برای افزایش سطح بهره وری تنها یک علت خاصی را نمی توان ارائه نمود بلکه عنوان می کنند که ارتقاء بهره وری را باید معلول ترکیبی از عوامل گوناگون دانست.

 • رفتار مطلوب و کردار درست رهبران و مدیران: مسئولیت خطیر مدیریت و رهبری باید به افرادی سپرده شود که ضمن برخورداری از ویژگیهای شخصیتی خاص، شیوه های رهبری و مدیریت مناسب را به کار گیرند و از نظر اخلاقی نیز الگو باشند.
 • فراهم کردن شرایط لازم پیشرفتهای شغلی برای همه افراد
 • دوره های آموزش ضمن خدمت و فاکتورهای سرمایه گذاری ایمن آموزش کارکنان: باید دوره های آموزش ضمن خدمت و آموزش کارکنان را به عنوان یک امر حیاتی و مستمر و مداوم تلقی کرد، زیرا تنها از طریق آموزش می توان تلاشهای کارکنان را با امکانات موجود و پیشرفتهای علمی جدید هماهنگ کرد.
 • باید کلیه وظایف و دستورالعملها و مقررات و قوانین برای کارکنان واضح و روشن باشد و هیچ جای ابهامی برای آنها وجود نداشته باشد.
 • دادن اختیارات کافی به کارکنان، تا آنها در انجام کارهای خود احساس مسئولیت بیشتری کنند.
 • در زمان استخدام سعی شود افراد کارآمد و متخصص جذب شوند جهت انتخاب آنها اجرای آزمونهای شفاهی و کتبی ضرورت دارد.
 • سعی شود تا کارکنان را در تصمیم گیری ها و تدوین اهداف و برنامه ها مشارکت داد. نتیجه این عمل باعث خواهد شد که کارکنان در اجرای فعالیتها احساس مسئولیت کنند و در دستیابی به اهداف سازمانی تلاش بیشتری بروز دهند.
 • کیفیت بالای زندگی کاری: مفهوم کیفیت زندگی فاکتورهای سرمایه گذاری ایمن کاری بیانگر اهمیت احترام قائل شدن برای مردم در محیط های کاریشان است. به طور خلاصه می توان گفت: مواردی که در بالا بردن کیفیت زندگی کاری تآثیر گذار می با شد به شرح ذیل است:
  • پرداخت مناسب و عادلانه بر انجام خوب یک کار
  • وضعیت کاری سالم و ایمن
  • امکان یادگیری و استفاده از مهارتهای جدید
  • ایجاد انسجام اجتماعی در سازمان
  • آماده کردن امکانات رشد و پیشرفت و ترقی برای کارکنان
  • حفظ حقوق فردی
  • تعادل در تقسیم زمان کاری و زمان بیکاری مجاز
  • ایجاد غرور کاری و سازمانی

  6- مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری

  مهمترین و عمده ترین عامل کاهش بهره وری منابع انسانی نامتوازن بودن درآمد و هزینه ا ست که مهمترین عامل در انگیزش منابع انسانی است. پس از آن مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری در داخل یک سازمان به شرح زیر است:

  • وجود تبعیض بین کارکنان (ناشی از ضعف مدیریت)
  • ناامنی شغلی
  • موفق نبودن و بی میلی بر برنامه ریزی های میان مدت یا بلندمدت (ضعف مدیریت)
  • مساعد نبودن محیط کاری مناسب
  • عدم توجه به نیازهای واجب کارکنان
  • کنترل نکردن (بی ثباتی در برنامه های کنترلی)
  • ناهماهنگی رشته تحصیلی و شغلی
  • استفاده نکردن از تخصص ها در مشاغل مربوط (ضعف مدیریت)
  • بی برنامگی مدیریت
  • فقدان کارآموزی (ضعف مدیریت)
  • ناهماهنگی استعدادهای فردی و شغلی (ضعف مدیریت)
  • بی کفایتی سرپرست
  • بی علاقگی به کار فعلی و انتقال پی در پی نیروی انسانی
  • تورم نیروی انسانی

  تقریباً‌تمامی عوامل کاهش بهره وری نیروی انسانی به ضعف مدیریت ارتباط دارد. در این میان باید رابطه فرد با سازمان ارتباطی متقابل و دوطرفه باشد. مدیریت موفق کسی است که محیط فرهنگی سازمان خود را که عاملی بسیار مؤثر در رفتارهای کارکنان است عمیقاً بشناسد و درک کند و آن را در جهت اجرای برنامه های سازمان بکار گیرد. حقوق و مزایای افراد باید بر اساس ماهیت شغل، تخصص، تجارب و عملکرد افراد در برابر تغییرات و برنامه ها معین شود. اگر عملکرد افراد به دقت ارزیابی نشود و مطابق شایستگی به آنان امتیاز داده نشود یا به تعبیر دیگر افراد شایسته از امتیازات بیشتر در سازمان برخوردار نشوند در آن سازمان به تدریج فرهنگ کم کاری بوجود می آید.

  پایین بودن حقوق و دستمزد در ایران در قیاس با شاخص هزینه زندگی در سالهای اخیر موجب کم کاری و یافتن شغل های دوم و سوم شده است که نهایتاً موجب خسته تر شدن نیروی کار، کاهش بازدهی و بروز مشکلات روحی و روانی برای نیروی کار در خانواده های آنها شده است و نتیجتاً بر روی بهره وری نیروی کار تأثیری منفی گذاشته است.

  اگر نتوانیم نیازهای رفاهی و معیشتی نیروی کار، نظام شایسته سالاری عدالت و انصاف را بر اساس یک نظام جامع ارزیابی عملکرد در سازمانها عملی سازیم به افزایش بهره وری امیدی نمی توان داشت.

  7- شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمانها

  سه عامل کلیدی در موفقیت سازمان ارتباط، تعهد، تداوم هستند.

  6-1- ارتباط

  برنامه بهبود بهره وری شما نیازمند به حمایتی است که در ارتباط صادقانه و تمام و کمال و همراه با اطمینان بین شما و کارمندانتان بین شما و مدیرتان و بین شما و مشتریانتان – یعنی مردمی که مصرف کننده کالا و یا استفاده کننده از خدماتی هستند که واحد شما ارائه می دهد – وجود دارد.

  6-1-1- ارتباط با کارمندان

  با کارمندان خود رو راست باشید و قبل از پخش شایعات به این ابهامات پاسخ دهید. هنگامی که برنامه در حال اجرا می باشد بازخور را بطور مثبت و سازنده به واحد خود ارائه دهید. در ارتباط با موقعیت سازمان، اطلاعات کارمندانتان را بهنگام سازید. نه تنها سؤالات آنها را پاسخ گویید بلکه نظرات آنان را نیز پذیرا باشید و فرصت ابراز نظر به کارکنان داده شود و در خلال انجام کار آنها را تشویق کنید تا باز خور و نظرات نو ارائه نمایند و در باره مسائل و نیازهای خود صحبت کنند. همیشه مدیر را در جریان پیشرفت برنامه قرار دهید. نیازهای سازمان را تشریح کنید – در برخورد با مسائل با توجه به راه حلهای ارائه شده آماده باشید. افزایش توان کار را مطرح و در هنگام نیاز همکاری کنید.

