اتریوم چه ویژگی‌هایی دارد؟


تفاوت بین واقعیت و دانش ما از واقعیت، در حقیقت امر، تفاوت واقعیت و اطلاعاتی است که نمی‌تواند ساخته (خلق) شود. اینجا راهی برای ارجاع به واقعیت بدون استفاده از اطلاعاتی که ما در باره آن داریم، ممکن نیست.

گذر درهم‌تنیدگی کوانتومی از فلسفه تا فیزیک ؛ آیا انیشتین اشتباه می‌کرد؟

در سال جاری، جایزه‌ی نوبل فیزیک اختصاص یافته است به «آزمایشاتی با درهم‌تنیدگی فوتون‌ها» که هم‌گام است بر قضیه‌ی بِل و روش نوِ نظریه‌ی اطلاعات کوانتومی.

برای درک این‌که تمام این‌ها به چه معنایی‌ است نیاز داریم که به کندوکاو این آزمایشات بپرازیم که به مدت طولانی بحث داغی را در میان فیزیکدان‌ها رقم زده است و البته در مرحله‌ی بعد چرایی اهمیت آن هم موضوع بحث ماست. در دهه 60 مسیحی، بِل دریافت که چگونه پرسش‌های فلسفی درباره‌ی ذات واقعیت را به پرسش‌هایی درباره‌ی مسایل فیزیکی بکشاند! ــ این‌که چه‌چیزی را در باره‌یِ جهان می‌دانیم، و به واقع امر، جهان چگونه هست!ــ‌ پیش‌تر، پاسخ‌هایی که علم به‌مان داده، در کنار راه‌های دیگر همگی به بنبست رسیده بود.

درهم‌تنیدگی کوانتومی از فلسفه تا فیزیک

ما می‌دانیم که عینیات (اُبژه‌ها‌) کوانتومی ویژگی‌هایی دارند که به طور معمول ما به عینیات معمول زندگی منتسب نمی‌کنیم. چنان‌که نور گاه موج است و گاه ذره. و در درک روزمره‌ی ما چنین نیست. زمانی‌که به تبیین این‌طور رفتارهای نامعمول می‌پردازیم، دو نوع توضیح قابل تصور است.

احتمال یکم: جهان کوانتومی را واضح آنطور که هست درک می‌کنیم؛ آن‌چنان‌که هست و به طور غیرمعمول رخ می‌دهد. و در احتمال دیگر جهان کوانتومی فقط شبیه جهان معمول است که ما می‌شناسیم و دوست داریم، امّا نگاه‌ ما از آن مغشوش است. بنابراین ما نمی‌توانیم واقعیت کوانتومی را آن‌چنان‌که هست به طور واضح مشاهده کنیم!

درهم‌تنیدگی

در اوان دهه‌های قرن بیستم مسیحی، فیزیک‌دان‌ها به دو بخش تقسیم شده بودند و هر دسته، یک توضیح را درست می‌دانست. بعضی از آن‌ها به سان، ورنر هایزنبرگ و نیلز بور جهان کوانتومی را غیرمعمول می‌پنداشتند و بعضی دیگر نیز به سان، آلبرت آینشتاین و اروین شرودینگر جهان کوانتومی را شبیه به جهان معمول و درک ما را از آن، مه‌آلود و ساده‌انگارانه می‌پنداشتند.

در بطن این بخش‌بندی، درک غیر معمولی از نظریه‌ی کوانتومی وجود داشت. بر اساس این نظریه، سازگان‌‌‌های کوانتومی (سیستم های کوانتومی) با ویژگی‌های قطعی، مستقل ازهم و درکنارهم به کنش و اندرکنش می‌پردازند؛ حتی زمانی‌که این سازگان‌ها از بخشی به بخشی دیگر حرکت بزرگی انجام دهند هم این قانون صادق است. در همین سال 1935 بود که شرودینگر ایده‌ی آزمایش گربه و جعبه را مطرح کرده و این پدیده را «درهم‌تنیدگی» نامید. بحث او این بود که درک ساز و کار جهان از این راه بیهوده به نظر می‌رسد.

مسئله‌ی درهم‌تنیدگی کوانتومی

اگر سازگان‌های کوانتومی درهم تنیده واقعاً در کنار یکدیگر متصل باشند. حتی زمانی‌که با فاصله از هم جدا باشند، طوری به نظر می‌آیند که گویی ارتباطات‌شان با یکدیگر بی‌درنگ است. اما برخی دیگر از این ارتباطات شبکه‌ای مسدود است و برقرار نیست.

