بورس چگونه تغییر روند خواهد داد؟


روند تکنیکال شاخص کل

آموزش واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال | بررسی انواع واگرایی

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست – آموزش واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال | بررسی انواع واگرایی

شما می‌توانید سرفصل مدنظر خود از فهرست محتوای این مقاله انتخاب کنید تا به قسمت مربوطه هدایت شوید:

 • مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟
 • آشنایی با انواع واگرایی در بورس
 • تحلیل تکنیکال و واگرایی معمولی (RD)
 • واگرایی معمولی مثبت (+RD)
 • واگرایی معمولی منفی (-RD)
 • واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (HD)
 • واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال (TD)
 • واگرایی زمانی هوشمند یاSTD
 • نکات مهم درمورد واگرایی
 • استراتژی خرید به کمک واگرایی معمولی مثبت (+RD)
 • استراتژی خرید به کمک واگرایی مخفی مثبت (+HD)
 • نکات مهم واگرایی در تحلیل تکنیکال
 • دانلود کتاب الکترونیکی pdf آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال

یکی از مفاهیم مهم بورس، واگرایی در تحلیل تکنیکال است. تغییرات در بازار سرمایه توسط واگرایی در بورس نشان داده می شود. هنگامی در بورس شاهد واگرایی هستیم که در گام آخر، معامله گران دچار تردید شده و اقدام به تغییر سهم خود می کنند. در چنین حالتی آنها حرکت خود را برخلاف روند قبلی پیش می برند. به همین دلیل، واگرایی از اجزای روانشناسی بورس درنظر گرفته می شود. با رخ دادن واگرایی در بورس می توان با درصد بالا به آن اطمینان کرد. بنابراین، می توان گفت واگرایی در تحلیل تکنیکال درمقایسه با سایر روش های تکنیکال دارای اعتبار بیشتری است. بنابراین یکی اقداماتی که معامله گران در اولویت معاملات خود قرار می دهند، شناسایی واگرایی ها است. به کمک این مقاله، آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال قادرید معاملات موفقی انجام دهید.

واگرایی تحلیل تکنیکال

مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

زمانی که قیمت یک سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند، واگرایی در تحلیل تکنیکال رخ می دهد. این واگرایی، ضعیف بودن یک روند را نشان می دهد. در چنین حالتی، قیمت یک سهام به انتهای روند خود خواهد رسید و تمایل دارد روند خود را تغییر دهد. چنین حالتی را واگرایی در بورس می نامند.

می توان از واگرایی ها به منظور شناسایی سطوح قیمت سهم همچون سطوح حمایت و مقاومت استفاده کرد. درصورت رخ دادن واگرایی صحیح در بورس، به احتمال زیاد قیمت سهم بازخواهد گشت. درواقع، هنگامی که خریداران و فروشندگان تردید زیادی در تصمیم گیری خود دارند، واگرایی رخ داده است. ازجمله اندیکاتورهای مناسب برای شناسایی واگرایی در بورس عبارتند از:

 • اندیکاتور مکدی (MACD)
 • اندیکاتور آر اس آی (RSI)
 • اندیکاتور سی سی آی (CCI)
 • و غیره

از میان این اندیکاتورهای شناسایی واگرایی تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مکدی یکی از مناسب ترین اندیکاتورها به منظور شناسایی واگرایی در بورس است.

مقاله پیشنهادی: بازار فارکس

آشنایی با انواع واگرایی در بورس

سه نوع واگرایی در بورس عبارتند از: واگرایی معمولی (RD)، واگرایی مخفی (HD) و واگرایی زمانی (TD) که در ادامه بررسی می شوند.

تحلیل تکنیکال و واگرایی معمولی (RD)

در تحلیل تکنیکال در انتهای یک روند امکان واگرایی معمولی وجود دارد. در بورس هنگامی شاهد واگرایی معمولی هستیم که قیمت یک سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند. این نوع واگرایی رخ داده در بورس، حاکی از بازگشت قیمت سهم است.

قیمت سهم با مشاهده واگرایی در تحلیل تکنیکال متوقف خواهد شد و در خلاف جهت به حرکت ادامه می دهد. می توانید واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال را با علامت (RD) نشان دهید. واگرایی معمولی در بورس به دو دسته واگرایی معمولی مثبت و واگرایی معمولی منفی تقسیم می گردد.

واگرایی معمولی مثبت (+RD)

در تحلیل تکنیکال، در میان دو کف قیمتی، واگرایی معمولی مثبت قابل مشاهده است. این نوع واگرایی در بازار بورس در انتهای یک روند نزولی رخ می دهد. به عبارتی، ای نوع واگرایی در بورس نشان می دهد قیمت به خط حمایت نزدیک شده است. همچنین بیان می کند خریداران قدرت زیادی یافته و قدرت فروشندگان ضعیف شده است.

در این نوع واگرایی، در هریک از نمودار قیمت و در اندیکاتور دو کف قیمت شکل می گیرد:

 • کف اول در اندیکاتور، پایین تر از کف دوم شکل می گیرد. یعنی اندیکاتور نمی تواند کف جدید را شکل دهد.

کف اول در نمودار قیمت بالاتر از کف دوم ایجاد می شود.

واگرایی معمولی مثبت

واگرایی معمولی مثبت

واگرایی معمولی منفی (-RD)

در میان دو سقف قیمت در تحلیل تکنیکال، شاهد واگرایی معمولی منفی هستیم. نکته مهم این است که در بورس، واگرایی معمولی منفی در انتهای یک روند صعودی رخ می دهد.

به عبارتی، نزدیک شدن قیمت به خط مقاومت منجر به واگرایی معمولی منفی می شود. واگرایی معمولی منفی نشان دهنده قدرت ضعیف خریداران و قدرت زیاد فروشندگان است. در سچنین واگرایی، در هر کداوم از نمودار قیمت و اندیکاتور، دو سقف شکل می گیرد:

 • سقف اول در نمودار قیمت، پایین تر از سقف دوم ایجاد می شود.
 • سقف اول در اندیکاتور، بالاتر از سقف دوم شکل می گیرد (اندیکاتور قادر نیست سقف جدید را شکل دهد).

نمونه واگرایی معمولی منفی در شکل زیر قابل مشاهده است:

واگرایی معمولی منفی

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (HD)

زمانی شاهد واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال هستیم که قیمت یک سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند. به عبارتی، اندیکاتور در واگرایی مخفی قادر به تشکیل کف یا سقف جدید بوده است. اما قیمت نتوانسته کف یا سقف جدید را شکل دهد. چنین حالتی را واگرایی مخفی می خوانیم. در بورس، در انتهای یک روند اصلاحی شاهد واگرایی مخفی هستیم و با نشان HD شناخته می شود. واگرایی مخفی در بورس شامل دو دسته واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی است.

مقاله پیشنهادی: آموزش سایت کدال

واگرایی مخفی مثبت (+HD) در بین دو کف قیمتی در تحلیل تکنیکال، شاهد واگرایی مخفی هستیم. در بورس زمانی واگرایی مخفی مثبت رخ می دهد که کف اول در اندیکاتور بالاتر از کف دوم باشد. اما در نمودار قیمت، کف دوم بالاتر از کف اول شکل می گیرد. چنین وضعیتی، افزایش قدرت خریداران و کاهش قدرت فروشندگان را نشان می دهد. همچنین، بیانگر رشد قیمت سهم است. چنین واگرایی در انتهای یک روند اصلاحی و در کانال صعودی رخ می دهد.

انواع واگرایی

نمونه ای از واگرایی مخفی مثبت در شکل زیر قابل مشاهده است.

واگرایی مخفی مثبت

واگرایی مخفی منفی (-HD) در تحلیل تکنیکال در بین دو سقف قیمتی شاهد واگرایی مخفی منفی هستیم. این واگرایی زمانی در بورس رخ می دهد که سقف دوم در اندیکاتور بالاتر از سقف اول باشد. اما در نمودار قیمت، سقف دوم پایین تر از سقف اول شکل گرفته است. چنین وضعیتی بیانگر کاهش قدرت خریدارا ن و افزایش قدرت فروشندگان است. همچنین نشان می دهد قیمت سهم کاهش یافته است. چنین واگرایی در کانال نزولی و در انتهای یک روند اصلاحی رخ می دهد.

واگرایی در تحلیل تکنیکال مثبت

نمونه ای از واگرایی مخفی منفی در شکل زیر قابل مشاهده است.

