آشنایی با فعالیت کارگزاران


نقش کارگزاری‌ها اینست که بستر انجام معاملات را برای سهامدارن فراهم می‌کنند. از طرفی فرآیند پذیرش افراد برای فعالیت در بازار بورس را به عهده دارند. یک شرکت کارگزار بورس خدمات متنوعی به سهامداران ارائه می‌کند. اما خدمات اولیه کارگزار بورس چیست؟

مراحل و شرایط تاسیس و فعالیت کارگزاری بورس و سرمایه‌گذاری

مراحل و شرایط تاسیس و فعالیت کارگزاری بورس و سرمایه‌گذاری

اگر بخواهیم از شرایط و مراحل تاسیس کارگزاری بورس و نحوه فعالیت آن بدانیم کافی است به دستورالعمل هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که خرداد ماه امسال صادر شد مراجعه کنیم.

نهاد اعطاکننده ی مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری های بورس در ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار ایران یا همان “سبا” می باشد. سبا طی اعلان فراخوان از متقاضیان تاسیس کارگزاری یا دریافت مجوز فعالیت در بورس دعوت می کند تا مدارک خود را ارائه دهند.

کارگزاری یک شرکت یا شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می کند. (بند 13 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار)

 • 1) مراحل تاسیس و فعالیت کارگزاری
 • 2) شرایط اخذ مجوز تاسیس کارگزاری آشنایی با فعالیت کارگزاران بورس
 • 3) شرایط عمومی سهامداری در شرکت کارگزاری
 • 4) سخن آخر

مراحل تاسیس و فعالیت کارگزاری

برای تاسیس یک کارگزاری بورس و سرمایه گذاری، سه مرحله در دستورالعمل پیش بینی شده:

 • اخذ موافقت اصولی از سازمان بورس و اوراق بهادار
 • اخذ مجوز تاسیس کارگزاری از سازمان
 • اخذ مجوز فعالیت کارگزاری از سازمان

برای اخذ موافقت سازمان با ترکیب سهامداری متقاضی مطابق با الزامات دستورالعمل، با رعایت شرایط زیر:

 • وجود تناسب معقول بین طرح تجاری، اهداف، برنامه ها و صورت های مالی و شرایط تجاری موضوع فعالیت کارگزاری
 • انتخاب نام مناسب بدون تشابه با نام های ثبت شده ی دیگر
 • احراز شرایط سهامداری طبق ماده 8 دستورالعمل
 • کسب حداقل 70 امتیاز طبق ماده 6 دستورالعمل
 • کسب حداقل 70 امتیاز مصاحبه طبق پیوست شماره 6

باید این مدارک به سازمان سبا ارائه شود:

 • اساسنامه ی نمونه شرکت های کارگزاری امضا شده توسط متقاضی
 • ارائه طرح تجاری امضاشده توسط متقاضی شامل اهداف، استراتژی، برنامه شرکت برای سه سال پس از فعالیت، ترازنامه و صورت سود و زیان پیش بینی شده برای یکسال
 • مدارک سهامداری طبق ماده 7 دستورالعمل

ماده 6 دستورالعمل

امتیاز متقاضی برای اخذ موافقت اصولی براساس سرمایه و ویژگی متقاضی محاسبه می شود.

حداقل سرمایه ی نقدی 1000 میلیارد ریال 20 امتیاز

به ازای هر 100 میلیارد ریال سرمایه بیشتر از 1000 میلیارد ریال 1 امتیاز اضافه می شود.

سقف امتیاز سرمایه 30 امتیاز

حداکثر امتیاز متقاصی حقوقی جمعا 40 امتیاز( پیوست شماره 4)

حداکثر امتیاز متقاضی حقیقی جمعا 50 امتیاز(پیوست شماره 5)

ماده 7 دستورالعمل

 • موافقت نهاد ناظر متقاضی مبنی بر تاسیس یا سهامداری کارگزاری
 • مجوز فعالیت معتبر از نهاد ناظر مربوطه برای بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، لیزینگ ها، تعاونی های اعتباری، بیمه
 • خوداظهاری متقاضی مبنی بر نداشتن بدهی معوق به بانک ها
 • پرسش نامه تکمیل شده ی مشخصات واگذارکننده سهام حقیقی یا حقوقی در کارگزاری
 • پرسش نامه مشخصات متقاضی سهامداری در کارگزاری و فرم تقاضای تاسیس توسط متقاضیان تاسیس شرکت کارگزاری و سایر مدارک برای متقاضی یا سهامدار عمده
 • پرسش نامه مشخصات متقاضی سهامداری حقیقی یا حقوقی در کارگزاری و سایر مدارک برای متقاضی یا سهامدار غیر عمده

شرایط اخذ مجوز تاسیس کارگزاری بورس

 • حفظ شرایط اخذ موافقت اصولی
 • سرمایه شرکت حداقل 1 هزار میلیارد ریال بصورت نقد
 • دارابودن صلاحیت لازم داوطلب مدیرعاملی یا عضویت در هیئت مدیره شرکت طبق دستورالعمل صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی از سازمان
 • وجود تناسب بین میزان مشارکت متقاضی در سرمایه کارگزاری با آورده او
 • وجود تناسب بین سرمایه شرکت با شاخص سطح فعالیت به تصویب رسیده توسط هیئت مدیره سازمان
 • پرسشنامه مشخصات داوطلب سمت مدیرعاملی یا عضویت در هیات مدیره کارگزاری طبق دستورالعمل تایید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی
 • تاییدییه بانک مبنی بر واریز و مسدود شدن مبلغ سرمایه شرکت در حساب بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی
 • صورت جلسه مجمع عمومی موسسین مبنی بر تصویب تاسیس شرکت کارگزاری، تعیین سرمایه، اعضا هیئت مدیره، حسابرس و بازرس شرکت

مدارک مورد نیاز سازمان سبا

پس از دریافت مجوز تاسیس کارگزاری از سازمان بورس واوراق بهادار، باید ظرف 3 ماه شرکت سهامی خاص تاسیس کند و مدارک ثبت شرکت کارگزاری را به سازمان سبا تسلیم کند. در مرحله آخر می تواند برای دریافت مجوز فعالیت اقدام کند.