آینشتاین بر اساس نظریه‌ی نسبیت، این ایده را «کنش شبح‌وار» در یک فاصله می‌نامید که دوباره در همان سال 1935 بود که او با دو همکار خود یک ایده‌ی تجربی دیگر را مطرح ساحت که نشان می‌داد مکانیک کوانتومی، همه‌ی ماجرا را درباره‌ی درهم‌کنش به ما نمی‌گوید. آن‌ها پنداشتند که در این ساحت چیز بیشتری برای کشف وجود دارد، آن هم در جهانی که هنوز هم ما نمی‌توانیم آن را دقیق مشاهده نماییم.

تئوری بل و درهم‌تنیدگی

امّا با گذر زمان، پرسشی مطرح شد که «چگونه دریافت ما از نظریه‌ی کوانتومی به یک دانش پاورقی در محافل آکادمیک تبدیل شده است؟» پرسشی که به نظر می‌رسد بسیار فلسفی باشد و بسیاری از نوابغ را در دهه ۴۰ میلادی به تأمل و کار برای استفاده از این نظریه در برنامه‌های ویژه‌تری وا داشت، از جمله معروف‌ترین آن، برنامه‌ی تولید بمب اتمی.

این مشکل تا 1960 ادامه داشت، تا آن زمانی‌ که جان بل فیزیکدان ایرلندی، نبوغش را برای حل مسئله‌ی درهم‌تنیدگی به کار بست که جامعه‌ی علمی دریافت که این پرسش به ظاهر فلسفی می‌تواند پاسخی درخور نیز داشته باشد.

بل با استفاده از سیستم علّی ساده‌ای که به آزمون فکری آینشتاین افزوده بود، نشان داد که تا زمانی یک کنش کوانتومی ناکامل استراهی وجود ندارد که برای این پدیده توضیح کوانتومی ارائه بدهیم. بنابراین، مادامی که «کنش شبح‌وار در یک فاصله» رخ نداده باشد هم‌چنان این پدیده بر احتمالات نظریه‌ی کوانتومی منطبق است.

درهم‌تنیدگی

این خبر خوبی برای آینشتاین نبود. این به خاطر این است که چنین چیزی در دهه‌ی 60 مسیحی مشهود نبود که دریابیم به راستی احتمالات نظریه کوانتومی لزوماً درست بوده است یا خیر؟!

به واقع امر، برای اثبات گفته‌ی بل، کسی باید بحث فلسفی‌ای را درباره‌ی واقعیت را مطرح می‌ساخت، تبدیل یک سازگان فیزیکی به یک آزمون تجربی. البته این امر، جایی است که دو نفر از برندگان جایزه نوبل وارد این ماجرا می‌شوند. در وهله‌ی نخست، جان کلازر، و سپس آلن اسپکت، آزمایش‌ها را درباره‌ی سیستم پیشنهادی بل انجام دادند که در نهایت منجر شد به این‌که پیش‌بینی های مکانیک کوانتومی دقیق باشد.

در نتیجه، علی‌رغم آن‌که ما «کنش شبح‌وار در یک فاصله» را بپذیریم یا نه، هیچ گزارش دیگری از سازگان‌های کوانتومی درهم تنیده که جهان کوانتومی مشاهده شده را توصیف کنند وجود ندارد.

بنابر این، آینشتاین در اشتباه بود؟

این شاید یک سورپرایز باشد، اما این پیشرفت‌هایی که در نظریه‌ کوانتومی پدیدار شده است نشان داده که آینشتاین در این نقطه اشتباه می‌کرد. این امر، به خاطر این است که به نظر نمی‌رسد که در نقطه نظر ما جهان کوانتومی مه‌آلود به نظر بیاید و فقط شبیه آن‌چیزی‌ست که جهان معمول ما هست.

