روش‌‌‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار


روش‌‌‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

عنوان مقاله: بررسی کاربرد روش کانسلیم در تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
شناسه (COI) مقاله: MSICONF01_013
منتشر شده در اولین همایش ملی علوم انسانی با رویکرد مدیریت و اقتصاد مقاومتی در سال 1395

ثریا موسوی - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
محمد خدامرادی - عضو هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه ایران

سرمایه گذاری و خرید سهام با تجزیه و تحلیل سهام محقق می شود مردم تمایل به خرید سهامی دارند که از سوی سرمایه گذاران نهادی و یا شخصیت های حقوقی خریداری می شود و مورد نظر مساعد آنها و حمایت این ارگانها قرار دراد. یکی از استراتژی های معروف در انخاب دارایی های سرمایه ای و به خصوص سهام روش CANSLIM می باشد. این متد ترکیبی از دو روش تحلیل بنیادی و تحلیل فنی است یکی از دلایل ارزیابی اوراق بهادار، شناسایی اوراق بهاداری است که به نظر می رسد قیمت بازار آن با قیمت ذاتی آن تفاوت دارد روش های زیادی برای تحلیل اوراق بهادار وجود دارد با وجود این، بسیاری از این روش ها یکی از این دو طبقه تحلیل فنی و تحلیل بنیادی قرار می گیرند. تحلیل CANSLIM در واقع جهت شناسایی سهم در مدت یک زمان کوتاه به طور مختصر و مفید استفاده می شود به طور کلی مهمترین قسمت در تلحیل CANSLIM برای شناخت سریع یک شرکت، مطالعه و بررسی روند عایدی کل شرکت و نیز وضعیت سود هر سهم و روند قیمتی سهم می باشد. هدف این مقاله بررسی روش CANSLIM که یک روش ترکیبی از تحلیل بنیادی و تکنیکی است بر روی تجزیه و تحلیل اوراق بهادار که نهایتا منجر به انتخاب سهام صعودی همراه با بازده بالا می شود جامعه مورد بررسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که تحقیق در یک دوره زمانی 5 ساله 85 تا 90 صورت گرفته است نمونه گیری و انتخاب این مجموعه از بین شرکت هایی است که در این 5 سال هر سه ماه یکبار توسط بورس اوراق بهادار به عنوان 50 شرکت فعال در بورس معرفی شده اند. این تحقیق با روش همبستگی مورد مطالعه قرار گرفته است برای تحلیل از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی و تلفیقی استفاده شده است نتایج ازمون فرضیه ها با هفت متغیر نشان دهنده رابهط معنادار انها با بازده سهام است.

تحلیل بنیادی، تحلیل تنکیکی CANSLIM، سرمایه گذاران نهادی

برای چاپ کامل صفحه، در گزینه های چاپ Background Graphics را فعال نمایید.

دفتر مرکزی انتشارات بوم سازه (سیویلیکا): تهران، بزرگراه جلال آل احمد، بین خیابان کارگر و بزرگراه چمران، کوچه پروانه، پلاک ۴، ساختمان چمران، طبقه ۴، واحد ۳۱
تلفن: ۸۸۰۰۸۰۴۴ ، ۸۸۳۳۵۴۵۰ ، ۸۸۳۳۵۴۵۱ ، ۸۸۳۳۵۴۵۲ - کد پستی: ۱۴۳۹۹۱۴۱۵۳

بررسی و تجزیه و تحلیل روش های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مقاله

در این تحقیق، روش های مختلف تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، و نوع ارتباط بین نحوه ی تامین مالی شرکت ها و ویژگی های اندازه ی شرکت، دارایی های ثابت و سودآوری، بررسی شده است. نمونه ی آماری این پژوهش از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به شیوه ی مرحله ای و تصادفی ساده و از میان شش صنعت انتخاب گردیده است. برای چهار سوال اساسی این پژوهش، یازده فرضیه در نظر گرفته شده است. برای پردازش اطلاعات و داده ها از آزمون t و ضریب همبستگی و نرم افزار SPSS استفاده شده است. بر اساس یافته های این تحقیق، با وجود عدم تفاوت معنی دار بین استفاده از روش های مختلف تامین مالی (سود انباشته، سهام و بدهی) بین شرکت های مورد مطالعه، بین نحوه ی تامین مالی شرکت ها و اندازه ی آنها یک ارتباط معنی دار وجود دارد. با گسترش اندازه ی شرکت ها استفاده از سود انباشته و سهام برای تامین مالی افزایش می یابد. همچنین، با وجود ارتباط بین نحوه ی تامین مالی شرکت ها و میزان دارایی های ثابت آنها، بین نحوه ی تامین مالی شرکت ها و ظرفیت سودآوری آنها ارتباط معنی داری مشاهده نشده است.

