محدودیت‌های استفاده از CCI


کف کاذب نوآوران ،یک برند با کیفیت

ارتباط کاملا دورشته ای برای شبکه های بی سیم آتی: رویکرد تخصیص بلوک منابع پویا

در این مقاله، یک سناریو ارتباط کاملا دوبلکس (FD) را بررسی می-کنیم، که در آن تجهیزات کاربری FD چندگانه (UE) منابع طیف یکسان (یا بلوک های منابع) را به شکل همزمان به اشتراک می-گذارند. FD eNodeB از پیش کدگذاری دیجیتال و لغو تداخل متوالی با الگوریتم ترتیب بهینه تا هم زیستی UEهای چندگانه در ارتباط رفت و برگشت برای ماهواره ها را فراهم می سازد. به اشتراک گذاری بلوک های منابع یکسان منجر به تداخل کانال های مشترک در ارتباط با زمین یک UE از سیگنال های آپ لینک از UEهای دیگر می شود. برای کاهش این تداخل از رویکرد آنتن هوشمند استفاده شده است. این رویکرد شامل استفاده از چندین آنتن در UEها برای تشکیل اشعه های هدایت شده به سمت eNodeB و نول ها به سمت UEهای دیگر است. با این حال، این رویکرد زمانیکه UEها به دلیل حرکت خود را در یک راستا با eNodeB(محدودیت‌های استفاده از CCI eNB) قرار می دهند با شکست روبرو می-شود. در این مقاله یک الگوریتم تخصیص بلوک منابع پویا برای جلوگیری از CCI به دلیل حرکت UEها پیشنهاد شده است که منابع طیف را در یک سناریو ارتباطاتی FD به اشتراک می گذارد. الگوریتم پیشنهادی ارتقای چشمگیری بر روی کیفیت سرویس (QoS) پیوندهای ارتباطاتی نشان می¬دهد.