برای اخذ مجوز فعالیت کارگزاری بورس و سرمایه گذاری باید این مدارک به سازمان سبا تحویل داده شود:

 • تکمیل پرسشنامه مربوطه
 • تاییدیه فنی و امنیتی سامانه ها، نرم افزارها و تجهیزات
 • تصویر مصدق اسناد مالکیت املاک در تصرف شرکت کارگزاری، اسناد نشان دهنده ی کاربری آنها
 • صورت حساب های مالی سال مالی اخیر، اظهارنظر حسابرس نسبت به صورت های مالی

پس از احراز شرایط با تایید رئیس سازمان، مجوز فعالیت کارگزاری بورس و سرمایه گذاری برای مدت 2 سال صادر می شود. مجوز فعالیت صادرشده شامل مجوز فعالیت اصلی، فعالیت فرعی و الزامی می باشد. (برای آشنایی بیشتر اینجا بخوانید.)

شرایط عمومی سهامداری در شرکت کارگزاری

 • نداشتن بدهی معوق متقاضی به بانک ها براساس استعلام یا خوداظهاری
 • داشتن بیش از 5 درصد سهام شرکت کارگزاری بصورت مستقیم، مانع سهامدار شدن شخص بیشتر از 5 درصد بصورت مستقیم در کارگزاری دیگر است
 • مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و نماینده حقیقی اعضای حقوقی هیئت مدیره نمی توانند بصورت مستقیم بیش از 5 درصد سهام کارگزاری دیگری را داشته باشند. علاوه بر این بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق اشخاص وابسته نمی توانند کنترل کارگزاری دیگری را داشته باشند
 • اعلام دبیرخانه مرکز مبارزه با پولشویی و مدیریت حراست سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر بلامانع بودن سهامدرای متقاضی در کارگزاری
 • نداشتن پیشینه ی کیفری جرایم فصل 6 قانون بازار اوراق بهادار
 • نداشتن پیشینه ی انضباطی با محکومیت های بند 8 ماده 8 دستورالعمل
 • متقاضی نباید جز سهامداران با مالکیت مستقیم بیش از 5 درصد کارگزاری لغو مجوز شده در 5 سال قبل از درخواست تاسیس شرکت باشد
 • اگر کنترل یک شرکت کارگزاری بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق اشخاص وابسته در اختیار متقاضی باشد بصورت مستقیم یا غیرمستقیم از طریق اشخاص وابسته نمی تواند کنترل کارگزاری دیگری را در اختیار داشته باشد

شرایط اختصاصی سهامداری متقاضی تاسیس کارگزاری براساس شخصیت حقوقی عمده و غیرعمده داشتن متفاوت است.

سخن آخر

ضرورت ثبت شرکت از نظر حقوقی و اقتصادی، برای یک کسب‌وکار بسیار است. فعالیت شرکت خود را با اقدام به ثبت آن آغاز کنید. متخصصان وینداد در تمام مراحل ثبت شرکت و نیازهای حقوقی بعدی کسب‌وکار شما در کنار شما خواهد بود.

کارمزد چیست؟ انواع کارمزد را بشناسید

این روزها بحث بورس و تجارت های مرتبط با آن بسیار داغ است و هر چه می بینیم اطلاعات افراد مختلف فعال در این حوزه بسیار اندک تر از میزان فعالیت آن هاست. افرادی که در حوزه های مربوط به بورس و خرید و فروش انواع اوراق بهادار فعالیت می کنند بد نیست با اصطلاحات مهم و پرکاربرد مرتبط با این حوزه آشنا شوند. کارمزد و کارگزاری دو مورد از این اصطلاحات هستند که تا پایان مقاله هرآنچه باید در مورد آن ها بدانید را به شما توضیح خواهیم داد.

برای شروع لازم است کمی در مورد کارگزاری ها و کارگزاران بورس بدانیم.

آشنایی با کارگزاری ها و کارگزاران بورس

کارگزاری چیست و کارگزار بورس به چه کسی گفته می شود؟

بهترین توضیحی که می توان در مورد کارگزار ارائه داد این است که وی وکیل و مشاور مالی سرمایه گذار است. کارگزاران در واقع اشخاصی حقوقی هستند که از طرف مشتریان خود نسبت به خرید و فروش اوراق بهادار، اوراق مبتنی بر کالا و … می کنند.

کارگزاری ها بنگاه های معاملاتی هستند که نسبت به خرید و فروش سهام اقدام می کنند. در کارگزاری ها، به نمایندگی از خریداران و فروشندگان سهام معامله و خرید و فروش انجام می شود و در مقابل حق العمل کاری (حق کارگزاری) دریافت می شود.

البته خوشبختانه هر کسی نمی تواند این کار را انجام دهد. برای انجام فعالیت در این زمینه به کسب مجوز تاسیس و فعالیت از سازمان بورس و اوراق بهادار نیاز خواهید داشت. علاوه بر این باید عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نیز تایید شود.

کارگزاری چیست و کارگزار بورس به چه کسی گفته می شود؟

کارگزاران بیشتر درآمد خود را از همین طریق کسب می کنند. یا از طریق کارمزد و یا از طریق کمیسیون ثبت معاملات مشتریان خود. البته لازم به ذکر است که کارمزدی مثل کارمزد خرید و فروش سهام در همه کارگزاری ها و همیشه یکسان است، اما کارگزاران بابت خدمات دیگری که انجام می دهند ممکن است کارمزد بیشتری دریافت کنند.

یکی از موضوعات جذاب در زمینه حسابداری، موضوع اعتبار اسنادی است. پیشنهاد می کنیم بعد از این مقاله، نوشته سپیدار در این زمینه را مطالعه کنید.