خلاصه ماشینی:

بر اساس یافته‌های این تحقیق، با وجود عدم تفاوت معنی‌دار بین استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی (سود انباشته، سهام و بدهی) بین شرکت‌های مورد مطالعه، بین نحوه‌ی تأمین مالی شرکت‌ها و اندازه‌ی آنها یک ارتباط معنی‌دار وجود دارد. 4-1- سؤال اول این تحقیق آیا شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بیشتر از منابع داخلی برای تأمین مالی استفاده می‌نمایند؟ فرضیه‌های این سؤال به صورت زیر در نظر گرفته شده است. 4-2- سؤال دوم این تحقیق آیا بین نحوه‌ی تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و اندازه‌ی آنها رابطه وجود دارد؟ فرضیه‌های این سؤال به صورت زیر در نظر گرفته شده است. 4-3- سؤال سوم این تحقیق آیا بین نحوه‌ی تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و میزان دارایی‌های ثابت آنها رابطه وجود دارد؟ فرضیه‌های این سؤال به صورت زیر در نظر گرفته شده است. 4-4- سؤال چهارم این تحقیق آیا بین نحوه‌ی تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ظرفیت سودآوری شرکت‌ها رابطه وجود دارد؟ فرضیه‌های این سؤال به صورت زیر در نظر گرفته شده است. 12- جمع بندی و پیشنهاد‌ها در این تحقیق نحوه‌ی تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رابطه‌ی آن با اندازه، میزان دارایی‌های ثابت و ظرفیت سودآوری شرکت‌ها بررسی شد. European Economics for Development Finance, World Bank Working, Paper, 301. Financial Systems, Corporate and Economic Development in Asymmetric Information, Corporate Finance and Investment, R.

تجزیه و تحلیل رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل فضای حالت

رفتارجمعی سرمایه‏گذاران در بازار سرمایه نوعی تورش رفتاری است که می‏تواند تأثیرات مخربی بر عملکرد بازار سرمایه داشته باشد. روش‏ها و مدل‏های مختلفی توسط پژوهشگران و صاحب‏نظران جهت سنجش و اندازه‏گیری رفتارجمعی سرمایه گذاران در بورس‏های مختلف جهان ارائه گردیده است که هریک از این روش‏ها برای شرایط خاصی مناسب هستند. رویکرد تبعیت از بتا، یکی از جدیدترین روش‏ها و رویکردهای اندازه‏گیری و سنجش رفتار جمعی سرمایه گذاران است. در رویکرد مذکور، رفتار جمعی سرمایه‏گذاران از طریق پراکندگی مقطعی عوامل حساسیت (ضرایب بتا) اندازه‏گیری می‏شود. مقاله حاضر، با استفاده از همین رویکرد و با به‌کارگیری مدل فضای حالت، تبعیت جمعی سرمایه‏گذاران ازعوامل بازار، ارزش و اندازه در یک دوره زمانی92 ماهه (فروردین 1380 الی آبان ماه 1387) را بررسی و مطالعه می‌نماید. نتایج پژوهش حاضر نشان می‎دهد سرمایه‏گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به‌صورت جمعی و مستمر از عامل بازار تبعیت می‏کنند. تبعیت جمعی سرمایه‏گذاران از عامل بازار و نادیده گرفتن متغیرهای بنیادی توسط سرمایه‏گذاران در بورس اوراق بهادار باعث می‏گردد تا روابط تعادلی در بورس اوراق بهادار تهران تا حد زیادی تضعیف شده، بازار به سمت عدم کارایی متمایل گردد. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان می‏دهد که سرمایه‏گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در تصیمات سرمایه‏گذاری خود به عامل اندازه و ارزش توجه جمعی ندارند که بر این اساس می‏توان گفت که توجه همزمان به سهم شرکت‏های کوچک یا بزرگ و یا توجه همزمان به سهام شرکت‏های ارزشی یا رشدی نمی‏تواند تأثیری بر روابط تعادلی بازار سرمایه در ایران داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

