ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی


  : پیش از ادغام با و یا خرید سهام یک شرکت دیگه حتماً با مشتریان اون صحبت کنید و سعی کنید اون ها رو از این ادغام آگاه کنید و اون ها رو روشن کنید که موندن با شما به نفع اونها هم هست چون شما برای نجات شرکت اومدید.
 1. حفظ منابع انسانی: بهترین و باهوش ترین نیروهای شرکتی که قصد خرید سهام و یا ادغام باهاش رو دارید رو حفظ کنید، تا بتونید از تجربه و خلاقیت اون ها در توسعه شرکت استفاده کنید.
 2. ادغام فناوری: نکته ای که در مورد لزوم کار کارشناسی پیش از ادغام گفتیم اینجا نمود پیدا می کنه. حتما شرکت هایی رو برای این کار انتخاب کنید که کالاها و یا خدمات مشابه (ظاهری و باطنی) با کالاها و خدمات شما دارن. در نتیجه ی این مسئله شما میتونید فناوری های شرکت دیگر رو هم با فناوری های خودتون ادغام کنید و بین اون ها سینرژی (Synergy) ایجاد کنید.
 3. تمرکز: به کالاها و خدماتی که توسط شرکتی که قصد دارید باهاش ادغام بشید مورد غفلت واقع شدن بیشتر تمرکز کنید. سعی کنید پیش از اقدام راهبردها و استراتژی های عملیاتی برای رفع مشکلات و موانعی که باعث این مسئله شدن پیدا کنید و بعد از ادغام اون ها رو عملی کنید.

عوامل مؤثر بر متنوع‌سازی صادرات صنعتی در ایران

امروزه رشد صادرات غیرنفتی به عنوان روشی مؤثر جهت دستیابی به رشد اقتصادی با توجه به بی­ثباتی درآمدهای نفتی، مطرح است. در این راستا ضرورت بررسی عوامل مؤثر بر آن به منظور اتخاذ سیاست­ های تجاری مناسب برجسته می­ گردد. با توجه به تأکید برنامه­ های توسعه کشور بر رشد صادرات غیرنفتی، متنوع­سازی صادرات یکی از سیاست­ های مناسب در این زمینه است. هدف از این مطالعه ارزیابی عوامل مؤثر بر متنوع­ سازی صادرات صنعتی در ایران است. برای این منظور جهت تعیین میزان تنوع صادرات از شاخص هرفیندال-هریشمن و برای تخمین مدل از روش فیلتر کالمن طی دوره 1978 تا 2012 استفاده شده است. نتایج مقاله حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی، سرمایه­ گذاری داخلی، شاخص رقابت­ پذیری، توسعه بخش مالی، قدرت نهادی و نرخ ارز با تنوع صادرات است. این یافته­ ها پیامدهای مهمی از نظر سیاستی جهت تدوین برنامه­ های آتی به منظور دستیابی به توسعه پایدار دارد. بنابراین پیشنهاد می­ گردد به منظور افزایش درجه تنوع ­سازی صادرات رشد اعتبارات به بخش خصوصی و افزایش توان رقابتی بین­ المللی برای جذب سرمایه­ گذاران خارجی مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Diversification of Industrial Exports in Iran

نویسندگان [English]

 • Hossein Amiri 1
 • Mahnaz Amini Daran 2

Non-oil export growth is considered as an effective way to achieve economic growth due to the instability of oil revenues in countries with oil reserves. In this regard, the necessity of studying the factors influencing export diversification is also highlighted as the adoption of business policies. Considering the emphasis of the country's development plans on the growth of non-oil exports, diversification of exports is one of the suitable policies in this regard. The purpose of this study was to evaluate the role of the specific and definite factors of Iran in determining the process of export diversification. To this end, we used the Herfindahl-Hirschman Index for nine commodity groups to determine the export variability, using the Kalman filter method and time series data for the period 1978-2012. The above study suggests a positive and significant relationship between foreign direct investment, domestic investment, competitiveness index, financial sector development and institutional strength, and the growth of the exchange rate with the diversification of exports in this country. These findings have important policy implications for developing future plans. Therefore, it is recommended that Iran consider private sector credit in future development plans and improve its international competitive ability to attract foreign and domestic investors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Export diversification
 • Economic development
 • Industrial exports
 • Grants to the private sector

مراجع

Acemoglu, D. and Zilibotti, F. (1997). Was prometheus unbound by chance? risk diversification and growth, Journal of Political Economy, Vol. 105(4): 709-751.

Aghion, P. and Howitt, P. (1992). A model of growth creative destruction, Econometrica, Vol. 60(2): 323-351.

Agosin, M. (2007). Export diversification and growth in emerging economies, RePEc, Working Paper No. 233. Available at: http://ideas.repec.org/p/udc/wpaper/wp233.html.

Al-Marhubi, F. (2000). Export diversification and growth: an empirical investigation, ­Applied Economics Letters, ­Vol. 7: 559-62.

Arip, M.A.; Yee, L.S. and Abdul Karim, B. (2010). Export diversification and economic growth in Malaysia, University Malaysia Sarawak (VNIMAS). MPRA paper no. 20588, posted 09 February 2010.

Azarbayejani, K.; Raki, M. and Ranjbar, H. (2011). Impact of diversification of exports on total productivity and economic growth (Panel data approach in D8 countries), Economic growth and development inquiries, Vol. 3:165-201. [In Persian]

Bai, J. and Perron, P. (2003). Computation and analysis of multiple structural changes models, Journal of applied Econometrics, Vol. 1, No.18.

Bai, J., and Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 47-78.

Bebczuk, R. and Berrettoni, ND. (2006). Explaning export diversification: an empirical analysis, Ducumento de Trabajo, Vol. 65.

Berthelemy, J.C. and Chauvin, S. (2000). Structural changes in asia and growth prospects after crisis, CEPII research center.

Biabani, KH. And Sadegi, H. (2014). The impact of granting credits to the private sector on exports: Evidence from 45 Developing Countries, Quarterly Journal of Financial and Economic Policy, Vol. 8: 83-108. [In Persian]

Bonaglia, F. and Fukasaku, K. (2003). Export diversification in low-income countries: an international challenge after Doha, Working Paper No.209, OECD Development Centre.

Bolivian, S. (2009). Export diversification an inclusive growth, Policy research Working Paper, Vol. 127, Washington DC, World Bank.

Carrere, C.; Strauss-Khan, V. and Cadot, O. (2007). Export diversification: what`s behind the hump? Centre for Economic Policy Research, Working Paper NO.6590.

Cooper, R. and Brainard, W. (1968). Uncertainty and diversification in international trade, Working paper of institute studies in Agricultural Economic, Trade and Development 8(56).

de Pineres, S. A. G., and Ferrantino, ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی M. (1997). Export diversification and structural dynamics in the growth process: The case of Chile. Journal of development Economics, 52(2), 375-391.

Dornbusch, R.; Fischer, S., and Samuelson, P. A. (1977). Comparative advantage, trade, and payments in a Ricardian model with a continuum of goods. The American Economic Review, 67(5), 823-839.