  6-2- تعهد

  برای موفقیت در یک برنامه بهبود بهره وری، شما همچنین به تعهد شخصی و قلبی افراد درگیر در برنامه خود نیازمند هستید. ابتدا حسن تعهد خود را بیازمایید. باید قلباً باور داشته باشید که برنامه شما جامه عمل خواهد پوشید. شما و کارمندانتان انسانهای درستی برای انجام این کار هستید و اینکه این برنامه و موفقیت آن برای سازمان شما ضروری و حیاتی می باشد. تعهد را در میان اعضای گروه از طریق هدفگذاری ؛ طرحریزی ایجاد کنید و تداوم ببخشید. وظایف مناسب افراد را بطور ماهرانه به عهده آنان واگذار نمایید. کار را به کسانی ارجاع نمایید که از عهده انجام آن کار برآیند. پیوسته اهمیت برنامه را در کل و وظیفه هر یک را به طور فردی یادآور شوید. تعهد هنگامی خود را نشان خواهد داد که گروه بر یک بحران فایق آید و این امر فقط بر اثر پیش بینی های انجام شده ممکن می باشد.

  از طرف دیگر هیچ چیز مانند شاهد بر باد رفتن زحمات خویش بودن در مقابله با یک مشکل پیش بینی نشده باعث کشتن تعهد نمی شود. سؤال کنید که کجای کار اشتباه است؟ از کجا باید می دانستیم که چنین اتفاقی روی خواهد داد؟ چگونه می توانیم از آن جلوگیری کنیم؟ و . در طول مدت انجام کار، خود را الگویی جهت دقت و عملکرد کارمندان خود - آنگونه که از آنها توقع دارید – قرار دهید. وقتی که تعهد خود را در عمل نشان دادید، آخرین آثار بدبینی نیز در میان افراد شما از بین خواهد رفت.

  6-3- تداوم

  بهبود بهره وری یک اتفاق نیست بلکه مستلزم داشتن راه و روش خاصی است. بسیاری از سازمانها مشاورانی از خارج استخدام می کنند، برنامه های کامپیوتری آماده و گرانبها خریداری می نمایند، تمام موفقیتهای اولیه را با هیاهوی بسیار اعلام می کنند و این در واقع برای بدست فراموشی سپردن برنامه قبلی بهنگام شروع یک برنامه جدید است. در نتیجه انتظار بر این است که از این به بعد مدت قابل توجهی را صرف نظارت بر پیشرفت برنامه نمایید. بر اجرای کار، وقوف کامل داشته باشید، در هنگام بروز مشکلات، نیروها را جهت دهی کنید فاکتورهای سرمایه گذاری ایمن و وقتی که توان افرادتان به سستی می گراید به آنها نیروی تازه بدهید. از شکستهای خود درس بگیرید و هر یک از موفقیتهای خود را تبدیل به یک روش علمی و استاندارد نمائید.

  1. طاهری، شهنام، بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها

  2. باقریان، محمد، تصمیم گیری حکیمانه رویکردی جدید به الگوسازی در مدیریت

  3. جمعی از اساتید مدیریت – نظام اداری و نقش آن در بهره وری ملی

  4. امامی میبدی، علی، اصول اندازه گیری کارایی و بهره وری

  شناسه مطلب: 575797670

  تعداد بازدید: 193069

  تاریخ ایجاد: ۰۴:۲۹:۴۸ ۱۳۸۷/۰۶/۱۱

  تاریخ انتشار: ۱۳:۴۳:۵۰ ۱۳۸۷/۰۶/۲۶

  تاریخ ویرایش: ۰۴:۲۹:۴۸ ۱۳۸۷/۰۶/۱۱

  خیلی مفید و کامل بود. با تشکر از نویسنده محترم

  عالی بود و یکی از نیازهایم را برطرف کرد.

  ممنمون از مقاله ی شما.

  سایت تو خیلی ,الی بود الهه ی هر چی سایت مدیریت دمتون گرم به همه معرفی می کنمش

  اگر نتایج با تئوری های مرتبط اعم از تئوری های جامعه شناختی و مدیریتی ترکیب شده بود و براساس مدل مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گرفت نتایج اعتبار بیشتری به خود می گرفتند .

  اشتغال‌زایی صدها هم‌وطن با سرمایه گذاری در حلال فاند

  اشتغال‌زایی صدها هم‌وطن با سرمایه گذاری در حلال فاند

  در حال حاضر یکی از موضوعات مهمی که تمامی مسئولان دولتی و خانواده‌ها را درگیر خودکرده است، موضوع اشتغال جوانان است. به همین دلیل تأخیر در اشتغال‌زایی جوانان عواقب جبران‌ناپذیری را در جامعه کوچک خانواده و جامعه بزرگ یک کشور دارد. به عبارت بهتر این موضوع می‌تواند از چندین بعد فاکتورهای سرمایه گذاری ایمن باعث ایجاد تنش و اختلال در اقتصاد، شرایط روحی و تأخیر در ازدواج، فرزندآوری و موارد دیگر شود؛ بنابراین اشتغال‌زایی به‌عنوان یک فاکتور اساسی شناخته می‌شود که بسیاری از فاکتورهای سیاسی، اجتماعی، خانوادگی و اقتصادی، رابطه مستقیمی با آن دارند و تا مشکل بیکاری به شکل درست، اصولی و حساب شده حل نشود، عواقب جبران‌ناپذیر آن برای جامعه و خانواده ادامه خواهد داشت.

  در این میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتبر و قانونمند به‌خوبی می‌توانند در حل این مشکل راهگشا و مؤثر باشند. شرکت سرمایه‌گذاری حلال فاند با تاکید بر سرمایه جمعی یکی از گزینه‌های مناسب برای کمک به رفع این مشکل است که با طرح‌های اقتصادی و کاملاً توجیهی خود، گاهی مؤثر در رفع مشکل بیکاری و حرکت در مسیر اشتغال‌زایی برداشته است.

  در این مقاله قصد داریم در کنار بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری بر اشتغال‌زایی، با برخی پروژه‌های کراد فاندینگ حلال فاند و تأثیر آن در اشتغال‌زایی آشنا شویم.

  اشتغال‌زایی در ایران و اهمیت آن

  35

  یکی از سؤالات مهمی که در کشورهای درحال‌توسعه مطرح می‌شود، این است که چگونه می‌توان برای ساماندهی اقتصاد و کاهش در بیکاری جوانان، مسیر درست را انتخاب کرد؟ همچنین سیاست‌گذاری‌ها باید در چه مسیری قرار بگیرند که بتوان به این هدف دست‌یافت؟

  نمی‌توان انکار کرد که بیکاری یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که کشور ما با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند و عواقب منفی آن روی سطوح مختلف اقتصادی، اجتماعی و. تأثیرگذار است. در این میان بیکاری می‌تواند عاملی در ایجاد بزهکاری و افزایش آن و هزینه‌های جانبی برای دولت‌ها باشد. این موضوع به‌خوبی اهمیت اشتغال‌زایی را نشان می‌دهد و باید مهم‌ترین اهداف سیاست‌گذاران اقتصادی، سرمایه گذاری در اشتغال باشد.

  شرکت‌های سرمایه گذاری و تبدیل پس‌انداز مردمی به اشتغال‌زایی

  34611

  باتوجه‌به اهمیت مسئله اشتغال و رفع بیکاری، شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند گاهی مؤثر در این زمینه بردارند.