کارمزد چیست؟

کارمزدی که با عنوان حق کارگزاری دریافت می شود تنها یکی از انواع کارمزد است. کارمزد که در زبان فارسی به آن بهره نیز گفته می شود و معادل آن در زبان انگلیسی Commission است، هزینه خدماتی است که بخاطر ارائه مشاوره در زمینه سرمایه گذاری، مدیریت خرید و فروش اوراق بهادار یا حتی براساس تراکنش های بانکی دریافت می شود. این هزینه معمولا به مشاور سرمایه گذاری، بانک ها و نهادهای مختلف و کارگزاران پرداخت می شود و در مقابل، خدماتی که در مورد آن توضیح دادیم دریافت می شود.

کارمزد چیست؟

فرمول محاسبه بهره و کارمزد

برای محاسبه کارمزد و بهره فرمول به خصوصی وجود دارد که می توان از آن استفاده کرد. این فرمول نه چندان پیچیده به شکل زیر است:

بهره = اصل * مبلغ * نرخ * زمان

در یک مثال اگر بهره مبلغ 700 هزار ریال، برای مدت 30 روز با نرخ 9 درصد در سال باشد، نحوه محاسبه به شکل زیر خواهد بود:

700000 * 100/9 * 360/20 = ………. ریال

کارمزد بورس

در مورد کارمزد بورس توضیحاتی دادیم. همانطور که می دانید معاملاتی که در بورس و فرابورس رخ می دهد همگی کارمزد دارند. البته باید به این نکته توجه داشت که مبلغ کارمزد در زمان خرید سهام با مبلغ کارمزد در زمان فروش سهام کمی متفاوت است و علت نیز این است که در هنگام فروش سهام، باید مالیات سهام نیز پرداخت گردد.

کارمزد بورس

برخی به اشتباه تصور می کنند کارمزدی که دریافت می وشود به جیب سازمان بورس می رود، در صورتی که اینطور نیست. کارمزد دریافتی علاوه بر مالیاتی که به صورت جداگانه از کسر می شود بین 5 شرکت تقسیم می شود.

کارمزد خرید سهام چقدر است؟ آیا باید در گزارش فصلی ثبت شود؟

کارمزد خرید سهام حدودا 49 صدم درصد است که مبلغ بسیار اندکی خواهد بود.

یکی از سوالات رایج در مورد کارمزد خرید و فروش سهام این است که آیا ثبت حسابداری کارمزد کارگزاری در دفاتر شرکت ها و اعلام آن در صورت معاملات فصلی مسئله ای ضروری محسوب می شود؟

در این مورد باید گفت که اگر شخص حقوقی درآمد یا هزینه ای دارد که با خرید و فروش سهام در ارتباط است، هر آنچه که باشد باید در دفاتر قانونی ثبت شود.

البته لازم به ذکر است که در زمان خرید هر سهمی برای آن نقطه سر به سر مشخص می شود. نقطه سر به سر جایگاه قیمتی است که در آن اگر سهام به فروش برود یا خریداری شود هیچ سود و زیانی ندارد.

کارمزد خرید سهام چقدر است؟ آیا باید در گزارش فصلی ثبت شود؟

کارمزد و مالیات فروش سهام

کارمزد فروش کمی نسبت به کارمزد خرید متفاوت است. کارمزد فروش سهام در واقع 53 صدم مبلغ معامله است. بعد از اینکه سهام فروخته شد نیز علاوه بر پرداخت کارمزد، باید 50 صدم نیز بابت مالیات از فروشنده دریافت شود. بنابراین مجموع کارمزد و مالیات فروش سهام 3/1 درصد است.

کارمزد خرید و فروش اوراق اجاره و مشارکت

همانطور که گفتیم کارمزد، علاوه بر سهام به موارد دیگری نیز تعلق می گیرد. این موارد شامل کارمزد خرید و فروش اوراق اجاره و مشارکت است که در این بخش به توضیح آن می پردازیم و مورد دیگر کارمزد بانکی است که در بخش بعدی در مورد آن توضیحاتی ارائه می کنیم.

کارمزد خرید و فروش اوراق مشارکت و اجاره در سازمان بورس و فرابورس نسبت به کارمزد سهام بسیار کمتر است. این کارمزد تنها 7 صدم درصد از مبلغ معامله است که یک هفتم کارمزدی است که در خرید و فروش سهام دریافت می شود. البته باید به این موضوع اشاره کنیم که برخلاف فروش سهام، به فروش اوراق اجاره و مشارکت مالیات تعلق نمی گیرد.

کارمزد خرید و فروش اوراق اجاره و مشارکت

کارمزد بانکی

پرداخت کارمزد بانکی، جزئی از خدمات بانکی است. این کارمزد در واقع هزینه های اسمی بانک ها است که بابت تنظیم و نگهداری حساب ها و ارائه خدمات بانکی دریافت می شود. کارمزد بانکی بر اساس میزان هزینه تمام شده خدمات بانکی مشخص می گردد. نکته جالب اینجاست که کارمزد در بانک های سراسر دنیا رایج است و کارمزد بانکی که در ایران دریافت می شود از ارزان ترین کارمزدها در سراسر جهان است.

اما یکی از نکات قابل توجه این است که محاسبه کارمزد وام های قرض الحسنه نسبت به دیگر خدمات بانکی متفاوت است.

کارمزد بانکی

نحوه محاسبه کارمزد وام های قرض الحسنه به چه شکل است؟

کارمزد وام های قرض الحسنه فرمول مشخصی دارد که در ادامه به این فرمول ها اشاره می کنیم:

کارمزد سال 1 (از قسط ۱) =۱۰۰*۱۲/ (تعداد ماه های سال) * (درصد کارمزد وام های قرض الحسنه) * (مبلغ وام قرض الحسنه)

کارمزد سال 2 (از قسط ۱۳) = (۱۰۰*۱۲/ (تعداد ماه های سال) * (درصد کارمزد وام های قرض الحسنه) * (مانده سال دوم وام قرض الحسنه)

کارمزد سال 3 (قسط ۲۵) = ۱۰۰*۱۲/ (تعداد ماه های سال) * (درصد کارمزد وام های قرض الحسنه) * (مانده سال سوم وام قرض الحسنه)

در پایان پیشنهاد می کنیم با امکانات جذابی که نرم افزار حسابداری فروشگاهی سپیدار سیستم ارائه شده است نیز آشنا شوید.