 • واژه‌های کلیدی: بورس اوراق بهادار
 • مالی رفتاری
 • رفتار جمعی
 • تبعیت از بتا
 • مدل فضای حالت

عنوان مقاله [English]

Analysis of Herd Behavior of Investors in Tehran Stock Exchange Using With State Space Model

نویسندگان [English]

 • Sh Mohamadi
 • R Raeei
 • H Ghalibaf
 • Gh Gol arzi

چکیده [English]

 Herd behavior by investors in capital markets is a behavioral bias that can cause undesirable effects on the performance and efficiency of markets. Many methods and models are provided by researchers and scholars to measure the herd behavior of investors in stock markets. Each of these models is appropriate for certain conditions. Beta Herding is the newest approach to measurement and evaluation of investors herd behavior in capital market. In this approach herd behavior of investors is measured through the cross-sectional dispersion of sensitivity factors (beta coefficients). In this article we will analyze the herding of investors toward market, value and size with beta herding approach and using state space model. Our study has conducted for the period of April 2001 to November 2008 (92-months). We find evidence of herding toward market factor in Tehran stock exchange. We also didn’t find any evidence of herding toward other factors such size and value. thus we can say that simultaneous attention to shares of small or big companies or simultaneous attention to growth or value stock have not affect the equilibrium relations in Iran's capital market.    Â

بهترین روش برای تحلیل سهام کدام است؟

best analysis way

بورس اوراق بهادار یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه است. مهم‌ترین وظیفه این بازار جذب سرمایه‌های پراکنده و تخصیص بهینه‌ی این منابع به واحدهایی است که هم در جهت توسعه گام بر می‌دارند و هم منافع مورد انتظار سرمایه‌گذاران را تامین می‌کنند.

سرمایه‌گذاران، با انگیزه‌های مختلف نقش اساسی در تامین منابع مالی بازی می‌کنند. واحدهای اقتصادی نیز روش‌‌‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار از جذب سرمایه‌های پراکنده، اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند که هدف هر دو گروه، دستیابی به منابع بیشتر و حداکثر کردن ثروت سهامداران است.

یکی از عواملی که در توسعه و رشد پایدار سرمایه نقش موثری دارد، آشنایی سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بازار سرمایه با روش‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار و افزایش توان تحلیل‌گری آن هاست.

تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو مکتب فکری مهم در بازارها به حساب می‌آیند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. همچنین معامله‌گران و سرمایه‌گذارا بازار، از «روانشناسی بازار» نیز برای بررسی و تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند.

شاید روانشناسی بازار را نتوان یک روش تحلیلی مستقل نامید با این حال در ادامه به بررسی این روش نیز خواهیم پرداخت.

۱- تحلیل بنیادی

fundamental-analysis

تجزیه و تحلیل بنیادی مبتنی بر این فرض است که اوراق بهادار (و بازار به عنوان کل) دارای ارزشی ذاتی است که بوسیله‌ی سرمایه‌گذاران قابل برآورد است.

در تحلیل بنیادی برآورد ارزش ذاتی سهام از طریق ارزیابی متغییرهای بنیادی انجام می‌شود. اگر ارزش بازار کمتر از ارزش ذاتی باشد، زمان برای خرید مناسب است و اگر ارزش بازار بیشتر از ارزش ذاتی باشد زمان برای فروش مناسب است.

در تحلیل بنیادی سرمایه‌گذاران ابتدا اقتصاد و بازار را به عنوان یک کل، تجزیه و تحلیل می‌کنند تا بتوانند زمان مناسب را برای سرمایه‌گذاری تشخیص دهند.

سپس به تحلیل صنایع یا بخش‌هایی از اقتصاد می‌پردازند که دارای چشم اندازهای آتی مناسبی هستند. در خاتمه نیز تحلیل‌گر به این نتیجه می‌رسد که زمان سرمایه‌گذاری مناسب است و صنعت مناسبی با بازده بالایی در چرخه اقتصاد فعالیت می‌کند و سپس به تحلیل شرکت‌های آن صنعت می‌پردازد.