  جالب است بدانید که پس‌انداز به‌عنوان شاخص اصلی امکان سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری نیز زمینه‌ساز اصلی رشد اقتصادی است. مردم با سرمایه‌گذاری درست و اصولی در جای مناسب می‌توانند تأثیر زیادی در ایجاد اشتغال، رفع بیکاری و درنهایت، رشد اقتصادی کشور داشته باشند.

  البته ذکر این نکته مهم است که یکی از مشکلات اساسی در کشورهای درحال‌توسعه مانند کشور ما، مسیر اشتباه سرمایه‌گذاری است. همه به‌خوبی میدانیم که بسیاری از اطرافیان ما و کسانی که می‌شناسیم، خرید زمین، ملک، طلا، ارز و مواردی ازاین‌دست را به‌عنوان راهکار درست سرمایه‌گذاری می‌دانند.

  برخی از این روش‌ها مانند خرید و سرمایه‌گذاری در خرید ارز، نه‌تنها روش مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیست؛ بلکه تأثیر مخربی روی اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. اما روش‌های دیگر مانند خرید ملک، زمین، طلا و جواهر، به طور غیرمستقیم می‌توانند زمینه‌ساز رشد اقتصادی باشند. اما نمی‌توان انتظار داشت که رشد پایدار اقتصادی را ایجاد کنند و به طور مستقیم روی اشتغال‌زایی و رفع بیکاری تأثیر مثبت داشته باشند.

  اما مزیت خاص سرمایه‌گذاری در شرکت‌های سرمایه‌گذاری این است که می‌توان پس‌اندازهای کوچک را در مسیر درست اشتغال قرارداد و تأثیری مثبت در رفع بیکاری داشت، مثل پروژه های سرمایه‌گذاری در حلال‌فاند.

  شرکت سرمایه‌گذاری حلال فاند به‌عنوان یکی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتبر و کاملاً قانونمند، گزینه مناسبی برای جذب پس‌اندازهای کوچک و ناچیز مردمی است، تا آن را در مسیر درست و پروژه‌های تولیدی کاملاً توجیه شده از نظر اقتصادی قرار دهد و گامی مؤثر در اشتغال‌زایی داشته باشد.

  مزایای شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتبر در ایجاد اشتغال

  1. توسعه مشارکت‌های مردمی: جلب مشارکت‌های مردمی و شرکت دادن پس‌اندازهای کوچک در فاکتورهای سرمایه گذاری ایمن پروژه‌های تولید و اقتصادی، می‌تواند توان فکری و مالی مردمی را به شکل درست در تولید کالاها و خدمات به کار گرفت.
  2. اصلاح ساختارهای تولید و توزیع: شرکت‌های سرمایه‌گذاری معتبر با ساختار اصولی و کاملاً قانونمند، می‌توانند با کارایی بیشتر و نگرش اجتماعی، نظام تولید را به سمت درست حرکت دهد.
  3. ارتقا بهره‌وری ملی و بهره‌وری نیروی کار به شکل درست: شرکت‌های سرمایه گداری با تاکید بر سرمایه جمعی، کمک می‌کنند که پس‌اندازهای کوچک در مسیر درست تولید کالاها و خدمات حرکت کند. درنتیجه همین پس‌اندازهای کوچک رشد کرده و عامل مؤثری در ایجاد اشتغال درست می‌شود؛ بنابراین عاملی مؤثر در بهره‌وری نیروی کار و بهره‌وری ملی دارد.
  4. اشتغال‌زایی برای جمعیت فعال: یکی از دغدغه‌های مهم در هر دولت و کشوری، بهبود کار و افزایش فاکتورهای اشتغال‌زایی است. در این مسیان نمی‌توان انکار کرد که دولت‌ها به‌تنهایی نمی‌توانند به‌تنهایی تمامی این اهداف را محقق کنند و نیاز به همکاری مردم در این مسیر دارند. با حضور در شرکت‌های سرمایه گذاری و واردکردن پس‌اندازهای خرد و کوچک، می‌توان کمکی مؤثر برای رسیدن به این هدف مهم ملی بود و اولین منفعت آن را در اطراف خود و رفع بیکاری جوانان می‌بینیم.

  اشتغال‌زایی و حلال فاند

  حلال فاند به‌عنوان یکی از معتبرترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری با اکید بر سرمایه جمعی به دنبال این است تا در مسیر اشتغال‌زایی جوانان، گامی مؤثر بردارد و درنهایت رشد اقتصادی بیشتری را برای کشور فراهم کند.

  این شرکت با ایجاد بستری ایمن و کاملاً قابل‌اعتماد، به شما کمک می‌کند تا با خیال آسوده در پروژه‌های اقتصادی، تولیدی، عمرانی و خدماتی آن شرکت کنید و در کنار دریافت سود معقول و اقتصادی، در ایجاد اشغال و کسب‌وکارهای مولد اثرگذار باشید.

  حلال فاند با تاکید بر سرمایه‌گذاری حلال، شفاف و پرسود، به‌هیچ‌عنوان در پروژه‌های سوداگرانه و غیرمولد ورود نمی‌کند؛ بلکه با مطالعه طرح توجیهی انواع پروژه‌های تولیدی، عمرانی و دانش‌بنیان، گزینه مناسب‌تر و مولد را انتخاب کرده و در آن سرمایه‌گذاری می‌کند.

  علاوه‌برآن، با درنظرگرفتن انواع ضمانت‌نامه‌های معتبر بانکی، خیال سرمایه‌گذاران خرد و کلان را از حضور در پروژه‌های مختلف تولیدی و اقتصادی آسوده می‌کند. مامی ضمانت‌نامه‌های این مجموعه توسط صندوق پژوهش و فناوری علم و صنعت صادر شده و برای استعلام آن‌ها می‌توانید به سایت معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری مراجعه کنید و با واردکردن کد سپاص، از صحت ضمانت‌نامه و اعتبار آن مطلع شوید.

  ما تا به امروز، توانستیم با جلب اعتماد مردمی، بیش از 100 میلیارد تومان تأمین مالی را با استفاده از پس‌اندازهای خرد و کلان مردمی انجام دهیم و آن را در مسیر خروشان سرمایه‌گذاری درست، اشتغال‌زایی و تولید کالاها و خدمات قرار دهیم.

  همچنین تا به امروز 2592 نفر به مجموعه حلال فاند اعتماد کردند و بیا سرمایه گذاری در این مجموعه، موجب پیشرفت بیش از 343 پروژه مهم اقتصادی، تولیدی، عمرانی و دانش‌بنیان شدند؛ تا بتوانید در آینده پیش‌رو شاهد رشد و رونق بیشتر اقتصاد کشور باشیم.

  از سوی دیگر، حلال فاند علاوه بر تاکید بر سرمایه‌ها و پس‌اندازهای مردمی، با شرکت‌ها و صندوق‌های معتبر و دانش‌بنیان نیز همکاری می‌کند تا به‌درستی تمامی پروژه‌های مختلف را مطالعه کرده و با انتخاب گزینه درست، تمامی سرمایه‌ها در راه‌اندازی آن صرف نماید. ازجمله همکاران حلال فاند می‌توان به صندوق توسعه فناوری‌های نوین، ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، صندوق توسعه فناوری‌های ایران و. اشاره کرد.