آموزش واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال | بررسی انواع واگرایی

واگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال (TD)

در تحلیل تکنیکال، زمانی شاهد واگرایی زمانی هستیم که تضاد بین قیمت و زمان وجود دارد. در یک روند اصلاحی در بورس، واگرایی زمانی ایجاد می شود. بصورتی که در یک روند اصلاحی، نمودار قیمت درمقایسه با روند قبلی خود ضعیف نشان داده شده است.

برای اینکه با کمک واگرایی زمانی بتوانیم معاملات موفقی در بورس داشته باشیم، باید هنگامی خرید کنیم که قدرت خریداران زیاد است. همچنین زمانی بفروشیم که قدرت فروشندگان زیاد است و در این حالت باید از خرید سهم خودداری کرد.

برای داشتن یک استراتژی موقف در واگرایی زمانی، باید خرید خود را زمانی تکمیل کنیم که سرمایه گذاران قوی معامله انجام می دهند. در چنین حالتی درواقع در جهت روند بازار بورس حرکت کرده ایم. با استفاده از فیبوناچی زمانی می توان وگرایی زمانی در تحلیل تکنیکال را انجام داد که با علامت TD نمایش می یابد. واگرایی زمانی در بورس شامل واگرایی زمانی معمولی و هوشمند است.

مقاله پیشنهادی: کارگزاری فارابی

واگرایی زمانی معمولی (RTD)

این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال هنگامی ایجاد می شود که شاهد تعداد کندل های روند اصلاحی جدید بیشتری نسبت به تعداد کندل های روند اصلاحی قبلی باشیم. به عبارتی، هنگامی شاهد واگرایی زمانی معمولی در بورس هستیم که نمودار قیمت بیش از سطح 100٪ فیبوناچی اصلاح شود. رخ دادن واگرایی زمانی معمولی در بورس، قدرت زیاد خریداران وضع فروشندگان در یک روند اصلاحی را نشان می دهد. همچون تصویر زیر، واگرایی زمانی معمولی با ترسیم فیبوناچی بازگشتی قابل مشاهده است.

واگرایی تحلیل تکنیکال

یکی دیگر از نمونه های واگرایی زمانی معمولی در شکل زیر قابل مشاهده است.

واگرایی زمانی هوشمند یا STD

در تحلیل تکنیکال زمانی، واگرایی زمانی هوشمند را زمانی می توان دید که تعداد کندل های روند اصلاحی قبلی بیشتر از تعداد کندل های روند اصلاحی جدید باشد. به عبارتی، در بورس در مدت زمان کمتری واگرایی زمانی هوشمند از روند اصلاحی قبل می توان عبور کرد. در تصویر زیر، واگرایی زمانی هوشمند قابل مشاهده است.

آموزش واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال

در تصویر زیر، واگرایی زمانی هوشمند پس از واگرایی زمانی معمولی قابل مشاهده است.

آموزش واگرایی (divergence) در تحلیل تکنیکال | بررسی انواع واگرایی

سطوح فیبوناچی بازگشتی زمانی

در فیبوناچی بازگشتی زمانی می توان از سطوح زیر استفاده کرد:

 • سطوح 38.2٪
 • سطوح 50٪
 • سطوح 100٪
 • سطوح 161.8٪

از میان سطوح فوق، نسبت های 161.8 و 100٪ دارای اهمیت بیشتری هستند.

نکات مهم درمورد واگرایی

درصورت استفاده از واگرایی در بورس به منظور انجام معاملات خود، توصیه می شود از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال علاوه بر شناسایی واگرایی کمک بگیرید. تلاش کنید حتما واگرایی را در تحلیل های تکنیکال خود بکار برید. سعی کنید به منظور شناسایی واگرایی، از دو اندیکاتور MACD و RSI استفاده کنید. توصیه می شود به منظور شناسایی واگرایی های اندیکاتور MACD، تنظیمات در بازه زمانی 9، 12، 26 قرار گیرد. به منظور شناسایی واگرایی در اندیکاتور RSI در کف سطح زیر 30 و سقف سطح بالای 70 بررسی شود. سطوح غیر از این 2 عدد در اندیکاتور RSI به منظور شناسایی واگرایی ها دارای اعتبار کمتری هستند.

مقاله پیشنهادی: کارگزاری مفید

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی در بورس

انواع استراتژی خرید را در این قسمت بررسی می کنیم.

استراتژی خرید به کمک واگرایی معمولی مثبت (+RD)

در تحلیل تکنیکال، درمورد استراتژی خرید به کمک واگرایی معمولی مثبت می توان ابتدا خط روند نزولی سهم را رسم کرد. به منظور شناسایی واگرایی معمولی مثبت در بورس باید منتظر بمانیم قیمت در موقعیت خاصی، خط روند ترسیمی به سمت بالا را قطع کند. این کندل قدرتمند مثبت دارای حجم بالا است که در واگرایی رخ داده است.

حال در چنین زمانی، می توان سهم موردنظر را خریداری کرد. به منظور بدست آوردن سود در این استراتژی، واگرایی های مثبت باید شناسایی شده و خرید را در روند صعودی سهم موردنظر خریداری کرد. نکته دیگر در این استراتژی این است که درهنگام تقاطع قیمت با خط روند ترسیم شده به سمت پایین، باید حد ضرر فعال شده و درحال خروج از سهم باشد.

استراتژی خرید به کمک واگرایی مخفی مثبت (+HD)

در تحلیل تکنیکال، استراتژی خرید به کمک واگرایی مخفی مثبت به این شکل است که قله شکل گرفته در سهم بعنوان مقامت درنظر گرفته می شود. در چنین استراتژی، با حرکت نمودار قیمت به سمت بالا و عدم عبور از قله، بورس چگونه تغییر روند خواهد داد؟ باید به سهم ورود پیدا کرد.

در چنین استراتژی، بسیار مهم است که واگرایی های مثبت و شناسایی روند صعودی سهم بررسی شود. همچنین، بهتر است حد ضرر حدود 2 الی 3 درصد زیر خط مقاومتی که قله را شکل داده قرار داشته باشد. بنابراین، پس از عبور قیمت پایانی سهم در حدود 2 الی 3 درصد زیر خط مقاومت، باید اقدام به فروش سهم کنید.

استراتژی خروج از سهم به کمک واگرایی در بورس

بهتر است در بورس به منظور خروج از سهم، واگرایی منفی بکار نرود. به منظور خروج از سهم باید استراتژی خاصی درنظر گرفته شود. زیرا ممکن است با فعال شدن حد ضرر، شاهد واگرایی موردنظر خود نباشیم. در بورس با استفاده از استراتژی خروج از سهم می توان به کمک تحلیل تکنیکال، سود قابل انتظار را پیش بینی نمود.

روش دیگر کاربردی در این روش، درنظر گرفتن سود حدود 15 تا 20 پس از ورود به سهم است. در این زمان، با رسیدن قیمت سهم به این هدف، باید نسبت به فعال کردن حد ضرر اقدام نمود. همچنین با نزول قیمت سهم به حدود 6 درصد زیر بیشترین قیمت پایانی، خروج از سهم اتفاق می افتد.

نکات مهم واگرایی در تحلیل تکنیکال

بهتر است نکات زیر درمورد واگرایی در تحلیل تکنیکال درنظر گرفته شود:

 • درصورتی که نمودار قیمت در جهتی مخالف یک اندیکاتور در حرکت باشد، یک واگرایی رخ می دهد.
 • افزایش قیمت و رشد سهم توسط واگرایی نشان داده می شود.
 • در واگرایی مثبت، با بورس چگونه تغییر روند خواهد داد؟ صعود اندکاتور، شاهد کاهش قیمت خواهید بود.
 • واگرایی منفی، کاهش قیمت و افت قیمت سهم را نشان می دهد.
 • در واگرایی منفی شاهد افزایش قیمت هستیم اما اندیکاتور درحال ریزش است.
 • در معاملات نباید صرفا به واگرایی توجه و اکتفا کرد.
 • برای احتمال تغییر روند قیمت یک سهم بهتر است از واگرایی استفاده کرد.

جمع بندی

یکی از روش های بسیارمناسب در بروس، استفاده از واگرایی برای تحلیل تکنیکال است. با ترکیب روش های مختلف واگرایی در بورس می توان به موفقیت های زیادی دست یافت. در تحلیل تکنیکال به منظور شناسایی واگرایی، باید نقاط حمایت و مقاومت موردتوجه قرار گیرد. به منظور شناسایی واگرایی در بورس می توان اندیکاتورهای rsi، macd و cci را مورداستفاده قرار داد. به کمک سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می توان از شناسایی واگرایی در بازار بورس بهتر استفاده کرد.