اما ایده‌ی این که ما دریافت واضح و بخصوصی از جهان غیرمعمول کوانتومی داریم به نظر بسیار ساده‌انگارانه می‌آید، و این یکی از درس های مهم فلسفی را در بخش فیزیک کوانتومی و درهم‌تنیدگی به پیش می‌کِشد. در همین خصوص سومین برنده‌ی جایزه نوبل آنتون زیلینگر خاطر نشان ساخت:

تفاوت بین واقعیت و دانش ما از واقعیت، در حقیقت امر، تفاوت واقعیت و اطلاعاتی است که نمی‌تواند ساخته (خلق) شود. اینجا راهی برای ارجاع به واقعیت بدون استفاده از اطلاعاتی که ما در باره آن داریم، ممکن نیست.

  • مهندسی مواد و دی‌ان‌ای؛ انقلابی در صنعت الکترونیک در راه است؟
  • پیوند فوتونی راه پژوهشگران برای اینترنت کوانتومی تمام سیلیکونی
  • چرا باید قید ایجاد خودآگاهی مصنوعی را بزنیم؟

شما دربارهٔ تاریخچه‌ی درهم‌تنیدگی کوانتومی چه فکر می کنید؟ نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با تکراتو در میان بگذارید.

ماجرای یک اتهام بزرگ به خودروسازان ایرانی؛ واقعا حلب سه لایه به جای فولاد نرم؟

ماجرای یک اتهام بزرگ به خودروسازان ایرانی؛ واقعا حلب سه لایه به جای فولاد نرم؟

خبرآنلاین / سردار کمال هادیانفر بار دیگر به انتقاد از خودروهای داخلی و خودروسازان پرداخته و این بار به دلیل نوع آلیاژ بدنه خودرو های داخلی آنها را به آلت قتاله تشبیه کرده است . اما فولاد نرم که باید در بدنه خودروها به کار برود چیست و چه ویژگی هایی دارد؟

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی دو کارخانه بزرگ کشور را که مدیریتی شبه دولتی دارند، برای استفاده از آلیاژی غیرمعمول برای بدنه خودروها به چالش کشیده است. اتهامی که با گذشت ۷۲ ساعت از مطرح شدنش نه وزارت صمت، نه خودروسازان داخلی و نه حتی سازمان استاندارد به آن واکنشی نداشتند. او گفته به جای استفاده از کربن نرم، بدنه خودروهای داخلی از حلبی سه لایه ساخته می شود: «در تمام دنیا ورق خودرو فولاد کم کربن است نه ورق حلبی سه لایه! نباید به گونه ای باشد که چیزی را تولید کنیم که آلت قتاله باشد نباید ستون های خودرو در اتریوم چه ویژگی‌هایی دارد؟ تصادفات در بدن سرنشین خودرو برود. »

اما کربن نرم که سردار هادیان فر از آن اسم برده چیست؟ چه فرمولاسیون و چه کاربردهایی دارد؟

کربن نرم یا به اصطلاح درست تر فولاد نرم، نوعی فولاد کربنی است که دارای مقدار کمی «کربن» است. خیلی از افراد، این نوع فولاد را با نام «فولاد کم کربن» یا فولاد نرم می‌شناسند.

فولاد نرم برخلاف فولادهای دیگر تمایل به شکنندگی ندارد. با وجود اینکه این فولاد فلزی سفت و محکم است ولی قابلیت چکش‌ خواری و شکل‌پذیری آن فوق ‌العاده است. از این ‌جهت فولاد نرم در خطوط لوله و تاسیسات ساختمانی و همچنین برای ساخت اکثر لوازمی که روزانه با آنها سروکار داریم مثل لوازم آشپزخانه مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

اما یکی از پر کاربردترین محل مصرف این فولاد خودروسازی ها هستند، آلیاژ بدنه خودروها به دلیل استقامت این ورقه ها از یک سو و قابلیت ارتجاعی شان از سوی دیگر.

در ایران در شناسنامه معرفی هیچ یک از محصولات خودروها به جنس آلیاژ اشاره ای نشده اما حالا عالی ترین مقام پلیس راهنمایی از این گفته که به جای آلیاژ اصلی از فلز با استقامت کمتری استفاده می شود.

حلب سه لایه به جای فولاد نرم/ رمزگشایی از تشبیه خودروهای ایرانی به آلت قتاله از سوی رئیس پلیس راهور

او احتمالا برای نشان دادن عمق فاجعه و اثرگذاری کلامش درباره نازکی و ضعف ورقه فولادی به کار رفته در بدنه خودروهای ایرانی که نمادشان پراید است، از واژه حلبی سه لایه استفاده کرده است.