انجمن تحقیقات جهان بی سیم (WWRF) پیش بینی کرد که 7 تریلیون دستگاه بی سیم تا سال 2017 در اختیار 7 میلیارد انسان جهان خواهد بود. این افزایش شدید در تعداد کاربران موبایل منجر به اتمام منابع طیفی شده است. با پایه ریزی 4G در بسیاری از کشورهای جهان، این مسئله بحران طیف می تواند یک گلوگاه به حساب آید. برای رسیدگی به این مسئله، محققان در حال مطالعه بر روی 5G هستند که انتظار می رود پس از سال 2020 پیاده سازی شود. یکی از تحول های عمده در شبکه های بی سیم آینده می تواند معرفی eNodeB(eNB) کاملا دورشته ای (FD) و تجهیزات کاربری (UE) باشد. عملیات FD این ظرفیت را دارد که الزامات طیف را تا نصف کاهش دهد. در سال های اخیر، فعالیت زیادی در ناحیه طراحی لغو خود-تداخلی (SIC) برای یونیت های دریافت آنت تکی و چندگانه انجام شده است. اکثر مطالعات اخیر بر روی ارتباط FD، یک FD eNB و چندین UE نیم دورشته ای (HD) را در نظر می گیرند. پیچیدگی محاسباتی مداری SIC استفاده از FD UEها را محدود می کند. با این حال، طراحی های SIC پیشنهاد شده در مقاله های دیگر ظرفیت حذف این محدودیت را دارند. با استفاده از این تکنیک ها SIC، ارسال و دریافت همزمان بر روی یک منبع طیف با استفاده از یک آنتن (در مقابل دو آنتن) میسر است. این طراحی برای پهنای باند بزرگ و نرخ های داده بالا کار می کند. در مقاله (8-10)، یک تکنیک لغو دیجیتال و آنالوگ جدید خود-تداخلی را لغو می کند و آن را پایین تز از کف نویز دریافت-کننده می برد و در نتیجه تضمین می کند که سیگنال دریافتی با افت کیفیت مواجه نمی شود. طراحی SIC با موفقیت با استفاده از WiFi آنتن چندگانه با توان ارسالی در بازه ی 16 dBm تا 20 dBm و پهنای باند 20 MHz آزمایش شده است. در مقاله (14)، دو طراحی SIC پیشنهاد شده است که امکان ادغام آن به رادیوهای کوچک را فراهم می سازد. طراحی اول یک آنتن دوقطبی را مدار لغو هوشمند ترکیب می کند و دستگاه هایی همچون ایستگاه های پایه کوچک و کامپیوترهای تبلت را هدف می گیرد. در طراحی دوم، یک جداساز / دوپلکسر با یک آنتن مینیاتور تک پورتی ترکیب می شود. مدار تعادل را می توان در فناوری CMOS پیاده سازی کرد و امکان یکپارچه سازی متراکم و هزینه پایین را فراهم ساخت. در نتیجه، این مدار را می توان در گره های سنسور گوشی های هوشمند ادغام کرد. این دو طراحی می توانند به ترتیب جداسازی 75 dB و 50 dB در 2.45 GHz بر روی پهنای باند واحد 10 Mhz .و 6 MHz از خود ارائه دهند. این عملکرد را می توان با الحاق لغو دیجیتال افزایش نیز داد. در اینجا، FD eNB و چندین FD UE را لحاظ می کیم و لغو خود-تداخلی کامل در مدارهای دریافتی را فرض می کنیم. در حالیکه این رویکرد برای امروز کاربرد ندارد، پیشرفت چشمگیری در این جهت در حال انجام است تا بتوان این مدل و پیامدهای آن را مد نظر قرار دارد، به خصوص در مورد سلول های کوچک، که قدرت ارسال و بازه به قدرتی کم هستند که می توانند مدارهای SIC نوین در دریافت کننده را پیاده سازی کنند. این حقیقت برای آینده ی FD در شبکه های سلولی نویدبخش است. برنامه ریزی وضعیت کانال به UEها تخصیص می یابند. اخیرا، تحقیقات زیادی برای الگوریتم های تخصیص توان و طیف برای سیستم های FD انجام شده است. در این کارها، eNB ظرفیت عملیات در حالت FD را دارد. در (16)، یک برنامه ریز معرفی شده است که با هدف بیشینه کردن جمع لگاریتمی نرخ های میانگین تمام HD UEها در آپ لینک و دان لینک طراحی شده است. بسته به شرایط عملیاتی، UEها یا در حالت HD کار می کنند یا به شکل جفت، هر کدام در جهت های آپ لینک و دان لینک. در (17)، جفت های HD UE برای عملیات FD شکل می گیرند و منابع طیف به گونه ای تخصیص می یابند که نرخ-مجموع سیستم بیشینه شود. هر زیرحامل تنها به یک دریافت کننده تخصیص می یابد. این مسئله با استفاده نظریه تطابق حل می شود. در (18)، نویسندگان تخصیص توان و زیرحامل مشترک را به مجموعه ای از UEهای دان لینک و آپ لینک HD را با استفاده یک الگوریتم تکراری زیربهینه بر اساس رویکرد Frank-Wolfe تخصیص می دهند. در (22)، تخصیص منابع برای سیستم متشکل از FD eNB در ارتباط با FD UEها لحاظ شده است. مسئله تخصیص منابع رادیویی مشترک برای کانال های آپ لینک و دان لینک با هدف بیشینه کردن نرخ-جمع انجام می شود. به این منظور، یک الگوریتم بازگشت مبتنی بر نظریه بازی با مدل سازی مسئله به عنوان یک بازی غیر مشارکتی بین کانال های آپ لینک و دانلینک ارائه می شود. در کار ما، FD UEهایی لحاظ شده است که مشابه سیستم بررسی شده در مقاله (22) از منابع طیف یکسان برای آپ لینک و دان لینک به شکل همزمان استفاده می کند. با این حال، بر خلاف (22)ريال زیرحامل-های یکسان در میان UEهای غیر همبسته ی فضایی چندگانه به اشتراک گذاشته شده است. استفاده از منابع طیقی یکسان منجر به تداخل کانال مشترک (CCI) در دان لینک UEها از آپ لینک دیگر UEها می شود. برای از بین بردن CCI، یک رویکرد آنتن هوشمند با استفاده از چندین آنت در UEها برای ایجاد اشعه مستقیم به سمت eNB و نول به سمت UEهای تداخلی در (23) پیاده سازی کرده ایم. استفاده از تکنیک آنتن هوشمند برای حذف CCI امکان تخصیص بلوک-های منابع (RB) موجود به تمام UEهای غیرهمبسته فضایی را فراهم می سازد. از این رو، این کار باعث ساده شدن پیاده سازی الگوریتم بررسی شده در (22) ، در کنار ارتقای چشمگیر بازدهی طیف می شود. همچنین، در سناریوی عملی، زمانیکه UEها پویا هستند، استفاده از آنتن های هوشمند امکان تطابق مداوم الگوی پرتوی آنها با استفاده از الگوریتم هدایت پرتو مشابه الگوریتم حداقل مربعات میانگین را فراهم می سازد (24-30). با این حال، این رویکرد زمانیکه UEها به دلیل حرکت خود را در یک راستا با eNodeB قرار می دهند با شکست روبرو می شود. برای رسیدگی به این مشکل، یک الگوریتم مبتنی بر فناوری رادیو ارائه شده است: تخصیص بلوک منابع پویا (DRBA) کار ارائه شده در اینجا محدودیت‌های استفاده از CCI محدودیت‌های استفاده از CCI به ارتباط کاملا دورشته ای در یک سلول کوچک از دیدگاه عمومی می پردازد. در کارهای آتی، فناوری کاملا دو رشته ای در سلول های کوچک که از موج میلیمتری (mmW) برای ارتباطات استفاده می کنند مطالعه می شوند. سیستم های سلولی کوچک از آن جهت مناسب در نظر گرفته می شوند که توان ارسال پایین، فاصله های کوتاه و حرکت کمی دارند. در مقاله (33)، جذب برای ارسال FD سلول کوچک در مقایسه با سیستم HD رایج در سناریوی سلول کوچک تحلیل شده است. mmW امکان پیاده سازی آسان آنتن های چندگانه در eNB و حتی در UE را به دلیل الزامات اندازه ی کوچک آنتن فراهم می کند. همچنین استفاده از بسته های عظیم از طیف استفاده نشده در باند های mmW جذابیت زیادی در برآورده کردن الزامات ظرفیتی شبکه های سلولی آینده پیدا کرده است. به طور خاص، مقاله (33) باندهای 28 GHz و 73 GHz را به عنوان فرکانس های اولیه ای در نظر می گیرد که سیستم های mmW در آنها فعالیت می کنند. در بسیاری محدودیت‌های استفاده از CCI از ناحیه های متراکم شهری، اندازه های سلول معمولا شعاعی کمتر از 100 متر یا 200 متر دارند، که در محدوده ی سیگنال های mmW مبتنی بر اندازه گیری های (32، 33) قرار می¬گیرد. این مقاله به پنج قسمت تقسیم شده است. مدل سیستم eNB و طراحی دریافت کننده UE برای روش پیشنهادی در بخش 2 تحلیل شده است. الگوریتم DRBA برای کاهش CCI احتمالی به دلیل حرکت UEها در بخش 3 تشریح شده است. نتایج شبیه سازی نشان دهنده ی کارایی الگوریتم DRBA در بخش 4 بررسی شده است. در نهایت، بخش 5 به ارائه خلاصه مطالب می پردازد.