کارگزار کیست

کارگزار کیست

کارگزار در واقع وکیل مالی سرمایه گذار می باشد که به جای سرمایه گذار در بازار بورس و فرابورس، اقدام به سرمایه گذاری می کند.

فعالیت هایی که کارگزاران انجام می دهند مستلزم اخذ مجوز تاسیس و فعالیت از سازمان بورس اوراق بهادار می باشند و این که کارگزار باید در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، عضو باشد.

کارگزار کیست:

کارگزار به شخص یا شرکتی گفته می شود که با اجرای ثبت سفارشات خرید و فروشی که توسط سرمایه گذار صورت می گیرد، کارمزد دریافت می کند.

همچنین، ممکن است کارگذار شخص یا شرکتی باشد که به عنوان نماینده، خرید و فروش سهام را برای سرمایه گذاران به عهده می گیرد و در برابر ارائه خدمات، دستمزد دریافت می کند.

وظایف کارگـزار ها:

 • تعیین ارزش بازار
 • تبلیغ سهام برای فروش
 • نشان دادن سهام به خریداران احتمالی
 • دادن مشاوره به سرمایه گذاران در مورد مسائل مرتبط

شرکت های کارگزاری:

شرکت های کارگزاری، به بنگاه های معاملاتی گفته می شود که داد و ستد سهام توسط آنها صورت می گیرد. آنها عملیات خرید و فروش سهام را به نمایندگی از خریداران یا فروشندگاه انجام می دهند و حقوق و دستمزد دریافت می نمایند.

همچنین یکی از کار هایی که کارگزاران به عهده می گیرند، آموزش به سهام داران و سرمایه گذاران توسط افراد خبره و با تجربه می باشد که آشنایی کافی به مسائل مالی دارند و به راحتی شرایط اقتصادی را تحلیل می کنند.

کارگزاران همچنین، به قوانین و مقررات بورس و سرمایه گذاری، آشنایی کامل دارند و می دانند بهترین اقدام برای خرید و فروش اوراق بهادار و انواع سهام، چه زمان و به چه صورتی است.

کار کارگزاری ها دارای درجه بالایی از حساسیت می باشد زیرا تمامی سهامداران از طریق کارگزاری ها فرآیند داد و ستد سهام را انجام می دهند. لذا شرایط و مقرراتی برای این کار لازم است که باید به آنها عمل شود.

اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت های کارگزاری باید دارای صلاحیت حرفه ای باشند و سازمان بورس آنها را تایید کند.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله عرضه اولیه را به شما عزیزان پیشنهاد می آشنایی با فعالیت کارگزاران نماید.

خدمات کارگزاری

خدمات شرکت های کارگزاری:

 • ارائه خدمات مالی
 • ارائه خدمات در حوزه های مختلف (جامعیت کارگزار)
 • دسترسی راحت سرمایه گذار به کارگزار
 • تخفیف کارمزد و ارائه خدمات اعتباری
 • ایجاد سامانه معاملاتی آنلاین
 • تحلیل، مشاوره و آموزش به سهامداران
 • خدمات پشتیبانی برای سرمایه گذاران
 • ایجاد صندوق های سرمایه گذاری

برخی از تفاوت های کارگزار ها:

کارگزار ها و شرکت های کارگزاری، دارای تفاوت های عمده ای می باشند که در زیر به برخی از مهم ترین آنها اشاره می شود.

اقلام معاملاتی:

نوع معامله سرمایه گذار، با این وابسته است که با افتتاح حساب در یک بروکر، چه اقلامی را می تواند خرید و فروش نماید.

در هر کارگزاری، اقلامی مشخص شده است که می توان آنها را معامله کرد. این اقلام با اقلام سایر کارگزاری ها ممکن است متفاوت باشد.

قوانین مالی و ساز و کار های معاملاتی: در روند کار کارگزاری ها، قوانین و مقرراتی مشخص شده است که برای انجام معاملات باید به آنها توجه شود. روند کار کارگزاری ها تقریبا شبیه یکدیگر می باشد و تنها در موارد جزیی با هم تفاوت دارند.

نظارت و رگولاتوری: بروکر ها زیر نظر نهاد های قانونی می باشند و با نظارت آنها فعالیت می کنند. رگولاتور ها از طریق برخی قوانین و مقررات، از سلامت مالی معاملات مطمئن می شوند.

رگوله: کارگزار های تحت نظر رگولاتوری، در زبان فارسی رگوله نامیده می شوند که این کارگزاری ها از نظر امنیت و سلامت مالی، از بروکر ها بهتر هستند.

کیفیت خدمات معاملاتی:

از پارامتر های کیفی خدمات بروکر ها که در طول زما توسط نرم افزار ها اندازه گیری می شوند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • سرعت اجرای معاملات
 • عدم لغزش نرخ
 • ارائه بهترین نرخ بهره ممکن
 • ارائه خدمات پشتیبانی

انواع کارگزار:

کارگزار ها دارای انواع زیر می باشند.

کارگزار بورس:

کارگزار بورس، یک شخصیت حقوقی می باشد که مجز فعالیت خود را از سازمان بورس می گیرد و واسطه بین خریدار و فروشنده سهام می باشند.

این کارگزاران، دستور های داد و ستد سهام را از سرمایه گذاران دریافت نموده و در سیستم معاملات آنها را ثبت می کنند.

کارگزار املاک:

این نوع کارگزار به شخصیت حقیقی یا حقوقی گفته می شود که بر اساس مهارت هایی که دارد، منافع خریدار و فروشنده را در جریان خرید و فروش ملک حفظ می نماید.