  ما می‌توانیم با ایجاد فرصت‌های مشارکت مردمی، تمامی واسطه‌های اقتصادی و دلالان را حذف کنیم تا سرمایه‌گذاران و سرمایه‌پذیران در محیطی امن و با فراغ‌بال، در تولید اقتصادی کشور قدم بردارند؛ بنابراین نتیجه آن رشد اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی و تأمین امنیت مالی، روحی، اجتماعی و سیاسی تمامی مردم و کشور است.

  فاکتورهای سرمایه گذاری ایمن

  خرید ویلا در شمال یک سرمایه گذاری پلکانی

  خرید ویلا در شمال یک سرمایه گذاری

  همانطور که می دانید ارزش پول هیچ گاه ثابت نمی ماند. راکد نگه داشتن یک سرمایه می تواند به ضرر شما تمام شود چرا که سرمایه شما در طول زمان دچار کاهش ارزش خواهد شد. بنابراین باید به فکر راه های مطمئنا جهت افزایش سرمایه بود. یکی از راه هایی که می توان به واسطه ی آن ارزش سرمایه را بیشتر کرد خرید ویلا می باشد.از قدیم الایام خرید ملک و زمین شیوه ای از سرمایه گذاری به روشی مطمئن بوده است. آیا سراغ دارید کسی را که اقدام به خرید یک ملک نموده باشد و بعد از چند سال با کاهش قیمت ملک روبرو شده باشد؟ حتی دور افتاده ترین نقاط هم چنین اتفاقی برایشان رقم نخواهد خورد. بنابراین خرید ویلا در شمال یک سرمایه گذاری مطمئن دانست.

  این سوال که چرا خرید ملک سرمایه گذاری است همانند این است که بپرسید چرا روز روشن است! پاسخ این سوال نیز همینقدر واضح و شفاف است. اما چرا خرید ویلا آن هم در شمال؟ در ادامه با ما همراه باشید تا علت محبوب بودن این شیوه از سرمایه گذاری را با هم بررسی کنیم.

  خرید ویلا در شمال یک سرمایه گذاری پلکانی

  ممکن است اکنون سرمایه ای در دست داشته باشید اما برای سپرده گذاری، سرمایه گذاری در خرید ویلا و ملک مردد باشید. مطمئنا در این گونه مواقع انسان بر سر دو راهی که نه، بر سر چند راهی های مختلفی قرار می گیرد که سرمایه خود را در کدام بخش قرار دهد.

  همانطور که گفتیم خرید ملک می تواند به عنوان یک سرمایه گذاری پر بازده شناخته شود. اما چرا این ملک را با نام ویلا اطلاق می کنیم و چرا تاکید داریم در شمال؟

  به این دلیل که رشد قیمت زمین در شمال چیزی ورای رشد قیمت زمین در سایر شهرها می باشد. شما می توانید با سرمایه ای که در دست دارید اقدام به خرید ویلا در شمال نمایید و بعد از چند سال سرمایه تان را چند برابر شده تحویل بگیرید در حال که اگر همان سرمایه را صرف خرید ملک یا زمین در شهر خودتان می کردید چنین بازده ای نصیب تان نمی شود. بنابراین خرید ویلا می تواند یک سرمایه گذاری با رشد پلکانی و سریع باشد. شما به جای صبر کردن برای سال های مدید تا رسیدن به سود دهی می توانید در ظرف مدت زمان کوتاه تری بازده سرمایه گذاری تان را دریافت کنید.

  خرید ویلا در مقابل سپرده گذاری در بانک و موسسات مالی

  بهتر است از خیر این مقایسه بگذرید چرا که واضح و بدیهی است که خرید ویلا یک سرمایه گذاری با سود بسیار بیشتر خواهد بود. طی سال های اخیر آمار جالبی از بانک ها و موسسات مالی در دسترس نبوده است. بانک ها در حال کاهش دادن سود های بانکی هستند و نگهداری سرمایه در آن ها مساوی با راکد نگه داشتن سرمایه و کاهش ارزش آن است بنابراین باید فکری دیگر برای افزایش ارزش سرمایه تان داشته باشید.

  خرید ویلا می تواند همان راهی باشد که شما را بدون دردسر و نگرانی به سوددهی می رساند.

  خرید ویلا یک سرمایه گذاری بدون دردسر و نگرانی

  راه های زیادی برای سرمایه گذاری وجود دارد که ممکن است ریسک های متفاوتی داشته باشند. در واقع شما برای سرمایه گذاری پولی که در اختیار دارید می توانید راه های مختلفی را برگزینید اما ریسک این راه ها با هم برابر نیست. ممکن است راهی برای سرمایه گذاری پیدا کنید که با احتمالی تقریبی شما را به سود دهی بالایی می رساند اما باید هر روز نگران باشید که مبادا سرمایه تان از بین برود و آن سودی که توقعش را داشتید نصیب تان نشود. اما در مقابل راهی دیگری برای شما وجود دارد که آن خرید ویلا می باشد.

  خرید ویلا برای شما هیچ گونه نگرانی به دنبال نخواهد داشت. در واقع شما در این مسیر از آرامش ذهنی و فکری برخوردار هستید و لازم نیست هر روز نگران سرمایه ای باشید که آن را در مکانی خاص صرف کرده اید. شما خیالتان راحت است که ویلای شما سر جایش است و در بدترین حالت هم حتی ضرر نخواهید کرد بلکه ممکن است سود کمتری به دست بیاورید. دقت داشته باشید که در حال حرف زدن از بدترین حالت هستیم. به عنوان مثال ممکن است شما برای خرید ویلا کمی عجله کنید و ویلایی را خریداری کنید که می شود با همان سرمایه در منطقه بهتری اقدام به خرید ویلا نمود. بنابراین در این حالت ممکن است سود کمتری به دست آورید اما باز هم ضرر نخواهید کرد.

  چه راهی بهتر از این که حتی در بدترین حالت هم شما را متضرر نخواهد کرد. شما با خرید ویلا در هر منطقه ای به بازدهی مناسبی خواهید رسید. این دیگر هنر و مهارت شماست که بتوانید برای خرید ویلا بهترین مکان را انتخاب کنید. اگر در این زمینه اطلاعات کافی ندارید باید به مجموعه های معتبر فروش ویلا مراجعه کنید.

  دریافت مشاوره از مجموعه های فروش ویلا برای سرمایه گذاری در خرید ویلا

  اگر آشنایی کافی با شهرهای شمالی ندارید و نمی دانید با این میزان سرمایه ای که در اختیار دارید می توانید در کدام منطقه اقدام به خرید ویلا نمایید بهتر است از مجموعه های معتبر فروش ویلا کمک بگیرید تا مجموعه ای از انتخاب های بهینه را در اختیار شما قرار دهند.

  تجربه ثابت کرده است که یکه و تنها زدن به این میدان یعنی میدان خرید ویلا در شمال به منظور سرمایه گذاری می تواند شما را با چالش هایی روبرو کند و دردسرهای زیادی را برایتان ایجاد نماید.

  بنابراین بهتر است از مجموعه های فروش ویلا کمک بگیرید. این مجموعه ها با توجه به میزان بودجه ای که شما در اختیار دارید و همچنین سلایق و علاقه ای که دارید بهترین انتخاب ها را برای یک سرمایه گذاری امن در خرید ویلا در اختیار شما قرار خواهند داد.