پیش نمایش مقاله ارتباط کاملا دورشته ای برای شبکه های بی سیم آتی: رویکرد تخصیص بلوک منابع پویا

چکیده انگلیسی

In this paper, we discuss a full-duplex (FD) communication scenario, where multiple FD user equipments (UEs) share same spectrum resources (or resource blocks) simultaneously. The FD eNodeB deploys digital precoding and successive interference cancellation with optimal ordering algorithm, to allow coexistence of multiple UEs in downlink and uplink, respectively. The sharing of same resource blocks, results in co-channel interference (CCI), in downlink of a UE, from uplink signals of other UEs. To mitigate the interference, a smart antenna approach is adopted. The approach includes using multiple antennas at UEs to form directed beams towards eNodeB and nulls towards other UEs. However, the approach fails when the UEs due to their mobility align themselves in the same direction with respect to the eNodeB (eNB). In this paper, we propose a dynamic resource block allocation (DRBA) algorithm for avoiding CCI due to mobility of UEs, sharing the spectrum resource, in a FD communication scenario. The proposed algorithm shows significant improvement of the quality of service (QoS) of the communication links.

توسعه استراتژی ها با استفاده از الگوهای استراتژی سفارشی

یکی از ویژگی های اصلی استراتژی کوانت 4 جدید، توانایی ایجاد استراتژی ها با قالب سفارشی تان است.

استراتژی استاندارد در SQ3 / SQ4 یک فرمت ثابت دارد که شامل چهار قاعده است:

قانون ورود خرید: اگر (شرایط درست باشد) آنگاه معامله خرید از نوع آنی یا توقف یا محدود ؛

قانون ورود فروش: اگر (شرایط درست باشد) آنگاه معامله فروش از نوع آنی یا توقف یا محدود ؛

قانون خروج از خرید (اختیاری): اگر (شرایط درست باشد) آنگاه بستن موقعیت از نوع خرید؛

قوانین خروج از فروش (اختیاری): اگر (شرایط درست باشد) آنگاه بستن موقعیت از نوع فروش؛

این فرمت ثابت را نمی توان در SQ3 تغییر داد. شما می توانید انتخاب کنید که قوانین فروش متقارن نسبت به قوانین خرید را می خواهید ، یا قوانین خروج را در همه معاملات نمی خواهید، اما شما نمی توانید آن را به چیزی دیگر گسترش دهید.

اما اگر شما می خواهید استراتژی تان ساختار متفاوت داشته باشد چه؟

به عنوان مثال، شما می خواهید سه یا چند قانون ورود خرید برای ایجاد موقعیت خود در طول زمان داشته باشید و یا برای استفاده از استراتژی مارتینگل – شبکه داشته باشید؟

در حال حاضر این گزینه در SQ4 با ساختن الگو های استراتژی ها سفارشی تان امکان پذیر است .

نحوه استفاده از این ویژگی

اعلام به استراتژی کوانت برای ساخت استراتژی ها با استفاده از الگوی استراتژی تان ساده است – شما فقط آن را در قسمت What To Build -> Strategy Type پیکربندی کنید.

در اینجا گزینه ساخت استراتژی را از الگو انتخاب کنید و قالبی را که می خواهید استفاده کنبد را انتخاب کنید.

هیچ چیزی بیشتر از این نیست، سپس SQ از قالب های تان برای ساخت استراتژی های جدید استفاده می کند. البته نیاز است که شما برخی از الگو های سفارشی ایجاد شده را داشته باشید.

ایجاد الگو های سفارشی
الگو های استراتژی سفارشی می توانند توسط دستیار ایجاد شوند. این بدان معنی است که استراتژی تان می تواند هر فرم ممکنی که شما می توانید در دستیار ایجاد کنید را داشته باشد- و آن می تواند:
• قوانین نامحدود داشته باشد
• چندین سفارش را در یک زمان یا بعد از چندین بار باز کرده یا ببندد
• حاوی قطعات ثابت باشد که تولید شده نخواهد بود
تنها محدودیت ها تخیل شما و انعطاف پذیری دستیار می باشد.
برای ایجاد الگوی سفارشی خود Wizard را باز کنید و “Enable random placeholders” را در مسیر Full Editor -> Properties فعال کنید :

این گزینه بلوک های نگه دارنده مکان را به بلوک های ساخت انتخابی شما اضافه خواهند کرد:

بلوک های نگه دارنده مکان حاوی رنگ قرمز هستند تا به راحتی از بلوک های معمولی متمایز شوند، آنها در همه چهار گروه (مقایسه ها، شرایط، عمل ها، مقادیر) هستند و سه نوع از آنها وجود دارد:

 • بلوک های تصادفی (Randomblocks)- این بلوک ها به صورت تصادفی با توجه به تنظیمات بلوک ساخت در SQ تولید می شوند
 • بلوک های مشابه (Sameblocks) – آنها کلونی هایی از بلوک های تصادفی خاص هستند. و به شما اجازه می دهند (مثلا) دو قانون داشته باشید که از شرایط یا اقدامات یکسان استفاده کنند که با استفاده از عنصر بلوک Same تکثیر می شود.
 • بلوک های متقابل یا منفی (Opposite/Negated blocks) – آنها منفی بلوک های تصادفی مشخص شده هستند. و به شما اجازه می دهد تا یک قانون فروش که شرایط منفی قانون خرید است را داشته باشید.