این کارگزار، مجموعه ای از فعالیت های مورد نیاز و ضروری بین خریدار و فروشنده را با توجه به مسئولیت قبلی که خریدار و فروشنده به او واگذار کرده اند، انجام می دهد تا در شرایط مشخص و امن موضوع مورد معامله و هزینه های اصلی و جانبی آن صورت گیرد.

نکته: در ایران، مشاورین املاک، نمونه ساده کارگزاری های املاک می باشند.

موسسه مشاوران مطالعه مقاله افزایش و کاهش سرمایه را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

انواع کارگزار

کارگزار بازار فارکس:

به واسطه بین سرمایه گذاران و بازار جهانی فارکس، کارگزار فارکس می گویند که نقش اساسی معاملات را به منظوز جا به جایی معاملات، ایفا می کند.

در بازار فارکس، معامله گر باید با یک کارگزار قرارداد ببندد و مبلغی به عنوان سپرده در بانک کارگزار نگه دارد و کارگزار انجام معاملات ارزی وی را بر آشنایی با فعالیت کارگزاران عهده گیرد.

کارگزار فارکس در ازای فراهم کردن معاملات خرید و فروش، درصدی از هر معامله را به عنوان کارمزد کسر کرده و به حساب خود واریز می کنند البته هزینه این معاملات به صورت اتوماتیک محاسبه می شود و به حساب بروکر منتقل می گردد.

نکته ۱: برخی از کارگزار ها تنها از اختلاف قیمت بین خرید و فروش ارز سود خود را تامین می کنند و از معاملات، کارمزد نمی گیرند.

نکته ۲: بعضی بروکر ها از قوانین اسلامی تبعیت می کنند یا حساب ویژه ای برای مشتریان مسلمان خود دارند.

کارگزار نشریات:

افزایش روز افزون هزینه نشریات و چاپ آنها از یک سو و لزوم دسترسی به موقع به این نشریات و تکمیل آرشیو آنها از سویی دیگر، کتابخانه ها را به سمت انتخاب کارگزاری متمایل می کند.

این نوع کارگزاری، قادر است که نشریات را در کوتاه ترین زمان ممکن با قیمت مناسب تهیه نماید.

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله اوراق مشارکت را به شما پیشنهاد می کنیم.

کد معاملاتی چیست؟ نحوه دریافت کد معاملاتی از کارگزار بورس + فیلم | پیش نمایش


دریافت کد معاملاتی از کارگزار بورس برای سامانه معاملات کارگزار

با دریافت کد سهامداری که در درس قبل تشریح شد، نمی‌توان معاملات بورس را انجام داد. چراکه برای خرید و فروش سهام در بورس باید به سامانه معاملات کارگزار بورس دسترسی داشته باشید. بنابراین لازم است برای دریافت کد معاملاتی به کارگزار بورس مراجعه نمائید. پس از آنکه به یکی از سامانه‌های معاملاتی کارگزار بورس دسترسی پیدا کردید، امکان خرید و فروش سهام دارید.

در این درس می‌خواهیم با کارگزار بورس اوراق بهادار تهران آشنا شویم. همچنین نحوه دریافت کد معاملاتی را توضیح خواهیم داد. پس برای آشنایی با کارگزار بورس و مراحل دریافت کد معاملاتی به منظور دسترسی به سامانه معاملات کارگزار، در این درس همراه ما باشید.

کارگزار بورس کیست؟

معرفی کارگزار بورس و خدمات اولیه شرکت کارگزاری بورس به سهامداران

تمامی سهامدارن و معامله گران در بازار سهام بایستی معاملات بورس را از طریق سامانه معاملات کارگزار انجام دهند. در واقع کارگزار بورس یک شرکت حقوقی است که بستر انجام معاملات بورس را برای سهامداران فراهم می‌کند. شرکت‌های کارگزار بورس برای انجام فعالیت‌های خود باید مجوزهای لازم را از سازمان بورس اوراق بهادار تهران دریافت کنند.

صدور کد معاملاتی شرکت کارگزار بورس

نقش کارگزاری‌ها اینست که بستر انجام معاملات را برای سهامدارن فراهم می‌کنند. از طرفی فرآیند پذیرش افراد برای فعالیت در بازار بورس را به عهده دارند. یک شرکت کارگزار بورس خدمات متنوعی به سهامداران ارائه می‌کند. اما خدمات اولیه کارگزار بورس چیست؟

خدمات اولیه کارگزار بورس

 • پذیرش و احراز هویت اشخاص (حقیقی/حقوقی) برای دریافت کد سهامداری
 • دریافت کد بورسی (سهامداری) از سازمان بورس و اعلام به سهامدار
 • پذیرش و احراز هویت اشخاص (حقیقی/حقوقی) برای دریافت کد معاملاتی جهت ایجاد دسترسی به سامانه معاملات کارگزار
 • ایجاد حساب کاربری برای دسترسی اشخاص به سامانه معاملات کارگزار بورس جهت انجام معاملات آشنایی با فعالیت کارگزاران بورس توسط کاربر

آنچه گفته شد، خدمات اولیه یک شرکت کارگزاری بورس اوراق بهادار تهران است که بصورت رایگان به مشتریان خود ارائه می‌کند. خدمات و وظایف شرکت‌های کارگزار بورس بسیار فراتر از آن چیزی است که عنوان شد. اما در این درس قصد داریم مراحل دریافت کد معاملاتی و نحوه دسترسی به سامانه معاملات کارگزار را بیان آشنایی با فعالیت کارگزاران کنیم. در ادامه مطلب ضمن تعریف کد معاملاتی و سامانه معاملات کارگزار، مراحل دریافت کد و دسترسی به این سامانه را توضیح می‌دهیم.

