محتوا و ساختار تحلیل بازار


تحلیل ساختار و الگوی عملیات بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی (مطالعه تطبیقی آراء اندیشمندان اسلامی)

بازارهای مالی بویژه بازار سرمایه، نقش مهمی در هدایت پس اندازهای مردمی به سوی واحدهای مفید و مولد اقتصادی ایفا می کنند. محصولات مالی متنوعی در بازار سرمایه مبادله می شوند، شامل: انواع اوراق قرضه، سهام عادی، انواع سهام ممتاز، ابزارهای مشتقه شامل: پیمان آتی، قرارداد آتی، اوراق اختیار معامله، معاوضات و . . این ابزارها در تأمین مالی طرح های اقتصادی و تولیدی برای ناشران اوراق (تولیدکنندگان و عرضه کنندگان محصولات) و برای خریداران اوراق (پس اندازکنندگان و صاحبان مازاد وجوه) در جهت سرمایه گذاری مناسب و بهینه نقش مهمی ایفا می کنند. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل ساختار و الگوی عملیات بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی می باشد، برای وصول به این هدف؛ با روش توصیفی- تحلیلی و روش تحلیل محتوا، پس از پرداختن به معرفی و بررسی عملیات و ابزارهای مالی بازار سرمایه متعارف، عملیات بازارهای سرمایه اسلامی با مروری بر تجربیات کشورها و معرفی محصولات متداول در آن بررسی شد. سپس با استفاده از روش مطالعه تطبیقی آراء اندیشمندان اسلامی، به بررسی ماهیت محصولات بازار سرمایه متعارف و اسلامی از لحاظ مشروعیت و عدم مشروعیت بطور مفصل و به تفکیک هر محصول مالی پرداخته شد. در فصل پایانی، به مبنای اختلاف نظرات درباره مشروعیت محصولات بازار سرمایه از دیدگاه صاحبنظران پرداخته شده و نتایج در جداولی ارائه شده است. این پژوهش به روش کتابخانه ای انجام شده است. درباره نتایج حاصل از تحقیق می توان گفت: هر نظریه ای که در حوزه های مختلف بویژه در بحث اقتصاد ارائه می شود ریشه در نوع جهان بینی نظریه پرداز دارد. بطور خلاصه می توان گفت بطور معمول موافقان انتشار ابزارهای مالی متعارف، به حجیت الگوهای اقتصاد متعارف در طراحی این ابزارها مثل: قرارداد آتی، اوراق اختیار معامله و . اعتقاد دارند و به دلیل ضرورت وجود این ابزارها در اقتصاد استفاده از آن ها را مجاز دانسته اند. مخالفان نیز، معمولا به دلیل اشکالات وارده به لحاظ موضوع شناسی از جمله: مصداق ربا، غرر، قمار و . بودن برخی ابزارها و عدم حجیت الگوهای اقتصاد متعارف و اعتقاد به اصالت محدودیت عمل و عدم آزادی عمل برای مکلفین در معاملات اقتصادی استفاده از برخی ابزارهای مالی را جایز ندانسته اند. در ابزارهای مالی اسلامی (صکوک) نیز، بیشتر موافقان با اعتقاد به به اصالت آزادی عمل برای مکلفین در معاملات اقتصادی و مدخلیت نیازهای انسانی به تأسیس قراردادهای جدید و . با انتشار اکثر اوراق صکوک موافق بودند. اما برخی به دلیل اشکالات موضوع شناسی مثل: وجود ربا در برخی اوراق مانند اوراق قرض الحسنه با جایزه و تورّق، استفاده از آن ها را مجاز نمی دانند. به طور کلی کسانی که با محصولات بازار سرمایه اسلامی موافقند در آنجا که اهداف انسانی مخالف نظر شارع نیست به اصالت آزادی عمل برای مکلفین محتوا و ساختار تحلیل بازار در معاملات اقتصادی معتقدند و در جایی که اهداف انسانی در طراحی ابزارها خلاف نظر شارع می باشد به اصالت محدودیت عمل و عدم آزادی عمل مکلفین در معاملات اقتصادی باور دارند و معتقدند انسان ها برای رفع نیازهای اقتصادی خود از طرق شرعی نیازمند تأسیس قراردادها و ابزارهای جدید مطابق اصول شرع هستند.

منابع مشابه

تحلیل مفهوم پول و ربا در اقتصاد اسلامی (مطالعه تطبیقی آراء اندیشمندان اسلامی)

پول نقش مهمی در اقتصاد و معاملات کشورها ایفا می کند و یکی از موضوعات بحث برانگیز به شمار می رود. همچنین مباحث نزدیک به آن یعنی بهره و ربا، حائز اهمیت فراوان می باشند و فهم صحیح آن ها در راستای اهداف ارزشی جوامع سودمند واقع می گردد. این پدیده مهم دارای سیر تاریخی، همچون سایر پدیده ها می باشد و در این دوران تعاریف و وظایف مختلفی را به آن اختصاص داده اند. کارکرد آن هم در طول این زمان ها تغییر کرده.

تحلیل تطبیقی آراء اندیشمندان مسلمان در مهندسی مالی اسلامی

با توجه به تحولات دانش اقتصاد بخصوص در حوزه مالی متخصصان حوزه مالی برای همسو شدن با این تحولات و پیشرفت­ها در دهه­های اخیر دانش مهندسی مالی را ایجاد کردند که طراحی ابزارهای جدید در حوزه مالی و مدیریت ریسک این ابزار­ها را بر عهده داشت، دانش اقتصاد اسلامی نیز جهت تعامل با این تحولات، شاخه­ای از اقتصاد مالی اسلامی به عنوان مهندسی مالی اسلامی را ایجاد کرد، مهندسی مالی اسلامی در طراحی ابزارها علاوه .

تعادل بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی

این مقاله به بررسی تعادل بازار سرمایه در یک اقتصاد اسلامی، به وسیله مدل سازی رفتار عوامل اقتصادی و توسعه یک مدل تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی پرداخته است. بر این اساس، با تعیین عوامل موثر بر عرضه و تقاضای بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، سعی شده تا نقطه تعادل بازار سرمایه معین شود. نتیجه اینکه، در مقایسه با یک اقتصاد ربوی، که در آن نرخ بهره برون زای تعیین شده در بازار پول، وظیفه تعدیل بازار سرمایه.

ساختار بازار زمین در اقتصاد اسلامی

تحلیل تطبیقی آراء اندیشمندان در مهندسی مالی اسلامی

امور مالی مجموعه حقایق، اصول و نظریه هایی است که با تجهیز وجوه و به کارگیری و مصرف وجوه توسط اشخاص، شرکت ها و دولت ها سروکار دارد. وظیفه مدیران مالی ارائه برنامه مناسب جهت گردآوری و مصرف این وجوه می باشد تا حداکثر کارایی و کمترین ریسک را داشته باشند. تنوع و پیچیدگی بازارهای مالی و سرعت و شتاب تحولات و تغییرات در مدیریت مالی بانک ها، شرکت های سرمایه گذاری، شرکت های سهامی و . به پدید آمدن حوزه .

تعادل بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی

این مقاله به بررسی تعادل بازار سرمایه در یک اقتصاد اسلامی، به وسیله مدل سازی رفتار عوامل اقتصادی و توسعه یک مدل تعادل عمومی در اقتصاد اسلامی پرداخته است. بر این اساس، با تعیین عوامل موثر بر عرضه و تقاضای بازار سرمایه در اقتصاد اسلامی، سعی شده تا نقطه تعادل بازار سرمایه معین شود. نتیجه اینکه، در مقایسه با یک اقتصاد ربوی، که در آن نرخ بهره برون زای تعیین شده در بازار پول، وظیفه تعدیل بازار سرمایه.

