محاسبه گام‌به‌گام ضریب بتا در بورس


طراحی و تبیین مدل برآورد ریسک سیستماتیک به روش فوق ابتکاری در بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد تطبیقی مدل اقتصاد سنجی و هوش مصنوعی

ریسک سیستماتیک همواره یکی از مهمترین شاخص هایی است که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی در تصمیم‌گیری های مالی خود اهمیت ویژه ای برای آن قائل هستند .هدف این پژوهش محاسبه گام‌به‌گام ضریب بتا در بورس ارائه مدلی جدید و مبتنی بر متغیر های حسابداری برای برآورد شاخص ریسک سیستماتیک یا همان بتا است به روش اقتصاد سنجی نوین آرفیما- فیگارچ که حافظه بلند مدت ریسک سیستماتیک را ارزیابی می‌کند. دوره زمانی این پژوهش سال های 1385 تا 1394 است جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 174 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید . به همین منظور ابتدا بتای ریسک سیستماتیک از طریق آرفیما – فیگارچ محاسبه شد و سپس مدل های برآورد شده به روش اقتصاد سنجی رگرسیون گام به گام (انتخاب پیشرو ) و روش هوش مصنوعی ( از طریق ترکیب الگوریتم های ژنتیک و پرواز پرندگان در انتخاب عوامل موثر و مدلسازی آن از طریق ترکیب و پیاده سازی الگوریتم ارزیاب سرمایه‏گذاری داده‏های پویای تکاملی بر روی الگوریتم های مذکور) مقایسه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از سه نرم افزار اُکس متریکس ، ایویوز و متلب استفاده گردید . دقت پیش بینی دو مدل مبتنی بر اقتصاد سنجی و هوش مصنوعی از طریق محاسبه ضریب همبستگی بین تاهای برآورد شده و بتای آرفیا – فیگارچ انجام شده که مدل مبتنی بر هوش مصنوعی با ضریب همبستگی 94 درصد دقت پیش بینی به مراتب بالاتری را از خود نشان داد

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

تبیین مدل قیمت‌گذاری دارایی سرمایه‌ای با رویکرد ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران

در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، ریسک سیستماتیک یا بتا تنها عامل تبیین کننده‌ی اختلاف بازدهی دارایی‌هاست. بتا به عنوان معیار ریسک سیستماتیک، نتیجه‌ی حاصل از یک وضعیت تعادلی است که در آن سرمایه‌گذاران به دنبال حداکثر کردن تابع مطلوبیت خود بر اساس دو عامل میانگین و واریانس بازدهی هستند. از طرف دیگر نیمه‌واریانس بازدهی بنا به دلایل منطقی زیر می تواند معیار مناسبی از ریسک باشد. اولاً سرمایه‌.

عوامل تعیین‌کننده ریسک سیستماتیک سهام در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل تعیین‌کننده ریسک سیستماتیک سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب مدل‌ ادعاهای احتمالی است. در راستای این هدف،ابتدا مدل نظری مربوط به عوامل تشکیل دهنده بتا معرفی و این عوامل در قالب سه دسته اصلی ویژگی‌های شرکت، اختیار رشد و نرخ بهره بدون ریسک (از عوامل اقتصاد کلان) ارایه گردید. سپس به منظور آزمون عملی این مدل، 80 شرکت واجد شرایط از میان .

طراحی و تبیین مدل پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

ورشکستگی آخرین مرحله از حیات اقتصادی شرکت‌ها است و بر همه ذینفعان شرکت تاثیر می‌گذارد. بنابراین پیش‌بینی ورشکستگی از اهمیت برخوردار می‌باشد با توجه به اینکه فرایند حقوقی به منظور شناسایی شرکت‌های ورشکسته امری زمان بر است بنابراین در این تحقیق از مفهوم آستانه ورشکستگی برای شناسایی شرکت‌های ورشکسته در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. سوال اصلی تحقیق این است که کدام یک از مدل‌های پس انتشار خطا،.

ریسک و بازده: آزمون مدل CCAPM در مقایسه با مدل CAPM در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای، مفهومی است که دهه‎های اخیر به پارادایم غالب و مسلط در بازارهای سرمایه‎ای تبدیل شده است. به‎طوری‎که پس از بیان مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای توسط شارپ و لیتنر در سال 1965، این مدل بارها مورد انتقاد و اصلاح قرار گرفته است. در این مقاله نسخة دیگری از مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای CAPM، در کنار CAPM سنتی در بورس تهران مور.