  کدام مناطق شمال برای سرمایه گذاری در خرید ویلا بهتر است؟

  این سوال را باید با توجه به فاکتورهای مختلفی پاسخ داد. اولین و مهم ترین فاکتوری که در پاسخ این سوال تاثیر گذار است این است که شما چه میزان بودجه در اختیار دارید. بودجه ی شما تعیین کننده خواهد بود که اجازه ی خرید ویلا در کدام شهرها را دارید. برخی از شهرهای شمالی دارای قیمت های بالایی در مسکن هستند البته میزان بازدهی آن ها نیز چند برابر شهرهای دیگر است اما برای خرید ویلا در آن ها باید سرمایه بیشتری در اختیار داشته باشید. بودجه شما تعیین خواهد کرد که می توانید برای سرمایه گذاری کدام شهرها را انتخاب کنید.

  در نهایت بهترین انتخاب برای سرمایه گذاری در خرید ویلا را می توان شهرهایی دانست که رشد قیمت در آن ها با شیب بیشتری در حال صعود است. این موضوع نشان می دهد که سرمایه شما در مدت زمان کوتاه تری رشد خواهد کرد. بنابراین می توانید با خیالی آسوده تر اقدام به خرید ویلا در این مناطق نمایید.

  خرید ویلای ساحلی یا خرید ویلای جنگلی؛ کدام یک سرمایه گذاری بهتری است؟

  اینکه قصد خرید ویلای ساحلی یا ویلای حنگلی را دارید کاملا به سلیقه شخصی شما باز می گردد. آنچه که مهم است رشد قیمتی زمین مورد نظر شما در طول مدت زمان می باشد. در واقع شما باید نمودار رشد قیمت زمین در مناطق مختلف اعم از مناطق ساحلی و جنگلی را بررسی کنید و به این موضوع دقت کنید که کدام مناطق رشد بیشتری را داشته اند. گاهی اوقات زمین های جنگلی می توانند موقعیت و شرایط بهتری از یک ویلای ساحلی داشته باشند. به عنوان مثال خرید ویلای جنگلی در شهری مانند رامسر قطعا بازدهی بیشتری نسبت به خرید ویلای ساحلی در یکی از شهرهای کوچک مازندران خواهد داشت بنابراین موقعیت شهر تاثیر زیادی در بازدهی سرمایه گذاری شما خواهد داشت.

  می توانید با خرید ویلا در شمال علاوه بر سرمایه گذاری کسب درآمد هم نمایید

  بعد از خرید ویلا در شمال نیازی نیست تا منتظر بمانید که قیمت ویلای شما افزایش پیدا کند تا به بازدهی برسید. شما می توانید ویلای خود را اجاره دهید و از این راه درآمد کسب نمایید. اجاره ویلاها در شمال مبلغ نسبتا قابل توجهی است بنابراین در فصل هایی که گردشگران زیادی به شمال می آیند می توانید ویلای خود را اجاره دهید و در باقی ماه های سال خودتان به شخصه آن را مورد استفاده قرار دهید. بنابراین می توانید با یک تیر چند نشان بزنید؛ هم برای تفریحات خود از ویلا استفاده کنید، هم درآمد کسب کنید و هم یک سرمایه گذاری ایمن و پر سود انجام دهید.

  خرید ویلا در شمال یک سرمایه گذاری پر سود است که حتی در بدترین حالت هم ضرری برای شما نخواهد داشت بلکه شاید سودتان کمتر شود. در این راه دقت داشته باشید که ویلای خریداری شده توسط شما ویلایی قانونی بوده و تمام مدارک آن تکمیل باشد. همچنین برای طی کردن فرآیند خرید ویلا در شمال حتما از یک کارشناس حرفه ای و کاربلد کمک بگیرید تا احتمال اینکه سرتان کلاه رود به صفر برسد. افرادی زیادی بوده اند که بدون کمک گرفتن از افراد متخصص وارد این حوزه شده اند و سرمایه خود را از دست داده اند. بنابراین حساب شده قدم بردارید و از افراد آگاه و خبره در این حوزه کمک بگیرید.

  مهاجرت به کانادا

  مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت کانادا یکی از انتخاب های متقاضیان جهت زندگی ، کار و تحصیل در کشورهای خارجی می باشد. روش های مهاجرت به کانادا ، وجود فرصت های کاری و تجاری، تحصیل در دانشگاه های تراز اول جهان، جامعه چند فرهنگی و رو به رشد اقتصادی و قرار گرفتن این کشور در لیست برترین کشورهای جهان از جهت کیفیت زندگی و برخورداری از امکانات رفاهی و اجتماعی باعث انتخاب این کشور برای مهاجرت و اخذ اقامت دائم شده است.

  کانادا از نظر استانداردهای زندگی در رتبه دوم گروه جی 20 و از لحاظ اقتصادی جزو 7 کشور صنعتی جهان (گروه جی 7) که حدود 58 درصد اقتصاد دنیا را در دست دارند می باشد. درصورتی که همچنان برای اقامت این کشور و انتخاب آن به عنوان محل زندگی و اقامت دائم تردید دارید، ده فاکتور مهم انتخاب مهاجرت به کانادا می تواند راهنمای خوبی برای تصمیم گیری در این خصوص باشد.

  سالانه تعداد زیادی متقاضی جهت مهاجرت به کانادا از طریق روش های مختلف اقدام می نمایند. بر مبنای اطلاعات اداره مهاجرت کانادا در سال 2018 حدود 310.000 پرونده مهاجرتی پذیرفته شده است. مطابق اعلام دولت کانادا، این کشور جهت برآوردن اهداف خود در نظر دارد برای سال 2019 حدود 330.000 مهاجر و سال 2020 حدود 340.000 مهاجر را از طریق برنامه های مختلف مهاجرتی بپذیرد. متقاضیانی که شرایط برنامه های اقامت کانادا را داشته باشند می توانند از فاکتورهای سرمایه گذاری ایمن طریق یکی از بهترین روش های مهاجرت به کانادا در این خصوص اقدام نمایند.

  متقاضیان مهاجرت به کانادا ابتدا باید با توجه به شرایط خود بهترین برنامه مهاجرت کانادا را انتخاب کنند. برای انتخاب بهترین روش مهاجرت به کانادا نیاز به آگاهی و شناخت برنامه های اقامت کانادا است. کانادا بیش از 100 برنامه مهاجرتی از طریق روش های مختلف دارد. از آنجایی که انتخاب بهترین روش مهاجرت به کانادا نیازمند، شناخت شرایط این برنامه های است، بهترین گزینه برای انتخاب بهترین روش مهاجرت کانادا و برنامه ریزی برای اقدام در زمان مناسب مشاوره با وکلای رسمی مهاجرت کانادا است. به طور کلی روش های مهاجرت به کانادا به 4 دسته اصلی : برنامه های مهاجرت کاری (اسکیل ورکر) ، روش مهاجرت تحصیلی کانادا، برنامه سرمایه گذاری در کانادا و در نهایت برنامه های اسپانسرشیپ فامیلی تقسیم می شوند.