12 روش برای تحلیل رقبا در بازار هدف

12 روش برای تحلیل رقبا در بازار هدف

تجزیه و تحلیل رقابتی می تواند به شما کمک کند تا نکاتی را در مورد نحوه عملکرد رقابت خود بیاموزید و فرصت های بالقوه ای را شناسایی کنید که می توانید از آنها بهتر عمل کنید. همچنین به شما این امکان را می‌دهد که در رأس روندهای صنعت قرار بگیرید و اطمینان حاصل کنید که محصول شما به طور مداوم استانداردهای صنعت را برآورده می‌کند – و از آن فراتر می‌رود.

بیایید به چند مزیت دیگر انجام تحلیل های رقابتی بپردازیم:

به شما کمک می کند ارزش پیشنهادی منحصر به فرد محصول خود را شناسایی کنید و چه چیزی محصول شما را از رقبا متمایز می کند، که می تواند به تلاش های بازاریابی آینده کمک کند.
به شما امکان می دهد تشخیص دهید که رقیب شما چه کاری را به درستی انجام می دهد. این اطلاعات برای مرتبط ماندن و اطمینان از عملکرد بهتر محصول و کمپین های بازاریابی شما از استانداردهای صنعت بسیار مهم است.
به شما می‌گوید رقبای شما کجا کوتاه می‌آیند – که به شما کمک می‌کند حوزه‌های فرصت‌ها را در بازار شناسایی کنید و محتوا و ساختار تحلیل بازار استراتژی‌های بازاریابی جدید و منحصربه‌فردی را که از آنها استفاده نکرده‌اند آزمایش کنید.
از طریق نظرات مشتریان آنچه در محصول رقیب وجود ندارد بیاموزید و در نظر بگیرید که چگونه می توانید ویژگی هایی را به محصول خود اضافه کنید تا این نیازها را برآورده کنید.
معیاری را در اختیار شما قرار می دهد که با آن می توانید رشد خود را اندازه گیری کنید.

تحقیقات بازار رقابتی چیست؟

تحقیقات بازار رقابتی بر یافتن و مقایسه معیارهای کلیدی بازار متمرکز است که به شناسایی تفاوت‌های بین محصولات و خدمات شما و محصولات رقبا کمک می‌کند. تحقیقات جامع بازار به ایجاد پایه و اساس یک استراتژی فروش و بازاریابی موثر کمک می کند که به شرکت شما کمک می کند تا از سایرین متمایز شود. در مرحله بعد، بیایید به نحوه انجام تجزیه و تحلیل رقابتی برای شرکت خود بپردازیم.

تحلیل رقابتی در بازاریابی

هر برندی می تواند از تجزیه و تحلیل منظم رقبا بهره مند شود. با انجام تجزیه و تحلیل رقبا، شما قادر خواهید بود:

 1. شکاف های موجود در بازار را شناسایی کنید
 2. محصولات و خدمات جدید را توسعه دهید
 3. روندهای بازار را کشف کنید
 4. بازاریابی و فروش موثرتر

همانطور که می بینید، یادگیری هر یک از این چهار مولفه، برند شما را به سمت موفقیت سوق می دهد. در مرحله بعد، اجازه دهید برخی از مراحلی را که می توانید برای انجام یک تحلیل رقابتی جامع بردارید، بررسی کنیم.

معرفی 12 روش برای تحلیل رقبا

1. مشخص کنید رقبای شما چه کسانی هستند.

ابتدا، باید بفهمید که واقعاً با چه کسی رقابت می کنید تا بتوانید داده ها را به طور دقیق مقایسه کنید. آنچه در یک کسب و کار مشابه شما کار می کند ممکن است برای برند شما کارایی نداشته باشد. پس چگونه می توانید این کار را انجام دهید؟

رقبای خود را به دو دسته تقسیم کنید: مستقیم و غیر مستقیم.

رقبای مستقیم مشاغلی محتوا و ساختار تحلیل بازار هستند که محصول یا خدماتی را ارائه می دهند که می تواند جایگزین مشابهی برای شما باشد و در همان منطقه جغرافیایی شما فعالیت می کنند.

از طرف دیگر، یک رقیب غیرمستقیم محصولاتی را ارائه می‌کند که یکسان نیستند اما می‌توانند همان نیاز مشتری را برآورده کنند یا همان مشکل را حل کنند.

روی کاغذ به اندازه کافی ساده به نظر می رسد، اما اغلب از این دو اصطلاح سوء استفاده می شود. هنگام مقایسه برند خود، فقط باید روی رقبای مستقیم خود تمرکز کنید. این چیزی است که بسیاری از برندها اشتباه می کنند.

بیایید از یک مثال استفاده کنیم: Stitch Fix و Fabletics هر دو سرویس‌های مبتنی بر اشتراک هستند که به صورت ماهانه لباس می‌فروشند و به مخاطبان هدف مشابهی خدمات ارائه می‌دهند. اما همانطور که عمیق تر نگاه می کنیم، می بینیم که محصول واقعی (لباس در این مورد) یکسان نیست. یکی از برندها بر روی لباس های شیک روزمره تمرکز دارد در حالی که دیگری فقط لباس های تمرین محور است.

بله، این برندها همان نیاز زنان را برآورده می‌کنند (تحویل لباس‌های شیک در هر ماه) اما آنها این کار را با انواع لباس‌های کاملاً متفاوت انجام می‌دهند و آنها را به رقبای غیرمستقیم تبدیل می‌کنند.

این بدان معناست که تیم کیت هادسون در Fabletics نمی خواهند وقت خود را صرف مطالعه دقیق Stitch Fix کنند زیرا مخاطبان آنها احتمالاً کمی متفاوت هستند. حتی اگر اندکی باشد، این تنوع کوچک برای ایجاد تفاوت بزرگ کافی است. حال، این بدان معنا نیست که شما باید رقبای غیرمستقیم خود را به طور کامل از پنجره بیرون کنید.

این برندها را در رادار خود نگه دارید زیرا آنها می توانند در هر زمان موقعیت خود را تغییر دهند و وارد منطقه رقیب مستقیم شوند. با استفاده از مثال ما، Stitch Fix می تواند یک خط تمرین راه اندازی کند، که مطمئناً همه چیز را برای Fabletics تغییر می دهد. این نیز یکی از دلایلی است که شما می خواهید به طور معمول تجزیه و تحلیل رقبا را اجرا کنید. بازار در هر زمانی می تواند تغییر کند و تغییر خواهد کرد، و اگر دائماً آن را بررسی نکنید، تا زمانی که خیلی دیر نشده باشد، از این تغییرات آگاه نخواهید شد.

2. مشخص کنید رقبای شما چه محصولاتی را ارائه می دهند.

در قلب هر کسب‌وکاری، محصول یا خدمات محتوا و ساختار تحلیل بازار آن است، که این همان چیزی است که این مکان را به مکانی خوب برای شروع تبدیل می‌کند. شما باید خط تولید کامل رقیب خود و کیفیت محصولات یا خدماتی که ارائه می دهند را تجزیه و تحلیل کنید. همچنین باید به قیمت آنها و هر تخفیفی که به مشتریان ارائه می دهند توجه داشته باشید. برخی از سوالاتی که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از:

آیا آنها یک ارائه دهنده کم هزینه یا پر هزینه هستند؟

 • آیا آنها عمدتاً روی فروش حجمی کار می کنند یا خریدهای یکباره؟
 • سهم بازار آنها چقدر است؟
 • ویژگی ها و نیازهای مشتریان ایده آل آنها چیست؟
 • آیا آنها از استراتژی های قیمت گذاری متفاوتی برای خرید آنلاین در مقابل آجر و ملات استفاده می کنند؟
 • چگونه شرکت خود را از رقبای خود متمایز می کند؟
 • آنها چگونه محصولات/خدمات خود را توزیع می کنند؟

3. در مورد تاکتیک ها و نتایج فروش رقبا تحقیق کنید.