تبیین و آزمون مدل چهارعاملی ریسک- بازده در شرایط رونق و رکود بازار به شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

مدل سنتی CAPM رابطه مستقیم و غیرشرطی بتا (Beta) و بازده مورد انتظار سرمایه­گذاران را در یک بازار رو به رونق (up ward) را نشان می­دهد به­عبارتی وقتی نرخ بازده بازار (Rm) از نرخ بهره بدون ریسک (Rf) بیشتر شود این مدل به­خوبی رابطه بین ریسک و بازده را نشان می­دهد اما در شرایطی که بازار رو به رکود است (Downward) این مدل توانایی نشان دادن رابطه بین ریسک و بازده را ندارد. تحقیقات.

ریسک و بازده: آزمون مدل ccapm در مقایسه با مدل capm در بورس اوراق بهادار تهران

تبیین ارتباط بین ریسک و بازده و قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای، مفهومی است که دهه‎های اخیر به پارادایم غالب و مسلط در بازارهای سرمایه‎ای تبدیل شده است. به‎طوری‎که پس از بیان مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای توسط شارپ و لیتنر در سال 1965، این مدل بارها مورد انتقاد و اصلاح قرار گرفته است. در این مقاله نسخة دیگری از مدل قیمت‎گذاری دارایی‎های سرمایه‎ای capm، در کنار capm سنتی در بورس تهران مور.

کاربرد ضریب بتا در سرمایه گذاری

کاربرد ضریب بتا در سرمایه گذاری

مفهوم بتا یکی از مبتدی ترین مفاهیم تحلیل در بازار سرمایه گذاری می‌باشد که به ارزیابی عملکرد سهام در جریان بازار می‌پردازد. چگونگی رفتار یک سهم نسبت به بازار، وابستگی زیادی به ضریب بتا (β) آن سهم دارد. این ضریب نشان می‌دهد که یک دارایی یا سهم تا چه حد با شاخص ارتباط دارد. از این ضریب برای اندازه گیری نوسانات استفاده می‌شود. به علاوه، این ضریب به ما کمک می‌کند تا به مدیریت میزان ریسک سیستماتیک بپردازیم. بنابراین، برای این که ریسک سرمایه گذاری را از حالت کیفی به کمی تبدیل نمایید، از ضریب بتا استفاده می‌کنید.

کاربرد ضریب بتا در سرمایه گذاری

نحوه محاسبه ضریب بتا

با استفاده از بازه‌های زمانی ساده ( مثلا 90 روز کاری) می‌توانید کمیت بتا را محاسبه کنید که با محاسبه کواریانس بین بازده سهام و بازده بازار و یا واریانس بازده های بازار محاسبه می‌شود. برای محاسبه نیز، بازدهی سهام را با استفاده از نوسان روزانه قیمت و بازدهی بازار را با استفاده از درصد تغییر روزانه شاخص به دست می‌آورید.

برای محاسبه بتای یک سبد از دارایی‌هاس صندوق سرمایه گذاری مشترک و یا سهام، بتای هر سهم را به دست می‌آوریم و میانگین وزن بتا را محاسبه می‌کنیم که محاسبه گام‌به‌گام ضریب بتا در بورس به آن بتای صندوق یا دارایی سبد می‌گویند.

مقاله ضریب بتا چیست ؟ را مطالعه کنید

تفسیر ضریب بتای محاسبه شده

فرض کنید که برای محاسبه ضریب بتا، شاخص کل را مبنا قرار دهیم. ممکن است حالت‌های زیر اتفاق بیافتد:

ضریب بتای 1 نشان دهنده این است که دارایی دارد به طور دقیقی مشابه شاخص کل رفتار می‌کند.

ضریب بتای 0 نشان دهنده این است که هیچ رابطه‌ای بین رفتار سهم و شاخص کل وجود ندارد. مثلا ممکن است بازار مثبت باشد ولی سهم ما منفی شود و یا مثبت!