Durbin, J. and Koopman, S.J. (2001). Time series analysis by state space methods, New York, Oxford University Press.

Ekholm, K.; Forslid, R., and Markusen, J. R. (2007). Export‐platform foreign direct investment. Journal of the European Economic Association, 5(4), 776-795.

Ferreira, G. (2009). From coffee beans to microchips: export diversification and economic growth in Costa Rica, selected paper prepared for presentation at the southern Agricultural Economics Association Annual Meeting, Atlanta, Georgia, January 31, February 3.

Gourdon, J. (2010). FDI flows and export diversification, looking at extensive and intensive margins in trade competiveness of the Middle East and North Africa, Policies for Export Diversification, Washington DC: World Bank.

Guitierrez de Pineres, S. A., and Ferrantino, M. J. (2000). Export dynamics and economic growth in Latin America: A comparative perspective, Burlington, VT, Asggate.

Hammouda, H.; Karingi, S.; Njuguna, A. and Jallab, M. (2010). Growth, productivity and diversification in Africa, Journal productivity analysis, Vol. 33: 125-146.

Hansen, B. E. (1992), Tests for parameter instability in regressions with I(1) processes, Journal of Business and Economic Statistics, No. 10,Vol.3.

Hausmann, R. and Hwang, J. (2006), Structural transformation and patterns of comparative advantage in the product space. CID Working Paper, Vol 128.

Hausmann, R.; Hwang, J. and Rodrik, D. (2007). What you export matters. Journal of economic growth, 12(1): 1-25.

Hausmann, R., and Klinger, B. (2006). Structural transformation and patterns of comparative advantage in the product space.

Hausmann, R., and Rodrik, D. (2003). Economic development as self-discovery. Journal of development Economics, 72(2): 603-633.

Heidari, H.; Salehian, Z. and Feizi, S. (2014). Analysis of Iranian trade balance reaction to exchange rate changes using variable time parameter approach, Quarterly Journal of Economic Research, Vol 54: 67-99. [In Persian]

Herzer, D. and Nowak-Lehman, F. (2006). What daes export diversification do for growth? an econometric analysis, Applied Economics, Vol. 38: 1825-1838.

Hesse, H. (2008). Export diversification and economic growth. Breaking into new markets: emerging lessons for export diversification: 55-80.

Imbs, J., and Wacziarg, R. (2003). Stages of diversification. American Economic Review, 93(1), 63-86.

Khan, M. and Afzal, U. (2016). The diversification and sophistication of Pakistan’s exports: the need for structural transformation, The Lahore Journal of Economics. Vol 21:9-127.

Khan, M.S. and Kumar, M.S. (1997). Public and private investment and the growth procession developing countries, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol 59(1): 69-88.

Kim, J. (2010). The effect of export diversification in Korean economy, Journal of Asian Business, Vol 3: 99-116.

Knight, M.; Loayza, N. and Villanueva, D. (1993). Testing the neoclassical theory of economic Growth, a panel data approach, IMF. Staff papers, Vol. 40: 512-41.

Krugman, P. (1980). Scale economies, product differentiation, and the pattern of trade, The American Economic Review, Vol 70: 950-959.

Krugman, P. (1987). The narrow moving band, the Dutch Disease, and the competitive consequences of Mrs. Thatcher: Notes in the Presence of dynamic scale economies. Journal of Development Economics, Vol. 27(2): 41-55.

Lederman, D. and Maloney, W. (2003). Trade structure and growth, Policy Research Working Paper No.3025, Washington, D.C: The World Bank.

Lewis, S.B. (2004). Determinants of sustainability of trade liberalization: export diversification, Wharton Research Scolars Journal, Vol 4(1): 1-58.

Lim, J. (2012). Export diversification in a transitioning economy: the case of Syria, Policy Research Working.

Lucas, R. (1976). Econometric policy evaluation: A critique. The phillips curve and labour markets. K. Brunner and AH Meltzer.

Matthee, M. and Naudé, W. (2008). Export diversity and regional growth in a developing country context: empirical evidence. In Regional Studies Association International Conference, Prague.

Moran, R. (2010). The state and effective control of foreign capital: the case of South Korea, World Politics, Vol 43(1): 111-138.

Naqvi, H. and Morimune, K. (2005). An empirical analysis of the sustainability of trade deficits, Discussion Paper No. 072. Kyoto: Interfaces for Advanced Economic Analysis, Kyoto University.

Noureen, S.; Mahmood, Z. and Sector, H. (2014). Explaining trends and factors affecting export diversification in Asean and Saarc regions: an empirical analysis. Working Paper Series of NUST School of Social Sciences and Humanities, Vol. 4.

Petersson, L. (2005). Export diversification and intra-industry trade in South Africa, South African Journal of Economics, Vol.73: 785-802.

Prebisch, R. (1950). The economic development of Latin America and its principal poblems, Journal of Development Economics, Vol. 72: 603-33.

Rodrik, D. (1998). Why do more open economies have bigger governments? Journal of political economy, Vol 106: 997-1032.

Sakubita. (2011). Economic Diversification of Africa, a Review of selection countries, Journal of Southern African Studies, Vol 37(1): 135-153.

Singer, H.W. (1950). US foreign investment in underdeveloped areas: The distribution of gains between investing and borrowing countries, American Economic Review, Vol. 40: 473-485.

Smith, A. (1776). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations: Volume One. London: printed for W. Strahan; and T. Cadell, 1776.

Vejdani Tehrani, H. and Razini, E.A. (2014). Investigating and analyzing diversity in the export markets of Iran: by province, Commercial reviews, Vol 61. [In Persian]

ضرورت تولید محصولات متنوع صادرت‌گرا/ بازرگان‌پروری در سند تجارت خارجی مورد توجه قرار گیرد

کارشناس مسئول بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان شمالی با اشاره به اینکه عمده محصول صادراتی استان بر تولیدات پتروشیمی خراسان است بر لزوم هدایت استان بر تولید محصولات متنوع صادرات گرا در استان تاکید کرد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیرضا زمانی، کارشناس مسئول بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار عصر اترک اظهار کرد: طی 9 ماهه امسال به ارزش 87 میلیون دلار و به وزن 289 هزار تن کالا از خراسان شمالی به 24 کشور صادر شده است.

زمانی افزود: ارزش و وزن صادرات کالا از استان طی 9 ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه آن در سال گذشته به لحاظ ارزشی 15.5 درصد و از لحاظ وزنی نیز 2.4 درصد رشد یافته است.

وی در ادامه با بیان اینکه محصولات پتروشیمی ( اوره، آمونیاک، ملامین)، محصولات پلاستیکی، محصولات فولادی، برخی از محصولات غذایی و کشاورزی، دستگاه های بسته بندی و پرکن عمده کالاهای صادراتی استان بوده اند که امسال صادر شده اند، گفت: عمده کالاهای صادراتی استان به کشورهای افغانستان، هند، چین و ترکیه بوده است.