انجام محتوا و ساختار تحلیل بازار تجزیه و تحلیل فروش از رقبای شما می تواند کمی مشکل باشد. شما می خواهید پاسخ به سوالاتی مانند:

 • فرآیند فروش به چه صورت است؟
 • آنها از چه کانال هایی می فروشند؟
 • آیا آنها چندین مکان دارند و چگونه این مزیت به آنها می دهد؟
 • آیا آنها در حال گسترش هستند؟کاهش مقیاس؟
 • آیا آنها برنامه های فروش مجدد شریک دارند؟
 • دلایل خرید نکردن مشتریان آنها چیست؟ برای پایان دادن به رابطه آنها با شرکت؟
 • درآمد سالانه آنها چقدر است؟ در مورد حجم کل فروش چطور؟
 • آیا آنها به طور مرتب محصولات یا خدمات خود را تخفیف می دهند؟
 • یک فروشنده چقدر در این فرآیند نقش دارد؟

این اطلاعات مفید به شما ایده می‌دهد که فرآیند فروش چقدر رقابتی است و برای رقابت در مرحله خرید نهایی به چه اطلاعاتی نیاز دارید تا نمایندگان فروش خود را آماده کنید. برای شرکت‌های سهامی عام، می‌توانید گزارش‌های سالانه را به صورت آنلاین پیدا کنید، اما برای یافتن این اطلاعات از کسب‌وکارهای خصوصی باید کمی جستجو کنید.

شما می توانید با جست و جو در CRM خود و ارتباط با مشتریانی که گفته اند رقیب شما را مد نظر دارند، بخشی از این اطلاعات را بیابید. دریابید که چه چیزی باعث شده آنها محصول یا خدمات شما را نسبت به سایرین انتخاب کنند.

برای انجام این کار، گزارشی را اجرا کنید که همه معاملات احتمالی را که در آن یک رقیب شناسایی محتوا و ساختار تحلیل بازار شده وجود دارد، نشان می دهد. اگر این داده‌ها چیزی نیست که شما در حال حاضر ثبت می‌کنید، با بازاریابی و فروش صحبت کنید تا سیستمی را پیاده‌سازی کنید که در آن مشتریان احتمالی در مورد سایر شرکت‌هایی که در نظر دارند مورد سوال قرار می‌گیرند.

اساساً، آنها باید از سرنخ های خود بپرسند (از طریق یک فیلد فرم یا در طی یک مکالمه فروش انفرادی) تا مشخص کنند که ارائه دهندگان خدمات فعلی آنها چه کسانی هستند، چه کسانی در گذشته از آنها استفاده کرده اند، و چه کسانی دیگر هستند. در طول فرآیند خرید در نظر گرفته شود.

هنگامی که یک رقیب شناسایی می شود، از تیم فروش خود بخواهید با این سوال که چرا آنها به سمت محصول شما سوئیچ می کنند، به عمق بیشتری بپردازند. اگر قبلاً معامله را باخته‌اید، حتماً با مشتری احتمالی پیگیری کنید تا مشخص کنید چرا به رقیب خود باختید. چه خدمات یا ویژگی هایی مشتریان بالقوه را جذب کردند؟ در مورد قیمت بود؟ برداشت مشتری از فرآیند فروش شما چیست؟ اگر آنها قبلاً تغییر را انجام داده اند، دریابید که چرا این تصمیم را گرفته اند. با پرسیدن سؤالات باز، بازخورد صادقانه ای در مورد آنچه که مشتریان در مورد برند شما جذاب می دانند و چه چیزی ممکن است مشتریان را دور کند، خواهید داشت. هنگامی که به این سوالات پاسخ دادید، می توانید تلاش های بازاریابی رقیب خود را بررسی کنید.

4. به قیمت رقبای خود و همچنین امتیازاتی که ارائه می دهند نگاهی بیندازید.

چند عامل اصلی وجود دارد که در قیمت گذاری صحیح محصول شما نقش دارد – و یکی از عوامل اصلی درک میزان هزینه رقبای شما برای یک محصول یا خدمات مشابه است. اگر احساس می‌کنید محصول شما ویژگی‌های برتری نسبت به رقبا دارد، ممکن است در نظر داشته باشید که محصول یا خدمات خود را گران‌تر از استانداردهای صنعتی کنید. با این حال، اگر این کار را انجام دهید، باید مطمئن شوید که نمایندگان فروش شما آماده هستند تا توضیح دهند که چرا محصول شما ارزش هزینه اضافی را دارد.

از طرف دیگر، شاید احساس می کنید که در صنعت شما شکافی برای محصولات مقرون به صرفه وجود دارد. اگر اینطور است، ممکن است هدفتان این باشد که هزینه کمتری نسبت به رقبا دریافت کنید و از مشتریان بالقوه ای که به دنبال شکستن بانک برای یک محصول با کیفیت بالا نیستند، متوسل شوید. البته، عوامل دیگری در قیمت گذاری صحیح یک محصول نقش دارند، اما مهم است که در بالای قیمت گذاری صنعت بمانید تا مطمئن شوید که محصول خود را به گونه ای قیمت گذاری می کنید که برای مشتریان بالقوه منطقی باشد.

علاوه بر این، نگاهی به امتیازاتی که رقبای خود ارائه می دهند و اینکه چگونه می توانید با آن امتیازات برای رقابت مطابقت داشته باشید، بیندازید. به عنوان مثال، شاید رقبای شما یک تخفیف ارجاع عمده یا یک نسخه آزمایشی رایگان یک ماهه ارائه دهند. این هدیه‌ها می‌تواند دلیل از دست دادن مشتریان شما باشد، بنابراین اگر برای برند شما منطقی به نظر می‌رسد، در نظر بگیرید که در کجا می‌توانید با آن امتیازات مطابقت داشته باشید – یا اگر رقبا پیشنهادی ارائه نکردند، امتیازات منحصر به فرد خود را ارائه دهید.

تاملی بر تاریخچه روش پژوهش تحلیل محتوا؛از تبلیغات جنگ تا محتوا و ساختار تحلیل بازار تحقیقات بازار

تاریخچه اولین کندوکاو تجربی محتوای ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی به مطالعات الهیات در اواخر سده هفدهم بر می گردد که به نگرانی کلیسا نسبت به گسترش مطالب غیرمذهبی در روزنامه ها مربوط می شود، با این حال مورخان آغاز این تحقیقات را به کارهای آن دسته از دانشمندان علوم سیاسی نسبت می دهند که به تأثیر تبلیغات و سایر پیام های اقناعی علاقمند بودند.

اولین مورد مستند تحلیل کمی مطالب مکتوب، تحلیل محتوایی است که در قرن هیجدهم در سوئد انجام شده است. این بررسی بر روی مجموعه اشعاری شامل ۹۰ سرود مذهبی است که شاعر ناشناسی تحت عنوان سرودهای صهیون منتشر می کند. این مجموعه اشعار از سانسور دولتی مصون می ماند ولی به زودی متهم به تضعیف روحانیت ارتدوکس کلیسای دولتی می شود و دستاویز گروهی مخالف قرار می گیرد. مجادله ای علمی بر سر خطرناک بودن یا نبودن مضمون این اشعار می گیرد. یک سری این مجادله نمادهای مذهبی بکار رفته در این اشعار را بر می شمرد و طرف دیگر نیز بهمان نماد را در کتاب شعر رسمی بر می شمرد و تفاوتی بین آنها نمی‌یابد هدف این بررسی ها این بود که مشخص شود آیا این سرودها این خطر را دارند که بر پیروان کلیسا اثر نامطلوب بگذارند یا خیر؟ از این رو تحلیلی از مضامین مختلف مذهبی، ارزش و کیفیت پیدایش(مطلوب یا نامطلوب بودن)‌ و همینطور پیچیدگی سبک آنها انجام شد.