  اولین قدم جهت آگاهی از اینکه برای مهاجرت به کانادا از کجا شروع کنیم، انتخاب مناسب ترین روش مهاجرت کانادا است. سپس متقاضیان باید برای شروع کار مدارک مورد نیاز برنامه های مهاجرت به کانادا را جمع آوری نمایند. هر برنامه اقامت کانادا مدارک مورد نیاز خاص خود را دارند. یکی از مدارک مهم در این پروسه مدرک زبان مورد نیاز برای مهاجرت به کانادا است. تقریبا” اکثر برنامه های مهاجرتی نیاز به ارائه مدرک زبان دارند. البته در برخی روش ها مانند روش مهاجرت تحصیلی به کانادا امکان اقدام برای تحصیل در کانادا بدون مدرک زبان تحت شرایطی امکان پذیر است. به صورت کلی مدارک مورد نیاز مهاجرت به کانادا شامل : مدارک سابقه کار و تمکن مالی، پاسپورت معتبر، مدرک تحصیلی و غیره دارد که در ادامه با توجه به نوع برنامه اقامتی کانادا بیشتر به آن می پرداریم. قدم بعدی بعد از جمع آوری مدارک تشکیل پرونده برای آن برنامه اقامتی و سابمیت آن است. در روند بررسی پرونده های اقامت کانادا از متقاضیان درخواست انگشت نگاری و همچنین انجام تست پزشکی می گردد و در پایان ویزای متقاضیان صادر می شود. در این پروسه متقاضیان باید هزینه های دولتی مربوط به پرونده مهاجرتی را با توجه به شرایطی که اداره مهاجرت کانادا مشخص کرده پرداخت نمایند.

  مدرک زبان مورد نیاز برای مهاجرت به کانادا

  مدرک زبان مورد نیاز برای مهاجرت به کانادا با توجه به روش برنامه مهاجرتی متفاوت است. مدرک زبان برای برنامه های اسکیل ورکر و سرمایه گذاری کانادا، مدرک زبان آیلس جنرال و سلپیپ و مدرک زبان برای روش مهاجرت تحصیلی ، مدرک زبان آیلتس آکادمیک ، تافل و پی تی ای می باشد. نمره مدرک زبان مورد نیاز برای مهاجرت به کانادا با توجه به نوع برنامه مهاجرتی و رقابتی که در آن برنامه هست متفاوت خواهد بود. در اکثر برنامه های سرمایه گذاری کانادا متقاضیان با نمره آیلتس 5 نیز همچنان شانس موفقیت در این برنامه ها را خواهند داشت. ولی برنامه های اسکیل ورکر کانادا نظیر اسکیل ورکر فدرال با توجه به رقابت بالایی که دارند، نیاز به داشتن آیلتس 8 می باشد. در صورتی که گرفتن این نمره زبان برای متقاضیان مشکل می باشد، با تحصیل در کانادا و امتیازی که از تحصیل در کانادا دریافت می کنند می توانند با نمره آیلتس پایین تری برای این برنامه های مهاجرتی اقدام کنند.

  امتیاز مهاجرت به کانادا

  برنامه های اقامت کانادا معمولا” دارای جدول امتیاز بندی می باشند که با توجه به فاکتورهای مختلفی تنظیم شده است. متقاضیان باید حداقل امتیاز مورد نیاز این برنامه های مهاجرت کانادا را کسب نمایند تا واجد شرایط برای اقدام برای آن برنامه اقامتی باشند. امتیاز مهاجرت به کانادا در برنامه های مهاجرت کاری اسکیل ورکر بر مبنای تحصیلات، سابقه کار، سن و مدرک زبان تنظیم شده و در برنامه های سرمایه گذاری علاوه بر فاکتورهای فوق،میزان دارایی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. متقاضیان برنامه های اقامت کانادا باید به این نکته توجه داشته باشند لزوما” داشتن حداقل امتیاز برنامه های مهاجرت به کانادا منجرب به موفقیت در گرفتن ویزای کانادا نمی شود. و افرادی موفق به دریافت ویزا می شوند با با ارائه مدرک زبان با نمره مناسب و همچنین مدرک تحصیلی بالا امتیاز بالاتری کسب کنند.

  روش های مهاجرت به کانادا

  بهترین روش های مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت

  برنامه های مهاجرتی کانادا با هدف کمک به رشد اقتصاد ، کارآفرینی ، فرهنگی ، هنری و ارتقاء جایگاه بین المللی این کشور طراحی شده است. شرایط روش های مختلف مهاجرتی کانادا در راستای تامین اهداف این کشور متفاوت می باشد .متقاضیان اقامت کانادا می بایست با توجه به شرایط خود بهترین روش مهاجرتی کانادا را انتخاب نمایند .

  برنامه های مهاجرتی که منجر به مهاجرت آسان به کانادا می‌شوند، به دو دسته فدرال و استانی تقسیم می گردند . این دو دسته دارای برنامه های اقامتی متنوعی از قبیل : برنامه مهاجرتی اسکیل ورکر ( تخصص) ، خود اشتغالی ، سرمایه گذاری و کارآفرینی و برنامه های فارغ التحصیلان کانادا می باشند .

  اکثر برنامه های اقامتی فوق با توجه به فاکتورهای سن ، تحصیلات ، سابقه کاری ، مدرک زبان و تخصص نیروهای مورد نیاز خود را انتخاب می نمایند . برنامه سرمایه گذاری و کارآفرینی علاوه بر فاکتورهای فوق مقدار سرمایه متقاضی نیز مورد توجه قرار می گیرد .

  روش های مهاجرت به کانادا به گروه های زیر تقسیم بندی شده است. هر یک از این راه های مهاجرت به کانادا با توجه به اهداف آنها دارای شرایط متنوعی می باشد. متقاضیان می توانند با بررسی دقیق آنها بهترین روش مهاجرت به کانادا، متناسب با شرایط خود را انتخاب نمایند.

  مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت از طریق کار و تخصص

  شرایط مهاجرت به کانادا از طریق کار و تخصص

  اقامت کانادا از طریق کار وتخصص یکی از بهترین روش های مهاجرت به کانادا است. این روش یکی از کم هزینه ترین راه های مهاجرت به کانادا است. متقاضیان می توانند با توجه به تخصص و سابقه کار حرفه ای خود از طریق این برنامه اقامتی جهت مهاجرت به کانادا اقدام کنند. کانادا دارای برنامه های اسکیل ورکر ( مهاجرت از طریق تخصص) متنوعی است. هر یک از ایالت های کانادا دارای برنامه های مهاجرتی جهت اخذ اقامت کانادا دارند. شرایط مهاجرت به کانادا در برنامه های استانی، با توجه به نیاز هر منطقه متنوع می باشد. برخی از ایالت های کانادا لیست تخصص و مشاغل مورد نیاز خود را در دوره های مختلف اعلام می کنند. متقاضیان می توانند با بررسی لیست مشاغل مورد نیاز این ایالت ها با توجه به شرایط خود برای مهاجرت به کانادا اقدام کنند. دولت فدرال نیز برنامه مهاجرتی اسکیل ورکر (مهاجرت به کانادا از طریق تخصص) دارد. برنامه نیروی متخصص فدرال از طریق سیستم اکسپرس اینتری، نیروهای مورد نیاز خود را انتخاب می کند. متقاضیان این برنامه اقامتی باید حداقل امتیاز مهاجرت به کانادا لازم را در جدول اکسپرس اینتری کسب نمایند. حداقل امتیاز مهاجرت به کانادا با توجه به امتیاز افرادی که در این برنامه شرکت کرده اند و با در نظر گرفتن افراد مورد نیاز متغیر است.

  شرایط مهاجرت به کانادا از روش تخصص و حرفه

  متقاضیان اقامت کانادا در این روش، باید امتیاز لازم را از طریق فاکتور های زیر در جدول امتیاز بندی مهاجرت به کانادا کسب نمایند.