برای استفاده صحیح از واگرایی در بورس، توصیه می شود استراتژی مشخصی بکار رود. با استفاده از استراتژی مناسب می توان به کمک هر سیستم معاملاتی و به کمک انواع روش های تحلیل تکنیکال، موفقیت های بسیار زیادی در بازار بورس کسب کرد.

«آخرهفته» ۲ روزه می‌شود؟

دولت با اذعان به «سرگردانی شاغلان و خانوارهای سراسر کشور در مواجهه با شبه‌تعطیلی پنج‌شنبه»، تصمیم گرفته است با ارائه یک لایحه به مجلس، تعداد روزهای کاری هفته را از ۶ به ۵روز کاهش دهد. این برنامه، ششمین سعی دولت و مجلس از سال۹۵ برای تصویب «آخرهفته ۲روزه» به حساب می‌آید؛ اما دو موضع‌گیری روز گذشته یکی از مقامات دولتی در دفاع از نسخه۱۴۰۱ «سامان‌دهی تقویم…

انتخابات آمریکا بدون «موج قرمز»

یک پیروزی سخت توسط معاون فرماندار پنسیلوانیا، جان فترمن، بر دکتر مشهور مهمت اوز، کرسی سنا را از جمهوری‌خواه به دموکرات تغییر داد. این آخرین نشانه‌ از این اصطلاح موسوم به موج قرمزی است که…

سرنوشت بنزین ۱۴۰۲

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد دولت در بودجه۱۴۰۲ هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد که مطابق این اظهارنظر، قیمت بنزین سال آینده نیز بدون تغییر خواهد بود. مسعود میرکاظمی…

انقلاب خودرویی در خاورمیانه

برخی از کشورهای خاورمیانه با اینکه نقش مهمی در سیاست جهانی نفت ایفا می‌کنند، اما همچنان مصمم هستند با خودروهای برقی و پنل‌های خورشیدی دوره گذار به انرژی پایدار را سرعت بخشند. یکی از این کشور‌ها…

سرمقاله

ضرورت اعاده برجام و چالش‌‏‏های فرارو

برنامه‌ جامع اقدام مشترک در زمره موضوعات راهبردی محسوب می‌شود و می‌‌تواند تاثیر خود را بر شکل‌‌بندی‌‌های سیاست بین‌‌الملل به‌‌جا گذارد. به همان‌گونه‌‌ای که هر موضوع امنیتی دیگری می‌‌تواند تاثیر خود را بر فرآیندهای برنامه جامع…

پربازدیدهای این شماره

 • عبور علی‌اف از خط قرمز ایران
 • «آخرهفته» ۲ روزه می‌شود؟
 • انتخابات آمریکا بدون «موج قرمز»
 • هیجان‌زدایی از بازار دلار
 • یک سلاح پیشرفته در اوکراین
 • ردیابی سقوط بیت‌کوین
 • مهمانی تمام شده‌است!
 • انقلاب خودرویی در خاورمیانه
 • منطقه گردشگری جدید برای تهران
 • سرنوشت بنزین ۱۴۰۲
 • ضرورت اعاده برجام و چالش‌‏‏های فرارو
 • طرح روسی برای میانجی‌گری

مطالب توصیه شده

 • حمله پهپادی به تانکر‌‌‌های حامل سوخت ایران به لبنان
 • یک سلاح پیشرفته در اوکراین
 • هیجان‌زدایی از بازار دلار
 • طریقه صحیح حمایت بورسی
 • چه کنیم دستاوردها در سازمان دیده شوند؟
 • خوراک فراغت آخر هفته
 • شرط جدید پارلمان برای تصویب بودجه
 • طرح روسی برای میانجی‌گری
 • جدال رفت و برگشتی دولت و مجلس
 • سالگرد مغز متفکر ملی ‌شدن نفت
 • ساختمان سفید - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
 • راهبرد - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
 • بهارستان - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
 • عدلیه - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
 • طریقه صحیح حمایت بورسی
 • تب تقاضا در بورس تهران
 • فروکش هیجان در بورس و ارز
 • نبض بازار سهام - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
 • ارزش کل بورس تهران در هفت روز کاری اخیر - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹

بازار پول و ارز

 • هیجان‌زدایی از بازار دلار
 • هند؛ اقتصاد سوم جهان در۲۰۲۷
 • ردیابی سقوط بیت‌کوین
 • پذیرش گسترده ارزهای دیجیتال چه زمانی آغاز می‏‌شود؟
 • تسریع استفاده از ارز ملی ایران و روسیه در مبادلات تجاری

مسکن و عمران

 • «آخرهفته» ۲ روزه می‌شود؟
 • سیاست بی‌‌اثر برای کنترل قیمت مسکن
 • منطقه گردشگری جدید برای تهران
 • توسعه بافت‌‌ ناکارآمد در شمال کشور

صنعت و معدن

 • بهبود لاک‌پشتی محیط کسب‌و‌کار
 • اینترنت‌اشیای صنعتی شخصیت‌محور چیست؟
 • خیز کره‌ای‌ها برای بازار میکروچیپ
 • شادی کارکنان جنرال‌موتورز از یک تغییر
 • بازار لوازم خانگی آمریکا در سلطه سه گروه
 • انتخابات آمریکا بدون «موج قرمز»
 • یک سلاح پیشرفته در اوکراین
 • استاد بازی‌‌ها: هنری کیسینجر و هنر دیپلماسی خاورمیانه‌‌ای
 • «تیان شیا»؛ نظم بین‌‌المللی چین‌‌محور

بازرگانی

 • فرصت سوزی در جاده ابریشم
 • مبادلات درون منطقه‌ای اکو کمتر از ۷۰‌میلیارد دلار
 • هند و روسیه؛ تجارت به اقتضای طبیعت
 • هند و آمریکا؛ تجارت از بیم نفوذ چین
 • سوئیس و اتحادیه اروپا؛ اعتراض به حمایت دولتی از فولاد

بازار نفت

 • مروری بر تاریخچه و موقعیت گاز در عرصه انرژی
 • نشانه‌های بی‌رونقی در بازار نفت
 • مصرف گاز ۳۶هزار موتورخانه در کشور بهینه‌سازی شد
 • تمدید قرارداد صادرات گاز به عراق
 • ترکیه به روبل گاز روسیه را می‌خرد

خودرو

 • انقلاب خودرویی در خاورمیانه
 • استپ کیفی خودروهای قدیمی
 • ماسک سهام تسلا را فروخت
 • بهبود چشم‌انداز هوندا
 • رشد تحویل حضوری ایران خودرو

سیاست گذاری

 • سرنوشت بنزین ۱۴۰۲
 • فروش ۶/ ۱هزار میلیارد تومان اوراق در بیست‌وپنجمین حراج اوراق
 • توقف برای استقراض از بانک مرکزی
 • اقتصاد مردانه و زنانِ اقتصاددان
 • پرداخت ۶۰۰ هزار فقره وام ازدواج و ۵۰۰ هزار وام فرزندآوری

بورس کالا

 • رونق ارزی نابهنگام رینگ صنعتی
 • روزهای ‏‏‌آرام معاملات زغال
 • ارزانی زغال‌‌‌سنگ‌ به سود سنگ‌‌‌آهنی‌‌‌ها تمام شد
 • تصویب انتشار اوراق سلف موازی خودرو در بورس‌کالا
 • بازار آتی - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
 • تحلیل عملکرد «ساوه»
 • عملکرد - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
 • تامین سرمایه تمدن در جمع شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان
 • افزایش فروش در «کیمیا»

آينده نگر بازار

 • تلاش سیاستگذاران برای بهبود بازارها

بازار دیجیتال

 • رونق اقتصاد دیجیتال یا پشتیبانی از پلتفرم‌های بومی؟
 • برنامه ایجاد ۲۰‌میلیون پورت فیبرنوری غیرعملیاتی است
 • طرح ادعای حضور ۶۰ درصدی کسب‌و‌کارها در پلتفرم‌های داخلی
 • رابط کاربری «جی‌میل» بهبود می‌یابد
 • پیراهنی که «ملی» نیست
 • ۴ تلفات جدید برای جام جهانی
 • خداحافظی بدون بدرقه
 • آرژانتین قهرمان می‌شود، ایران صعود نمی‌کند
 • رونمایی از محل اسکان تیم‌های جام‌جهانی

تاریخ و اقتصاد

 • موقعیت‌‏های کاری زنان
 • مداخله مستقیم شاه در سیاست خارجی
 • نظریه مشهور «دست غیبی» آدام اسمیت
 • یک قطره نفت برابر با یک قطره‌‌ خون‌‌!