رویکردهای تاریخی به تحلیل محتوا متأثر از تعریفی است که محققان از تحلیل محتوا دارند. لورنس باردن که تعریفی عام و وسیع از این تکنیک داده کار بی. باربون فرانسوی را در جهت نشان دادن اصطلاحات مربوط به هیجانات و تمایلات در زبان، تحت عنوان تحلیل محتوا می آورد. باربون بخشی از تورات «مهاجرت» را به طریقی نسبتاً دقیق، با آماده کردن متن و طبقه بندی موضوعی کلمات معنی دار کار کرد.

در آلمان لوبل طرح طبقه بندی مبسوطی برای تحلیل «ساختار درونی محتوا» بر حسب کارکردهای اجتماعی عملکرد روزنامه ها منتشر می کند. این کتاب در جرگه روزنامه نگاران آوازه ای به هم می رساند،‌ ولی محرک تحقیقات اجتماعی نمی‌شود. کمی بعد مطالعه ای وسیع و جامعه شناسانه در مورد یکپارچگی مهاجران لهستانی اروپایی در آمریکا توسط توماس و زنانیکی انجام شد که باردن آن را جزو تاریخچه تحلیل محتوا قرار می دهد. به عقیده او روش بکار رفته، تکنیکی ابتدایی از تحلیل محتوا- یا به عبارت بهتر نظم دادن به قرائت ساده متون- بود که از اسناد گوناگون مانند خاطرات،‌ نامه ها، مقالات روزنامه ها و نحوه روابط رسمی تشکیل شده بود.

در اولین گردهمایی انجمن جامعه شناسی آلمان در ۱۹۱۰، ماکس وبر (۱۹۱۱) طرحی برای تحلیل محتوای گسترده مطبوعات پیشنهاد می­کند که به دلایل گوناگونی جامه عمل نمی پوشد. در همان ایام مارکف (۱۹۱۳) روی نظریه زنجیره و نمادها کار می کند و تحلیلی آماری از نمونه ای از رمان منظوم پوستکین پوژن اونژین منتشر می کند.

در ۱۸۹۳ تحلیل منتشر می شود که به این پرسش می پردازد که «آیا روزنامه های امروز مطالب ارزشمند ارائه می دهند؟» این تحلیل نشان میدهد که از ۱۸۸۱ تا ۱۸۹۳ در روزنامه ای عمده نیویورک،‌ افتراء، شایعات،‌وزرش و مطالب پیش پا افتاده تا حد زیادی جایگزین مطالب مذهبی، علمی و ادبی شده است. مطالعه دیگری می کوشد نشان دهد که عرضه روزنامه ها عمدتاً به جای اخبار ارزشمند، به مطالب غیراخلاقی، مضر و پیش پا افتاده اختصاص یافته است.

در آستانه قرن بیستم افزایش محسوسی در تولید انبوه کاغذ روزنامه در آمریکا توجه به ارزیابی بازارهای انبوه و توجه به افکار عمومی پدید آمد. مکتب های روزنامه نگاری پا گرفته به لزوم معیارهای اخلاقی و لزوم مطالعه تجربی روزنامه ها کشید. در این دوره مادامی که مورد تحلیل قرار می گیرد اصولاً مطالب مطبوعات است و دقت علمی که مراعات می شود اندازه گیری است. مکتب روزنامه نگاری کلمبیا به این امر اهمیت می دهد و کار بررسی کمی روزنامه ها افزایش می یابد. فهرست عناوین مختلف تهیه می شود،‌ تحول یکی از مطبوعات مورد توجه قرار می گیرد و میزان «هیجان بخشی» مقالات آن اندازه گیری می شود. هفته نامه های روستایی و روزنامه های شهری مقایسه می شوند و اندازه گیری و شمارش به طرز خیره کننده ای فراگیر می شود (حجم مقالات، اندازه و عناوین و جای مقاله در صفحه) .

در ۱۹۱۲ تنی به فراخوان پیمایش بزرگ و مستمر محتوای مطبوعات برای برقراری نظام ثبت «اوضاع اجتماعی» می پردازد که دقیقاً قابل قیاس با آمار اداره هواشناسی باشد. وی دستورالعمل اجرای این پیمایش را در چند روزنامه نیویورک جهت گروه های مختلف قومی ارائه می دهد اما عملاً تحقق نمی‌یابد. چنین رویکردی به تحلیل محتوا در مطالعه روزنامه محلی توسط جامعه شناس ویلی به اوج خود می رسد. ویلی در این مدل مطالعه پیدایش هفته نامه های محلی را ردگیری می کند و تعداد تیراژ آنها، تغییر محتوای آنها و نقش اجتماعی که در رقابت با روزنامه های شهرهای بزرگ کسب می کنند، توصیف می کند.

تجربیات حاصل از تحلیل افکار عمومی موجب اولین توجه جدی به مسایل روش شناسی تحلیل محتوا شد که وودوارد آن را «تحلیل کمی روزنامه» به منزله تکنیک نظرسنجی می نامد. از مطالبی که درباره افکار عمومی نوشته می شد، توجه به پیشداوری های اجتماعی به صور مختلف وارد تحلیل ارتباطات شد. حال دیگر پرسش هایی همچون نحوه ترسیم سیمای سیاه پوستان در مطبوعات فیلادلفیا ، نحوه ترسیم جنگ های آمریکا در کتابهای درسی در مقایسه با نحوه ترسیم آنها در کتابهای دشمنان سابق یا نحوه بیان ملی گرایی در کتابهای کودکان آمریکا، انگلستان و سایر کشورهای اروپایی با اهمیت به شمار می آمد.

آزمایش های روانشناسی در پخش شایعه، آلپرت و فدنر را به مطالعه محتوای روزنامه ها از دیدگاه کاملاً‌ تازه ای می کند. «پنج قانون آزمایشی روانشناسی روزنامه ها» که آلپرت و فدنر مطرح کرده‌اند، کوششی است برای تبیین تغییراتی که اطلاعات در مسیر خود از نهادها تا انتشار در مطبوعات دستخوش آن می گردند.

توجه به نمادهای سیاسی ویژگی دیگری به تحلیل پیام های عمومی افزود. مک دایر مید سخنرانی افتتاحیه ۳۰ رئیس جمهور آمریکا را برحسب نمادهای هویت ملی، ارجاع تاریخی، ارجاع به مفاهیم بنیادی حکومت و واقعیت و انتظارات تحلیل کرده است. خصوصاً لاسول ارتباطات عمومی را در چارچوب نظریه روانکاوی خود درباره سیاست نگریسته و نمادها را به مقولاتی چون «خود» و «دیگران» و به انواع «افراط» و «محرومیت» طبقه بندی کرده است. تحلیل نمادی وی به «پیمایش توجه جهانی» کشید که در آن روزنه های فراوانی نمادهای ملی براساس محتویات روزنامه های رسمی چند کشور مقایسه شده است.

تحلیل محتوا به عرصه مطبوعات و علوم ارتباطات محدود نشد. چند رشته علمی به مطالعه روزنامه های خود در دانش پژوهی به صورتی که در عناوین نشریات معروف منعکس شده پرداخته اند. این مطالعه اول بار در رشته فیزیک در روسیه صورت گرفت و سپس بطور کامل تر در خور جامعه‌شناسی و سپس روزنامه نگاری ارائه یافت جنگ دوم جهانی، بدون شک نقطه عطف قابل توجهی برای تحلیل محتوا به شمار می رود. احتمالا اولین محرک عمده در کاربرد عملی وسیع تحلیل محتوا در جنگ جهانی دوم پدید آمد. این تحلیل محتوا، بررسی تبلیغات سیاسی است. تحلیل تبلیغات بصورت ابزاری برای تشخیص افرادی که منبع نفوذ غیر اخلاقی، بودند آغاز گردید. در دهه ۱۹۴۰ در آمریکا جنگ کانون تبعه قرار گرفت. اولین نامی که در این عرصه تاریخ تحلیل محتوا را واقعا روشن می کند، «هارولد لاسول»‌ است. او تقریباً از سال ۱۹۱۵ تحلیل هایی از مطبوعات و تبلیغات به عمل می آورد. در سال ۱۹۲۷ تکنیک های تبلیغات در «دنیای محتوا و ساختار تحلیل بازار جنگ » منتشر می شود. هارولد لاسول و همکارانش در بخش مطالعه ارتباطات دوران جنگ کتابخانه فعالیت می کردند.هانس اسپایر نیز گروه تحقیقی را در سرویس اطلاعات سخن پراکنی های خارجی کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا به راه انداخته بود تا رویدادهای آلمان نازی و متحدانش را شناخته و پیش بینی کند و اثر عملیات نظامی را بر روحیه جنگ برآورد کنند. بعد از جنگ جورج به بررسی این گزارش ها پرداخت که نتیجه آن کتاب تحلیل تبلیغات بود که سهم عمده ای در اهداف مفهوم سازی و فرآیند های تحلیل محتوا پیدا کرد.