76 درصد از ارزش صادراتی استان بر دوش پتروشیمی استان

کارشناس مسئول بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان شمالی همچنین با یادآوری این مطلب که عمده ترین کالایی که طی 9 ماهه امسال از استان صادر شد محصولات پتروشیمی ( اوره، آمونیاک، ملامین) به ارزش 66.5 میلیون دلار بود، تصریح کرد: در شرایط تحریمی و اقتصادی کنونی کشور، استان خراسان شمالی که به صورت بالقوه مستعد تقویت تولید کالاهای صادراتی است باید تولیدات صادرات گرا داشته باشد و تعداد کالاهای صادراتی خود را متنوع کند.

زمانی درباره وضعیت توسعه تجارت خارجی خراسان شمالی اظهار کرد: هر چند خراسان شمالی تا به کنون سند جامعی برای انجام توسعه تجارت خارجی نداشته است، با این وجود، خراسان شمالی در زمینه توسعه تجارت خارجی هر ساله از برنامه های سازمان توسعه تجارت خارجی کشور تبعیت کرده و نسبت به اعزام و یا پذیرش هیات های تجاری به استان، شرکت صادرکنندگان استان در نمایشگاه های بین المللی همچنین در زمینه برگزاری نمایشگاه های معرفی ظرفیت های صادراتی ایران در کشورهای هدف صادراتی فعالیت داشته است.

سند توسعه تجارت خارجی استان منتظر اخذ مصوبه از شورای برنامه ریزی استان

کارشناس مسئول بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان شمالی گفت: با این وجود، در سال جاری، استاندار خراسان شمالی بر لزوم تدوین برنامه ای جامع به نام سند توسعه تجارت خارجی خراسان شمالی به منظور مشخص کردن بازارهای هدف صادراتی، تقویت تولیدات صادرات گرا و تسهیل شرایط برای تقویت مراودات تجاری با کشورهایی که هدف صادرات کالاهای خراسان شمالی شناخته می شوند، تاکید کرد که البته تدوین سند آغاز و انجام شده است و در حال حاضر نیز منتظر تصویب آن در جلسه استانی شورای برنامه ریزی و توسعه استان هستیم.

زمانی پیشگیری از جزیره ای عمل کردن دستگاه های اجرایی و صادرکنندگان استان همچنین همگرایی میان طرفین را از مهمترین دست آوردهای تدوین این سند برشمرد و افزود: صادرکنندگان استان نیز از تدوین این سند استقبال کردند.

وی خاطر نشان کرد: با تدوین این سند، استان بر تولید محصولات دانش بنیان نیز معطوف خواهد شد و بر برگزاری دوره های تخصصی آموزش بازرگانی توجه جدی خواهد داشت.

تشکیل انجمن صادراتی زعفران در خراسان شمالی

در عین حال، کارشناس مسئول بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان شمالی خاطر نشان کرد: هر چند که هنوز این سند به مرحله اخذ مصوبه از شورای برنامه ریزی و توسعه استان نرسیده است، با این وجود، استاندار خراسان شمالی انجام اقداماتی اورژانسی در زمینه تقویت توسعه تجارت خارجی استان را دستور داده است که تشکیل شرکت های مدیریت صادرات و ایجاد دفاتر تجارت خارجی در کشورهای صادراتی از آن جمله هستند.

وی در ادامه به بحران فروش زعفران تولیدی در استان طی سال جاری که محصول صادرات گرا است، اشاره کرد و گفت: تا به کنون، استان برای توسعه کشت این محصول صادرات گرا هیچ برنامه ریزی ای نداشته است که در همین راستا، اتاق بازرگانی استان در راستای تقویت توسعه صادرات استان در سال جاری نسبت به تشکیل انجمن های تخصصی کالایی ورود کرده است تا روند تولید و صادرات محصولات صادرات گرای استان ساماندهی و تخصصی شوند که محصول زعفران نیز از آن جمله هستند.

زمانی در بخش دیگری از سخن خود درباره برخی از گلایه های صادرکنندگان از جمله نبود رایزن اقتصادی در کشورهای هدف صادراتی، ابلاغ بخش نامه های صادراتی خلق الساعه، تحویل ارز به دولت از طریق سامانه نیمایی، اجاره بهای بالای غرفه ها در نمایشگاه های بین المللی، بسته بندی ضعیف کالاهای صادراتی و صادرات گرا نبودن کالاهای تولیدی صادراتی نیز پاسخ داد: در گذشته وزارت صمت رایزن های اقتصادی در تعدادی از کشورهای داشته است که طی سال های اخیر تعداد آنان به طور چشمگیری کاهش یافته اند.

وی افزود: با این وجود، سازمان توسعه تجارت خارجی کشور دوباره برنامه ای مبنی بر افزایش تعداد این رایزن ها را در دستور کار قرار داده است که استقرار رایزن های اقتصادی وزارت صمت در کشورهای هدف صادراتی دوباره انجام شوند.

انتخاب رایزن های اقتصادی از خراسان شمالی برای کمک صادرکنندگان

کارشناس مسئول بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان شمالی افزود: خراسان شمالی نیز انتخاب و استقرار تعدادی رایزن اقتصادی برای کشورهای هدف را مد نظر قرار خواهد داد تا این رایزن ها در زمینه برگشت ارز، معرفی محصولات استان به بازارهای هدف صادراتی همچنین ایجاد دفاتر صادراتی استان در کشورهای هدف کمک کنند.

وی درباره حل دغدغه بسته بندی و کیفیت کالاهای صادراتی نیز بیان کرد: پس از تصویب سند توسعه تجارت خارجی، برگزاری میز کالایی برای رفع مشکلات تولیدات صادرات گرا و پیشرفت در آماده سازی زیر ساخت های تولیدی و توسعه تجارت خارجی انجام خواهند شد.

زمانی همچنین عنوان کرد: دغدغه و ابلاغ بخش نامه های صادراتی خلق الساعه توسط دولت و مشکلات تعهدات ارزی برای صادرکنندگان نیز به وزارت صمت انعکاس یافته تا در این زمینه تدبیری منطقی اتخاذ شود.

توسعه شرکت : بایدها و نبایدها

گسترش و توسعه شرکت یکی از دغدغه ها و آرزوهای اصلی مدیران و موسسان هر شرکت یا بنگاه اقتصادیه، که متاسفانه درک عمیقی نسبت به اون وجود نداره. بسیاری از ما پدیده‌ی رشد و توسعه‌ی شرکت رو یک امر مطلقا مثبت طلقی می‌کنیم و با خودمون میگیم «مگه میشه توسعه و گسترش کار شرکت کار اشتباهی باشه؟». اما باید توجه کنیم که توسعه شرکت بدون در نظر گرفتن انواع روش های انجام این کار و تحلیل و بررسی دقیق اون ها و در نهایت انتخاب بهترین راه و بهترین زمان برای انجامش، میتونه صدمات جبران‌ناپذیری رو به بدنه‌ی اصلی شرکت ما وارد بیاره و ما رو با مشکلات و چالش‌های جدی‌ای روبرو کنه.