ضریب بتای 1- نشان دهنده این است که سهام رفتاری مخالف و عکس شاخص کل دارد. اگر شاخص کل مثبت باشد، سهم منفی است و اگر شاخص منفی باشد، سهم مثبت است. در کل، جهت رفتار سهم برعکس رفتار بازار می‌باشد.

ضریب بتای بیشتر از 1 نشان دهنده ارتباط بین سهام و شاخص کل می‌باشد. البته این ارتباط یکسان نیست و دارای تناسب است. به این معنا که با رشد شاخص ممکن است سهم با شدت بیشتری رشد کند و همین طور در صورت افت شاخص، افت بیشتری خواهد داشت.

چند نکته در رابطه با ضریب بتا

ضریب بتا در گذر زمان تغییر می‌کند و ثابت نیست. هم چنین این ضریب در روند منفی و مثبت یکسان عمل نمی‌کند. برای مثال ممکن است تاثیر افت آن بیشتر از رشدش باشد و یا بالعکس عمل کند. این ضریب می‌تواند مقادیری بین منفی بی نهایت تا مثبت بی نهایت داشته باشد.

چند نکته در رابطه با ضریب بتا

نتیجه گیری

در این مقاله پیرامون مفهوم بتا، نحوه محاسبه آن، تفسیر این ضریب و نکاتی در رابطه با آن، مطالبی را یاد گرفتیم. برای خواندن مطالب بیشتر می‌توانید مقالات مربوط به ضرایب آلفا و بتا را که قبلا در سایت منتشر شده است، مطالعه فرمایید. همچنین به شما پیشنهاد می‌کنیم تا به پرتفوی بورسی خود نگاهی بیاندازید و ابتدا بتای هر سهم و سپس میانگین وزن بتا را محاسبه نمایید. این کمک می‌کند تا نسبت به رفتار سرمایه خود نسبت به بازار تحلیلی داشته باشید و بر این مبنا نسبت به انجام معاملات خود تصمیم گیری کنید.

مقاله نشریه
طراحی و تبیین مدل برآورد ریسک سیستماتیک به روش فوق ابتکاری در بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد تطبیقی مدل اقتصاد سنجی و هوش مصنوعی

چکیده:
ریسک سیستماتیک همواره یکی از مهمترین شاخص هایی است که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی در تصمیم گیری های مالی خود اهمیت ویژه ای برای آن قائل هستند .هدف این پژوهش ارائه مدلی جدید و مبتنی بر متغیر های حسابداری برای برآورد شاخص ریسک سیستماتیک یا همان بتا است به روش اقتصاد سنجی نوین آرفیما- فیگارچ که حافظه بلند مدت ریسک سیستماتیک را ارزیابی می کند. دوره زمانی این پژوهش سال های 1385 تا 1394 است جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 174 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید . به همین منظور ابتدا بتای ریسک سیستماتیک از طریق آرفیما – فیگارچ محاسبه شد و سپس مدل های برآورد شده به روش اقتصاد سنجی رگرسیون گام به گام (انتخاب پیشرو ) و روش هوش مصنوعی ( از طریق ترکیب الگوریتم های ژنتیک و پرواز پرندگان در انتخاب عوامل موثر و مدلسازی آن از طریق ترکیب و پیاده سازی الگوریتم ارزیاب سرمایه‏گذاری داده های پویای تکاملی بر روی الگوریتم های مذکور) مقایسه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از سه نرم افزار اکس متریکس ، ایویوز و متلب استفاده گردید . دقت پیش بینی دو مدل مبتنی بر اقتصاد سنجی و هوش مصنوعی از طریق محاسبه ضریب همبستگی بین تاهای برآورد شده و بتای آرفیا – فیگارچ انجام شده که مدل مبتنی بر هوش مصنوعی با ضریب همبستگی 94 درصد دقت پیش بینی به مراتب بالاتری را از خود نشان داد.