شما می توانید الگوی استراتژی خود را با ترکیب بلوک های عادی و این بلوک های نگه دارنده مکان ایجاد کنید. استراتژی کوانت پس از آن بلوک های معمولی را در استراتژی دست نخورده حفظ خواهد کرد، به طور تصادفی تمام بلوک های نگه دارنده را تصادفی تولید کرده و بلوک های یکسان یا مخالف مناسب را ایجاد می نماید.

پس از ساخت قالب استراتژی خود، فقط آن را در یک فایل ذخیره کنید شما می توانید از آن در SQ به عنوان یک الگو محدودیت‌های استفاده از CCI برای روند ساخت تان استفاده کنید.

یک مثال – یک الگوی استراتژی متقارن “استاندارد”

پس چطور یک نمونه از الگوی استراتژی می تواند شبیه باشد؟

بیایید به الگو یک استراتژی متقارن استاندارد نگاه کنیم – این الگو بصورت داخلی تولید شده و توسط SQ مورد استفاده قرار میگیرد اگر گزینه Simple strategy را در What To Build -> محدودیت‌های استفاده از CCI Strategy Type انتخاب کنید.

الگو نیز در رابطه با گزینه های ساخت، تولید می شود – مثلا آیا SL & PT مورد نیاز است یا نه و غیره

قانون خرید به این شکل به نظر می رسد:

لطفا توجه داشته باشید که دو قانون اول – IsBarOpen و NoTradeRecentlyClosed ثابت هستند، آنها در هر استراتژی تولید شده ای قرار می گیرند.

بخش RandomCondition به صورت تصادفی توسط SQ تولید خواهد شد و با وجود نام آن می توان آن را با بیش از یک شرط ترکیب شود – این بستگی به تنظیمات بیشتر در SQ دارد. شرایطی که با RandomCondition جایگزین خواهد شد بر اساس بلوک های ساخت و سایر تنظیمات پیکربندی شده در SQ تولید می شود.

همانطور که در مورد RandomAction اعمال می شود – آن نیز جایگزین شده توسط عمل تولید توسط بلوک های ساخت انتخاب شده توسط SQ می باشد.

بنابراین استراتژی نهایی ممکن است شبیه این باشد:

بخش هایی از استراتژی که با رنگ قرمز مشخص شده به صورت تصادفی تولید شدند.

قانون فروش به نظر می رسد مشابه است، اما به دلیل استراتژی متقارن، شرایط و عمل یک قانون فروش باید مخالف یا منفی آن قانونی باشد که برای خرید ساخته شده است:

بنابراین در مثال ما، قانون فروش از استراتژی تولید شده، به این شکل خواهد شد:

نگه دارنده های مکانی در یک بلوک سطح پارامتر

لطفا توجه داشته باشید که نه تنها شما می توانید بلوک های تصادفی را انتخاب کنید، بلکه شما می توانید با کلیک بر روی دکمه آبی […] مشخص کنید کدام یک از پارامترهای بلوک تصادفی باشند کدام ثابت باشند.

بنابراین بلوک EnterAtMarket در مثال ما هیچ حد ضرر و حد سودی را تولید شده ای را نخواهد داشت زیرا این مقدار در الگوی ما با یک مقدار ثابت None تنظیم می شود و میله های معتبر پارامترهای تولید شده تصادفی را خواهد داشت.

اگر برخی از پارامترهای بلوک را تعیین کنید که مقدار ثابتی داشته باشند – مثلا Stop Loss و Profit Target None در مثال بالای ما، این پارامترها توسط SQ تولید نمی شوند، گرچه SL و PT مورد نیاز است. استراتژی کوانت قادر به تولید بلوک ها و پارامترهایی است که به عنوان تصادفی علامت دار شده اند.

هنگامی که شما در حالت نگه دارنده مکان تصادفی هستید این تغییرات به بلوک های طبیعی نیز اعمال می شود. بنابراین شما می توانید یک الگو داشته باشید که حاوی شرایط ثابت باشد مانند CCI(Period) > 0 و شما می توانید انتخاب کنید که فقط برخی از پارامترهای CCI را به طور تصادفی به عنوان مثال زیر ایجاد کند:

در این مورد، SQ استراتژی هایی را ایجاد می کند که براساس آن CCI> 0 خواهد بود و تنها مقدار پارامتر دوره CCI به صورت تصادفی تولید خواهد شد .

 • این یک مقدمه کوتاه برای الگو در SQ4 بود. این یک گزینه جدید بسیار قدرتمند است و حتی ما نمی توانیم پیش بینی کنیم که چه چیزهایی با آن می تواند اجرا شود. ترکیبات زیاد و الگو های مختلفی از استراتژی ها وجود دارند که می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
 • با استفاده از ساخت الگو های استراتژی می توانید استراتژی هایی را مطابق با قالب دلخواه خودتان ایجاد کنید یا به شما کمک کند استراتژی های موجود خود را با اضافه کردن شرایط جدید یا تنها برخی پارامترهای شرایط خود به طور تصادفی بهبود بخشید.
 • حداکثر انعطاف پذیری وجود دارد، اما این نیز به معنای “مسئولیت پذیری” در سمت شما است – شما باید در مورد قالب استراتژی سفارشی محدودیت‌های استفاده از CCI تان فکر کنید، SQ از شما برای ایجاد استراتژی هایی که معنی ندارند جلوگیری نخواهد کرد – به عنوان مثال آنها معامله جدیدی را هر میلی ثانیه باز می کنند و استراتژی های جدید را برای بک تست و معامله کردن غیرممکن می سازند.
 • توصیه می شود از IsBarOpen و NotradeClosedRecently در قوانین خود استفاده کنید زیرا آنها فرایند بک تست را سریع تر و قابل اعتماد تر می کنند.