بورس -آمار روزانه

 • آمار معاملات روزانه بازار سهام - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹

مدیران

 • چه کنیم دستاوردها در سازمان دیده شوند؟
 • شرکت‌های بزرگی که با انتشار کربن در زنجیره تامین مقابله می‌کنند
 • چگونه تیم خود را به ارائه بازخورد واقعی ترغیب کنیم؟

گردشگری - استان ها

 • خوراک فراغت آخر هفته
 • همکاری شهرداری گرگان در مرحله ششم سامان‌دهی معتادان متجاهر
 • بازار گردشگری پس از «ویکند دو روزه»
 • صادرات ۲۲‌هزار و ۹۶۹ تن محصولات کشاورزی از فارس
 • بسته‌‌‌بندی نوین ذرت علوفه‌‌‌ای با دستگاه سیلوی تونل در فارس

فرهنگ و هنر

 • پای مجلس در کفش وی.او.دی‌ها
 • خرابکاری بر «قوطی‌های سوپ»
 • جایزه شان پن به رئیس‌جمهور اوکراین
 • پیش‌بینی تحلیلگر مشهور از نامزدهای اسکار
 • رقص حکومت‌های خودکامه با شیطان

سرمقاله

ضرورت اعاده برجام و چالش‌‏‏های فرارو

برنامه‌ جامع اقدام مشترک در زمره موضوعات راهبردی محسوب می‌شود و می‌‌تواند تاثیر خود را بر شکل‌‌بندی‌‌های سیاست بین‌‌الملل به‌‌جا گذارد. به بورس چگونه تغییر روند خواهد داد؟ همان‌گونه‌‌ای که هر موضوع امنیتی دیگری می‌‌تواند تاثیر خود را بر فرآیندهای برنامه جامع…

یادداشت

روایت فراز و فرود یک اقتصاد

چین کشوری با تمدن و فرهنگ غنی است. در گذشته این کشور می‌توان تاریخی با شکوه همراه با فراز و نشیب‌های فراوان جست‌وجو کرد. بین سال‌های ۹۶۰ تا ۱۲۷۹ میلادی سلسله سونگ در این کشور حکمرانی می‌کرد.

گزارش

ردیابی سقوط بیت‌کوین

دنياي اقتصاد : کاهش ۸میلیارد دلاری نقدینگی در صرافی FTX، اثر خود را با ریزش بازار رمزارزها منعکس کرد. به دنبال این موضوع، بیت‌کوین با ثبت قیمت ۱۷هزار و ۵۰۰دلار به کف قیمتی خود در ۲سال گذشته رسید و اتریوم نیز به زیر کانال ۱۲۰۰دلار سقوط کرد.…

رویداد

عبور علی‌اف از خط قرمز ایران

دنیای‌اقتصاد : رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان در مراسم روز پیروزی این کشور مدعی شد که برگزاری رزمایش‌ها در مرز جمهوری آذربایجان موجب ترس باکو نخواهد شد. اشاره علی‌اف به رزمایش ارس است که اخیرا در مرزهای شمالی کشور برگزار شد. اما این اظهارات…

بهبود لاک‌پشتی محیط کسب‌و‌کار

دنیای‌اقتصاد : شاخص محیط کسب‌وکار در تابستان۱۴۰۱ نسبت به بهار، بهبود یافت. این بهبود، روندی کند داشته که بخشی از آن ناشی از کم شدن اثر کرونا بر محیط کسب‌وکار است. مولفه‌های «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه»، «دشواری تامین مالی…

پیش‌ بینی بورس فردا ۲۱ آبان ۱۴۰۱

پیش‌ بینی بورس فردا ۲۱ آبان ۱۴۰۱

فردای اقتصاد: برای پیش بینی بورس فردا باید ببینیم چه اتفاقاتی در بورس امروز رخ داد و چه اتفاقاتی در بورس فردا تاثیرگذار خواهد بود و سپس با توجه به مجموع این اتفاقات ببینیم چه چیزی در انتظار بورس فردا است.
بورس در روز چهارشنبه نیز توانست با وجود عرضه‌ها به مسیر صعودی خود ادامه دهد و برای دهمین روز متوالی رنگی سبز به خود بگیرد. شاخص کل بورس در آخرین روز کاری هفته گذشته با رشد ۰.۴۷ درصدی همراه شد و در ارتفاع ۱.۴۱۴ میلیون واحدی قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز با ثبت یک بازدهی ۰.۳۵ درصدی، خبر از برتری تقاضا در برآیند معاملات خبر داد. ارزش معاملات نیز با وجود عقب‌نشینی از رکورد روز سه‌شنبه، با عدد ۵۳۷۶ میلیارد تومان، همچنان عملکردی بهتر از میانگین چند ماه گذشته را به ثبت رساند و از سمت دیگر شاهد خروج پول ۲۷۹ میلیارد تومانی از طرف کدهای حقیقی بودیم.

صعود بازار سهام طی دو هفته گذشته درحالی اتفاق افتاد که تا قبل از آن بورس تهران یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود از زمان ریزش ۹۹ را سپری می‌کرد اما به یکباره با تغییر شرایط، مسیر متفاوتی را در پیش گرفت. در ابتدا، اثر بسته حمایتی سازمان بورس مانع از ریزش‌های بیشتر در قیمت سهام شد و پس از آن دو عامل سقف‌شکنی قیمت دلار در بازار آزاد و افزایش امیدواری به توقف روند نزولی کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی، دست به دست هم دادند تا بازار سرمایه مسیر صعودی قدرتمندی را آغاز کند. حال با بررسی محرک‌های ذکر شده طی روزهای اخیر، به پیش‌بینی بورس فردا خواهیم پرداخت.

عقب‌نشینی قیمت دلار به کانال ۳۴هزاری

به قطع می‌توان اصلی‌ترین محرک رشد بورس تهران در هفته گذشته را به صعود دلار فردوسی به قله‌های تاریخی نسبت داد. درحالی که دلار بازار آزاد که مدت‌ها بود در محدوده ۳۰ تا ۳۳ تومان نوسان می‌کرد، کارشناسان اعتقاد داشتند که چشم‌انداز اقتصادی در ادامه سال و همچنین از بین رفتن خوش‌بینی به احتمال احیای برجام و به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای، می‌تواند قیمت این اسکناس آمریکایی را به سمت رکوردهای جدیدی هدایت کند. این موضوع اگرچه با تاخیر اما در نهایت به وقوع پیوست و قیمت دلار در بازار آزاد طی تنها چند روز، با افزایش ۴هزار تومانی همراه شد و در نهایت سقف تاریخی جدیدی را حوالی ۳۶۸۰۰ تومان به ثبت رساند که به محرک قدرتمندی از لحاظ تورمی برای بورس تهران تبدیل شد. موضوعی که تحرک صعودی دلار نیمایی هر چند کم مقدار را نیز به دنبال داشت و موجبات افزایش خوش‌بینی بورسی‌ها را فراهم آورد.

طی دو روز گذشته اما قیمت این اسکناس تغییر مسیر داده و نرخ دلار در بازار آزاد با عقب‌نشینی از رکورد تاریخی جدید خود، به زیر کانال ۳۵هزار تومانی نفوذ کرده است. اگرچه بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که این موضوع را می‌توان به عنوان استراحتی کوتاه‌مدت برای دلار تلقی کرد، اما احتمالا از لحاظ روانی بر معاملات سهامداران در بورس فردا تاثیرگذار خواهد بود. بنابراین می‌توان انتظار داشت با متوقف شدن روند صعودی دلار، سهامداران تصمیم به شناسایی سود گرفته و شاهد افزایش عرضه‌ها در تالار شیشه‌ای باشیم.

کنترل تورم به سبک آمریکایی

روز پنجشنبه نرخ تورم آمریکا برای ماه اکتبر منتشر شد و درحالی که پیش‌بینی‌ها از یک کاهش ۰.۲ درصدی و ثبت تورم سالانه ۸ درصدی صحبت می‌کردند، شاخص بهای مصرف کننده در این ماه کاهش ۰.۵ درصدی را تجربه کرد و توانست به عدد ۷.۷ درصد برسد که موفقیتی تمام عیار برای تلاش‌های یک ساله فدرال رزرو محسوب می‌شود. اکنون تورم سالانه ایالات متحده فاصله‌ای ۱.۴ درصدی از سقف ۴۰ ساله خود در ماه مارس دارد و این موضوع می‌تواند دلیل قانع‌ کننده‌ای باشد که فدرال رزرو از این پس با قدرت کمتری به مقابله با اژدهای تورم بپردازد.