سامانه معاملات کارگزار چیست؟

انواع روش‌های ثبت سفارشات خرید و فروش از طریق سامانه معاملات کارگزار

کارگزار بورس کیست؟ سامانه معاملات کارگزار و کد معاملاتی

شرکت‌های کارگزاری به واسطه امکانات سخت افزاری و نرم افزاری خود، سامانه‌هایی را برای دسترسی به هسته معاملات بورس فراهم می‌کنند. امروزه آشنایی با فعالیت کارگزاران سامانه معاملات برخط (آنلاین) جزو مهمترین و پرکاربردترین روش ثبت سفارش خرید و فروش سهام بورس است. علاوه بر آن روش‌های دیگری هم برای ثبت سفارشات خرید و فروش وجود دارد.

انواع روش‌های ثبت سفارش
 • سامانه معاملات آنلاین (تحت وب – موبایلی)
 • سامانه معاملات آفلاین
 • ثبت سفارش تلفنی
 • ثبت سفارش حضوری
فرقی ندارد از چه روشی استفاده می کنید، باید کد معاملاتی داشته باشید!

کد معاملاتی چیست؟

کد معاملاتی شناسه هویتی شما نزد کارگزار بورس

کد معاملاتی چیست؟

برای آنکه بتوانید معاملات بورس را انجام دهید، لازم است به سامانه معاملات کارگزار بورس دسترسی داشته باشید. برای این منظور کد معاملاتی نیاز دارید. کد معاملاتی شناسه شناسایی شما نزد کارگزار بورس می‌باشد. کارگزار از طریق این شناسه آشنایی با فعالیت کارگزاران هویت شما را شناسایی می‌کند و امکان خرید و فروش سهام را برای شما ایجاد می‌کند.

به عبارتی کد معاملاتی یک شناسه (نام کاربری) به همراه گذرواژه (پسورد) است که امکان دسترسی شما را به سامانه معاملات کارگزار فراهم می‌کند. درواقع کد معاملاتی مجوز دسترسی به سامانه معاملات کارگزار بورس است که از طریق آن می‌توایند وارد سامانه شوید. پس از ورود به سامانه معاملاتی کارگزار، امکان ارسال سفارشات خرید و فروش سهام برای شما فعال می‌شود.

نحوه دریافت کد معاملاتی

کد معاملاتی توسط شرکت کارگزار بورس برای شما صادر می‌شود. برای این منظور باید مدارک لازم را به کارگزار بورس ارائه کنید و مراحل دریافت کد معاملاتی را طی نمائید.

پس از آماده کردن مدارک لازم، می‌توانید با مراجعه به یکی از شرکت‌های کارگزاری برای دریافت کد معاملاتی اقدام کنید. یکی از کارهایی که باید توسط کارگزار بورس انجام شود، احراز هویت اشخاص مراجعه کننده است. به همین دلیل حضور شخص متقاضی کد معاملاتی در محل شرکت کارگزار بورس الزامی است. بنابراین شما باید به یکی از شعب کارگزاری بصورت حضوری مراجعه نمائید.

فیلم معرفی کارگزار بورس و نحوه دریافت کد معاملاتی

مدت: ۸ دقیقه | حجم: ۱۴ مگابایت | راهنما

Help-Film-View

با استفاده از آیکون‌ها اندازه نمایش فیلم، میزان صدا و مخصوصا کیفیت تصویر را مطابق میل خود تنظیم کنید

اتصال حساب بانکی به حساب معاملاتی

پس از طی مراحل دریافت کد معاملاتی، شرکت کارگزار بورس کد را به ایمیل شما ارسال می‌کند. با دریافت کد معاملاتی امکان خرید و فروش سهام برای شما فراهم شده است.

اما زمانی که بخواهید سهام خرید کنید، ابتدا لازم است مبلغ خرید سهام را تامین کنید. یکی از بهترین روش‌های تامین مبلغ خرید اوراق بهادار (سهام) اینست که حساب بانکی خود را به حساب معاملاتی خود متصل (لینک) کنید. در نتیجه زمانی که بخواهید حساب بانکی را به حساب معاملات بورس متصل کنید، دو مرتبه دیگر باید به بانک و کارگزاری مراجعه نمائید. درواقع فرآیند دریافت کد معاملاتی متصل به حساب بانکی شامل سه مرتبه مراجعه است. (سه مرتبه مراجعه مطابق تصویر زیر)

مراحل دریافت کد معاملاتی

دریافت فوری کد معاملاتی

سریع‌ترین روش اتصال حساب بانکی به کد معاملاتی چیست؟

فقط با یک مرتبه مراجعه!

دریافت کد معاملاتی از طریق شعب بانک پاسارگاد

تیم موج برتر همواره در تلاش است تا بهترین و راحترین خدمات را به کاربران خود ارائه نماید. در نتیجه طی همکاری با شرکت کارگزاری پاسارگاد (دارای رتبه “الف” در بورس و فرابورس) امکان دریافت کد معاملاتی متصل به حساب بانکی را با یک مرتبه مراجعه به یکی از شعب بانک پاسارگاد فراهم نموده‌ایم. (روی دکمه زیر کلیک کنید)

درحال حاضر این سریع‌ترین روش موجود برای دریافت کد بورسی و معاملاتی است. بطوریکه امکان اتصال (لینک) حساب بانکی به حساب معاملاتی بصورت همزمان وجود دارد.

راهنمای گام به گام دریافت فوری کد متصل به حساب بانکی

ما برای شما راهنمای گام به گام دریافت فوری کد معاملاتی (رایگان) را آماده کرده‌ایم. بنابراین توصیه می‌کنم با مراجعه به صفحه مربوط به کارگزاری پاسارگاد، راهنمای این بخش را ببینید. با مطالعه راهنما می‌توانید فقط با یکبار مراجعه به یکی از شعب بانک پاسارگاد برای دریافت کد بورسی (سهامداری) و کد معاملاتی بصورت همزمان اقدام نمائید.

علاوه بر این می‌توانید از خدمات ویژه باشگاه مشتریان موج برتر در کارگزاری پاسارگاد استفاده کنید. پس همین الان راهنمای دریافت فوری کد را از طریق کلیک روی دکمه زیر دنبال کنید.

آنچه درباره کد معاملاتی باید بدانیم!