طراحی و تبیین مدل برآورد ریسک سیستماتیک به روش فوق ابتکاری در بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد تطبیقی مدل اقتصاد سنجی و هوش مصنوعی 3/21/2018 12:00:00 AM

مقاله نشریه
طراحی و تبیین مدل برآورد ریسک سیستماتیک به روش فوق ابتکاری در بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد تطبیقی مدل اقتصاد سنجی و هوش مصنوعی

چکیده:
ریسک سیستماتیک همواره یکی از مهمترین شاخص هایی است که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی در تصمیم گیری های مالی خود اهمیت ویژه ای برای آن قائل هستند .هدف این پژوهش ارائه مدلی جدید و مبتنی بر متغیر های حسابداری برای برآورد شاخص ریسک سیستماتیک یا همان بتا است به روش اقتصاد سنجی نوین آرفیما- فیگارچ که حافظه بلند مدت ریسک سیستماتیک را ارزیابی می کند. دوره زمانی این پژوهش سال های 1385 تا 1394 است جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 174 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید . به همین منظور ابتدا بتای ریسک سیستماتیک از طریق محاسبه گام‌به‌گام ضریب بتا در بورس آرفیما – فیگارچ محاسبه شد و سپس مدل های برآورد شده به روش اقتصاد سنجی رگرسیون گام به گام (انتخاب پیشرو ) و روش هوش مصنوعی ( از طریق ترکیب الگوریتم های ژنتیک و پرواز پرندگان در انتخاب عوامل موثر و مدلسازی آن از طریق ترکیب و پیاده سازی الگوریتم ارزیاب سرمایه‏گذاری داده های پویای تکاملی بر روی الگوریتم های مذکور) مقایسه گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از سه نرم افزار اکس متریکس ، ایویوز و متلب استفاده گردید . دقت پیش بینی دو مدل مبتنی بر اقتصاد سنجی و هوش مصنوعی از طریق محاسبه ضریب همبستگی بین تاهای برآورد شده و بتای آرفیا – فیگارچ انجام شده که مدل مبتنی بر هوش مصنوعی با ضریب همبستگی 94 درصد دقت پیش بینی به مراتب بالاتری را از خود نشان داد.

طراحی و تبیین مدل برآورد ریسک سیستماتیک به روش فوق ابتکاری در بورس اوراق بهادار تهران؛ رویکرد تطبیقی مدل اقتصاد سنجی و هوش مصنوعی 3/21/2018 12:00:00 AM

قدم به قدم با بورس (بخش پنجم)

آموزش قدم به قدم بورس

در قسمت قبل با برخی از واژه های بورسی آشنا شدیم. در این بخش برخی از مفاهیم بورسی را مشاهده خواهیم کرد.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک

سرمایه گذاری در بازار سرمایه به دو روش انجام می شود. در روش اول شخص خودش اقدام به خرید و فروش می کند و در روش دوم سرمایه گذاری توسط یه واسط که می تواند یک موسسه مالی باشد انجام می پذیرد.

در واقع صندوق های سرمایه گذاری مشترک سازمانی است که پول را از سرمایه داران گرفته و به صورت سبدی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کند.

انواع صندوق های سرمایه گذاری

۱- صندوق سرمایه گذاری در سهام، صندوقی است که بخش عمده منابع خویش را به سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام اختصاص می‌دهد.

۲- صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، صندوقی است که بخش عمده منابع خود را به سرمایه گذاری در سهام و یا اوراق بهادار با درآمد ثابت اختصاص می دهد و معمولاً دارای حداقل سود تضمینی است.

۳- صندوق سرمایه گذاری مختلط، صندوقی است که منابع خویش را به سرمایه گذاری در سهام و یا اوراق بهادار با درآمد ثابت و اوراق مشارکت اختصاص می دهد و در واقع ترکیبی از دو صندوق فوق است.

بورس کالا

بورس کالا یک بازار سازمان یافته برای انجام معامله کالاهای مشخص با استفاده از روش های معین است. معامله محصولات کشاورزی، فلزات و موادمعدنی (کانی‌های فلزی)، محصولات شیمیایی و پتروشیمی و معاملات سکه آتی از جمله مواردی است که در بورس کالای ایران صورت می‌پذیرد.

در بورس کالا نیز همچون بورس اوراق بهادار دو طرف عرضه (فروشندگان) و تقاضا (خریداران) وجود دارد که به مبادله کالایی خود در قالب یکی از انواع قراردادهای این بورس می‌پردازند و کالاهای فرآوری نشده و خام از قبیل گندم، پنبه، انواع فلزات، مواد مورد نیاز پتروشیمی و … در این بورس خرید و فروش می‌شود.

انواع قراردادهای بورس کالا

۱- قرارداد نقدی قراردادی است که براساس آن پرداخت بهای کالای مورد معامله و تحویل آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای انجام می شود.