در این دوره ۲۵ درصد از بررسی های تجربی در زمینه فنون تحلیل محتوا به بررسی های سیاسی اختصاص یافت. این تحقیقات بسیار عملی بودند و هدف مشخص آنها بررسی تضادی بود که دنیا را به جدال و آشوب کشیده بود. برخی از روش های متعددی از تحلیل محتوا که در جهت اهداف جنگ بکار رفت عبارتند از:

کشف مضامینی که به نفع دشمن بود و محاسبه درصد آنها به سایر مضامین.

مقایسه بین محتوای روزنامه متهم(گالیلن) و مضامین مطبوعات نازی که به ایالات متحده فرستاده می شد.

مقایسه دو نشریه مظنون (تودی چنج و فوروم آبزرور) با دو نشریه که میهن پرستی آنها آشکار بود (ریدرز دایجست و ساتردی ایوی‌نینگ). تحلیل مفید یا غیر مفید بودن بسیاری از کتب و نشریات ادواری در مورد دو مضمون «اتحاد جماهیر شوروی موفق می شود» و «اعتقادات کمونیستی واقعی هستند».

تحلیل لغوی از روی فهرستی از کلماتی که به عنوان کلمات کلیدی در سیاست تبلیغاتی نازیها در نظر گرفته شده بود. بعد از جنگ جهانی و احتمالاً در نتیجه اولین تصویر ترکیبی از تحلیل محتوا که لازارسفلد و برلسون ارائه کردند،‌ تحلیل محتوا به تعدادی از روشته های علمی دامن گسترد.

در سال ۱۹۴۷ رمان اتوبیوگرافی «پسر سیاه» نوشته ریچارد رایت توسط ار.کا. وایت تحلیل شد. این تحلیل یک تحلیل آماری ارزش محتوا و ساختار تحلیل بازار ها بود که با تفسیر حاشیه ای کتاب، کدگذاری آن با کمک سه نوع نماد آشکار شده بود. این نمادها عبارت بودند از: اهداف یا مقاصد (غذا، جنس، دوستی و…) قواعد اخلاقی، (واقعیت و تمدن) و اشخاص (ار. رایت، سیاهان، سفیدها و…). این نمادها می توانستند بطور مرکب در یک جمله وجود داشته باشند. تحلیل آماری فوق اطلاعاتی به دست داد که تحلیل ذهنی معمولی به تنهایی نمی توانست بدست دهد

تحلیل نامه های جنی کوماسترسون نیز همان توجه به عینیت و برتری یا تکمیل یک فن منظم را نسبت به ادراک بالینی که انعکاسی از احساسات و استنباط های شخصی است نشان می دهد. این نامه ها که تعدادشان ۱۶۷ عدد بود جزء موارد انتخابی روان‌شناسان اجتماعی شدند، زیرا این نامه ها که در سال ۱۹۴۲ توسط بالدوین تحلیل گردید، توجه آلپرت را به خود جلب کرد.

در روان شناسی‌تحلیل محتوا سه کاربرد اساسی پیدا کرد:

۱) تحلیل ضبط مکالمات برای کشف خصوصیات انگیزشی، روانشناختی یا شخصیتی. بعد از رساله آلپورت در باب استفاده از اسناد شخصی، اعمال تحلیل ساختار شخصی توسط بالدوین درباره ساختار شناخت و مطالعات وایت در مورد ارزش این کاربرد بصورت سنت درآمده است.

۲) استفاده از داده های کیفی که به صورت پاسخ به پرسش های باز، واکنش کلامی به آزمون ها و ساخت داستان های آزمون درک موضوع گردآوری می شوند.

۳) حوزه فرآیندهای ارتباطات است که محتوا جزء لاینفکی از آن است. به عنوان مثال تحلیل فرآیند تعامل رفتار گروه های کوچک،‌ مکالمات را به منزله داده هایی بکار می برد که با آن می توان فرآیندهای گروهی را مورد بررسی قرار داد.

آغاز استفاده انسان‌شناسان از تکنیک های تحلیل محتوا برای تحلیل افسانه ها، قصه های عامیانه و چیستان ها به همراه تحلیل اصطلاحات خویشاوندی یکی از نمونه های فراوان سهم خاص این رشته در تحلیل محتواست.

تاریخ‌دانان که همواره در جستجوی شیوه های منظم تر تحلیل مجموعه های بزرگی از اسناد تاریخی موجود بودند تحلیل محتوا را تکنیک مناسبی برای تحلیل اسناد تاریخی یافتند.

در این دوران لزوم عینی بودن تحقیق و مقیاس های پژوهشی مورد توجه عام قرار گرفت. از نظر روش شناسی، اواخر سال های ۵۰-۱۹۴۰ به خصوص به دلیل تعیین قواعد تحلیل توسط «برلسون» با کمک لازارسفلد قابل اهمیت است. تعریف مشهوری که برلسون از تحلیل محتوا می دهد اعتقادات مربوط به فنون و قواعد این دوران را نشان می دهد:« تحلیل محتوا یک فن تحقیق برای توصیف عینی، منظم و مقداری محتوای آشکار ارتباط است».

دهه ۱۹۵۰ با گسترش و بکارگیری فن تحلیل محتوا در رشته های مختلف و با مطرح شدن پرسش ها و پاسخ های جدید در زمینه روش‌شناسی مشخص می شود. در ابتدای سال ۱۹۵۰، کمیته شورای تحقیقات اجتماعی در زمینه های روان‌شناسی و زبان‌شناسی مجامع متعددی در مورد مسایل، زبان‌شناسی روانی بر پا کرد. آخرین این مجامع که به دلیل محل و محدوده برگزاری، کنفرانس آلرتون نام گرفت. در سال ۱۹۵۵ برگزار شد. محققان و شرکت کنندگان که از نقاط مختلف آمده بودند از این زمان به تحلیل محتوا توجه یافتند و اگرچه مشکلات قبلی تماماً حل نشده بودند، ولی راه حل های روش شناختی، روشنگر راه شد. بنابراین مجمع دستاورد قابل توجهی داشت و می توان گفت تحلیل محتوا به اولین دوره شکوفایی خود قدم گذاشت.

در زمینه معرفت شناختی، دو نمونه ارتباط «وسیله ای» که از طرف آ. ژرژ و ژ.مال ارائه شده بود و نمونه «نمایشی» که اوزگود از آن دفاع می کرد در مقابل هم قرار گرفتند. نمونه نمایشی بدین معنی است که در پیام های ارتباطی مسأله مهم عبارت است از آنچه بوسیله محتوای داده های لغوی آشکار می شود، یعنی چیزی که در کلمات پیام، معرف های معتبر را مشخص می کند و تحلیل گر بدون در نظر گرفتن موقعیت ها فقط به پیام توجه دارد. منظور از نمونه وسیله آن است که مسأله مهم آن چیزی نیست که صورت ظاهر پیام در مرحله اول می‌گوید، بلکه با توجه به قرائن و موقعیت ها،‌ پیام آن چیزی است که کلمات حامل آن‌اند.