در این باره آرش راهبر خبرنگار و کارشناس حوزه خودرو می‌گوید:«اظهار نظر پلیس راهنمایی و رانندگی درمورد کیفیت ساخت خودرو در ایران مسبوق به سابقه است و پیش از این هم بارها در این باره اظهاراتی بیان شده که لزوما جنبه کارشناسی و علمی ندارند. سردار هادیانفر اشاره به استفاده از ورق حلبی سه لایه در خودروهای ایرانی داشته که به نظر بیشتر به یک جور مشاوره غلط به این مقام پلیس شبیه است تا واقعیت. ورق حلبی مصارف صنعتی دیگری دارد و دلیلی برای استفاده از این ورق نازک برای خودرو نیست. اساسا خط تولید خودرو با یک استاندارد مشخصی از ورق فولادی ست‌آپ می‌شود و برای تغییری به این شدت باید به کلی تنظیم مجدد شود.»

حلب سه لایه به جای فولاد نرم/ رمزگشایی از تشبیه خودروهای ایرانی به آلت قتاله از سوی رئیس پلیس راهور

اگرچه یکی از حقایقی که در همه سال های گذشته درباره تصادفات گفته شده ، آسیب پذیری بدنه خودروهای تولید داخل بوده است. اینکه آلیاژهای بدنه خودروها در سال های اخیر برای کاهش هزینه ها دستکاری شده اند از ایران تا آمریکا این بحث داغ است و حتی کارخانه فورد با تمام اسم و رسمی که دارد در ماه های اخیر با شکایت هایی در این زمینه مواجه شده است اما بر اساس آمار پلیس راهور ، در کشورمان از این حدود سالانه 20 هزار قربانی تعداد زیادی به خاطر کیفیت بد خودروها جان باخته اند. این را سردار هادیان فر اینگونه طرح کرده است:« در همه دنیا تصالدف اجتناب ناپذیر است اما خودروها حداقل کیفیتی دارند که ریسک خطر را کم می کند. درهای ماشین قفل نمی شود ، آتش نمی گیرند و ایربگ های شان باز می شوند. بدنه های شان به پیکر سرنشین فرو نمی رود.» آرش راهبر با پذیرش اینکه خودروهای ایران کیفیت لازم را ندارند و بسیاری از این ایراداتوارد است می گویئ:« برای راستی‌آزمایی چنین ادعایی باید به اداره استاندارد مراجعه شود که به شکل مستمر خطوط تولید خودروسازان را رصد می‌کنند. کار پلیس طبیعتا بررسی خودروها از جنبه استاندارد آن نیست و ابزار آن را نیز در اختیار ندارد. مثل اینکه یک تولید کننده خودرو در مورد وضعیت ترافیک شهرها و ناکارآمدی پلیس راهنمایی در کاهش ازدحام ترافیکی اظهار نظر کند، طبعا چنین اظهاراتی مرجع نیست. مرجع بررسی وضعیت هر پدیده‌ای در زندگی امروز موسسات استاندارد هستند حتی در زمینه وضع ترافیک، خیابان‌ها و حتی تغییر شکل خودروها بر اثر تصادف. »

حلب سه لایه به جای فولاد نرم/ رمزگشایی از تشبیه خودروهای ایرانی به آلت قتاله از سوی رئیس پلیس راهور

اما این حقیقت عدم کیفیت خودروها را نفی نمی کند. اتفاقی که راهبر درباره اش می گوید:«نکته دیگر در مورد تفاوت استاندارد خودروهای ساخت داخل با خودروهای روز دنیاست که پلیس روی آن انگشت گذاشته. جالب است که از حدود 25 سال قبل استانداردهای جهانی در زمینه تست‌های تصادف تغییر اساسی کرد و بر همین مبنا مهندسی و شکل ساخت و فرم بدنه و شاسی خودروها نیز دچار تغییرات زیادی شد در حالی که خودروهای ساخت داخل ما همچنان همان خودروهای 30 سال قبل هستند و از نگاه استانداردهای 30 سال قبل ایمن محسوب می‌شوند. به طور مثال خودرو سیتروئن زانتیا که روزگاری از جذاب‌ترین و لوکس‌ترین خودروهای بازار ایران بود اگر با استانداردهای امروز در تست تصادف شرکت کند شاید دو ستاره هم نگیرد. بنابراین اینجا اختلاف بین دو دیدگاه متفاوت از ایمنی به وجود آمده که از دو زاویه مختلف می‌آید. بیشتر خودروهای ساخت داخل از نظر ایمنی وضعیت مناسبی ندارند.»