از زمان انتشار نرخ بیکاری آمریکا در هفته گذشته و افزایش ۰.۲ درصدی آن نسبت به ماه قبل‌تر و همچنین صحبت‌های جروم پاول در حاشیه نشست فدرال رزرو، خوش‌بینی‌ها به کاهش سرعت افزایش نرخ بهره قوت گرفت و بازارها روندی صعودی را تجربه کردند. نوسانات در خبرهای احتمالی کاهش محدودیت‌های سیاست کووید-صفر در چین نیز بازارهای جهانی را اغلب با فراز و فرودهایی همراه کرد. اکنون اما شرایط بسیار جدی‌تر شده است و پس از انتشار آمار تورم، بازارهای سهامی با رشدی حتی بیش از ۷ درصد در برخی از شاخص‌های خود همراه شدند. کامودیتی‌ها نیز شرایط خوبی را دنبال می‌کنند و در حال حاضر مس حوالی ۸۲۵۰ دلار، نفت بالای ۹۳ دلار، طلا حدود ۱۷۶۰ دلار به ازای هر انس و. قیمت می‌خورند. بنابراین این موضوع می‌تواند محرک خوبی برای افزایش تقاضا در بورس فردا به خصوص برای سهام کامودیتی‌محور باشد.

البته این نکته نیز حائز اهمیت است که تورم هدف فدرال رزرو ۲ درصد است و همچنان فاصله معناداری با آن دارد بنابراین سیاست‌های انقباضی اگرچه با سرعت کمتر اما ادامه‌دار خواهد بود. این موضوع می‌تواند تا حدی مانع از تداوم صعودهای پرقدرت برای بازارهای جهانی باشد.

مسیر هموار تکنیکال شاخص بورس

شاخص کل بورس پس از رشدهای بدون وقفه خود توانسته است از مقاومت‌های مهمی عبور کند و به نظر می‌رسد که اکنون مسیر هموارتری نسبت به گذشته برای صعود دارد. پس ثبت یک بازدهی مثبت در روز چهارشنبه، شاخص بورس توانست از سد سقف ابرکومو که مقاومت مهمی به شمار می‌روند، عبور کند و همچنین در اندیکاتور RSI نیز به بالای مرز مهم ۷۰ واحدی برسد. این موضوع می‌تواند در ادامه مسیر به صعود بورس تهران کمک کند. به نظر می‌رسد هدف بعدی شاخص کل بورس محدوده ۱.۴۳ و سپس ۱.۴۶ میلیون واحدی باشد.

پیش بینی بورس فردا

بنابراین پیش‌بینی می‌شود که بورس فردا با توجه به کاهش قیمت دلار معاملات همراه با عرضه‌ای داشته باشد اما به دلایلی که ذکر شد، احتمالا تقاضا توانایی مقابله با آن و ثبت یک بازدهی مثبت دیگر را داشته باشد.

پیش‌ بینی بورس فردا ۲۱ آبان ۱۴۰۱

روند تکنیکال شاخص کل

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

حجم معاملات سهم یا Volume یکی از اندیکاتورهای مهم در بازار بورس به شمار میرود. به صورت کلی این اندیکاتور تعداد دارایی، معاملات یا اوراق بهاداری را نشان میدهد که در طی یک بازه زمانی مشخص (عموما یک روز) در میان سرمایه گذاران دست به دست شده است؛ به عبارت دیگر تعداد معاملاتی که در یک بازه زمانی انجام میپذیرند را حجم معاملات سهم میگویند.

این اندیکاتور در بورس و تصمیمات این حوزه بسیار اثر گذار است؛ زیرا سیگنالی را به سرمایه گذاران نشان میدهد تا بتوانند بر اساس آن تصمیم به خرید یا فروش بگیرند. در ادامه این مطلب، با این مفهوم بیشتر آَشنا میشویم، دلیل اهمیت Volume را درک میکنیم و متوجه خواهیم شد چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم. پس با ما همراه باشید.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

به صورت دقیق تر، حجم معاملات سهم به چه معنا است؟

حجم معاملات سهم

همانطور که در بالاتر عنوان شد، حجم معاملات سهم، تعداد اوراق بهادار یا سرمایه ای است که میان افراد (سرمایه گذاران) در یک زمان مشخص (که عموما یک روزه است) تحویل داده میشود. برای درک بهتر، منظور از حجم معاملات سهم تعداد سهامِ اوراق بهاداری است که در شروع به کار بازار بورس تا پایان آن، مورد معامله قرار میگیرند. Volume یک اندیکاتور مهم در تحلیل تکنیکال بازار میباشد که تغییرات آن برای سرمایه گذاران تکنیکی نیز اطلاعات و داده هایی پر اهمیت به شمار میروند.

هر معامله ای که میان فروشنده و خریدار اوراق بهادار انجام میپذیرد، به کل تعداد حجم آن اوراق کمک میکند. در واقع، یک معامله زمانی اتفاق می افتد که خریدار با محصول (اوراق) ارائه شده توسط فروشنده و قیمت مدنظر وی توافق کند. حال اگر تنها پنج معامله در طول آن روز انجام شود، حجم معاملات سهم آن روز، پنج خواهد بود. این عدد بدست آمده در انتها برای سرمایه گذاران و تصمیمات بعدی آن ها بسیار ارزشمند است. در ادامه دلیل این امر را توضیح میدهیم و درک میکنیم که چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم.

هر بازار بورسی که در هر نقطه از جهان قرار دارد، حجم معاملات سهم را پیگیری میکند و این اطلاعات را در اختیار افراد قرار میدهد. البته لازم به ذکر است که این به اشتراک گذاری میتواند به صورت رایگان یا در صورت پرداخت هزینه اشتراک باشد. این تعداد نیز اغلب در روزهای کاری (روز کاری بازار) هر یک ساعتی یک بار گزارش میشود.

البته این گزاراشات ساعتی، تخمینی از حجم معاملات بورس میباشند. حجم معاملات بورس گزارش شده در پایان روز نیز به همین منوال است؛ یعنی به صورت تخمینی محاسبه می گردد. ارقام حقیقی و نهایی در روز بعد گزارش میشوند.

سرمایه گذاران ممکن است حجم معاملات سهم لحظه ای یک اوراق بهادار یا تعداد تغییراتی که در قیمت یک قرارداد به وجود می آید را دنبال کنند. این داده ها، میتوانند جایگزین حجم معاملات سهم شوند؛ زیرا عموما قیمت ها در حجم معاملات بالا به طور مکرر تغییر می نمایند.

از آنجایی که در این مطلب قصد داریم دریابیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؛ اجازه دهید ابتدا کاربرد اصلی حجم معاملات سهم را متوجه شویم.

حجم معاملات سهم

حجم معاملات سهم دقیقا چه چیزی را بازگو میکنند؟

حجم معاملات سهم یا Volume به سرمایه گذاران اطلاعاتی درباره فعالیت بازار و نقدینگی آن میدهد. Volume بالا برای یک اوراق بهادار به خصوص، به معنای نقدشوندگی بیشتر، اجرای بهتر سفارش و فعالیت بالاتر آن برای یافتن ارتباط بین خریدار و فروشنده است. هنگامی که سرمایه گذاران ایده مشخصی درباره نحوه حرکت و فعالیت بازار بورس ندارند و نسبت به آن مردد میباشند، حجم معاملات سهم آینده نیز تمایل به صعود دارد این امر اغلب باعث مشخص شدن معاملات فعال تر برای گزینه های پیش رو و معالات آتی اوراق بهادار میشود.

حجم کلی معاملات سهم تمایل دارد تا حرکتی رو به بالا و نزدیک به زمان شروع به کار و پایان بازار بورس داشته باشد. همچنین در قبل از شروع تعطیلات و در زمان استراحت و ناهار کارکنان، تمایل دارد تا در مقدار پایین قرار بگیرد.