همچنین در این دهه به لحاظ روش شناختی بحث و جدل بیان برداشت کمی و کیفی برخاست. در تحلیل کمی، اطلاعات از بسامد بعضی از خصوصیات متن به دست می آید. در تحلیل کیفی، حضور یا غیاب یک خصوصیت معین یا مجموعه خصوصیات در بعضی از قسمت های متن مورد نظر قرار می گیرد. در سطح منحصراً فنی، اوزگود طرق متعددی را پیشنهاد می کند و بسیاری از روش های سابق را تصحیح می کند. «تحلیل ارزش های یک پیام» و تحلیل رخدادهای توأم از کارهای اوست. بعد از او تایلور روش کلوز(بسته) را ارائه می‌کند؛ بعلاوه در این دوره کار مهم دیگری که «اندازه گیری معانی» است انجام شده است. در این جا توجه اصلی به گرایش‌هایی است که از نظر ارزشیابی عاطفی یا تلویحی در دال ها یا جملات یک ارتباط وجود دارد و هدف این است که نشان داده شود این گرایش ها دو قطبی‌اند و روی مقیاس قابل اندازه گیری هستند و بعضی از ابعاد بررسی شده آن، صرفنظر از فرهنگ های مختلفی که شنوندگان دارند، جهان شمول است. اولین اثر مهم که در مورد تحلیل های جدید با کامپیوتر نوشته شده و سعی شده در مورد مشکلات حتی که در این امر وجود دارد راه حل هایی ارائه دهد، تحت عنوان Genenal Inquirer در سال ۱۹۶۶ منتشر شد. زمانی که نتیجه مجموعه برنامه کامپیوتری که توسط استون و همکارانش تهیه شده بود، چاپ شد.

در مورد نشانه شناسی بررسی ها گرچه نامنظم بود ولی به دلیل گستردگی در زمینه ای که تا بحال روی آن کار نشده بود، توانست یک سلسله علایم غیرزبان شناسی را که تا آن وقت ناشناخته مانده بود کشف کند. قلمرو فراگیر نشانه شناسی که محدوده آن خوب شناخته نشده بود، از طریق موضوع های جدید و تصویر، باسمه و موسیقی) یا از طریق زمینه های زیرساز نظری جان تازه ای در تحلیل محتوا دمید. با رشد نرم افزارهای کامپیوتری، برنامه های کامپیوتری شمارش کلمات پدیدار گشت. این برنامه ها از جمله پایه و اساس رشته جدیدی شدند که بعدها «سبک شناسی کامپیوتری» نام گرفت و انقلابی در کار شاق پردازش متون نظیر تهیه فهرست الفبایی پدید آوردند. احتمالاً اولین تحلیل محتوای کامپیوتری، کار اسبوک و زیپس در استفاده از شیوه بازیابی اطلاعات برای تحلیل حدود ۴۰۰۰ قصه عامیانه سرامیس (قومی در شرق روسیه) است.

درخت محتوا چیست + آموزش استراتژی درخت محتوا

درخت محتوا چیست + آموزش استراتژی درخت محتوا

درخت محتوا، یکی از بهترین ساختارها برای دسته‌بندی محتوای سایت شماست. با استفاده از این ساختار شما می‌توانید رسالت گوگل را عملی کنید. یکی از استراتژی‌های محتوایی موثر برای ارزش‌آفرینی مخاطبان، استفاده از درخت محتوایی است. به‌این دلیل که یکی از مزایای ایجاد آن این است که شما به طور خودکار یک کتابخانه بزرگ از سوالات، ایده ‌ ‌ها و داستان های بالقوه را به هم وصل می‌کنید. که در قالب صفحات تودرتو برای مخاطبان دردسترس قرار می‌گیرند. این ساختار آورده‌های زیادی را برای به‌روز بودن محتواهایتان به ارمغان می‌آورد. تاجاییکه قرار است به معرفی، بررسی اجزای مختلف و نکات مهم آن بپردازیم.

درخت محتوا چیست؟

درخت محتوا یک ساختار سلسله مراتبی است که داده‌ها را در یک ساختاردرختی با استفاده از یک مدل رابطه والد/فرزند سازماندهی می‌کند که در آن رابطه یک به چند وجود دارد (یعنی هر والد می‌تواند چندین فرزند داشته باشد اما هر فرزند فقط می‌تواند یک والد داشته باشد) .
ممکن است از درخت محتوا با نام‌هایی Evergreen ، Cornerstone یا Pillar content یاد شود. این درخت‌محتوا در حقیقت، هسته اصلی محتوای سایت شماست که شامل مهمترین مقالات سایت شما می‌شود.

معرفی اجزای درخت محتوا

درخت محتوا یک مفهوم انتزاعی است که از علوم کامپیوتر نشات می‌گیرد. این ساختار در سیستم‌عامل‌ها و شبکه‌‌های کامپیوتری برای تقسیم‌بندی داده‌ها مورداستفاده قرار می‌گیرند.
اجزای یک درخت محتوا، شامل موارد زیر است:

1. نود ( Node ): به والد یا بخش اصلی یک درخت محتوا نود یا گره گفته می‌شود که از آن انشعاباتی به پایین‌دست وارد می‌شود.
نودها، قسمت‌های مجزای یک درخت محتوا بشمار می‌روند که مانند بلوک‌های سازنده یک ساختار درختی به درخت متصل می‌شوند.

2. شاخه (branch) : برای نشان دادن رابطه بین‌ دو نود (والد-فرزند) از یک خط استفاده می‌شود که اصطلاحاً به آن شاخه می‌گویند. این اتصال نمایانگر این است که این دو نود با هم اشتراکاتی دارند.

3. فرزند (Child) : به زیرمجمو‌عه‌های نود والد یا ریشه که با انشعاب یا خطی به نودهای بالادستی وصل است نود فرزند گفته می‌شود.

درخت محتوا

استراتژی درخت محتوا

استراتژی محتوا بخشی جدایی‌ناپذیر از برنامه بازاریابی شما است که هم به‌ عنوان راهنمای محتوایی و هم به ‌عنوان معیاری برای سنجش موفقیت شما عمل می‌کند .
درخت محتوا یک ابزار مفید برای محتوای سایت شما است تا بررسی کند که آیا نیاز است محتوای موجود را نگه دارید، به‌روز کنید یا حذف کنید. همچنین دید بسیار گسترده‌ای به شما می‌دهد تا بتوانید مطالب جدید را شناسایی کنید و مشغول به تولید محتوا درباره آنها شوید.
درختان محتوا از تصمیم گیری واضح پشتیبانی می‌کنند به‌‌این صورت که با پاسخ‌های بله یا خیر در طول فرآیند، مرحله بعدی را تعیین می‌کنند که ممکن است یک سوال یا یک اقدام دیگر باشد . ساده‌ترین نوع آن، ساختار والد-فرزند است که والد شامل موضوع اصلی می‌شود و زیرموضوعات آن در مقام فرزند قرار می‌گیرند.
درخت تصمیم‌گیری محتوا به شما کمک می‌کند تا سوالات درستی در مورد محتوای خود بپرسید. سپس شما را از طریق یک سری سوالات و اقدامات مرتبط راهنمایی می‌کند. سوال اصلی در این نمودار این است که «آیا محتوا محتوا و ساختار تحلیل بازار نیاز مخاطب هدف شما را برآورده می کند؟»
این پرسش‌ها و اقدامات به مسیر را به شما نشان می‌دهند تا بفهمید که باید محتوا را نگه دارید، منتشر کنید یا حذف کنید. برای مثال: « اگر درباره اینفلوئنسرمارکتینگ یک مقاله مادر تهیه کرده‌اید احتمال زیاد درباره انواع اینفلوئنسرها در این مقاله صحبت کرده‌اید که شامل میکرو اینفلوئنسرها، ماکرو اینفلوئنسرها و مگا اینفلوئنسرها است. شما باید برای هر سه زیرموضوع مقاله‌ای مجزا بنویسید و درساختار محتوایی خود منتشر کنید.»