از آنجا که تحلیل بازار دلالت بر زمان مناسب جهت سرمایه‌گذاری در سهام داشته و تحلیل صنعت به منظور یافتن صنایعی با روشن‌ترین آینده صورت می‌گیرد، بنابراین سرمایه گذار قادر به انتخاب شرکت‌هایی با آینده‌ای بهتر در محدوده‌ی آن صنایع خواهد بود.

به این منظور سرمایه‌گذار باید بر دو جزء مهم یعنی سودهای تقسیمی و نرخ بازگشت مورد انتظار و یا به صورت بدیل، درآمد و نسبت P/E و تحلیل آنها تکیه کند.

تحلیل بنیادی در سطح شرکت، شامل متغییرهای اصلی مالی برای تخمین ارزش ذاتی شرکت است. این متغیرها شامل فروش، حاشیه سود، استهلاک، نرخ مالیات، منابع مالی، گردش دارایی ها و عوامل دیگر است.

تحلیل‌های بعدی می‌تواند شامل موقعیت رقابتی شرکت در آن صنعت، روابط کارگری، تغییرات تکنولوژیکی، مدیریت، رقابت خارجی و غیره باشد. نتیجه نهایی تحلیل بنیادی در سطح شرکت داده‌هایی است که برای تخمین قیمت سهام مورد نیاز است.

طرفداران استراتژی‌های بنیادی معتقدند که ” قیمت در بلندمدت به سوی ارزش ذاتی میل می‌کند ” بنابراین هرگاه در فرآیند ارزش‌گذاری بنیادی سهام، فاصله یا شکافی بین ارزش و قیمت روز ملاحظه کنند از این مسئله برای نتیجه‌گیری در مورد ارزندگی یا عدم ارزندگی و در نتیجه خرید یا فروش سهام استفاده می‌کنند.

به طور خلاصه برخی از مزایا و معایب تحلیل بنیادی عبارتند از:

مزایای تحلیل بنیادی:

 • ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ آن اﻣﻨﯿﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﻮاج رواﻧﯽ ﺑﺎزار اﺳﺖ
 • تحلیل‌های بنیادی مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و تمرکز بر روندهای بلند‌مدت است
 • در نتیجه‌ی تحلیل بنیادی سهام مناسب برای بلندمدت شناسایی می‌شود
 • خطاهای تحلیل بنیادی دارای ضریب پایین‌تری نسبت به خطاهای تحلیل تکنیکال هستند

معایب تحلیل بنیادی:

  روش‌‌‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار
 • نیاز به تخصص بیشتری در زمینه‌ی مالی دارد
 • بکارگیری این تکنیک باید نسبت به مشخصه صنایع و شرکت‌ها متفاوت باشد، و لازمه‌ی آن تحقیقات زمان‌بر و پر هزینه است
 • نیازمند زﻣﺎنی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ شرکت‌هاست و ﻣﺤﺪودیت‌های اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺷﺮکت‌ها از موانع آن به حساب می‌آیند
 • درصورت تغییرات محیطی، تحلیل با خطا مواجه می‌شود
 • یادگیری آن پیچیده و زمان‌بر است

۲ – تحلیل تکنیکال

technical-analysis

تجزیه تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های سنتی انتخاب سهام عادی و کاملا متمایز از روش بنیادی است.

برخلاف روش بنیادی که بر داده‌هایی از قبیل سود سهام، فروش، نرخ‌های رشد و یا قوانین و مقررات دولتی مبتنی است، روش تجزیه و تحلیل تکنیکی مبتنی بر داده‌های منتشر شده‌ی بازار است. داده‌های بازار (market data) شامل قیمت سهام یا سطح شاخص بازار، حجم (تعداد سهام معامله شده) و شاخص‌های تکنیکی است.

تحلیل تکنیکال (فنی) تغییر و حرکت قیمت اوراق بهادار را مدنظر دارد و از این داده‌ها برای پیش بینی تغییرات و حرکت آینده قیمت آن استفاده می‌کند.

تکنیکالیست‌ها از نمودارهای قیمت استفاده می‌کنند که این نمودارها اطلاعات ارزشمندی از قبیل حرکات و تغییرات روند قیمت در طول یک بازه زمانی، عکس العمل قبل و بعد از اتفاقات مهم، نوسانات گذشته و حال، حجم و میزان معاملات تاریخی و قدرت نسبی یک سهم نسبت به کل بازار را در اختیار ما قرار می‌دهند. همچنین تحلیل تکنیکال کمک زیادی به تشخیص زمان ورود به معامله می‌کند.