ما در تیم مشاوره‌ مدیریت رسا شرایط کلان اقتصادی رو تا حد زیادی معلول شرایط و برآیند شرایط اقتصاد خرد میدونیم. برای همین رسالت خودمون رو آگاهی بخشی و یاریی رسانی به بنگاه‌ها و شرکت‌های ایرانی قرار دادیم تا بتونیم در حد توان نقشی در اعتلاء و شکوفایی اقتصاد کشورمون ایفا کنیم. پرداختن به مسائلی مثل توسعه شرکت ها و رفع ابهامات رایج درباره‌ی اون یکی از ابزارهای ما برای رسیدن به این هدفه. در این مقاله سعی میکنیم این مسئله رو به صورت خلاصه مورد تحلیل قرار بدیم تا وظیفه‌ی آگاهی‌بخشی خودمون رو ادا کنیم و سعی کنیم تا حد ممکن از اشتباهات رایج پیشگیری کنیم.

گام های اولیه توسعه شرکت

در ابتدا باید اشاره کرد که راه های پیشنهادی ما جنبه‌ عمومی دارن و هر شرکت یا بنگاه اقتصادی بسته به شرایط خودش باید سعی کنه بهترین راه رو برای خودش انتخاب کنه. در انتخاب این راه مشاوران مدیریتی میتونن به دلیل تجربه و مواجه شدن با شرکت ها و مشکلات گوناگون اون ها، بسیار مثمر ثمر باشن.

برای انتخاب مسیر توسعه‌ی یک شرکت چند عامل مهم باید مد نظر قرار بگیره: ۱ – نوع فعالیت شرکت. ۲ – منابع در دسترس ۳ – میزان منابعی (از جمله پول، زمان و یا میزان سهام) که برای توسعه‌ی شرگت کنار گذاشته شده است.

تکرار میکنیم که این عوامل در اکثر شرکت هایی که سودای توسعه در سر دارن مشترک هستن اما عوامل ریز و درشت دیگه ای هم در این امر حائز اهمیت هستن که در واقع تابعی از نوع فعالیت و وضع موجود هر شرکت هستن.

توسعه شرکت - گام های اولیه

۱۰ راه عملی برای توسعه شرکت

۱ – راه‌اندازی یک شعبه‌ جدید:

بسیاری از مفهوم توسعه شرکت فقط این بخش از اون رو میشناسن. ما به این بخش، که تنها یکی از راه‌های راه‌های توسعه شرکت محسوب میشه، گسترش یا توسعه فیزیکی شرکت می‌گیم. باید توجه داشت که توسعه فیزیکی همیشه بهترین راه رشد نیست، و برای اون تحقیقات، برنامه‌ریزی و عدد‌گذاری‌های ویژه‌ای باید انجام بشن. نکات و پیش‌زمینه‌های مهمی که در صورت بررسی و داشتن اون‌ها میشه به گسترش فیزیکی ابعاد شرکت فکر کرد شامل:

۲ – کار تیمی:

اتحاد با شرکت‌هایی که خدمت یا کالایی مشابه تولید می‌کنن. با خودتون فکر کنید از بین کسانی که تا به امروز رقیب خودتون میدونستید، کدوم بیشتر میتونن اهل کار تیمی و مشترک باشن. شکل‌گیری چنین اتحادهایی میتونه به تقسیم کار و در زبان اقتصادی به افزایش بازدهی‌های نسبت به مقیاس طرفین این اتحادها ختم بشه.
البته نیازی نیست که طرفین دقیقا یک خدمت یا محصول رو تولید کنن، بلکه اگه دو کالا یا دو خدمت به گونه‌ای به هم مربوط باشن هم کافیه. تجربیات زیاد و بسیار موفقی از این اتحاد‌های کاری در سراسر جهان وجود داره که میشه به عنوان مثال از اتحاد برندهای اسپاتیفای (spotify-سرویس پخش آنلاین آهنگ) و اوبر (Uber-سرویس تاکسی‌های اینترنتی) برای پخش آهنگ‌های محبوب مسافران در سفرهایی که با اوبر انجام میدن نام برد. چنین اتحادهایی، اگر درست و هوشمندانه انتخاب بشن به گسترش بازار و افزایش سوددهی طرفین منجر میشه.

توسعه شرکت - کار تیمی

۳ – متنوع‌سازی (Diversification):

این گام برای شرکت‌هایی مناسب تره که به حد قابل قبولی از مقبولیت و شناخت عمومی رسیدن. منظور از متنوع سازی انجام فعالیت های تکمیلی و مرتبط به محصولات و یا خدمات شرکته. از جمله‌ی این فعالیت‌ها:

 1. تولید محصولات و خدمات تکمیلی مرتبط با فعالیت شرکت
 2. برگزاری کلاس‌های آموزشی در خصوص خدمات و فعالیت‌های تخصصی شرکت
 3. واردات و صادرات محصول یا خدمات مرتبط با فعالیت شرکت
 4. برگزاری کنفرانس و سخنرانی توسط مسئولین رده بالای شرکت و یا نوشتن مقالات در مجلات و روزنامه‌های معتبر مرتبط با فعالیت شرکت.

متنوع سازی فعالیت ها به شکل گیری جریان های درآمدی متفاوت ختم میشه و در نهایت میتونه به افزایش فروش و حاشیه سود و البته پر کردن شکاف های فصلی در درآمد شرکت ختم بشه. به این معنا که در فصول یا زمان هایی که درآمد شرکت از فعالیت اصلی خودش کاهش پیدا می کنه، درآمدهایی که از فعالیت های تکمیلی به دست میان میتونن این کاهش رو جبران کنن. در ضمن افزایش گستره ی مخاطبان، حضور گسترده تر در بازار، و افزایش اعتبار شرکت سایر نتایج متنوع سازی فعالیت ها هستن. لازم به ذکره که افزایش اعتبار شرکت یکی از مهم ترین پارامترهاست که در نهایت می تونه به یک مجموعه جسارت لازم برای نزدیک شدن به مشتریان بزرگ تر و با اسم و رسم بیشتر رو بده.

۴ – هدف گیری بازارهای جدید :

پیدا کردن بازارهای جدیدی با این سوال شروع میشه: «مشتریان من بیشترین وقتشان رو کجا میگذرونن؟» . پس گام اول برای توسعه شرکت از این جنبه داشتن اطلاعات کافی از مشتریان و مخاطبان کنونی شماست.

به طور مثال اگه گستره ی مشتریان شما از نوجوانان تا دانشجویان رو شامل میشه، بیشترین زمان اون ها در مدرسه و دانشگاه میگذره. از این فرصت استفاده کنید و به صورت خلاقانه ای سعی کنید پای خودتون رو به این بازارها باز کنید. برپایی غرفه در مدارس و دانشگاه ها، ارائه تخفیف های دانشجویی، تقسیم بخشی از سود خودتون با مدارس و دانشگاه ها و … از راه های موجود برای گسترش بازار شما در این مثال فرضی هست.

برای یافتن بازارهای جدید قوه ی تخیل خودتون رو به کار بگیرید و خودتون رو جای مشتریانتون بگذارید و در اتاق های فکری که با همکاران خلاق خودتون تشکیل میدید سعی کنید به این موضوعات بپردازید.