بیشتر بخوانید:

ساختار درست درخت محتوا چگونه است؟

1. لیست کردن محتواهای موردنیاز سایت

شناسایی نوع محتوای اصلی وب سایت شما از ابتدا ممکن است بسیار مفید باشد. این محتوا می‌تواند شامل: خدمات و پیشنهادات، فعالیت عمومی، زمینه تخصصی، کاتالوگ، مقالات و . باشد.

2. تجزیه و تحلیل نمای درختی رقبا

همچنین، با استفاده از ابزارهای تحلیل سئو می‌توانید لیست کامل صفحات وب سایت را در یک فایل اکسل جمع آوری کنید. بهترین ابزار رایگان برای این کار، Screaming Fro g است، که دسترسی به آن آسان است. اگر می‌توانید از ابزارهای پولی استفاده کنید، ابزارهایی مانند Ahrefs یا Open Site Explorer(MOZ) بینظیرهستند .

3. سازماندهی و رتبه‌بندی محتوا

سازماندهی حجم زیادی از اطلاعات معمولاٌ بسیاردشوار است. هیچ دستور العمل معجزه آسایی وجود ندارد، شما باید یک ساختارمحتوایی سازماندهی شده بسازید، فرآیندها را مشاهده کنید و برنامه را به تدریج بهبود بخشید. منظور از تجزیه و تحلیل نمای درختی رقبای خود، این است که بتوانید داده‌ها را به طور موثر جمع آوری کنید.
دو روش برای این کار وجو دارد، ۱. رویکرد پایین به بالا و ۲. رویکرد بالا به پایین.

• رویکرد پایین به بالا: شامل تمرکز اولیه بر هر نوع محتوایی است که در مرحله اول شناسایی شده است، و در مرحله دوم ترکیب ساختارهای کوچک درختی به منظور تفکر جهانی است.

• رویکرد از بالا به پایین: شامل تعریف سطح اول سلسله مراتب محتوا و سپس نزول به آرامی با حفظ یک چشم انداز جهانی است .

4. رسیدن به طرح نهایی درخ محتوا با استفاده از کاغذ یا نرم افزار نمونه‌سازی

ساختار درخت محتوا را می‌توان به دو صورت در اختیار داشت 1. استفاده از نرم‌افزارهای مخصوص 2. رسم برروی کاغذ
رسم محتوا روی کاغذ به شما کمک می‌کند تا به یک نسخه روان و تمیز برسید و سپس از طریق یک نرم‌افزار آن را ایجاد کنید. درختی که از طریق یک نرم افزار ایجاد می‌شود برای ویرایش و تقسیم آسان‌تر خواهد بود.
نرم‌افزارهای نقشه‌برداری ذهنی مانند Freemind یا نرم‌افزارهای نمونه‌سازی وب MindMeiste r مانند Balsamiq یا Cacoo گزینه‌های مناسبی برای این کار هستند، حتی برای ساختارهای درختی کمی پیچیده‌تر، Microsoft Visio نیز به‌طور گسترده استفاده می‌شود .

5. فیلمنامه نویسی، تفکر سئو و شروع دوباره

هنگامی که ساختار درختی شما تکمیل شد، نوبت سناریو و سئو می‌شود. این یک تمرین بسیار مفید برای بهبود طرح وب‌سایت خود در مراحل کوچک و شناسایی پیوندهای بین صفحات است. به عبارت دقیق، ساده‌ترین راه برای آزمایش نمای درخت محتوا، تعریف سناریوها و شناسایی لینک‌های آن است.
مقاله‌پیلار، مبنایی است که یک خوشه موضوعی بر اساس آن ساخته می‌شود. این صفحه تمام جنبه‌های یک موضوع کلی را در یک صفحه(مقاله) پوشش می‌دهد، و به سمت کلاسترها یا خوشه‌ها ریشه می‌دواند. از طرفی‌دیگر، مقالات خوشه‌ای(فرزد) به صفحه پیلار( مقاله والد) لینک می‌شوند .
صفحات پیلار به طورگسترده درمورد یک موضوع خاص صحبت می‌کنند، و محتوای خوشه‌ای باید یک کلمه کلیدی خاص مرتبط با موضوع مقاله مادر را به طورعمیق موردبحث قرار دهد. به عنوان مثال، ممکن است یک صفحه پیلار در مورد بازاریابی‌محتوا یک موضوع گسترده و یک قطعه محتوای خوشه‌ای در مورد نحوه مقاله نویسی روی یک کلمه‌کلیدی خاص پوشش دهد.
مقالات پیلار طولانی‌تر از مقالات معمولی هستند زیرا تمام جنبه‌های یک موضوع و زیرعنوان‌ها(محتوا و ساختار تحلیل بازار خوشه‌ها) را کامل موردبررسی قرار می‌دهند، اما عمق محتوایی کافی ندارند. به‌این علت مقالات خوشه‌ای یا کلاسترها نوشته می‌شوند و به سؤالات مربوط به یک موضوع خاص پاسخ می دهند، و به جزئیات بیشتری اشاره می‌کنند.

نکات مهم درخت محتوا

1. برای ارجاع به یک مورد در سایت از آی‌دی به‌جای آدرس یا مسیر آن استفاده کنید. چون مسیر ممکن است تغییر کند اما آی‌دی نه.
2. استفاده از چندین نود والد به‌جای استفاده از یک نود والد و قراردادن تعدادزیادی زیرنود یا فرزند راهکاری عقلانی است که ساختار درست محتوای سایت شما را تضمین می‌کند.
3.برای داشتن یک ساختار محتوا منظم و سازمان‌یافته تا جای ممکن از قالب شاخه‌ها استفاده کنید.
4. اگر مجبور باشید تا حجم زیادی ازاطلاعات را در وبسایت خود ذخیره کنید. هیچ‌گاه از هسته سایت استفاده نکنید چون هزاران زیرنود ممکن است ساخته شود. بنابراین، بهتر است گزینه‌ای ذخیره‌سازی مانند باکت استفاده کنید.
5. از آیکون‌هایی استفاده کنید که حاوی تصاویر درست و دقیق از محتوا هستند. این شیوه به ویراستار کمک می‌کند تا راحت‌تر نودها را از هم تشخیص دهد. در انتخاب آیکون‌ها و اختصاص‌دادن آنها به محتواها نهایت دقت را داشته باشید تا بصورت تصادفی این کار انجام نگیرد.

کلام آخر

درخت محتوا، یک نمودار یا نقشه راه است که برای سازماندهی محتوا، صفحات سایت و پیوندهایی که آنها را به هم متصل می‌کند استفاده می‌شود. این ساختار محتوایی تضمین می‌کند که بازدیدکنندگان می‌توانند به سرعت به صفحه مورد علاقه خود برسند و در سرپ گوگل از یک سایت به سایت دیگر جابجا نشوند تا جواب سوالات مختلف خود را بگیرند.

هر صفحه‌ای از شبکه‌های مجازی و سایتی را که باز می‌کنید، محتواست که با شما صحبت می‌کند. انواع گسترده‌ای از محتوای متنی، تصویری و ویدئویی برای ارائه اطلاعات مفید و مرتبط با سوال مخاطبان در فضای وب و سوشال استفاده می‌شود. از این طریق، آن‌ها تشویق ‌می‌شوند تا با برندها تعامل داشته باشند و در نهایت خرید کنند.