حال که با حجم معاملات سهم و کاربرد آن آشنا شدیم، به نظر شما چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

توجه به الگوهای حجم معاملات سهم در طول زمان باعث میشود تا سرمایه گذاران درباره نقاط قوت یا ضعف بالا رفتن یا پایین آمدن بخش معینی از بازار بورس یا کل آن به درکی عمومی دست پیدا کنند و سیگنال ها را تا حدودی دریابند. در واقع، حجم معاملات سهم نقش پر رنگ و برجسته ای را در تحلیل تکنیکال بازار در مقایسه با دیگر اندیکاتورها بازی میکند؛ اما چطور میتوانید از آن استفاده نماییم و سیگنال ها را دریافت کنیم؟

هنگامی که حجم معاملات سهم یا Volume را مورد بررسی قرار میدهید، عموما چندین راهنما برای معین کردن حرکت بازار (نقاط قوت یا ضعف آن) وجود دارد. شما نیز به عنوان یک سرمایه گذار باید بتوانید آن ها را از یک دیگر تشخیص دهید، در حرکات قوی بازار مشارکت کنید و تا جایی که میتوانید از حرکات ضعیف آن به دور بمانید (البته در برخی از موقعیت ها نیز می توانید از حرکات ضعیف به منظور پیدا کردن لحظه ورود به بازار استفاده کنید). این راهنماها در همه شرایط صادق نیستند، اما میتوانند به صورت کلی در تصمیم گیری شما مفید واقع شوند که در ادامه به توضیح آن ها میپردازیم.

تایید روند

یکی از نکات مهمی که به ما کمک میکند تا ساده تر متوجه شویم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، روند حرکت بازار بورس میباشد. هنگامی که بازار روندی رو به صعود دارد، متناسب با آن نیز حجم معاملات سهم افزایش می یابد. خریداران نیز برای آن که بتوانند به مقدار قیمت ها فشار وارد کنند و آن ها را بالا نگه دارند، باید تعداد اوراق و انگیزه را افزایش دهند. افزایش قیمت و کاهش حجم میتواند نشانه ای از عدم وجود سود باشد و این امر سیگنالی است مبنی بر بازگشت بالقوه.

درک این مسئله و فهم آن کار دشواری است، اما این امر یک حقیقت است که کاهش قیمت (یا حتی افزایش آن) به هنگامی که حجم معاملات سهم کاهش می یابد، سیگنال مناسب و قوی نخواهد بود. در واقع، کاهش یا افزایش قیمت در حجم معاملات سهم بالا، سیگنال قوی است که مسئله ای در بازار بورس به صورت اساسی تغییر پیدا کرده است.

حرکت خستگی و Volume

مورد بعدی که کمک میکند بفهمیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، حرکات خستگی بازار است. در یک بازار صعودی یا نزولی، حرکت خستگی قابل مشاهده است. این حرکات عموما حرکات تند و شدید در قیمت ها است که افزایش شدید حجم معاملات سهم را نیز به همراه دارد. این موقعیت، سیگنالی مبنی بر پایان بالقوه یک روند در بازار بورس میباشد.

خوشبختانه کاهش قیمت ها زمانی که بازار در انتهای خود قرار دارد، تعداد بسیاری از سرمایه گذاران را تحت فشار قرار میدهد. نتیجه این امر، نوسان و افزایش حجم معاملات سهم خواهد بود. پس از این که در این موقعیت قله ای در نمودار به وجود آمد، کاهشی در Volume رخ خواهد داد، اما برای تشخیص اینکه این حجم معاملات قرار است چگونه در روزها، هفته ها و ماه ها عمل کند، به راهنماهای دیگری برای بررسی نیاز خواهد بود.

علامت ترقی

علامت های ترقی در نمودارهای حجم معاملات سهم، دیگر عامل موثری است که کمک میکند چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم. Volume نیز در تعیین این علامت ها بسیار تاثیر گذار است. برای مثال، تصور کنید حجم معاملات سهم در یک موقعیت کاهش قیمت، افزایش می یابد و پس از آن مقدار قیمت به دلیل یک حرکت به سمت پایین، بالاتر می رود. اگر قیمت در زمانی که حرکت به سمت پایین رخ داد، کمتر از میزان قبل که کم بود، نشود و همچنین جحم معاملات سهم نیز در سقوط دوم کاهش یابد، علامت ترقی به عنوان یک سیگنالی برای حرکات بعدی سرمایه گذاران قابل تشخیص است.

حجم معاملات سهم و برگشت قیمت

حجم معاملات سهم و برگشت قیمت

بعد از اینکه قیمت برای طولانی مدت به سمت بالا یا پایین حرکت کرده است، اگر قیمت شروع به تغییرات اندک کند و به همراه آن حجم معاملات سهم سنگین باشد، این موقعیت سیگنالی مبنی بر این است که روند برگشت در حال انجام است و مسیر قیمت میتواند تغییر نماید.

تغییر ناگهانی در برابر تغییر ناگهانی دروغین

ابتدای زمانی که تغییر ناگهانی به هنگام تغییر قیمت رخ میدهد (حتی در دیگر الگوهای نموداری)، افزایش حجم معاملات سهم، سیگنالی است تا قدرت حرکت یا مسیر را نشان دهد. تغییرات جزئی در Volume یا کاهش آن در تغییرات ناگهانی، نشان دهنده عدم سودآوری و تغییر ناگهانی دروغین میباشد.

تاریخچه حجم معاملات سهم

یکی دیگر از راه هایی که کمک میکند تا متوجه شویم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم، توجه به تاریخچه این اندیکاتور از گذشته تا کنون است. البته توجه داشته باشید که بررسی اطلاعات و داده های حجم معاملات سهم 50 سال گذشته با امروز، تحلیل اشتباهی را به شما خواهد داد. هر چه اطلاعات مورد بررسی امروزی تر باشند، تحلیل شما نیز بهره وری و کارآیی بیشتری خواهد داشت.

حال که متوجه شدیم حجم معاملات سهم چگونه و به چه شکل در بازار سیگنال میدهند، بهتر است با اندیکاتورهای Volume آشنا شویم. در این صورت دریافت سیگنال ها نیز کار ساده تری خواهند شد.

سه اندیکاتور مهم در حجم معاملات سهم

اندیکاتورهای حجم معاملات سهم، فرمول های ریاضی هستند که در بیشتر پلتفرم های نموداری برای شما نشان داده میشوند. هر اندیکاتور از فرمول متفاوت و به خصوص خود استفاده میکند. سرمایه گذاران نیز میبایست متناسب با رویکرد و اهداف خود در بازار بورس، مناسب ترین اندیکاتور را برای خود انتخاب نمایند. وجود و انتخاب اندیکاتورها ضروری نیست، اما میتوانند پروسه تصمیم گیری در معاملات و بازار را آسان نمایند.

در این زمینه اندیکاتورهای بسیاری وجود دارند که در ادامه با دو عدد از آنها آشنا خواهیم شد:

 • شاخص حجم تعادلی: اندیکاتور یا شاخص حجم تعادلی (On Balance Volume) یکی از ساده ترین و موثرترین اندیکاتورها است. حجم معاملات سهم زمانی اضافه میشود (با عددی دلخواه) که بازار بالاتر میرود یا در زمانی که Volume پایین است به هنگامی که بازار پایین می آید. این امر یک مجموع در حال اجرا را فراهم می آورد و همچنین سیگنالی بر این مبنا است که سهام در حال جمع شدن میباشد.

علاوه بر آن، این مسئله، نشان دهنده واگرایی نیز میتواند باشد؛ برای مثال، در شرایطی که قیمت ها افزایش می یابند، اما حجم معاملات سهم با میزان بسیار کمی افزایش خواهد داشت یا حتی میتوانند شروع به نزول داشته باشند.

 • جریان پول چایکین: یکی از مواردی که کمک میکند تا در بیابیم چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم: اندیکاتور جریان پول چایکین است. افزایش قیمت ها باید با افزایش حجم معاملات همراه باشد.

کاربرد این اندیکاتور نیز همین است؛ اینکه در گسترش Volume در زمانی که قیمت ها به بالاترین یا پایین ترین میزان خود در روز میرسد تمرکز میکند. همچنین برای نقطه قوت مربوطه نیز مقداری را فراهم می آورد.

به صورت کلی، حجم معاملات سهم به سرمایه گذاران کمک میکند تا مقدار حرکت یا جنبش اوراق بهادار را شناسایی کنند و رویه حرکت آن را تایید نمایند. اگر حجم معاملات سهم افزایش یابد، قیمت ها نیز عموما در مسیر قبلی خود به حرکت ادامه میدهند. همچنین اگر یک اوراق بهادار به افزایش خود تا جایی ادامه دهد که در نمودار به قله برسد، حجم معاملات اوراق بهادار نیز باید افزایش پیدا کند و بر عکس.