 • برای صدور کد معاملاتی بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت (از شنبه تا چهارشنبه بجز تعطیلات) زمان لازم است.
 • کد معاملاتی به منزله امضاء دیجیتال شماست. بنابراین در محفوظ و محرمانه ماندن آشنایی با فعالیت کارگزاران آن دقت کنید.
 • شما همزمان می‌توانید از چند شرکت کارگزار بورس برای دریافت کد اقدام کنید.
 • درصورت فراموشی کد، براحتی می‌توانید آن را بازیابی کنید و یا از کارگزارتان بخواهید دوباره برای شما ارسال کند.
 • صدور کد معاملاتی رایگان انجام می‌شود و هیچ فرد یا شرکتی برای اینکار از شما هزینه‌ای دریافت نمی‌کند.
 • پس از دریافت کد معاملاتی می‌توانید معامله خرید و فروش سهام را از طریق اینترنت بصورتهای مختلف انجام دهید.

تبریک به شما! مهمترین قدم را برای انجام معاملات خرید و فروش سهام در بازار سهام برداشتید. برای آنکه با روش‌های مختلف معامله سهام توسط سامانه معاملات بورس آشنا شوید در درس بعدی نیز همراه ما باشید. نحوه انجام معاملات بورس را در درس بعدی توضیح خواهیم داد.

سوالی دارید؟

سوالات متداول

بله – پس از اینکه شرکت کارگزار بورس کد معاملاتی شما را صادر نمود و برای ایمیل شما ارسال گردید، امکان خرید و فروش سهام در بازار بورس و فرابورس ایران فراهم می‌شود. برای شما آرزوی موفقیت در فعالیت اقتصادی جدیدتان داریم.

خیر – شرکت کارگزاری فقط بستر انجام معاملات بورسی را برای شما فراهم می‌کند. هیچ کارگزاری اجازه ندارد در معاملات مشتریان خود مداخله کند. مگر آنکه مجوز مشاوره در سرمایه گذاری داشته باشد. اطلاعات بیشتر را در بخش خدمات کارگزاری ببنید.

بله – متقاضیان سامانه برخط (آنلاین) لازم سوالات آزمون معاملات آنلاین را پاسخ دهند. اما اصلا نگران نباشید. این سوالات بسیار ساده است. اگر دروس دوره مجازی آموزش بورس موج برتر را دنبال کنید، براحتی می‌توانید به سوالات آزمون پاسخ دهید. بهتر است درس بعدی را دنبال کنید.

هم بله هم خیر – اگر متقاضی کد برای سامانه معاملات آنلاین (برخط) باشید، حتما باید مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر داشته باشید. اما اگر متقاضی سایر سامانه آشنایی با فعالیت کارگزاران های معاملاتی هستید، محدودیتی در مدرک تحصیلی وجود ندارد.

سوالات خود را از ما بپرسید!

اگر هنوز سوالی در رابطه با کد معاملاتی و یا کارگزار بورس دارید، می‌توانید در انتهای همین صفحه سوال خود را مطرح نمائید. کارشناسان و اساتید ما آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند. (برای استفاده از بخش سوالات و پشیبانی باید در این دوره آموزشی رایگان شرکت کرده باشید.) برای شرکت در دوره مراحل زیر را طی کنید.

 1. برای ارسال سوال و یا دیدگاه، ابتدا باید وارد حساب کاربری خود در سایت شوید (ورود به سایت). اگر هنوز حساب کاربری ندارید، همین الان یک حساب کاربری رایگان ایجاد کنید (عضویت رایگان).
 2. به صفحه معرفی “اموزش رایگان بورس دوره مجازی آموزش بورس اوراق بهادار تهران” بروید و این دوره را شرکت کنید. برای شرکت در دوره در ابتدای صفحه دوره روی دکمه “شروع گرفتن دوره” کلیک کنید.

حالا می‌توانید سوالات خود را مطرح کنید و از بخش پشیبانی استفاده کنید.

دوره مقدماتی اقتصاد کانون کارگزاران بورس

مکان شما: خانه 1 / اخبار سایت مشاوره 2 / دوره های آموزشی کوتاه مدت 3 / دوره مقدماتی اقتصاد کانون کارگزاران بورس.

دوره مقدماتی اقتصاد کانون کارگزاران بورس

دوره مقدماتی اقتصاد کانون کارگزاران بورس از دوره هایی است که هر فرد علاقمند به فعالیت در بازار بورس می بایست در آن شرکت کرده و زمینه های لازم و اطلاعات پایه ای اولیه را پیرامون این حیطه بدست آورد.آشنایی با فعالیت کارگزاران

در این دوره ها موضوعات مختلفی به صورت مقدماتی به علاقمندان آموزش داده می شود تا بتوانند به صورت مبتدی شروع به فعالیت نمایند.

شناخت انواع بازارهای داخلی و خارجی و آشنایی با تحلیل های بنیادی و مدیریت ریسک از جمله این موضوعات هستند.

در این مقاله قصد داریم تا شما عزیزان را با کلیات دوره مقدماتی اقتصاد کانون کارگزاران بورس آشنا کنیم و پیرامون موضوعات زیر اطلاعات مفیدی را در اختیارتان قرار دهیم:

دوره مقدماتی اقتصاد کانون کارگزاران بورس

معرفی دوره مقدماتی کانون کارگزاران بورس

دوره مقدماتی کانون کارگزاران بورس از دوره هایی است که در آن موارد ابتدایی و لازم برای ورود به دنیای سرمایه گذاری در بورس را فرا خواهید گرفت.

آموزش اصول و مباحث ورود به بورس و آشنایی با فعالیت کارگزاران چگونگی فعالیت در آن از جمله مهمترین مواد آموزشی است که در این دوره به علاقمندان ارائه می شود.

آشنایی با انواع بازارهای داخلی و خارجی و نحوه روانشناسی آن از جمله مهترین موضوعاتی است که در این دوره آموزش داده می شود.