تجزیه روش‌‌‌های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار تحلیل فنی یک روش پیش بینی قیمت با استفاده از قیمت‌های گذشته است. این روش مبتنی بر تحلیل عرضه و تقاضای کالاها، سهام، شاخص‌های معاملات آتی یا هر ابزار قابل معامله است.

اغلب به این روش، روش تجزیه و تحلیل بازار یا تجزیه و تحلیل داخلی نیز گفته می‌شود، به این علت که در این روش از طریق ثبت داده‌های مربوط به سهام به بررسی عرضه و تقاضای سهام در کل بازار پرداخته می‌شود.

هدف تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده از زمان است، بعبارت دیگر هدف آن پیش بینی تغییرات قیمتی کوتاه‌مدت در شاخص‌های بازار سهام و سهام بصورت جداگانه است.

این پیش‌بینی بر مطالعه بازار یا تغییرات سهام از طریق تجزیه و تحلیل داده‌های قیمتی و حجم مبادله سهام یا مطالعه شاخص‌های تکنیکی مبتنی است. توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل‌گران تکنیکی نه تنها به سطوح قیمتی بلکه بر تغییرات قیمت نیز توجه داشته و سعی می‌کنند تغییرات قیمت را پیش بینی نمایند.

به صورت خلاصه، منطق تجزیه و تحلیل تکنیکی عبارت است از:

۱. قیمت ها توسط نیروی عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند.
۲. عوامل مختلفی از قبیل عوامل بنیادی و عوامل روانشناختی بازار بر میزان عرضه و تقاضا تاثیر می‌گذارند.
۳. قیمت سهام هم زمان با تغییر و تعدیل قیمت سهام به سطوح تعادل جدید، به روند جدید تغییر می‌یابد.
۴. روندها و تغییرات می‌توانند از طریق مطالعه تغییرات قیمتی و حجم معامله در طول زمان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و مشخص شود.
معامله‌گرهایی که از استراتژی‌های تکنیکال استفاده می‌کنند، معتقدند “همه‌ی اطلاعات مهم بازار در قیمت‌ها و حجم معاملات منعکس شده است” و اگر بخشی از اطلاعات خود را در قیمت نشان نمی‌دهند، عملا برای فعالان بازار ارزش ندارد.

تحلیلگران تکنیکال از مفاهیم و ابزارهایی مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها، خطوط روند، حمایت‌ها و مقاومت‌ها و… برای تحلیل استفاده می‌کنند.

به طور خلاصه برخی از مزایا و معایب تحلیل تکنیکال عبارتند از:

مشاوره پذیرش در بورس های خارجی

دوره آموزشی تخصصی تأمین مالی شرکت ها در بازار سرمایه

با دریافت مجوز برگزاری دوره آموزشی تخصصی "تأمین مالی شرکت ها در بازار سرمایه" از شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، این دوره توسط نیکی گستر برای معاونین مالی زیرمجموعه سازمان صنایع دفاع (مدیران عامل، مدیران مالی، مدیران ارشد، تحلیلگران و مشاوران مالی و اقتصادی) به مدت 12 ساعت برگزار گردید.

دوره آموزشی تخصصی تکنو فاندامنتال سطح 1 و تکنیکال سطح حرفه ای

نیکی گستر با دریافت مجوز برگزاری از شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، دوره 44 ساعته مذکور را در سال 1393 در دانشگاه الزهرا (س) برگزار نمود. مخاطبان این دوره که عمدتاً شامل کارشناسان و مدیران شرکت و دانشجویان دانشگاه بودند، با روش ها و نمونه های عملی تحلیل بنیادی و تکنیکال در بازار سرمایه ایران آشنا شدند.

دوره آموزشی تخصصی تأمین مالی شرکت ها در بازار سرمایه

با دریافت مجوز برگزاری دوره آموزشی تخصصی "تأمین مالی شرکت ها در بازار سرمایه" از شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، این دوره توسط نیکی گستر برای معاونین مالی زیرمجموعه سازمان صنایع دفاع (مدیران عامل، مدیران مالی، مدیران ارشد، تحلیلگران و مشاوران مالی و اقتصادی) به مدت 12 ساعت برگزار گردید.