توسعه شرکت - بازارهای جدید

۵ – انعقاد قرارداد با دولت:

یکی از سریع ترین راه های توسعه برای کسب و کارهای کوچک انعقاد قرارداد با دولت هاست. توجه داشته باشید که در کشور ما دولت یکی از بزرگترین مصرف کنندگان کالاها و خدمات هست و این میتونه برای بنگاه ها فرصت بسیار مناسبی باشه. البته با ثابت فرض کردن سایر ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی شرایط از جمله روابط و باندبازی هایی که ممکنه در این راه سنگ اندازی کنن، میتونید بسته به فعالیت شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی شرکت کنید یا با وزارتخانه های مرتبط در خصوص کارتون وارد مذاکره بشید.

به یاد داشته باشید که هر چه کالا یا خدمتی که تولید می کنید واقعاً در زمینه ی خودش بهترین و به نسبت قیمتش بهینه ترین باشه میتونید هر مشتری ای رو به سمت خودتون جذب کنید، حتی اگه این مشتری، بزرگترین مصرف کننده ی کالاها و خدمات کشور باشه.

۶ – ادغام و یا خرید یک شرکت دیگر :

یکی از راه های توسعه شرکت ادغام با شرکت های دیگه ای هست که بسته به فعالیت شما می تونن با تجهیز و یکی شدن منابع انسانی و سرمایه به سوددهی و درآمد بیشتر برای شرکت شما ختم بشن. برای این منظور آگاهی از وضعیت بازار و شرکت های دیگه ضروریه. دائماً در جستجوی شرکت های مرتبطی باشید که یا در آستانه ی ورشکستگی هستن و یا رشدشون متوقف شده و میتونن از ادغام با شما بهره ببرن.

اگه بعد از بررسی های دقیق و کارشناسی به این نتیجه رسیدید که بهترین راه برای توسعه شرکت شما ادغام و یا خرید سهام یک شرکت دیگه هست، حتماً نکات زیر رو در این راه مد نظر قرار بدید:

توسعه شرکت - ادغام شرکت

  : پیش از ادغام با و یا خرید سهام یک شرکت دیگه حتماً با مشتریان اون صحبت کنید و سعی کنید اون ها رو از این ادغام آگاه کنید و اون ها رو روشن کنید که موندن با شما به نفع اونها هم هست چون شما برای نجات شرکت اومدید.
 1. حفظ منابع انسانی: بهترین و باهوش ترین نیروهای شرکتی که قصد خرید سهام و یا ادغام باهاش رو دارید رو حفظ کنید، تا بتونید از تجربه و خلاقیت اون ها در توسعه شرکت استفاده کنید.
 2. ادغام فناوری: نکته ای که در مورد لزوم کار کارشناسی پیش از ادغام گفتیم اینجا نمود پیدا می کنه. حتما شرکت هایی رو برای این کار انتخاب کنید که کالاها و یا خدمات مشابه (ظاهری و باطنی) با کالاها و خدمات شما دارن. در نتیجه ی این مسئله شما میتونید فناوری های شرکت دیگر رو هم با فناوری های خودتون ادغام کنید و بین اون ها سینرژی (Synergy) ایجاد کنید.
 3. تمرکز: به کالاها و خدماتی که توسط شرکتی که قصد دارید باهاش ادغام بشید مورد غفلت واقع شدن بیشتر تمرکز کنید. سعی کنید پیش از اقدام راهبردها و استراتژی های عملیاتی برای رفع مشکلات و موانعی که باعث این مسئله شدن پیدا کنید و بعد از ادغام اون ها رو عملی کنید.

۷ – فرانشیز (Franchise):

اصطلاح فرانشیز در کشور ما چندان شناخته شده نیست، به همین دلیل اول تعریفی خلاصه از اون رو ارائه می کنیم:

فرانشیز چیست؟

قراردادی که به موجب اون یک طرف به دیگری حق استفاده از نام تجاری و برخی سیستم ها و فرآیندهای بیزینسی خودش رو برای مدت معینی تفویض می کنه. در این قراردادها طرفی که حق استفاده از نام تجاری شرکت دیگه ای رو خریداری می کنه یه مبلغ مشخصی رو جهت فرانشیز پرداخت می کنه و در برخی موارد درصدی از درآمد و سود ناشی از فروش رو با طرف دیگه شریک می شه.

فرانشیز کردن (Franchising) یکی از راه های توسعه شرکت هست که اگه در زمان و موقعیت مناسب انجام بشه میتونه خیلی تأثیرگذار باشه. در حقیقت شرکت شما با نام شرکت دیگه ای همون محصول رو تولید می کنه، باید توجه کرد که پیدا کردن شرکت مناسبی که هم نام تجاری معتبری داشته باشه و هم متمایل به بستن قرارداد فرانشیز با شما باشه کار دشواریه و نیاز به تحلیل و تحقیق کارشناسی و تخصصی داره.

چند مورد از مزایای این کار شامل:

 1. استفاده از یک نام تجاری آشنا برای مخاطبان، عدم نیاز به معرفی برند جدید
 2. تولید محصولات امتحان شده و مورد اطمینان
 3. وجود فرآیندهای تولید و طراحی استاندارد و مشخص
 4. وجود تکنیک های دقیق و با جزئیات در اداره و معرفی بیزینس
 5. حضور کارکنان آموزش دیده و امکان آموزش راحت تر برای کارکنان جدید
 6. حضور نیروی کمکی دائم(شرکت طرف قرارداد فرانشیز)در معرفی و به روز کردن محصولات و خدمات

انعقاد یک قرارداد دقیق و محکم فرانشیز با شرکتی که با بررسی های کارشناسی انتخاب شده میتونه به توسعه سریع شرکت و افزایش درآمد شرکت با حداقل میزان سرمایه گذاری جدید ختم بشه.

۸ – گسترش بین المللی:

این راه برای شرکت هایی که یا بازار کشور خودشون به اشباع رسیده و یا امکان رشد و توسعه محصولات و خدمات اون ها در خارج از مرزهای کشور بیشتره مناسبه. البته باز هم تکرار می کنیم که انجام این امور بدون بررسی های دقیق و کارشناسی و بهره بردن از یک تیم مشاور کارآزموده می تونه نتایج فاجعه باری رو به همراه بیاره.

برای این کار به محصول و یا خدمت تولیدی خودتون نگاه کنید و با بررسی دقیق اون امکان گ

سترش بازارهای بین المللی برای اون رو بسنجید. کشورهایی رو انتخاب کنید که با ایران روابط تجاری بهتر و گسترده تری دارند و در عین حال محصول و یا خدمت شما می تونه از لحاظ کیفیتی و قیمتی برای اون ها جذاب باشه. در این راه می تونید با مراجعه به اتاق بازرگانی ایران و یا بخش های مربوطه در وزارت امور خارجه اطلاعات بیشتری در خصوص کشورهای مقصد و نحوه ی تسخیر بازارهای اون ها به دست بیارید.