کسانی که بتوانند درک درستی از بازارها بدست آورند و تحلیل های درستی انجام دهند میزان سودآوری خود را ارتقاء می بخشند و از بروز ضرر و زیان های ناشی از عدم اطلاع از چگونگی مکانیزم های بازار جلوگیری می کنند.

سرفصل های دوره مقدماتی اقتصاد کانون کارگزاران بورس

اکثر موضوعاتی که مرتبط با نحوه فعالیت اولیه در حیطه اقتصاد بورسی است در دوره های مذکور به شرکت کنندگان آموزش داده می شود.

موضوعات مختلفی که تمامی جوانب اولیه بازار اقتصاد بورس را شامل می شوند در این دوره وجود دارند. از جمله مهمترین سرفصل های دوره مقدماتی اقتصاد کانون کارگزاران بورس موارد زیر است:

 • بازارهای موازی جذب سرمایه
 • تعریف بورس و گام های لازم برای ورود به آن
 • بررسی مکانیزم معاملات در بازار
 • سرمایه و نحوه خرید و فروش اوراق بهادار در بازار سرمایه
 • آشنایی کامل با سایت TESTMC
 • مفاهیم اقتصادی و وضعیت بازارها
 • آشنایی با تورم و مفهوم ارزش پول
 • آشنایی با مفهوم هزینه فرصت در سرمایه گذاری
 • آشنایی با انواع تحلیل بنیادی، تکنیکال، رفتارشناسی
 • استراتژی بازار و مدیریت ریسک و سرمایه

پیش نیازهای لازم برای شرکت در دوره مقدماتی بورس

برای شرکت در این دوره نیاز به داشتن مهارت و یا دانش خاصی نیست و تنها علاقمندی و پشتکار می تواند برای موفقیت در این دوره ها کافی و مناسب باشد.

تمامی مواد آموزشی لازم و زمینه های اصلی برای فرا گیری شرایط اقتصادی بازار بورس در همین دوره به علاقمندان آموزش داده می شود.

تکرار و تمرین مواد آموزشی سبب می شود تا مهارت و احاطه فرد بر روی جوانب مختلف این دوره افزایش یابد و موفقیت و تخصص فرد به حدی برسد که پس از مدتی بتواند به صورت مسلط و موفق در این بازار فعالیت کند.

مزایای شرکت در دوره های مقدماتی اقتصادی کانون کارگزاران بورس

ورود به دنیای بورس و آشنایی و تسلط بر زمینه های اقتصادی آن یکی از جذاب ترین حیطه ها برای برخی از افرادی است که تمایل به داشتن درآمد های غیر فعال دارند.

این دوره ها می تواند پس از تسلط و تخصص کافی برای فراگیرندگان، با صرف زمان کم درآمدهای کلانی به همراه داشته باشد.

بازار بورس از جمله بازار هایی است که با داشتن تخصص و مهارت کافی می تواند برای افراد درآمدزایی مناسبی داشته باشد.

از مهمترین مزایای شرکت در دوره های مقدماتی اقتصاد کانون کارگزاران بورس موارد زیر است:

 • کاهش خسارت ها و ضررهای سرمایه گذاری در بازار بورس
 • تسلط کافی بر موضوعات اولیه بورس
 • کسب تسلط کافی در زمینه اقتصاد در بورس
 • توانایی شناخت بازارهای اقتصادی داخلی و خارجی
 • آشنایی با تمامی روش های تحلیلی
 • تسلط مورد نیاز برای کار با سایت های مرتبط
 • آشنایی با تورم و ارز و بهره های بانکی

دوره مقدماتی اقتصاد کانون کارگزاران بورس

مخاطبان مناسب دوره مقدماتی اقتصاد بورس

تقریبا می توان گفت تمامی کسانی که علاقمند به این حیطه فعالیتی هستند، مناسب برای شرکت در این دوره هستند.

کسانی که برای اولین بار تصمیم به ورود به این زمینه فعالیتی در بورس گرفته اند بهترین افرادی هستند که مناسب برای این دوره به شمار می روند.

از دیگر کسانی که مناسب برای این دوره هستند شامل موارد زیر می باشند:

 • کسانی که به دنبال کسب درآمد های غیر فعال هستند.
 • کسانی که به سرمایه گذاری و کسب درآمد از آن علاقمندند.
 • کسانی که تسلط کافی بر روی بازار بورس ندارند.
 • کسانی که به دنبال تکمیل اطلاعات ناکافی خود در این زمینه هستند.

شرایط شرکت در دوره مقدماتی کانون کارگزاران بورسی

 • با هر سطح از توانمندی مالی می توان در این دوره ها شرکت و اقدام به فعالیت واقعی کرد.
 • محدود به زمان و مکان خاصی نمی شود و تمامی شرایط را پوشش می دهد.
 • به عنوان شغل دوم بهترین گزینه انتخابی است.
 • می توان با کسب مهارت های لازم در این زمینه از تورم پیشی گرفت.
 • به عنوان پس انداز فعال می توان از سرمایه های خود پس از کسب مهارت لازم استفاده کرد.

در این مقاله سعی کردیم تا شما عزیزان را با مفهوم دوره مقدماتی اقتصاد کانون کارگزاران بورس آشنا کنیم و اطلاعات مفیدی را در زمینه معرفی سرفصل ها و مزایای شرکت در دوره در اختیارتان قرار دهیم.

همچنین به معرفی مخاطبان خاص دوره و شرایط شرکت در این دوره پرداختیم. در صورتی که نیاز به دریافت اطلاعات تخصصی تری در این زمینه دارید این امکان برای شما عزیزان فراهم شده تا با مشاوران و کارشناسان متخصص ما در مرکز الو سلام مشاور تماس حاصل فرمایید و از راهنمایی های مرحله به مرحله در این زمینه بهره مند شوید.

الو سلام مشاور پایگاه امن و اطلاع رسان دقیق است که شما عزیزان را برای دستیابی به موفقیت های تحصیلی و شغلی حمایت و راهنمایی می کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.