  انواع مدل‌های ارزیابی ریسک

  انواع مدل‌های ارزیابی ریسک

  اولین قدم شناخت مفهوم Risk است. ریسک را شاید بتوان خطر معنا کرد اما ریسک به معنای عدم اطمینان در آینده نیز هست.به عبارت دیگر ضرر بالقوه را فاکتورهای سرمایه گذاری ایمن ریسک می‌نامند؛ بنابراین ریسک می‌تواند منفی و مثبت باشد و همواره وجود دارد.

  ریسک چیست؟

  ریسک (Risk) یکی از مفاهیم اولیه بازارهای مالی است. علاوه‌براین شناخت ماهیت ریسک در زندگی عادی نیز می‌تواند برای شما مفید باشد.ماهیت بازارهای مالی با ریسک عجین شده است. ابزارهای مختلفی که در بازارهای مالی و سرمایه گذاری مورد معامله قرار می‌گیرند بدون استثنا با مقادیری از ریسک همراه هستند؛ بنابراین باید بدانیم تعریف و مفهوم ریسک چیست؛ چند نوع دارد؛ چگونه می‌توان آن را کنترل کرد و کاهش داد. در این مقاله قصد داریم به مفهوم ریسک و انواع ارزیابی ریسک بپردازیم.

  انواع روشهای ارزیابی ریسک که از فاکتورهای احتمال وقوع و شدت تاثیر ریسک‌ها برای ارزیابی ریسک‌ها استفاده می‌کنند، جزو روش‌های کیفی محسوب می‌شوند. معمولا از تکنیک‌های زیر به عنوان ابزار و روش مناسب جهت تجزیه و تحلیل کیفی ریسک استفاده می‌شود:

  • جداول احتمال و پیامد
  • ماتریس احتمال و تاثیر

  تجزیه و تحلیل کمی ریسک چیست؟

  اما چهارمین مرحله از مدیریت ریسک، تجزیه و تحلیل کمی ریسک است. در این مرحله خروجی مرحله تجزیه و تحلیل کیفی ریسک یا همان تخمین ریسک مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این مرحله شامل کمی‌سازی احتمال و پیامدهای ناشی ار وقوع احتمالی ریسک‌های با اهمیت و تحلیل حساسیت آن‌ها است و هدف از آن کمک به تحلیل‌گر در تصمیم‌گیری می‌باشد.

  در این مرحله ریسک‌هایی که بیشترین تاثیر را بر اهداف دارند، با هدف بهبود درک تصمیم گیرنده، مورد ارزیابی و تحلیل بیشتر قرار می‌گیرند.

  تکنیک‌های ارزیابی ریسک به صورت كمی برای تعیین محدوده دقیق و مطلق توزیع احتمالات برای نتایج یک کسب‌وکار یا پروژه، استفاده می‌شوند و در نتیجه شامل تحلیل‌های مشکل و پیچیده هستند، که اغلب با استفاده از كامپیوترها پشتیبانی می‌شود. برای دستیابی به این هدف، یک مدل اولیه از پروژه‌ی مورد بررسی، ایجاد می‌شود. سپس با اندازه‌گیری اثرات ریسک‌های خاص تعیین‌شده، توسط ارزیابی اولیه و با استفاده از تکنیک‌های کیفی، اصلاح می‌شود. این مدل شامل تمام عناصر مربوط به تجزیه‌وتحلیل ریسک است و به جای این عناصر، می‌تواند متغیرهای نامشخص (به‌جای مقادیر ثابت) برای منعکس کردن ناحیه‌های مهم ولی نامطمئن، قرار گیرد.

  روش‌های ارزیابی ریسک به صورت کمی متعدد هستند که در اینجا به چند نمونه از آن‌ها اشاره می‌کنیم؛ در ادامه به توضیح این مدل‌ها می‌پردازیم:

  • نمودار درخت احتمال FMEA
  • تجزیه و تحلیل درخت خطا (FTA)
  • تجزیه و تحلیل درخت تصمیم (DTA)
  • تجزیه و تحلیل درخت رویداد (ETA)
  • تجزیه و تحلیل علت و معلول (CCA)
  • شبیه‌سازی مونت کارلو

  انواع ریسک و مدل‌های ارزیابی ریسک

  ریسک انواع مختلفی دارد و در برابر انواع ریسک باید رویه‌های مختلفی را اتخاذ نمود. میزان ریسک برای افراد مختلف متفاوت است. افراد ریسک‌گریز به دنبال گزینه‌های سرمایه گذاری با ریسک کمتر بوده و در مقابل افراد ریسک‌پذیر برای کسب بازده‌های بالاتر، حاضر به پذیرش ریسک بیشتری هستند.

  انواع مدل‌های ارزیابی ریسک

  ارزیابی مقدماتی خطر به روش Preliminary Hazard Analysis)PHA):

  هدف: شناسایی مناطق بحرانی در سیستم، شناسایی نسبی خطرها و توجه به معیارهای طراحی ایمن است در واقع این روش شناسایی خطرات اولیه میباشد که در آن از تجارب کامل ایمنی موجود استفاده شده و از معایب آن این است که نمیتوان اطمینان حاصل کرد که همه خطرات کشف شده‌اند.

  فهرست مقدماتی خطر Preliminary Hazard List ) PHL):

  این روش یک شکل ابتدایی و کاملا تجربی می باشد.

  روش HAZOP:

  این روش کیفی بوده و برای شناسایی ریسک‌های بسیار خطرناک به کار میرود و همچنین از تیمی متخصص در همه علوم بهره گرفته میشود.

  هدف: شناسایی خطرات بالقوه فرآیند که قبل از آن نیز انحراف سیستم از اهداف تعیین شده شناسایی میگردد.

  معایب این مدل ارزیابی ریسک؛ وقت گیر بوده و امکان حصول نتیجه در نقص‌های چند عاملی وجود ندارد.

  توضیح بر روش عملکرد این مدل از ارزیابی ریسک: تیم منتخب تلفیق عبارات راهنما (هیچ، بیشتر، کمتر، معکوس)که در مورد فرآیند صادق است وبا حالات مختلف و وضعیت‌های فرآیند (جریان، فشار، دما و…) ارتباط پیدا میکند.را از طریق طوفان ذهنی بررسی کرده و میتواند انحرافات احتمالی بدترین پیامد را دنبال نماید.

  چه می‌شود اگر (WHAT IF METOD):

  در این روش با پرسش نتایج حاصل از وقوع یک رویداد مشخص ریسک‌ها شناسایی شده و روش‌های کنترل پیشنهاد میگردد.

  هدف: شناسایی اثرات رویداد‌های ناخواسته بر سیستم

  ارزیابی ریسک زیر سیستم (SSHA (Sub System Hazard Analysis:

  برای شناسایی خطرات ناشی از طراحی سیستم‌های بزرگ انجام میگردد.

  خطاها، نقص‌ها و تجهیزات، نرم افزارها و خطاهای انسانی به صورت جداگانه یا همراه همدیگر بررسی میشوند. معمولا این روش با توجه به پیچیدگی زیر سیستم توسط سازنده وسیله مذکور صورت میگرد.

  ارزیابی ریسک به رو (SHA) System Hazard Analysis:

  این روش وضعیت ایمنی کل سیستم را ارزیابی میکند و خروجی و نتایج روش SSHA را جمع‌بندی میکند. این روش در واقع ارتباط زیر سیستم‌ها را از لحاظ موارد ذیل بررسی می‌نماید.