توسعه شرکت - گسترش بین المللی

۹ – توسعه در اینترنت و فضای مجازی:

بیل گیتس پیش از گفته بود تا انتهای سال ۲۰۰۲ شرکت ها به دو دسته تقسیم میشن :

البته این حرف تا حدودی اغراق آمیزه اما واقعیت چندان هم دور از این نیست. امروزه ثابت شده که داشتن یک وبسایت تأثیرگذار یکی از اصلی ترین و کلیدی ترین راه های توسعه یک شرکته. در واقع بدون سرمایه گذاری فیزیکی چندانی، میشه با استفاده از حضور موثر و هوشمندانه در دنیای مجازی، راه توسعه شرکت رو خیلی سریع تر از اون که فکرش رو کنید طی کرد.

یکی از مهم ترین نکات در حضور موثر در فضای مجازی، قرار گرفتن در صفحات اولیه لیست موتورهای جستجو هست. بهتره بدونید بیش از ۸۰ درصد ترافیک وبسایت ها از موتورهای جستجو وارد میشن و این اهمیت این مسئله رو بیشتر مشخص می کنه.

در شرایطی که بیش از ۴ میلیارد صفحه ی وب در فضای مجازی وجود داره که رقمش هر صد روز دو برابر میشه، اگه وبسایت شما نتونه در این رقابت نفس گیر نقشی داشته باشه، در نهایت این سودآوری و درآمد شرکت شماست که آسیب می بینه چرا که موفق نشده از این بازار گسترده استفاده کنه.

برای داشتن یک وبسایت خوب دو عامل بسیار مهم هستند:

 1. طراحی و برنامه نویسی وبسایت: شکل ظاهری، سرعت بالا اومدن صفحات، راحت و کاربردی بودن منوها و…
 2. محتوا: که به مراتب مهم تر از عامل اول هست. نکات زیادی بسته به نوع فعالیت شرکت در این خصوص باید رعایت بشن اما فارغ از اون دو نکته ی کلیدی و اساسی باید مورد توجه قرار بگیرن : ۱)محتوایی که مخاطب رو جذب کنه۲)محتوایی که باعث موندن مخاطب در وبسایت بشه

توجه داشته باشید که برای بهبود سطح و کمیت محتوایی وبسایت، بررسی های دقیق و کارشناسی روی مسائل زیر هم بسیار مهم هستن:

۱۰ – ثبت حقوق انحصاری:

این راه رو در آخر ذکر می کنیم چرا که متاسفانه هنوز در کشور ما این مسئله اونطور که باید گسترش نیافته. اما نکته ی امیدبخش اینه که مسئله ی حقوق انحصاری و ثبت اختراع بازاری نوپا و در حال رشد هست و الان بهترین زمان برای بهره گیری مناسب در اونه. در این شرایط اگه کالا یا خدمتی که ارائه می دید کالا یا خدمتی خاص و بدیع هست، و فکر می کنید امکان ثبت اون وجود داره در این کار درنگ نکنید.

ثبت حقوق مالکیت انحصاری در کشورهای خارجی یکی از اصلی ترین راه های شرکت ها برای توسعه و کسب درآمدهای جدید محسوب میشه. شرکت های زیادی تونستن صرفاً با این کار جریان های درآمدی هنگفتی رو وارد شرکتشون کنن که جدای از فعالیت اصلی شرکت به حساب اون ها واریز میشه. حقوق معنوی و کپی رایت هر چند که در کشور ما چندان جدی گرفته نمیشه اما روند و شرایط کنونی اینطور نشون می دن که در کالاها و صنایع خاصی میشه از این شرایط استفاده کرد و در آینده ای نه چندان دور منفعتی که باید رو از این بازار در حال رشد به دست آورد.

بازگشت ۸۵ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از متنوع‌سازی روش‌های بازگشت ارز در دولت سیزدهم برای صادرکنندگان خبر داد.

 بازگشت ۸۵ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به تعیین شعار سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری و ضرورت تقویت صادرات کالاهای دانش‌بنیان گفت: از مهرماه سال گذشته تلاش کردیم با حفظ حمایت از رویه‌های قبلی صادرات، تجارت محصولات دانش‌بنیان را تقویت کنیم.

علیرضا پیمان‌پاک با تاکید بر ایجاد نقشه راه و برنامه منسجم برای تجارت و تعیین کشورها و گروه‌های کالایی اولویت‌دار و الزامات تجارت از جمله مسائل تعرفه‌ای، لجستیکی و … افزود: در زمینه تقویت صادرات محصولات دانش‌بنیان، تلاش کردیم از ظرفیت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در کشورهای هدف و پتانسیل‌ها و شبکه‌های موجود و ظرفیت اتاق‌های مشترک استفاده کنیم.

معاون وزیر و رئیس ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به نقاط قوت و عملکرد دولت سیزدهم در افزایش حجم تجارت خارجی و صادرات غیر نفتی در سال ،۱۴۰۰ این دستاورد را نتیجه توجه ویژه شخص رئیس جمهوری، وزیر صمت، معاون اول رئیس جمهوری، معاون اقتصادی و سازمان‌ها و دستگاه‌های مربوطه از جمله سازمان توسعه تجارت ایران دانست.

پیمان‌پاک با اشاره به اقدامات صورت گرفته طی ماه‌های گذشته برای افزایش صادرات گفت: مانع‌زدایی از روند صادرات و توسعه تجارت خارجی، حذف قوائد غلط مثل پیمان‌سپاری ارزی و معرفی صادرکنندگان به تعزیرات، قضائی کردن پرونده‌ها، حذف قوانین مزاحم و مخل صادرات، حذف بخشی‌نگری و کاهش تبعات آن، هماهنگ کردن سیاست‌های ارزی و تجاری، ایجاد کارگروه‌های تخصصی کارشناسی در وزارت صمت و بانک مرکزی از جمله مواردی بود که در دستور کار دولت سیزدهم در بخش تجارت خارجی قرار گرفت و از جمله نتایج آن تسهیل بازگشت ارز و افزایش میزان بازگشت ارز و رسیدن آن به ۸۵ ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی درصد در سال ۹۹و ۱۴۰۰ است.

پیمان‌پاک همچنین با اشاره به حل مسائل مربوط بدهی‌های ارزی گذشته که از سال ۹۷ باقی مانده بود، گفت: این مهم نیز در کمیته ماده ۲ تعیین تکلیف شد و بخش عمده مشکل صادرکنندگان در این زمینه حل شد.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به متنوع‌سازی روش‌های بازگشت ارز در دولت سیزدهم برای صادرکنندگان گفت: واردات در مقابل صادرات، واردات در برابر صادرات غیر، نظم بخشیدن به تهاتر و انجام ۱۲۰۰ تهاتر در ۴ ماه گذشته از جمله اقدامات در این زمینه است.

پیمان‌پاک افزود: یکی از مواردی که در سال ۱۴۰۱ تعیین تکلیف خواهد شد، شیوه واردات کالا بر اساس ارز اشخاص و بدون انتقال ارز است.

معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به ضرورت توسعه صادرات به کشورهای همسایه و مکمل بودن اقتصاد و تجارت کشور با بسیاری از کشورهای همسایه و فرصت‌ها و ضرورت متنوع سازی تجارت خارجی مزیت‌های موجود گفت: رویکرد دولت سیزدهم توسعه تجارت با کشورهای همسایه و انعقاد پیمان‌های تجاری در منطقه است و پیمان تجارت آزاد با اوراسیا از مواردی است که به جد و به صورت فشرده دنبال می‌شود.