من پیوندهایی را به دو الگوی استراتژی مثال پیوست میکنم – هر دو تغییر یافته از قالب استاندارد هستند:

کف کاذب

اگر به تازگی قصد دارید از سیستم کف کاذب استفاده کنید، می توانید اطلاعات کامل در این مقاله تخصصی را مطالعه کنید یا با مشاوران ما تماس بگیرید تا شما را در تمام زمینه‌ها راهنمایی کنند.

در صورتی که شناخت کافی دارید، می توانید با دریافت مشاوره و بررسی فنی مدل مورد نظر خود، مناسبترین مدل را انتخاب فرمایید. سبد کف کاذب نوآوران شامل باکیفیت‌‌ ترین محصولات است

و بهترین پشتیبانی بعد از خرید را شامل می شود. هم اکنون می توانید جهت دریافت کاتالوگ محصولات و یا دریافت قیمت مدل های مختلف با ما تماس بگیرید.09900190083مشاوران شرکت

نوآوران کیان ارتباط پایدار در کنار شما هستند.شرکت نوآوران کیان ارتباط پایدار، تخصصی ترین تولید کننده ایران در این صنعت با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا با کیفیت ترین محصولات را

تولید می کند. محصولات نوآوران با استاندارد های بین المللی و زیر نظر کارشناسان و متخصصان کارآزموده تولید و به بازار عرضه می شود. محصولات تولید شده توسط این شرکت شامل:

سراوینل، فولادی تو پر و تو خالی، سنگ ، شیشه، چوب و آلومینیوم و… می باشد. با توجه به تنوع محصولات و نوع پوشش روی پنل برای تولید هر محصول استاندارد های ویژه ای در نظر گرفته

می شود. این شرکت با شناسایی نواقص موجود در محصولات قبلی،کلیه معایب را مرتفع نموده و نسل جدیدی را طراحی و تولید می کند. ما برای استاندارد سازی مراکز داده، اتاق و پست برق،

سالن کنفرانس، اتاق کنترل و بایگانی و …. محصولات اختصاصی تولید می کنیم. تنوع بالای محصولات ما ،با شرایط آب و هوایی مختلف سازگاری کامل دارد. شرکت نوآوران کیان ارتباط پایدار

محصولات کارخانه نوآوران، ضد رطوبت، ضدحریق، آنتی استاتیک و قدرت تحمل فشار های بالا یی دارند.

مدل های مختلف سراوینل با کدهای اختصاصی شامل (ابعاد600*600*42)F77 – مدل F77M(600*600*26) – مدل F77(600*1200*42) بصورت متداول تولید می گردد. بدیهی است با توجه

به عدم محدودیت ابعاد و انداره می توانید مطابق با نیاز پروژه خود ثبت سفارش فرمایید.

در این مقاله تخصصی می توانید مواردی همچون بررسی فنی انواع مدل محصولات از نظر جنس کفپوش ،معایب و مزایا و نحوه‌ی نصب سیستم کف کاذب را مشاهده و مطالعه فرمایید.

کف کاذب نوآوران ،یک برند با کیفیت

شرکت نوآوران کیان ارتباط پایدار

خلاق،متخصص،پاسخگو

مخترع جدیدترین نسل کف کاذب در دنیا.

تولید کننده و مجری کف کاذب صنعت نفت ،پتروشیمی ، فولاد ، مکانهای اداری ، تجاری و مسکونی.

مشاوره تخصصی در خصوص پروژه های مختلف کف کاذب با کاربری های مختلف. دارای گواهینامه های بین‌المللی در خصوص تولید و خدمات پس از فروش.

ISO9001-ISO18001-ISO14001-IMS

کف-کاذب-نوآوران-یک-برند-با-کیفیت-ایرانی

کف کاذب چیست؟

سازه جدیدی است که با استفاده از تجهیزات مختلف در ارتفاعی بالاتر از کف محدودیت‌های استفاده از CCI اصلی ایجاد ،و فضایی پنهان و مناسب برای عبور تجهیزات،کابل های برق و تاسیسات (،سیستم تهویه هوا،سیستم گرمایشی و سرمایشی،کابل کشی ،تشخیص آتش و امنیت) را بوجود می آورد.

این محصول یک ساختار خود ایستا با قابلیت جمع آوری و ایجاد تغییرات در کمترین زمان ممکن است. این محصول نیاز های مختلفی از جمله، ایجاد تفاوت سطح با کمترین وزن ممکن را پاسخ می دهد. کف کاذب راه حل های مختلفی را برای مصرف کننده بوجود می آورد. هر روزه به تعداد مصرف کننده‌گان این محصول ارزشمند افزوده می شود و رفته رفته شناخت کافی و درست از این محصول بوجود می آید.

کف کاذب

کف کاذب فولادی توپر

ساختار کف کاذب

این محصول با بکار گیری قطعات مختلف ایجاد می شود. قطعات این ساختار با هدف افزایش پایداری در برابر تنش های وارده و افزایش کار‌ آیی و زیبایی در کنار یکدیگر قرار می گیرند. یک سیستم کف سازی کاذب از دو قسمت کلی تشکیل می گردد.