این کارشناس البته در نکته پایانی اصرار دارد که راه برون رفت از شرایط امروزباید به سمت نوسازی سیستم حمل و نقل کشور و واردات خودروهای مدرن روز رفت او می گوید:« پلیس راهور هم قطعا خیلی خوب می داند که مقاومت و ایمنی امروزی در برابر تصادف را نمی‌توان به خودروهای 30 سال قبل اضافه کرد. ایمنی خودرو مثل گوشی تلفن همراه قابلیت آپدیت شدن ندارد. بهتر است دنبال این بگردیم که چرا در ایران امکان تولید انبوه خودرو به روز و جدید وجود ندارد؟»

پیش بینی سال‌های در انتظار شیبااینو!!

shibainu

شیبا اینو (SHIB) یک memecoin محبوب است که نام خود را از یک نژاد سگ ژاپنی گرفته است.!

شایانیوز- شیبا اینو (SHIB) یک memecoin محبوب است که نام خود را از یک نژاد سگ ژاپنی گرفته است. دومین memecoin محبوب، به عنوان "قاتل Dogecoin" به بازار عرضه می شود. امروزه، SHIB یکی از 15 ارز دیجیتال برتر موجود است.در سال 2020، یک توسعه دهنده ناشناس Shiba Inu [SHIB] را ایجاد کرد. آلتکوین از آن زمان در دو سال گذشته گسترش یافته است. حتی غول های تجاری مانند ایلان ماسک و ویتالیک بوترین نیز آن را تایید کرده اند.

شیبا اینو افرادی را جذب می کند که قبلاً سود اتریوم چه ویژگی‌هایی دارد؟ Dogecoin را از دست داده بودند.SHIBکه بر روی بلاک چین اتریوم ساخته شده است، یک توکن ERC-20 است که رقابت سختی را برای DOGE، خود memecoin پیشگام، ایجاد می کند.شیبا اینو در ابتدا سفر خود را با عرضه یک کوادریلیون آغاز کرد. 50 درصد از این عرضه قفل شد و بقیه آن به ویتالیک بوترین، بنیانگذار اتریوم سوزانده شد.به زودی، memecoin پس از به روز رسانی Shibarium به لایه 2 منتقل می شود.شیبا اینو به عنوان یک اخلالگر در اتریوم چه ویژگی‌هایی دارد؟ مدیریت و عملیات شناخته شده است. این شرکت با عرضه یک کوادریلیون آغاز شد. بنیانگذار آن ریوشی ابتدا 50 درصد را در Uniswap قفل کرد و سپس 50 درصد دیگر را به ویتالیک بوترین، بنیانگذار اتریوم سوزاند.

ما هنوز نمی دانیم که چرا این گام برداشته شد.بعداً در سال 2021، بوترین تصمیم گرفت 90٪ از دارایی های شیبا اینو خود را بسوزاند و بقیه را به خیریه ها اهدا کند. او قبلاً توکن‌های SHIB به ارزش ۱ میلیارد دلار را به صندوق امداد COVID-19 برای هند، CryptoRelief اهدا کرده بود. او گفت که این تنها راهی است که او می تواند از خوانده شدن معاملاتش در شیبا اینو به عنوان کنش جلوگیری کند.و اکنون با افزایش محبوبیت شیبااینو پیش بینی هایی انجام شده است.در وبلاگ Changelly تحلیلگری اشاره کرد که در سال 2030، SHIB با قیمت متوسط ​​0.00030921 دلار معامله می شود. حداکثر و حداقل قیمت آن به ترتیب 0.00035649 دلار و 0.00029857 دلار خواهد بود. ROI بالقوه برای SHIB در سال 2030 حدود 2878٪ پیش بینی می شود.