علاوه بر آن، حجم معاملات سهم میتواند سیگنالی برای تشخیص احتمال سودآوری برای سرمایه گذاران باشد؛ اینکه سهام یا اوراق خود را بفروشند یا نگه دارند؛ بنابراین Volume ابزاری مهم و کاربردی برای مطالعه و بررسی روند بازار است و همانطور که در بالاتر عنوان شد، راه های بسیاری برای تشخیص این امر وجود دارند.

راهنمای بالا، پایه ای ترین راهنمایی است که میتوانید به هنگام تصمیم گیری در معاملات خود استفاده نمایید و متوجه شوید چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم. تشخیص روند و حرکت بازار و قیمت ها در این پروسه بسیار کمک کننده خواهند بود. از این رو، اگر به دنبال سرمایه گذاری در بورس هستید و مایل اید تا با به کار گیری اندیکاتور حجم معاملات سهم، برای خرید یا فروش سهام تصمیم گیری کنید، با متخصصین این حوزه در تماس باشید و اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید. این کار برای همه افراد موثر و سودده نخواهد بود.

حجم معاملات سهم در بورس

حجم معاملات سهم در بورس

حجم معاملات سهم در بورس به معنی میزان معاملات انجام شده در طول یک دوره زمانی خاص مثلا روزانه یا هفتگی است. بالا رفتن و یا پایین آمدن حجم معاملات سهم باعث میشود معامله گران تصمیم به خرید یا فروش بگیرند. حجم معاملات همیشه مقدم بر قیمت معاملات است اما این دو با یکدیگر مرتبط هستند. برای دیدن نمودار حجم معاملات می توانید به سایت رسمی بازار بورس ایران مراجعه کنید و در آن مشاهده خواهید کرد که مثلا حجم معاملات انجام شده یک شرکت در طول یک هفته پیش به چه شکل بوده است . در این نمودارها بالا رفتن حجم نمودار با رنگ سبز نشان داده می شود و افت حجم معاملات با رنگ قرمز.

اینکه اگر حجم معاملات بالا رود و زمان خوبی برای فروش سهم است یک اشتباه بزرگ است که بسیاری از معامله گران تازه کار مرتکب می شوند. برای تصمیم گیری در این مورد نه تنها باید به نمودار حجم نگاه کرد ، بایستی نمودار قیمت سهم شرکت مورد نظر را نیز مورد بررسی قرار داد. زیرا گاهی با بالا رفتن قیمت حجم معاملات پایین می آید و این نشانه خوبی است برای اینکه متوجه شویم این حرکت صعودی قرار نیست به سود بیانجامد. اما اگر قیمت بالا رفت و حجم معاملات نیز همزمان بالا برود نتیجه میگیریم ارزش سهام این شرکت قرار است تغییراتی مثبت داشته و ارزش آن بالاتر هم برود که در این صورت معامله گران با تجربه متوجه این سیگنال شده و اقدام به خرید می کنند اما معامله گران تازه کار دقتی در این زمینه ندارند.

همچنین اگر حجم معاملات بالا برود اما قیمت در سطح پایینی قرار بگیرد باز هم سیگنالی مثبت محسوب میشود و خبر از این میدهد که قرار است ارزش بورس چگونه تغییر روند خواهد داد؟ این سهم در آینده سیر صعودی داشته باشد و خرید این سهم می تواند منجر به سود خوبی شود. در هر صورت به یاد داشته باشید که هرگاه برای بررسی حجم سهام اقدام میکنید همزمان نمودار قیمت را در همان بازه زمانی مورد بررسی قرار دهید. از آنجا که نمودار حجم معاملات نشان دهنده روند است، به یاد داشته باشید بررسی این نمودارها می تواند در تشخیص الگوها کمک کننده باشد. زیرا نمودار خوانی حجم معاملات با تحلیل تکنیکال در ارتباط است. از آنجا که در تحلیل تکنیکال ما به بررسی الگوها از جمله الگو های کلاسیک مثل: الگوی پرچم، سر و شانه، فنجان و … میپردازیم، نمودار حجم معاملات نیز می تواند برای تشخیص الگوها به ما کمک کند تا بتوانیم بهتر تصمیم گیری کنیم.

پس با این تفاسیر باید دقت داشته باشیم که حجم معاملات در بازار بورس و مشاهده نمودار آن برای تصمیم گیری امری بسیار ضروری است و البته در کنار مشاهده و بررسی نمودار حجم بایستی به قیمتها در یک روز یا یک هفته دقت نظر داشته باشیم. یک اشتباهی که بسیاری از معامله گران مرتکب می شوند این است که آنها می دانند باید نمودار حجم را بررسی کنند اما بازده زمانی را مشخص نمی کنند یا بر فرض این بازده را بسیار طولانی در نظر میگیرند مثلا برای یک سال یا حتی بیشتر.

در حالی که برای تصمیم گیری برای خرید یا فروش این نمودارها تنها می توانند در بازه یک روزه یا یک هفته بورس چگونه تغییر روند خواهد داد؟ بورس چگونه تغییر روند خواهد داد؟ به ما کمک کنند زیرا تغییرات حجم معمولا ناگهانی صورت میگیرد و ممکن است یک روزه حجم معاملات به صورتی کاملا ناگهانی و به طرز عجیبی بالا برود و یا پایین بیاید، اینجاست که باید برای خرید یا فروش اقدام کرد. منظور همان تغییر ناگهانی است که ما به دنبال آن هستیم.

«آخرهفته» ۲ روزه می‌شود؟

دولت با اذعان به «سرگردانی شاغلان و خانوارهای سراسر کشور در مواجهه با شبه‌تعطیلی پنج‌شنبه»، تصمیم گرفته است با ارائه یک لایحه به مجلس، تعداد روزهای کاری هفته را از ۶ به ۵روز کاهش دهد. این برنامه، ششمین سعی دولت و مجلس از سال۹۵ برای تصویب «آخرهفته ۲روزه» به حساب می‌آید؛ اما دو موضع‌گیری روز گذشته یکی از مقامات دولتی در دفاع از نسخه۱۴۰۱ «سامان‌دهی تقویم…

انتخابات آمریکا بدون «موج قرمز»

یک پیروزی سخت توسط معاون فرماندار پنسیلوانیا، جان فترمن، بر دکتر مشهور مهمت اوز، کرسی سنا را از جمهوری‌خواه به دموکرات تغییر داد. این آخرین نشانه‌ از این اصطلاح موسوم به موج قرمزی است که…

سرنوشت بنزین ۱۴۰۲

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد دولت در بودجه۱۴۰۲ هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی ندارد که مطابق این اظهارنظر، قیمت بنزین سال آینده نیز بدون تغییر خواهد بود. مسعود میرکاظمی…

انقلاب خودرویی در خاورمیانه

برخی از کشورهای خاورمیانه با اینکه نقش مهمی در سیاست جهانی نفت ایفا می‌کنند، اما همچنان مصمم هستند با خودروهای برقی و پنل‌های خورشیدی دوره گذار به انرژی پایدار را سرعت بخشند. یکی از این کشور‌ها…

سرمقاله

ضرورت اعاده برجام و چالش‌‏‏های فرارو

برنامه‌ جامع اقدام مشترک در زمره موضوعات راهبردی محسوب می‌شود و می‌‌تواند تاثیر خود را بر شکل‌‌بندی‌‌های سیاست بین‌‌الملل به‌‌جا گذارد. به همان‌گونه‌‌ای که هر موضوع امنیتی دیگری می‌‌تواند تاثیر خود را بر فرآیندهای برنامه جامع…

پربازدیدهای این شماره

 • عبور علی‌اف از خط قرمز ایران
 • «آخرهفته» ۲ روزه می‌شود؟
 • انتخابات آمریکا بدون «موج قرمز»
 • هیجان‌زدایی از بازار دلار
 • یک سلاح پیشرفته در اوکراین
 • ردیابی سقوط بیت‌کوین
 • مهمانی تمام شده‌است!
 • انقلاب خودرویی در خاورمیانه
 • منطقه گردشگری جدید برای تهران
 • سرنوشت بنزین ۱۴۰۲
 • ضرورت اعاده برجام و چالش‌‏‏های فرارو
 • طرح روسی برای میانجی‌گری

مطالب توصیه شده

 • حمله پهپادی به تانکر‌‌‌های حامل سوخت ایران به لبنان
 • یک سلاح پیشرفته در اوکراین
 • هیجان‌زدایی از بازار دلار
 • طریقه صحیح حمایت بورسی
 • چه کنیم دستاوردها در سازمان دیده شوند؟
 • خوراک فراغت آخر هفته
 • شرط جدید پارلمان برای تصویب بودجه
 • طرح روسی برای میانجی‌گری
 • جدال رفت و برگشتی دولت و مجلس
 • سالگرد مغز متفکر ملی ‌شدن نفت
 • ساختمان سفید - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
 • راهبرد - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
 • بهارستان - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
 • عدلیه - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
 • طریقه صحیح حمایت بورسی
 • تب تقاضا در بورس تهران
 • فروکش هیجان در بورس و ارز
 • نبض بازار سهام - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
 • ارزش کل بورس تهران در هفت روز کاری اخیر - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹

بازار پول و ارز

 • هیجان‌زدایی از بازار دلار
 • هند؛ اقتصاد سوم جهان در۲۰۲۷
 • ردیابی سقوط بیت‌کوین
 • پذیرش گسترده ارزهای دیجیتال چه زمانی آغاز می‏‌شود؟
 • تسریع استفاده از ارز ملی ایران و روسیه در مبادلات تجاری

مسکن بورس چگونه تغییر روند خواهد داد؟ و عمران

 • «آخرهفته» ۲ روزه می‌شود؟
 • سیاست بی‌‌اثر برای کنترل قیمت مسکن
 • منطقه گردشگری جدید برای تهران
 • توسعه بافت‌‌ ناکارآمد در شمال کشور

صنعت و معدن

 • بهبود لاک‌پشتی محیط کسب‌و‌کار
 • اینترنت‌اشیای صنعتی شخصیت‌محور چیست؟
 • خیز کره‌ای‌ها برای بازار میکروچیپ
 • شادی کارکنان جنرال‌موتورز از یک تغییر
 • بازار لوازم خانگی آمریکا در سلطه سه گروه
 • انتخابات آمریکا بدون «موج قرمز»
 • یک سلاح پیشرفته در اوکراین
 • استاد بازی‌‌ها: هنری کیسینجر و هنر دیپلماسی خاورمیانه‌‌ای
 • «تیان شیا»؛ نظم بین‌‌المللی چین‌‌محور

بازرگانی

 • فرصت سوزی در جاده ابریشم
 • مبادلات درون منطقه‌ای اکو کمتر از ۷۰‌میلیارد دلار
 • هند و روسیه؛ تجارت به اقتضای طبیعت
 • هند و آمریکا؛ تجارت از بیم نفوذ چین
 • سوئیس و اتحادیه اروپا؛ اعتراض به حمایت دولتی از فولاد

بازار نفت

 • مروری بر تاریخچه و موقعیت گاز در عرصه انرژی
 • نشانه‌های بی‌رونقی در بازار نفت
 • مصرف گاز ۳۶هزار موتورخانه در کشور بهینه‌سازی شد
 • تمدید قرارداد صادرات گاز به عراق
 • ترکیه به روبل گاز روسیه را می‌خرد

خودرو

 • انقلاب خودرویی در خاورمیانه
 • استپ کیفی خودروهای قدیمی
 • ماسک سهام تسلا را فروخت
 • بهبود چشم‌انداز هوندا
 • رشد تحویل حضوری ایران خودرو

سیاست گذاری

 • سرنوشت بنزین ۱۴۰۲
 • فروش ۶/ ۱هزار میلیارد تومان اوراق در بیست‌وپنجمین حراج اوراق
 • توقف برای استقراض از بانک مرکزی
 • اقتصاد مردانه و زنانِ اقتصاددان
 • پرداخت ۶۰۰ هزار فقره وام ازدواج و ۵۰۰ هزار وام فرزندآوری

بورس کالا

 • رونق ارزی نابهنگام رینگ صنعتی
 • روزهای ‏‏‌آرام معاملات زغال
 • ارزانی زغال‌‌‌سنگ‌ به سود سنگ‌‌‌آهنی‌‌‌ها تمام شد
 • تصویب انتشار اوراق سلف موازی خودرو در بورس‌کالا
 • بازار آتی - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
 • تحلیل عملکرد «ساوه»
 • عملکرد - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹
 • تامین سرمایه تمدن در جمع شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان
 • افزایش فروش در «کیمیا»

آينده نگر بازار

 • تلاش سیاستگذاران برای بهبود بازارها

بازار دیجیتال

 • رونق اقتصاد دیجیتال یا پشتیبانی از پلتفرم‌های بومی؟
 • برنامه ایجاد ۲۰‌میلیون پورت فیبرنوری غیرعملیاتی است
 • طرح ادعای حضور ۶۰ درصدی کسب‌و‌کارها در پلتفرم‌های داخلی
 • رابط کاربری «جی‌میل» بهبود می‌یابد
 • پیراهنی که «ملی» نیست
 • ۴ تلفات جدید برای جام جهانی
 • خداحافظی بدون بدرقه
 • آرژانتین قهرمان می‌شود، ایران صعود نمی‌کند
 • رونمایی از محل اسکان تیم‌های جام‌جهانی

تاریخ و اقتصاد

 • موقعیت‌‏های کاری زنان
 • مداخله مستقیم شاه در سیاست خارجی
 • نظریه مشهور «دست غیبی» آدام اسمیت
 • یک قطره نفت برابر با یک قطره‌‌ خون‌‌!

بورس -آمار روزانه

 • آمار معاملات روزانه بازار سهام - ۱۴۰۱/۰۸/۱۹

مدیران

 • چه کنیم دستاوردها در سازمان دیده شوند؟
 • شرکت‌های بزرگی که با انتشار کربن در زنجیره تامین مقابله می‌کنند
 • چگونه تیم خود را به ارائه بازخورد واقعی ترغیب کنیم؟

گردشگری - استان ها

 • خوراک فراغت آخر هفته
 • همکاری شهرداری گرگان در مرحله ششم سامان‌دهی معتادان متجاهر
 • بازار گردشگری پس از «ویکند دو روزه»
 • صادرات ۲۲‌هزار و ۹۶۹ تن محصولات کشاورزی از فارس
 • بسته‌‌‌بندی نوین ذرت علوفه‌‌‌ای با دستگاه سیلوی تونل در فارس

فرهنگ و هنر

 • پای مجلس در کفش وی.او.دی‌ها
 • خرابکاری بر «قوطی‌های سوپ»
 • جایزه شان پن به رئیس‌جمهور اوکراین
 • پیش‌بینی تحلیلگر مشهور از نامزدهای اسکار
 • رقص حکومت‌های خودکامه با شیطان

بورس چگونه تغییر روند خواهد داد؟ سرمقاله

ضرورت اعاده برجام و چالش‌‏‏های فرارو

برنامه‌ جامع اقدام مشترک در زمره موضوعات راهبردی محسوب می‌شود و می‌‌تواند تاثیر خود را بر شکل‌‌بندی‌‌های سیاست بین‌‌الملل به‌‌جا گذارد. به همان‌گونه‌‌ای که هر موضوع امنیتی دیگری می‌‌تواند تاثیر خود را بر فرآیندهای برنامه جامع…

یادداشت

روایت فراز و فرود یک اقتصاد

چین کشوری با تمدن و فرهنگ غنی است. در گذشته این کشور می‌توان تاریخی با شکوه همراه با فراز و نشیب‌های فراوان جست‌وجو کرد. بین سال‌های ۹۶۰ تا ۱۲۷۹ میلادی سلسله سونگ در این کشور حکمرانی می‌کرد.

گزارش

ردیابی سقوط بیت‌کوین

دنياي اقتصاد : کاهش ۸میلیارد دلاری نقدینگی در صرافی FTX، اثر خود را با ریزش بازار رمزارزها منعکس کرد. به دنبال این موضوع، بیت‌کوین با ثبت قیمت ۱۷هزار و ۵۰۰دلار به کف قیمتی خود در ۲سال گذشته رسید و اتریوم نیز به زیر کانال ۱۲۰۰دلار سقوط کرد.…

رویداد

عبور علی‌اف از خط قرمز ایران

دنیای‌اقتصاد : رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان در مراسم روز پیروزی این کشور مدعی شد که برگزاری رزمایش‌ها در مرز جمهوری آذربایجان موجب ترس باکو نخواهد شد. اشاره علی‌اف به رزمایش ارس است که اخیرا در مرزهای شمالی کشور برگزار شد. اما این اظهارات…

بهبود لاک‌پشتی محیط کسب‌و‌کار

دنیای‌اقتصاد : شاخص محیط کسب‌وکار در تابستان۱۴۰۱ نسبت به بهار، بهبود یافت. این بهبود، روندی کند داشته که بخشی از آن ناشی از کم شدن اثر کرونا بر محیط کسب‌وکار است. مولفه‌های «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه»، «دشواری تامین مالی…اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.