اوراسیا، دروازه ورود ایران به تجارت جهانی

اوراسیا، دروازه ورود ایران به تجارت جهانی

تهران - ایرنا - خرداد ماه سال گذشته بود که تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا با مصوبه مجلس وارد فاز اجرایی شد و در پنج آبان همان سال موافقتنامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اروپا - آسیا (اوراسیا) به امضا رسید تا گامی مهم در عرصه تجارت خارجی ایران و گسترش مبادلات با همسایگان شمالی باشد.

به گزارش ایرنا، از آنجایی که یکی از اهداف مهم موافقت نامه های تجاری، ایجاد تسهیلات و حذف قوانین دست و پا گیر برای تجار و سرمایه گذاران است. امضاء آن موافقت نامه تعرفه ترجیحی و ایجاد منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اوراسیا هم منجر به توسعه روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اوراسیا شد که به اعتقاد کارشناسان می تواند به هاب منطقه ای ایران کمک کرده و کریدور شمال-جنوب را تقویت نماید.

چون در چارچوب تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بیش از ۵۰۰ کالای صادراتی ایران به روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان از تعرفه ترجیحی صفر برخوردار شده اند.

اتحادیه اورآسیا یک بلوک اقتصادی متشکل از ۵ کشور ارمنستان، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس است که با برخورداری از حدود ۱۸۳ میلیون نفر جمعیت فعال، دارای یک هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، رتبه اول در تولید نفت، رتبه دوم در تولید گاز و رتبه چهارم در تولید برق می باشد که یکی از پر رونق ترین بازارهای سرمایه‌گذاری در جهان به شمار می‌آید.

در دی ماه سال جاری برای عضویت در این بلوک اقتصادی مجوزهای لازم برای انجام مذاکرات تجارت آزاد با اوراسیا از سوی دولت ایران اخذ شد که در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، تجارت آزاد با این بلوک اقتصادی، از آبان ۱۴۰۱ آغاز می‌شود که از این طریق موانع تعرفه‌ای حذف خواهد شد.

اکنون در فرصت باقی مانده برای آغاز مذاکرات تجارت آزاد با این اتحادیه که به گفته «حمید زادبوم» رییس سازمان توسعه و تجارت ایران قرار است در کمتر از یک ماه دیگر برگزار شود، تلاش برای رفع موانع توسعه مبادلات تجاری میان دو طرف بیش از پیش اهمیت دارد. اکنون نگاهی به اهمیت این بلوک اقتصادی و تاثیر عضویت ایران در آن می اندازیم.

ورود ایران به بازارهای جهانی

در خصوص افزایش همکاری‌های اقتـصادی جمهـوری اسـلامی ایران از طریق همگرایی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چند سال گذشته دیدگاه های مختلفی مطرح شده است که به دلیل سابقه ارتباطات فرهنگـی و اهمیـت ژئوپلتیـک اعـضای آن و همچنین ضرورت توسعه اقتصادی کشور از طریق همگرایی اقتصادی منطقه‌ای از اهمیت فراوانی برخوردار است.

به باور کارشناسان؛ بعد از پایان جنگ سرد میزان گرایش به سوی منطقه گرایی در مناطق مختلف در جهان رو به افزایش گذاشته و در این میان آسیای مرکزی یکی از مناطق ژئواستراتژیک است کـه همـواره در کـانون توجـه کـشورهای مختلف قرار داشته است.

همکاری ایران با این بلوک اقتصادی با ارزش بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار، نوید بخش توسعه تعاملات اقتصادی متقابل کشورمان با کشورهای مختلف دنیا و به خصوص همسایگان است؛ به ویژه در شرایطی که دشمنان به‌ دنبال منزوی کردن ایران و قطع ارتباط اقتصادی و تجاری آن با دنیا هستند.

حجم بسیار زیاد تجارت و تعاملات

اهمیت اقتصادی این اتحادیه به قدری است که با شکل‌گیری آن کشورهای مختلف علاقه خود را برای عضویت ابراز کردند. میزان تجارت اتحادیه اوراسیا با کشورهای جهان حدود ۸۵۰ میلیارد دلار است. از این میزان ۳۳۱ میلیارد دلار مربوط به واردات است.

سهم ایران از این میزان حدود ۲.۵ میلیارد دلار است که یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار واردات و ۸۲۳ میلیون دلار آن صادرات است‌. دست کم ۸۰ درصد صادرات اوراسیا به ایران، محصولات کشاورزی به ویژه غلات و ۶۸ درصد صادرات ایران به اوراسیا، محصولات کشاورزی به ویژه میوه و خشکبار است.

از دیگر سو، اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی، سبب شد گام مقدماتی به سوی تجارت آزاد با این کشورها هموارتر از قبل شود.

نظر به اهمیت همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همایش دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا، توسط اتاق بازرگانی تهران و با مشارکت موسسه مطالعات خلیج فارس و همکاری اتاق‌های بازرگانی مشترک ایران و روسیه، ایران و قزاقستان، ایران و ارمنستان اوایل بهمن ماه در تهران برگزار شد.

در این نشست الزامات و راه های افزایش مراودات تجاری میان دو طرف مورد بررسی قرار گرفت و با بیان چالش‌های موجود، راهکارهایی برای برطرف کردن موانع و مشکلات و تسهیل هر چه بیشتر تجارت با حضور نمایندگان بخش خصوصی، مقامات دولتی و نمایندگان کشورهای عضو این اتحادیه ارایه شد.

«حمید زادبوم» رییس سازمان توسعه و تجارت در این همایش با بیان اینکه ایران به جز سوریه با هیچ کشور دیگری موافقت نامه تجارت آزاد ندارد، تاکید کرد: موضوع مهم فعلی، اجرای موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا است و نه پیوستن به این اتحادیه.

وی با بیان اینکه در حال حاضر موافقت نامه تجارت ترجیحی با اوراسیا را در باره ۸۹۰ قلم کالا داریم، افزود: بعد از آغاز اجرای موافقت نامه تجارت آزاد تنها ۲۰ قلم کالا می‌توانند در بخش تعرفه ای باقی بمانند و سایر کالاها باید به صورت پلکانی و در طی یک مدت زمان تعیین شده از نظام تعرفه ای خارج شوند و باید سالانه بخشی از تعرفه کالاها را به صفر برسانیم.

حضور در اتحادیه اوراسیا، راهی برای مقابله با فشارهای تحریمی

این بلوک اقتصادی که با هدف ایجاد فضای واحد اقتصادی، توسعه بازارهای مشترک، ترویج رقابت سالم در بازار مشترک و سیاست های مشترک در کشاورزی، انرژی فناوری و حمل و نقل ایجاد شده است، امکان بهره مندی تجار ایرانی از تعرفه های ویژه تجاری با کشورهای عضو در آسیا را فراهم می‌آورد که از نتایج آن کاهش آسیب پذیری اقتصادی کشور در برابر تحریم های آمریکا است.