دوره آموزشی مقدماتی و پیشرفته مدل سازی مالی در نرم افزار اکسل

با هدف آشنایی هر چه بیشتر کارشناسان مشاور نیکی گستر با مدل سازی مالی با استفاده از نرم افزار اکسل، دوره های آموزشی داخلی با عنوان کاربرد نرم افزار اکسل در مدل سازی مالی با هدف آشنایی و اجرایی نمودن آن توسط همکاران در داخل شرکت برگزار گردید. این دوره در دو سطح مقدماتی و پیشرفته جمعاً به مدت 20 ساعت برگزار گردیده است.

انواع اوراق بهادار تحت مدیریت

پس از بررسی خصوصیات اختصاصی هر مشتری، در صورت صرفه و صلاح وی و تطابق با اهداف، اصول و محدودیت‌های مربوط به هر مشتری، اوراق بهادار زیر در سبدهای اختصاصی تحت مدیریت قرار خواهد گرفت:

- اوراق بهادار قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران

- اوراق بهادار قابل معامله در فرابورس ایران

- واحدهای سرمایه‌گذاری انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای مجوز از بورس

- قراردادهای آتی قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران

- اوراق مشارکت، اوراق صكوك، اوراق بهادار رهني و ساير اوراق بهادار دارای مجوز انتشار از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار

- گواهي‌هاي سپردة منتشره توسط بانک‌ها يا مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

- انواع حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری در بانک‌های ایرانی

بر اساس قواعد کلی، فرآیند مدیریت پرتفوی می تواند به دو صورت فعال و غیر فعال(منفعل) صورت می‌پذیرد. در رویکرد منفعل فرض بر آن است که بازار بصورت کامل کارا بوده و مدیر پرتفوی با صرف هزینه و انجام تجزیه و تحلیل قادر به کسب بازده مازاد بر بازده بازار نمی‌باشد . لذا در این رویکرد مدیر همواره می‌کوشد تا پرتفویی مشابه با بازار (یا گروه خاصی از اوراق و شرکت های بازار) تشکیل دهد. در رویکرد فعال فرض بر آن است که مدیر می‌تواند با صرف هزینه و بررسی و تحلیل و ارزشگذاری اوراق بهادار به بازدهی بیش از بازده بازار دست یابد. بر این اساس منطبق با تحلیل‌های انجام شده، افق زمانی و ریسک پذیری سرمایه‌گذار، پرتفوی اولیه شکل گرفته و با گذشت زمان و کسب اطلاعات جدید، تحلیل‌های اولیه بازنگری و در صورت نیاز پرتفوی اصلاح می‌گردد.

مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر برای تجزیه و تحلیل و ارزشیابی اوراق بهادار از دو روش به شرح زیر استفاده می‌کند:

تحلیل بنیادی ( fundamental analysis ):

تحلیل بنیادی روش مناسبی برای شناسایی شکاف قیمت ذاتی/واقعی اوراق بهادار از قیمت بازار آنها است. اگر ارزش ذاتی اوراق بهادار از ارزش بازار آن بیشتر باشد، اوراق بهادار پتانسیل لازم برای رشد قیمت در آینده را خواهد داشت. برعکس، اگر ارزش بازار اوراق بهادار از ارزش ذاتی بیشتر باشد، اوراق بهادار دارای حباب قیمتی است و امکان کاهش قیمت در آینده وجود دارد. برای به‌دست آوردن ارزش ذاتی در تحلیل بنیادی، باید همه‌ی عواملی که بر روی سهام شرکت تأثیرگذار هستند، مورد بررسی قرار گیرند.

در تحلیل بنیادی سه بخش به صورت پایه‌ای و اساسی مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرند: تحلیل اقتصاد و بازار، تحلیل صنعت و تحلیل شرکت. مهم‌ترین فنون ارزشیابی اوراق بهادار در روش تحلیل بنیادی عبارتند از: مدل‌های تنزیل جریان‌های نقدی و مدل‌های ارزیابی نسبی (مانند روش P/E )

تحلیل تکنیکی (technical analysis):

در این روش فرض می‌شود که قیمت و حجم معاملات اوراق بهادار در آینده براساس روند تغییرات گذشته خواهد بود. در تحلیل تکنیکی عمدتاً از نمودار و چارت استفاده می‌شود .اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.