اکنون، دلیل خوبی برای این باور وجود دارد که چرا قیمت SHIB ممکن است در نمودارها افزایش یابد. به عنوان مثال، به گفته بسیاری، اگر کاربران به اندازه کافی توکن بسوزانند، مقبولیت یک ارز دیجیتال افزایش می یابد، برای این که شیبا صعود کند باید کاربرد خود را افزایش دهد.، همه با ارزهایی مانند DOGE و SHIB موافق نیستند. برای مثال، براد گارلینگ هاوس، مدیرعامل ریپل، معتقد است که این دارایی برای بازار در کل خوب نیست چون براین باور است که این دارایی ها بخشی از یک حباب هستند.و در ماه آوریل، Finder گروهی متشکل از 26 متخصص را مورد بررسی قرار داد که تصویری نسبتاً غم انگیز را برای آینده توکن Shiba Inu پیش بینی کردند. آنها پیش بینی کردند که میانگین قیمت SHIB در سال 2030 به 0.000000325 دلار خواهد رسید.همچنان درمورد شیبااینو صحبت هایی می‌شود ولی بیشتر تحلیلگران خوش بین هستند.

آخرین اخبار رمزارزها را در صفحه ارز دیجیتال شایانیوز بخوانید.

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران

وکیل دیوان عدالت اداری با توانایی و دانش بالای خود می تواند تمامی پرونده های دیوان عدالت را مدیریت کند. همچنین از طریق جلسات و صحبت هایی که با قاضی و مستشار های شعب دارد، می تواند از حقوق موکل خود دفاع کرده و حق وی را بستاند. وکیل دیوان عدالت اداری می بایست وکیل دادگستری باشد و اموری از جمله ثبت شکایت، پیگیری پرونده و به طور کلی وکالت پرونده های موجود در این سازمان را پذیرا باشد.

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران

-->

فوری | مدارس و دانشگاه های کشور تعطیل شد

شیلا خداداد عزادار عشقش شد | شیون و ضجه زنی شیلا خداداد در بهشت زهرا تهران

زیبایی باورنکردنی داور عصرجدید در کنار خواهرانش | داور عصرجدید مردم را مبهوت کرد

این خانم عروس پسر فوت شده نسرین مقانلو است | اولین تصویر لو رفته از نسرین مقانلو و عروسش

دلار پاشی و گل پاشی نسرین مقانلو بعد فوت پسرش سوژه شد | حرکات جنجالی نسرین مقانلو در بهشت زهرا تعجب برانگیز شد

وکیل دیوان عدالت اداری راهگشای افراد در دیوان عدالت

دیوان عدالت اداری به منظور حق خواهی عموم مردم در برابر دستگاه های دولتی و اجرایی تاسیس شده است. در صورتی که افراد احساس کنند در مسائل مربوط به نهاد های دولتی، حق آن ها تضییع شده می توانند با مراجعه به دیوان عدالت اداری شکایت خود را اعلام کنند. همچنین در صورت داشتن اعتراض به تصمیم گیری ها و اقدامات ارگان های دولتی همچون تامین اجتماعی، شهرداری ها، وزارتخانه ها و . می توان علیه نهاد های مذکور به دیوان عدالت شکایت نمود. برای پیگیری چنین پرونده هایی که طرف دعوی در آن، نهاد های دولتی و دستگاه های عمومی هستند باید به بهترین وکیل دیوان عدالت اداری مراجعه کرد. وکیل دیوان با داشتن تجربه در پرونده های مشابه و تخصص کافی در این زمینه، می تواند بهترین راهکار را به موکل خود ارائه نموده و حقوق عمومی پرونده را مطالبه کند.

چرا برای پرونده های دیوان عدالت باید وکیل داشته باشیم؟

قوانین دیوان عدالت اداری همچون دادگاه های عمومی و انقلاب نمی باشد و دارای پیچیدگی های خاصی است. سایر وکلا نیز به قوانین دیوان عدالت اداری اشراف ندارند و نمی توانند پرونده های این سازمان را پیگیری کنند، چه برسد به مردم عادی که حتی دانش حقوقی هم ندارند. وکیل دیوان عدالت اداری به خوبی بر قوانین و آئین نامه های این سازمان مسلط است و با تجربه ای که در این زمینه دارد، قادر است موکل خود را راهنمایی کند.