1-سیستم زیر سازی :

این سیستم با بکار گیری قطعات مختلف علاوه بر ایجاد تفاوت سطح مقاومت های مختلف را بوجود می آورد.

کفشک،میله رابط ( ایجاد کننده‌ی ارتفاع مورد نظر)کلاهک و استرینگر با پیچ های اتصال قطعات سیستم زیر سازی را تشکیل می دهند.

2-پنل رویی:

پنل یا پرکننده یکی از اصلی‌ترین قطعات سیستم کف کاذب می باشد. پوشش نهایی با روکشهای مختلف تولید می شود.

اولین استفاده کننده های کف کاذب

تاریخچه کف کاذب

کف کاذب تاریخچه‌ای قدیمی دارد که به دوران باستان و سرزمین روم باز می گردد. ماجرا از جایی شروع شد که وقتی رومیان پس از کارهای روزمره سخت و طاقت فرسا به محل زندگی خود باز می گشتند ترجیح می دادند زمان باقی مانده تا روز کاری بعد را به استراحت – بازی –ورزش – ماساژ و حمام کردن در محیطی گرم بگذرانند.

کف کاذب در دوران باستان

در آن دوران

رستوران‌ها و مراکز ورزشی و حمام های عمومی و بزم شبانه بسیار مورد توجه بود ،صاحبان این مراکز تمام تلاش خود را می کردند تا از جدید‌ترین راه کارها جهت جلب توجه مشتریان استفاده نمایند.

کف کاذب باستان

مردان رومی پس از یک روز کاری سخت برای دو یا سه ساعت از وقت خود را در مراکزی مانند مجتمع خدماتی و رفاهی می گذراندند. در این مراکز همه‌ی امکانات فراهم بود، بازی ،ورزش ،اتاقهای ماساژ،رستوران و البته حمام‌هایی مدرن و آرامش دهنده !!

توسعه استراتژی ها با استفاده از الگوهای استراتژی سفارشی

یکی از ویژگی های اصلی استراتژی کوانت 4 جدید، توانایی ایجاد استراتژی ها با قالب سفارشی تان است.

استراتژی استاندارد در SQ3 / SQ4 یک فرمت ثابت دارد که شامل چهار قاعده است:

قانون ورود خرید: اگر (شرایط درست باشد) آنگاه معامله خرید از نوع آنی یا توقف یا محدود ؛

قانون ورود فروش: اگر (شرایط درست باشد) آنگاه معامله فروش از نوع آنی یا توقف یا محدود ؛

قانون خروج از خرید (اختیاری): اگر (شرایط درست باشد) آنگاه بستن موقعیت از نوع خرید؛

قوانین خروج از فروش (اختیاری): اگر (شرایط درست باشد) آنگاه بستن موقعیت از نوع فروش؛

این فرمت ثابت را نمی توان در SQ3 تغییر داد. شما می توانید انتخاب کنید که قوانین فروش متقارن نسبت به قوانین خرید را می خواهید ، یا قوانین خروج را در همه معاملات نمی خواهید، اما شما نمی توانید آن را به چیزی دیگر گسترش دهید.

اما اگر شما می خواهید استراتژی تان ساختار متفاوت داشته باشد چه؟

به عنوان مثال، شما می خواهید سه یا چند قانون ورود خرید برای ایجاد موقعیت خود در طول زمان داشته باشید و یا برای استفاده از استراتژی مارتینگل – شبکه داشته باشید؟

در حال حاضر این گزینه در SQ4 با ساختن الگو های استراتژی ها سفارشی تان امکان پذیر است .

نحوه استفاده از این ویژگی

اعلام به استراتژی کوانت برای ساخت استراتژی ها با استفاده از الگوی استراتژی تان ساده است – شما فقط آن را در قسمت What To Build -> Strategy Type پیکربندی کنید.

در اینجا گزینه ساخت استراتژی را از الگو انتخاب کنید و قالبی را که می خواهید استفاده کنبد را انتخاب کنید.

هیچ چیزی بیشتر از این نیست، سپس SQ از قالب های تان برای ساخت استراتژی های جدید استفاده می کند. البته نیاز است که شما برخی از الگو های سفارشی ایجاد شده را داشته باشید.

ایجاد الگو های سفارشی
الگو های استراتژی سفارشی می توانند توسط دستیار ایجاد شوند. این بدان معنی است که استراتژی تان می تواند هر فرم ممکنی که شما می توانید در دستیار ایجاد کنید را داشته باشد- و آن می تواند:
• قوانین نامحدود داشته باشد
• چندین سفارش را در یک زمان یا بعد از چندین بار باز کرده یا ببندد
• حاوی قطعات ثابت باشد که تولید شده نخواهد بود
تنها محدودیت‌های استفاده از CCI محدودیت ها تخیل شما و انعطاف پذیری دستیار می باشد.
برای ایجاد الگوی سفارشی خود Wizard را باز کنید و “Enable random placeholders” را در مسیر Full Editor -> Properties فعال کنید :

این گزینه بلوک های نگه دارنده مکان را به بلوک های ساخت انتخابی شما اضافه خواهند کرد:

بلوک های نگه دارنده مکان حاوی رنگ قرمز هستند تا به راحتی از بلوک های معمولی متمایز شوند، آنها در همه چهار گروه (مقایسه ها، شرایط، عمل ها، مقادیر) هستند و سه نوع از آنها وجود دارد:

 • بلوک های تصادفی (Randomblocks)- این بلوک ها به صورت تصادفی با توجه به تنظیمات بلوک ساخت در SQ تولید می شوند
 • بلوک های مشابه (Sameblocks) – آنها کلونی هایی از بلوک های تصادفی خاص هستند. و به شما اجازه می دهند (مثلا) دو قانون داشته باشید که از شرایط یا اقدامات یکسان استفاده کنند که با استفاده از عنصر بلوک Same تکثیر می شود.
 • بلوک های متقابل یا منفی (Opposite/Negated blocks) – آنها منفی بلوک های تصادفی مشخص شده هستند. و به شما اجازه می دهد تا یک قانون فروش که شرایط منفی قانون خرید است را داشته باشید.