چالش‌های سفارش تولید محتوا در ایران را بشناسید؟

بازاریابی محتوایی بخش بسیار مهم و موثری از استراتژی بازاریابی دیجیتال است و کار تولید محتوا به تخصص و مهارت خاصی نیاز دارد. این امر باعث شده تا شرکت‌ها و مجموعه‌های خدمات تولید محتوا به وجود بیایند و مسئولیت برون‌سپاری تولید محتوا را برعهده بگیرند، اما مانند هر خدماتی، ممکن است سفارش تولید محتوا برای کارفرمایان همراه با چالش‌هایی باشد. بهتر است به‌عنوان صاحب کسب‌وکار با مشکلات و چالش‌های مسیر سفارش محتوا آشنا باشید تا از هدررفت هزینه‌های مالی و دریافت خدمات بی‌کیفیت جلوگیری کنید.

کارفرما با اصول نگارش محتوا آشنا نیست!

بسیاری از صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی بعد از راه‌اندازی سایت، هیچ اطلاعاتی درباره چگونگی تولید محتوا در مجموعه خود یا برون‌سپاری آن ندارند. این دست از کارفرماها نمی‌دانند از تولید محتوا چه می‌خواهند و چه نوع محتوایی مناسب کسب‌وکار آن‌هاست. در قدم بعدی، حتی اگر با انواع محتواها نیز آشنا باشند، برای مثال سفارش رپورتاژ آگهی بدهند (رپورتاژ چیست؟)، درباره اصول نگارش رپورتاژ آگهی باکیفیت معیار و شاخصی ندارند. در ادامه چندین دغدغه پرتکرار میان کارفرمان را به هنگام سپردن تولید محتوا به شرکت‌ها را مرور می‌کنیم.

 • تفاوت تولید محتوای بلاگ و محتوای رپورتاژ آگهی

مهم‌ترین تفاوت بین محتوای بلاگ و رپورتاژ آگهی، هدفی است که در پس نگارش آن‌ها قرار دارد. در بلاگ نویسی هدف این است که درباره موضوع مشخصی اطلاعات مفیدی به کاربر بدهیم؛ اما در رپورتاژ نویسی قصد داریم تا مخاطب را به خرید از برند یا محصول خاصی ترغیب کنیم. قبل از نگارش محتوای رپورتاژ آگهی باید سایت منتشر کننده رپورتاژ خبری را به‌خوبی بشناسید تا موضوعی که برای نوشتن انتخاب می‌کنید، مناسب حوزه فعالیت رسانه و مطابق با سلیقه مخاطب‌های آن باشد.

 • انتخاب کلمات کلیدی (کیورد ریسرچ)

منظور از کلمه کلیدی یا Keyword، همان کلمه‌ یا عبارتی است که مخاطب شما برای پیداکردن جواب سوالش در گوگل جست‌وجو می‌کند. در فرآیند تحقیق کلمات کلیدی باید به لیستی از کلمات، عبارات و پرسش‌ها برسید که مخاطبان بازار شما در اینترنت به دنبال پاسخی برای نیاز خود هستند. این کلمات مسیر تولید محتوای کسب‌وکار شما را مشخص می‌کند تا با چه اولویتی درباره چه موضوعاتی محتوا تولید کنید. نوشتن کلمات کلیدی هدف شما برای نگارش محتوا اولین قسمتی است که شما باید در بریف سفارش محتوا آن را برای نویسنده مشخص کنید. در این باره مطالب زیادی وجود دارند که چگونه با کمک ابزارهای رایگان گوگل مناسب‌ترین کلمه را پیدا کنید.

تکمیل بریف سفارش تولید محتوا

در زمان دریافت سفارش تولید محتوا لازم است تا کاربر اطلاعات و جزئیات سفارش خود را در بریف محتوایی ثبت کند تا نویسنده و شرکت خدمات محتوایی به‌طور کامل درباره خواسته او اطلاع داشته باشد. مهم‌ترین اطلاعاتی که لازم است تا شما به‌عنوان سفارش‌دهنده محتوا در پنل مربوط به سفارش ثبت کنید عبارت است از تعیین موضوع و نوع محتوا ( بلاگ، رپورتاژ اگهی، محصول‌نویسی) عنوان یا تیتر، کلمات کلیدی اصلی و فرعی، بازه زمان تحویل محتوا.

بسیاری از کارفرماها تکمیل این بخش از اطلاعات را جدی نمی‌گیرند یا آگاهی کامل درباره جزئیات آن ندارند. این موضوع اگر توسط شرکت خدمات محتوا پیگیری نشود و با توضیح و آموزش اطلاعات موردنظر از او گرفته نشود، ممکن است خروجی نهایی مناسب با نیاز کارفرما و هدف انتشار محتوایی او نباشد.

نیروی تولید محتوا باید متخصص و کاربلد باشد

باید به این نکته توجه داشت که تخصص و مهارت در تولید محتوا موضوعی نیست که آن را از خودتان توقع داشته باشید، مهارت تولید محتوا فعالیتی کاملاً تخصصی است که برای ارائه بهترین محتواها به تجربه زیادی نیاز است؛ پس اینکه توقع داشته باشید خودتان یا نیروهای تیم شما به‌خوبی افراد باسابقه این حوزه بنویسند، انتطاری بی‌جا است.

شاید برگ برنده شما در مقایسه با محتواپیشه‌ها، تسلط کامل شما به موضوعات حیطه فعالیت شرکت یا سازمانتان باشد؛ اما آیا درباره رصد و تحلیل رقبا، تحقیق کلمات کلیدی، ساختار استاندارد محتوا و نکات سئو محتوا اطلاعاتی دارید؟ همچنین علاوه بر این‌ها، متخصص تولید محتوا باید بتواند تازه‌ترین و اورجینال‌ترین مطالب را برای کاربران جمع‌آوری کند و مخاطب را به‌خوبی درگیر کند. مجموعه این ویژگی‌ها فقط از دست محتوا‌نویسانی برمی‌آید که کوله‌باری از تخصص و تجربه باشند.

منظور از تولید محتوای جامع و باکیفیت چیست؟

بازاریابی محتوایی یکی از موثرترین روش‌های تبلیغ و توسعه کسب‌وکارهاست، اما نوع خوراک محتوایی نه‌تنها بر عملکرد سایت در نتایج موتور جستجو اثر می‌گذارد، بلکه بر واکنش مخاطبان هدف و جذب آن‌ها نیز تاثیر مستقیم دارد.

ویژگی‌های بارز محتوای باکیفیت این است که با اهداف مشخصی برای گروه‌های خاصی از مخاطبان نوشته شده باشد. پاسخ‌گویی جامع و دقیق به سوالات و مشکلات کاربران از طریق محتوا دقیقا همان چیزی است که یک وبلاگ مرتبط یک کسب‌وکار را از میلیون‌ها محتوای غیرمفید دیگر متمایز می‌کند. یکی از راه‌ها برای اطمینان از ارائه متفاوت محتوای مطالب سایت، این است که نگاهی به رقبا و عملکرد محتوای آن‌ها در نتایج جست‌وجو بیندازید تا نوع محتوایی که باید تولید کنید را بیشتر بشناسید.

سفارش محتوای خود را بدون دغدغه به پلتفرم تولید محتوای تریبون بسپارید

پلتفرم تولید محتوای تریبون فرصتی را برای کسب‌وکارها فراهم کرده است تا سرعت، دقت و کیفیت سفارش محتوا را در کنارهم تجربه کنند و تولید محتوا برندشان را از قلم بهترین نویسندگان باتجربه دریافت کنند. هر محتوایی که در تریبون نوشته می‌شود، در دو مرحله کنترل کیفیت می‌شود تا محتوای باکیفیتی در نهایت تحویل کارفرما داده شود.

توجه به لحن و مخاطب رسانه‌ انتشار محتوا و رعایت اصول نگارشی و سئویی آن در اولویت خدمات تریبون است. همچنین تحویل محتوای سفارشی زیر 48 ساعت و تضمین بازگشت وجه در صورت نارضایتی کارفرما، از دیگر امتیاز‌ها برای برون‌سپاری بدون چالش و دغدغه تولید محتواهاست.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.