۲- قرارداد نسیه قراردادی است که براساس آن کالا در هنگام معامله تحویل و بهای آن در تاریخ سررسید و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای آن پرداخت می شود.

۳- قرارداد سلف قراردادی است که براساس آن، کالا با قیمت معین در زمانی مشخص در آینده تحویل گردیده و بهای آن در هنگام معامله و براساس دستورالعمل تسویه و پایاپای پرداخت می شود.

۴- قرارداد آتی قراردادی است که فروشنده براساس آن متعهد می شود در سررسید معین، مقدار معینی از کالای مشخص را به قیمتی که الان تعیین می کنند بفروشد و در مقابل طرف دیگر قرارداد متعهد می شود آن کالا را با آن مشخصات خریداری کند و برای جلوگیری از امتناع طرفین از انجام قرارداد، طرفین به صورت شرط ضمن عقد متعهد می‌شوند مبلغی را به عنوان وجه تضمین نزد اتاق پایاپای بگذارند.

ضریب بتا

ضریب بتا یک ضریب همبستگی است، که نشان‌گر نوسان قیمتی سهم، در مقایسه با بازار کلی فعال در آن، می‌باشد.

ضریب بتا نسبت به مقدار ۱ سنجیده می‌شود، بدین معنا که ضریب بتای یک، بزرگتر از یک و کوچکتر از یک، به ترتیب نشان‌دهنده هم شدت بودن، شدیدتر بودن و ملایم‌تر بودن نرخ بازده شرکت مورد نظر، با بازده شاخص کل می‌باشند. ضریب بتای صفر نیز نشان‌دهنده بی‌تفاوتی و استقلال تغییرات بازده شرکت مورد نظر، نسبت به بازده شاخص کل می‌باشد.

سهم های با بتای بالا ریسکی ترند اما پتانسیل بالاتری برای بازدهی دارند و سهم های با بتای پایین ریسک کمتر و بالطبع بازدهی کمتری هم خواهند داشت.

اهرم مالی

فرض کنید ۱۰ سکه دارید و با آن معامله‌ای می‌کنید که یک سکه سود خالص برای شما به ارمغان می‌آورد. سپس به یک کارگزار رجوع کرده و ۹۰ سکه از او قرض می‌گیرید.

این‌بار معامله مشابهی انجام می‌دهید اما این‌بار ۱۰۰ سکه وارد معامله می‌کنید و از این طریق ۱۱۰ سکه به‌دست می‌آورید. سپس ۹۰ سکه‌ای که قرض کرده بودید را به کارگزار پس می‌دهید، ۱۰ سکه اولیه‌تان را هم به جیب بازگردانده و ۱۰ سکه سود خالص در دست خواهید داشت. با این روش برای خود یک اهرم مالی ایجاد کرده‌اید.

NAV یا ارزش خالص دارایی‌ها

ارزش خالص دارایی‌ها یا NAV یک شرکت سرمایه‌گذاری با ویژگی‌های یک صندوق سرمایه‌گذاری مشترک (Unit Trust)، حاصل تفاوت کل دارایی‌ها منهای کل بدهی‌های آن است. در ارزشیابی شرکت‌ها،NAV را از طریق تفاوت ارزش دفتری دارایی‌ها و بدهی‌ها محاسبه می‌کنند و در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک،NAV را از طریق کسر بدهی صندوق از ارزش روز کل پرتفوی به دست می‌آورند.

به عنوان مثال اگر ارزش بازار سرمایه‌گذاری‌ها و سایر دارایی‌های یک شرکت سرمایه‌گذاری ۲۰۰۰ میلیارد ریال قیمت داشته باشد و بدهی‌های آن ۱۲۰۰ میلیارد ریال باشد، در این تاریخNAV این شرکت سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.

چون دارایی‌ها و بدهی‌های یک شرکت سرمایه‌گذاری به طور روزانه تغییر می‌کند، NAV آن نیز روزانه باید محاسبه مجدد شود. به همین دلیل در کشورهای دیگر عموماً صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (شرکت سرمایه‌گذاری با سرمایه متغیر) و «یونیت ‌تراست» NAV خود را حداقل یک بار در روز و پس از خاتمه معاملات بورس محاسبه و در روزنامه‌ها گزارش می‌کنند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.