شما می توانید الگوی استراتژی خود را با ترکیب بلوک های عادی و این بلوک های نگه دارنده مکان ایجاد کنید. استراتژی کوانت پس از آن بلوک های معمولی را در استراتژی دست نخورده حفظ خواهد کرد، به طور تصادفی تمام بلوک های نگه دارنده را تصادفی تولید کرده و بلوک های یکسان یا مخالف مناسب را ایجاد می نماید.

پس از ساخت قالب استراتژی خود، فقط آن را در یک فایل ذخیره کنید شما می توانید از آن در SQ به عنوان یک الگو برای روند ساخت تان استفاده کنید.

یک مثال – یک الگوی استراتژی متقارن “استاندارد”

پس چطور یک نمونه از الگوی استراتژی می تواند شبیه باشد؟

بیایید به الگو یک استراتژی متقارن استاندارد نگاه کنیم – این الگو بصورت داخلی تولید شده و توسط SQ مورد استفاده قرار میگیرد اگر گزینه Simple strategy را در What To Build -> Strategy Type انتخاب کنید.

الگو نیز در رابطه با گزینه های ساخت، تولید می شود – مثلا آیا SL & PT مورد نیاز است یا نه و غیره

قانون خرید به این شکل به نظر می رسد:

لطفا توجه داشته باشید که دو قانون اول – IsBarOpen و NoTradeRecentlyClosed ثابت هستند، آنها در هر استراتژی تولید شده ای قرار می گیرند.

بخش RandomCondition به صورت تصادفی توسط SQ تولید خواهد شد و با وجود نام آن می توان آن را با بیش از یک شرط ترکیب شود – این بستگی به تنظیمات بیشتر در SQ دارد. شرایطی که با RandomCondition جایگزین خواهد شد بر اساس بلوک های ساخت و سایر تنظیمات پیکربندی شده در SQ تولید می شود.

همانطور که در مورد RandomAction اعمال می شود – آن نیز محدودیت‌های استفاده از CCI جایگزین شده توسط عمل تولید توسط بلوک های ساخت انتخاب شده توسط SQ می باشد.

بنابراین استراتژی نهایی ممکن است شبیه این باشد:

بخش هایی از استراتژی که با رنگ قرمز مشخص شده به صورت تصادفی تولید شدند.

قانون فروش به نظر می رسد مشابه است، اما به دلیل استراتژی متقارن، شرایط و عمل یک قانون فروش باید مخالف یا منفی آن قانونی باشد که برای خرید ساخته شده است:

بنابراین در مثال ما، قانون فروش از استراتژی تولید شده، به این شکل خواهد شد:

نگه دارنده های مکانی در یک بلوک سطح پارامتر

لطفا توجه داشته باشید که نه تنها شما می توانید بلوک های تصادفی را انتخاب کنید، بلکه شما می توانید با کلیک بر روی دکمه آبی […] مشخص کنید کدام یک از پارامترهای بلوک تصادفی باشند کدام ثابت باشند.

بنابراین بلوک EnterAtMarket در مثال ما هیچ حد ضرر و حد سودی را تولید شده ای را نخواهد داشت زیرا این مقدار در الگوی ما با یک مقدار ثابت None تنظیم می شود و میله های معتبر پارامترهای تولید شده تصادفی را خواهد داشت.

اگر برخی از پارامترهای بلوک را تعیین کنید که مقدار ثابتی داشته باشند – مثلا Stop Loss و Profit Target None در مثال بالای ما، این پارامترها توسط SQ تولید نمی شوند، گرچه SL و PT مورد نیاز است. استراتژی کوانت قادر به تولید بلوک ها و پارامترهایی است که به عنوان تصادفی علامت دار شده اند.

هنگامی که شما در حالت نگه دارنده مکان تصادفی هستید این تغییرات به بلوک های طبیعی نیز اعمال می شود. بنابراین شما می توانید یک الگو داشته باشید که حاوی شرایط ثابت باشد مانند CCI(Period) > 0 و شما می توانید انتخاب کنید که فقط برخی از پارامترهای CCI را به طور تصادفی به عنوان مثال زیر ایجاد کند:

در این مورد، SQ استراتژی هایی را ایجاد می کند که براساس آن CCI> 0 خواهد بود و تنها مقدار پارامتر دوره CCI به صورت تصادفی تولید خواهد شد .