وکیل دیوان عدالت با مطالعه پرونده موکل خود و مشاهده تمام اسناد و مدارک، می تواند روند پرونده را پیش بینی کرده و طبق آن راهکار های لازم را در اختیار موکل خود قرار دهد. استفاده از وکیل در دیوان عدالت اداری سبب می شود، پرونده در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه برسد. مشاوره با وکیل دیوان، احتمال بروز اشتباه را به طرز قابل توجهی کاهش می دهد و همچنین موجب می شود پرونده با کم ترین هزینه به نتیجه برسد. افراد با دریافت مشاوره از وکیل دیوان، شانس بیشتری برای پیروزی خواهند داشت. از این رو توصیه می شود، افراد حتما در پرونده های مربوط به دیوان، از مشاوره وکیل استفاده کنند و یا به کلی پرونده خود را به دست وکیل بسپارند.

عکس 1 وکیل دیوان عدالت اداری با تسلطی که بر قوانین دیوان دارد می تواند بهترین راهکار را ارائه دهد

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری چه ویژگی هایی دارد؟

همان طور که گفته شد، افراد برای پیگیری پرونده های خود در دیوان عدالت اداری باید از یک وکیل کار آزموده و مجرب، کمک بگیرند. اما سوالی که پیش می آید این است که چگونه می توان بهترین وکیل دیوان را پیدا کرد و یک وکیل باید دارای چه ویژگی هایی باشد که بفهمیم وکیل مجربی است. در ادامه به برخی از ویژگی های بهترین وکیل دیوان عدالت اداری اشاره می کنیم:

  • وکیل دیوان باید توانایی ارائه مشاوره حقوقی در تمام زمینه های دیوان عدالت اداری را داشته باشد.
  • یک وکیل مجرب باید توانایی بررسی اسناد، رسیدگی به آن و تشخیص اصالت آن ها را داشته باشد.
  • وکیل دیوان باید بتواند به انواع آراء صادر شده در کمیسیون ها اعتراض کند.
  • وکیل دیوان عدالت باید توانایی بررسی و تشخیص لازم الاجرا بودن یک سند در دیوان را داشته باشد.
  • وکیل دیوان نباید برای بالا کشیدن خود نزد موکلش، سایر وکلا را تخریب کند.
  • یک وکیل خوب باید حق الوکاله معقول در نظر بگیرد.
  • وکیل دیوان باید با موکل خود، شفاف و صادق باشد.

وکیل دیوان عدالت در چه پرونده هایی فعالیت می کند؟

برای پاسخ به این سوال که وکیل دیوان چه پرونده هایی را می پذیرد، باید گفت ثبت شکایت برای موکل در دیوان عدالت اداری در موارد مختلف، اصلی ترین وظیفه یک وکیل دیوان به شمار می رود. از مهم ترین شکایت ها در دیوان می توان به شکایت از شهرداری در ساخت و ساز های غیر مجاز، اعتراض به اقدامات شهرداری در رابطه با مزاحمت های شهری، اعتراض به رای صادره از کمیسیون ماده 100 و . اشاره کرد. برای شکایت و اعتراض نسبت به نظر کمیسیون ماده 100 می توان از وکیل کمیسیون ماده 100 استفاده کرد.

از دیگر پرونده هایی که وکیل دیوان در آن فعالیت می کند، شکایت و اعتراض نسبت به تخلفات اداری و تجدید نظر در هیئت های تجدید نظر در مورد اقداماتی همچون عزل و نصب در سازمان های اداری می باشد. وکیل دیوان عدالت اداری همچنین در اعتراض به آراء هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، می تواند پیگیری پرونده را به دست بگیرد. وکیل دیوان عدالت اداری در پرونده های مربوط به کمیسیون های مالیاتی، شورای کارگاه، کمیسیون ماده 99 و . نیز فعالیت می کند. برای تمام موارد ذکر شده لازم است تا دادخواستی تنظیم شود، که تمام ضوابط و مقررات قانونی در آن رعایت شده باشد. وکیل دیوان عدالت به دلیل تسلط به مقررات و قوانین واقع در ثبت شکایت و رسیدگی به آن، می تواند بهترین دادخواست را تنظیم کرده و آن را پیگیری کرده و از این طریق میزان موفقیت پرونده را در مسیر رسیدگی افزایش دهد.