یکی از مهمترین راهکارهایی که در این همایش بین المللی مورد بحث و بررسی قرار گرفت،‌ مساله دلارزدایی در مبادلات تجاری در منطقه اوراسیا بود که مورد استقبال کارشناسان قرار گرفت.

«مسعود خوانساری» رئیس اتاق بازرگانی تهران در این همایش با تاکید بر بکارگیری ارز مشترک و جایگزین دلار در تعاملات و مبادلات تجاری میان کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، افزود: توسعه پیمان ‌های اقتصادی در سطح منطقه سبب افزایش ثبات و امنیت بیشتر در اقتصاد کشورهای عضو می‌شود.

وی تصریح کرد: استفاده از یک پیمان ارزی می‌تواند تجارت را از انحصار دلار خارج کند که به نفع همه کشورهای عضو خواهد بود.

در این همایش همچنین به تصمیم چین برای کاهش تدریجی تسلط دلار به عنوان ارز تعیین کننده در تجارت بین‌الملل به عنوان طرحی موفق اشاره شد که نه تنها سبب خرسندی تولیدکنندگان و صادر کنندگان در داخل چین شده است، بلکه سبب تسهیل مبادلات تجاری در کشورهایی شده که عمدتاً هدف تحریم‌های آمریکا هستند.

اتحادیه ای قدرتمند

چنانچه ایران بتواند از ظرفیت‌های آشکار و پنهان توافق‌نامه تجارت اتحادیه اوراسیا در توسعه صادرات غیرنفتی ایران بهره لازم را ببرد، می‌توان از آن به عنوان شاخصی برای ورود اقتصاد ایران به بازارهای جهانی بهره جست.

بر اساس سند چشم انداز ۱۴۰۴ کـه پس از قانون اساسی مهمترین سند بالادستی در کشور به شمار می‌آید، «ایران کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فناوری در سطح منطقه با هویتی اسلامی و انقلابی الهام بخش در روابط بین الملل، کــــشوری دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقـــــه آسیای جنوب غربی(شامل آسیای مرکـزی، قفقاز، خاورمیانه و کشور های همسایه) با تأکید بر جنـــبش نـــرم افـــزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقا نسبی سطح درآمد سرانه و رســیدن به اشتغال کامل اسـت.»

با توجه به این سند چشم انداز می توان چنین نتیجه گیری کرد که برای رسیدن به اهداف چشم انداز راهبرد «توســعه تجــارت خــارجی » در نظر گرفته شده و در چارچوب این سند، رویکرد جمهوری اسلامی «برون گرایی اقتصادی» است (سـند نهـایی چشم انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۲ است) اتحادیه اقتصادی اوراسـیایی مـی‌توانـد، ابزار خوبی جهت تحقق اهداف سند چشم انداز باشد.

بدون شک توسعه همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیایی منجر به جهش بزرگی در صادرات نفتـی و غیرنفتی ایران خواهد شد و در نهایت می تواند، موجب ارز آوری شده و نقش موثری را در عبور ایران از تنگناهای اقتصادی ایفا کند.

از دیگر مزایای همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، استفاده از امتیازات گمرکی خاصی است که این امکان را برای کشور فراهم می‌آورد تـا حجـم صـادرات خـود را بـه مقصد ۵ کشور اوراسیایی تا چند برابر افزایش دهد.

«مهدی میراشرفی» رئیس کل گمرک ایران در همایش دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران، گفت: ایران محل تقاطع دو کریدور مهم شمال به جنوب و شرق به غرب است که این امر فرصت بی‌نظیری را برای توسعه تعاملات تجاری برای ما فراهم کرده است.

بدون شک این همکاری فوایدی را برای کشورهای محصور در خشکی اطراف ایران نیز دارد، چراکه این فرصت را برای کشورمان فراهم می‌آورد تا به حلقه ارتباطی حیاتی تجاری منطقه تبدیل شود.

مقابله با اقتصاد تک محصولی

یکی از مسائلی که می‌تواند کشور ما را دچار بحران اقتصادی کند، اقتصاد تک محصولی است و همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا مانع شکل گیری اقتصاد تک محصولی می‌شود.

اقتصاد ایران با وجود ظرفیت‌های غیرقابل انکار، همچنان اقتصادی تک محصولی و وابسته به نفت است و بدون شک همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهترین فرصت برای متنوع سازی اقتصاد کشورمان به شمار می‌آید.

اکنون، در فرصت باقی مانده برای آغاز مذاکرات تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که به گفته زادبوم قرار است در کمتر از یک ماه دیگر برگزار شود،‌ موارد ذیل برای رفع توسعه مبادلات تجاری میان دو طرف پیشنهاد می‌شود:

۱- نظر به اینکه بخش خصوصی کشورهای عضو اتحادیه، آشنایی خوبی با بازارها، روش‌ها و رویه‌های یکدیگر ندارند،‌ لازم است از فرصت پیش رو برای رفع این خلاء برای شرکت های ایران استفاده شود.

۲- بنابر اعلام سازمان جهانی گمرک، این نهاد بین المللی در آستانه ورود به انقلاب چهارم صنعتی است. بنابر این با هدف افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشورها و تسهیل تجارت میان اعضا، پیشنهاد می‌شود گمرکات کشور علاوه بر استفاده از هوش مصنوعی، از اینترنت اشیا در صنعت ردیابی استفاده کنند.

۳- هماهنگی بین دستگاه‌ها و ارتقای دانش بخش دولتی و بخش خصوصی برای تحقق تجارت آزاد با این اتحادیه نیز بسیار حائز اهمیت است.

۴- توجه به ظرفیت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات جاده‌ای میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و اجرای طرح های زیرسازی می‌تواند سبب افزایش مبادلات تجاری میان دو طرف باشد.

۵- پیشنهاد می‌شود معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه به مسئله دلارزدایی از روابط اقتصادی و تجاری میان اعضای این اتحادیه توجه ویژه‌ای داشته باشد و برای نیل به این هدف دستگاه‌های متولی در حوزه پولی و بانکی در کشور فعال شوند.

۶- عدم الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، سبب شده است که سطح دانش و رفتارهای تجاری بین‌المللی کارشناسان و تجار ایرانی نازل‌تر از آنچه در کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت حاکم است، باشد. لذا برگزاری دوره های آموزشی و کار گروه‌هایی با هدف دستیابی به جدیدترین استاندارهای جهانی تجاری، از اهمیت فراوانی برخوردار است.

در پایان باید گفت به اعتقاد کارشناسان، قرن ۲۱، قرن آسیا است و مرکز ثقل ثروت دنیا از «وال استریت» و «سیلیکون ولی» در حال انتقال به اطراف چین و هند است. اوراسیا نیز به سبب مجاورت با این دو کشور می‌تواند از این موهبت برخوردار شود.

از آنجائیکه ایران و اوراسیا تنها مناطقی در جهان هستند که در مرکز تقاطع کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب قرار دارند، امید آن می‌رود بتوان این مواهب و فرصت‌ها به نحو احسن استفاده کرد و موجبات سرافرازی و بالندگی بیشتر ایران را فراهم آورد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.