 • این یک مقدمه کوتاه برای الگو در SQ4 بود. این یک گزینه جدید بسیار قدرتمند است و حتی ما نمی توانیم پیش بینی کنیم که چه چیزهایی با آن می تواند اجرا شود. ترکیبات زیاد و الگو های مختلفی از استراتژی ها وجود دارند که می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
 • با استفاده از ساخت الگو های استراتژی می توانید استراتژی هایی را مطابق با قالب دلخواه خودتان ایجاد کنید یا به شما کمک کند استراتژی های موجود خود را با اضافه کردن شرایط جدید یا تنها برخی پارامترهای شرایط خود به طور تصادفی بهبود بخشید.
 • حداکثر انعطاف پذیری وجود دارد، اما این نیز به معنای “مسئولیت پذیری” در سمت شما است – شما باید در مورد قالب استراتژی سفارشی تان فکر کنید، SQ از شما برای ایجاد استراتژی هایی که معنی ندارند جلوگیری نخواهد کرد – به عنوان مثال آنها معامله جدیدی را هر میلی ثانیه باز می کنند و استراتژی های جدید را برای بک تست و معامله کردن غیرممکن می سازند.
 • توصیه می شود از IsBarOpen و NotradeClosedRecently در قوانین خود استفاده کنید زیرا آنها فرایند بک تست را سریع تر و قابل اعتماد تر می کنند.

من پیوندهایی را به دو الگوی استراتژی مثال پیوست میکنم – هر دو تغییر یافته از قالب استاندارد هستند:

تجارت ربات فارکس mt4 با استفاده از سیگنال های CCI

سیستم: متاتریدر 4
به طور پیش فرض شاخص Metatrader نیاز دارید: CCI
بازه زمانی: H1
جفت ارز: EURUSD، GBPUSD، USDCHF
محدودیت های حساب ها: نه
حساب کارگزار: هر
شما می توانید TEST VERSION را دانلود کنید: دانلود رایگان

 • اشتراک گذاری
 • اشتراک گذاری
 • اشتراک گذاری

توضیحات:

سیستم: Metatrader 4
به طور پیش فرض شاخص Metatrader نیاز دارد: CCI
بازه زمانی: H1
جفت ارز: EURUSD، GBPUSD، USDCHF
محدودیت های حساب ها: نه
نوع تجارت: میان ترم تجارت خودکار
شبکه عصبی: سبک
تعداد سیگنال های استفاده شده در تجارت: 6
مدیریت مالی: بله
استفاده با سایر EA ها: بله
حساب کارگزار: هر
حداکثر اسپرد اجازه: 2.1 (21)
TakeProfit و StopLoss: اتوماتیک
اندازه TakeProfit یا StopLoss: از 30 تا 200 پیپ ها بسته به سیگنال های ربات
زمان معامله: تنظیم پذیر
مقدار زیادی: 0,01 - 100
VPS یا لپ تاپ: نیاز به 24 / 5 آنلاین

نحوه شروع تجارت فارکس با ربات فارکس mt4 CCI

تجارت خودکار با ربات فارکس مرحله 1

افتتاح حساب

حساب کارگزار باز کنید یا از موجود استفاده کنید. می توانید از هر بروکر محبوب با اسپردهای کوچک و هر نوع حسابی استفاده کنید (استاندارد، ECN، میکرو) .

واریز اولیه کنید

تجارت خودکار با ربات فارکس مرحله 2

MT4 را نصب کنید

شما باید کامپیوتر، لپ تاپ داشته باشید (آنلاین 24/5) یا VPS برای محدودیت‌های استفاده از CCI پلتفرم معاملاتی متاتریدر 4.
برای اطمینان از عملکرد 24 ساعته MT 4 ما این را توصیه می کنیم ارائه دهنده VPS فارکس

تجارت خودکار با ربات فارکس step3

EA را تنظیم کنید

ربات معاملاتی فارکس را پس از پرداخت از سایت ما دانلود کنید و طبق این در متاتریدر 4 نصب کنید آموزش های ویدئویی .

ما می توانیم با نصب EA از طریق Anydesk کمک کنیم.

ربات فارکس CCI چقدر می تواند درآمد داشته باشد؟ نمودار سود از تستر استراتژی

تست ربات فارکس mt4 CCI در تستر استراتژی

ربات فارکس mt4 CCI از نشانگرهای بعدی استفاده می کند

CCI، یا شاخص کانال کالاتوسط دونالد لمبرت، تحلیلگر فنی که در ابتدا این اندیکاتور را در مجله Commodities (اکنون Futures) در سال 1980 منتشر کرد، توسعه یافت.
CCI قیمت فعلی را به قیمت متوسط ​​در طی یک دوره زمانی مقایسه می کند. این شاخص در بالای یا کمتر از صفر حرکت می کند و به قلمرو مثبت یا منفی حرکت می کند. در حالیکه اکثر مقادیر، تقریبا 75٪، بین 100 و 100 سقوط خواهند کرد، در حدود 25٪ از مقادیر خارج از این محدوده سقوط خواهد کرد، که نشان دهنده ضعف یا قدرت زیاد در حرکت قیمت است.
هنگامی که CCI بالاتر از 100 است، قیمت بسیار بالاتر از قیمت متوسط ​​است که توسط شاخص نشان داده می شود. وقتی شاخص زیر 100 است، قیمت بسیار پایین تر از قیمت متوسط ​​است.
یک استراتژی CCI پایه این است که CCI را برای حرکت در بالای 100 بالا برای تولید سیگنال های خرید و حرکت به پایین -100 برای تولید سیگنال فروش یا فروش کوتاه مدت تماشا کنید. سرمایه گذاران تنها می توانند سیگنال های خرید را بگیرند، هنگامی که سیگنالهای فروش عرضه می شوند، خروج می کنند و پس از آن دوباره سیگنال خرید دوباره سرمایه گذاری می شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.