عکس 2 وکیل دیوان عدالت در پرونده های مربوط به کمیسیون های مالیاتی، کمیسیون ماده 99 و 100، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و . فعالیت می کند

چگونه می توان با بهترین وکیل دیوان عدالت اداری ارتباط گرفت؟

امروزه به روش های مختلفی می توان با وکیل دیوان عدالت ارتباط برقرار کرد و مشاوره های لازم را در خصوص پرونده، از وی دریافت نمود. ساده ترین روش های ارتباط، روش های الکترونیکی می باشند. علاوه بر این افراد می توانند از طریق مراجعه به سایت های معتبر حقوقی، تلفن بهترین وکیل دیوان را دریافت کرده و از وی مشاوره بگیرند. مشاوره تلفنی، سریع ترین راه ارتباط با وکیل دیوان می باشد، چرا که با این روش دیگر نیازی به مراجعه حضوری نخواهد بود و افراد بدون این که ترافیک شهری را تحمل کنند، به راحتی با وکیل خود ارتباط برقرار می کنند. در صورت نیاز به مشاوره با بهترین وکیل دیوان عدالت اداری، می توانید به سایت گروه وکلای دیوان عدالت اداری مراجعه کرده و راهنمایی های لازم را از مشاوران ما در این زمینه دریافت نمایید.

*مطلب فوق رپورتاژآگهی بوده و سایت شمانیوز هیچ مسئولیتی بابت نشر آن ندارد.

کنسول دستی Razer Edge 5G با Snapdragon G3x Gen 1 رسما معرفی شد

کنسول دستی Razer Edge 5G با Snapdragon G3x Gen 1 رسما معرفی شد

ریزر در رویداد RazerCon 2022 از Razer Edge 5G رونمایی کرد. این کنسول که با مشارکت کوالکام و ورایزون توسعه یافته است، یک کنسول بازی دستی مجهز به ارتباط 5G است. با تمام بازی‌های AAA، از جمله بازی‌های اندروید و بازی‌هایی مانند Fortnite و Rocket League Sideswipe که می‌توانند از طریق لانچر Epic Games که از قبل نصب شده است، کار کند هم سازگار است.

کنسول دستی Razer Edge 5G

سرویس‌های استریم ابری مانند NVIDIA GeForce Now و Xbox Cloud Gaming نیز برای کاربران Razer Edge 5G (هنوز در نسخه بتا) در دسترس خواهند بود. همچنین گزینه‌های پخش از راه دور را ارائه می‌دهد و دسترسی کامل به کتابخانه‌های رایانه شخصی را از طریق Steam Link، Moonlight، Parsec و Xbox خواهد داد. در اینجا نگاهی به مشخصات Razer Edge 5G داریم.

کنسول دستی Razer Edge 5G دارای صفحه نمایش 6.8 اینچی AMOLED است که رزولوشن فول اچ دی پلاس و رفرش‌ریت 144 هرتز را تولید می کند. در قلب خود به تراشه Snapdragon G3x Gen 1 و 8 گیگابایت رم LPDDR5 مجهز شده است. انرژی این کنسول بازی توسط یک باتری 5000 میلی آمپر ساعتی تامین می شود.

Razer Edge 5G

ریزر Edge 5G به 128 گیگابایت حافظه UFS 3.1 و یک اسلات کارت microSD برای فضای ذخیره سازی بیشتر مجهز شده است. در بخش نرم افزار با سیستم عامل اندروید 12 عرضه خواهد شد.

از نظر اپتیکی یک دوربین 5 مگاپیکسلی در جلو دارد. ویژگی های ارتباطی مانند ارتباط 5G زیر 6 گیگاهرتز و mmWave اپراتور Verizon در کنار Wi-Fi 6E و بلوتوث 5.2 را ارائه می دهد. ابعاد آن 259.7 در 84.5 در 10.83 میلی متر و وزن آن 263.8 گرم است.

Razer Edge 5G با کنترلر Razer Kishi V2 Pro همراه است که بازخورد لمسی پیشرفته و جک 3.5 میلی متری صدا را ارائه می دهد.

قیمت Razer Edge 5G

کنسول دستی Razer Edge 5G در ایالات متحده 399 دلار قیمت دارد و اکنون برای رزرو در دسترس است. Razer Edge Founders Edition که با هدفون Razer Hammerhead True Wireless عرضه می شود، 499 دلار قیمت دارد و از حدود ۳ ما دیگر (در آغاز 2023) برای خرید در دسترس خواهد بود. این شرکت آن را در نمایشگاه Consumer Electronics یا CES 2023 به نمایش خواهد گذاشت.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.