  مطابقت با معیارهای ایمنی

  مجموعه‌ای از رویداد‌های خطرناک که سبب نقص میشود به شرح ذیل است:

  • تغییرات در طراحی
  • عملکرد کنترل سیستمی
  • عملکرد کنترل انسانی

  نکته مهم: روش SHA در برگیرنده خطرات کشف شده در SSHA ونیز توصیف این خطرات خواهد بود.

  ارزیابی ریسک به روش O&SHA

  بر خلاف اغلب روشها این روش با هدف: شناسایی و ارزیابی خطرات محیط، کارکنان، و روشهای انجام کار و تجهیزات به کار گرفته شده در سراسر عملکرد سیستم را بررسی می‌نماید.روش O&SHA خطرات ناشی از انجام فعالیت‌ها یا وظائف افراد را شناسایی، ثبت و ارزیابی می‌نماید.

  که شامل موارد ذیل می باشد:

  • تغییرات برنامه ریزی شده سیستم
  • واسطه‌ها ورابط‌های تاسیسات و دستگا ه‌ها
  • محیط‌های برنامه ریزی شده، وسایل پشتیبانی و دیگر تجهیزات
  • توانایی فعالیت‌ها یا وظائف
  • اثرات وظائف هم زمان و محدودیت‌های آن
  • نیازمندیهای سیستم به پرسنل ایمنی و بهداشت
  • پتانسیل وقوع رویداد

  ارزیابی درخت خطا FTA

  در این روش یک وضعیت نامطلوب یا بحرانی در نظر گرفته شده سپس با توجه به محیط و عملکرد سیستم همه راه‌هایی که میتوانند سبب بروز آن وضعیت ناخواسته و نامطلوب شوند جستجو میگردد.

  در واقع درخت خطا یک مدل تصویری از خطا را فراهم میآورد.

  FTA یک مدل کیفی است که میتوان آنرا به شکل کمی اجرا نمود.

  روش شناسایی کانون خطرات FMEA:

  • تمرکز بر نقص‌هایی است که یک وضعیت غیر قابل اعتماد در سیستم را بو جود میآورد(قابلیت اعتماد دارد).
  • جزء مورد بررسی چگونه میتواند خراب شده و یا از کار بیافتد.
  • نتایج خرابی در سیستم مذکور چگونه خواهد بود.

  غفلت مدیریت و درخت ریسک MORT:

  این روش دو مفهوم را موردبررسی قرار میدهد، نظارت مدیریتی و درخت مخاطرات (مورت) یک روند تحلیلی برای مشخص کردن دلایل و فاکتورهای تاثیرگذار است.. این دستورالعمل به عنوان یک راهنمای عمومی برای استفاده‌ی تحقیقی از مورت است اما هرگز جایگزینی برای آموزش مناسب در مورد تحقیق سوانح نمی‌باشد. هدف این راهنما ترقیب به استفاده از مورت و ترویج بحث بر روی تحلیل علت ریشه‌ای است.

  روش ردیابی انرژی و ارزیابی حفاظ ها ETBA:

  در این روش تمرکز بر وجود انرژی در سیستم و موانع موجود برای کنترل انرژی می‌باشد.

  روش S.L.J.Heat:

  یک فرم ساده با توجه به احتمال خطر و شدت خطر.

  روش Kroner:

  شامل درجه‌بندی ریسک برای خطرات معین با ضرب شدت در تکرار خطر

  روش William Fine:

  این روش ریسک را تابعی از احتمال وقوع خطر، پیامد ناشی از آن ومیزان تماس با خطرمیداند.

  در این روش رتبه ریسک از طریق ذیل محاسبه میگردد:

  Risk Factor = Consequence * Exposure * Probability

  میزان احتمال * میزان تماس * میزان پیامد = رتبه ریسک

  این روش جهت تصمیم‌گیری اینکه هزینه اصلاح یک خط چقدر قابل توجیه است وچگونه بایستی اصلاح شود بکار میرود میتوانیم از فرمول زیر جهت محاسبه میزان هزینه قابل توجیه استفاده نمائیم

  J=R/CF*DC

  • J=Cost Justification Value میزان هزینه قابل توجیه
  • CF= Cost Factor
  • DC=Degree of Correction Value درجه میزان اصلاح

  و بر اساس درصد کاهش ریسک فاکتورهای سرمایه گذاری ایمن اقدام اصلاحی تعیین می شود.

  Fine پیشنهاد می‌نمایدکه اگر J>10 باشد هزینه قابل توجیه واگر J

  روش Toak:

  برای ارزیابی ریسک چهار عامل شدت آسیب، احتمال آسیب شی از آن ومیزان تماس با خطرمیداند

  روش M.Toak برای ارزیابی ریسک چهار عامل شدت آسیب، احتمال آسیب

  روش: Robert N.Anderson

  ارزیابی ریسک را بر اساس دو عنصر اولیه ریسک یعنی شدت آسیب واحتمال وقوع یک خطر بنا نهاده است که احتمال وقوع خطر بر اساس میزان تماس با خطر، تعداد افرادیکه با خطرمواجهند، فاکتورهای محیطی وقابلیت اعتماد عملکرد ایمنی تعیین می‌نماید.

  روش یا الگوی سازمان HSE انگلستان:

  این روش شامل پنج مرحله است:

  1. شناسایی خطرات
  2. چه کسی وچگونه ممکن است آسیب ببیند
  3. ارزیابی ریسک ناشی از خطر
  4. ثبت یافته‌ها
  5. بازنگری ارزیابی

  روش Rolin Geronsin JHA- Job Hazard Assessment:

  این روش نیز ارزیابی ریسک را فرآیند برآورد احتمال وقوع یک رویداد واهمیت یا شدت اثرات زیان آور آن در نظر میگیرند.این فرآیند علاوه بر ارزیابی ریسک به تیم اجازه میدهد تا کمترین ریسک‌های موجود در سیستم را درک نمایند واقدامات کنترلی مناسبی را نیز پیشنهاد میکند.

  روش Sue cox وRobin Tait:

  ارزیابی ریسک را در دوبخش تجزیه تحلیل ریسک وارزشیابی ریسک در نظر میگیرند که ماتریس ارزیابی ریسک بر اساس پیامدو احتمال وقوع خطر استوار است.

  روش Nick w.hurst:

  این روش ارزیابی ریسک را در قالب برآورد ریسک وارزشیابی ریسک مورد مطالعه قرار میدهد بطوریکه در برآورد ریسک، بزرگی ریسک ودر ارزشیابی، میزان اهمیت ریسک تعیین میشود.

  روش Milery w.merkhofer,Vinceent T.Covello:

  فرآیند ارزیابی ریسک شامل ارزیابی آزاد‌سازی (عوامل ریسک)ارزیابی تماس، ارزیابی پیامد وبرآورد ریسک میدانند.

  روش Lars Harms – Ringdahl:

  ارزیابی ریسک را تابعی از احتمال وقوع حادثه و پیامد ناشی از آن در نظر می‌گیرد و آنرا به صورت سه دسته ارزیابی غیر رسمی، ارزیابی کیفی وارزیابی کمی تقسیم‌بندی می‌کند.

  نگارش: ساناز یوسفی

  به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله مدیریت ریسک استراتژیک را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.